План роботи двнз «Університет менеджменту освіти»Сторінка1/22
Дата конвертації22.04.2017
Розмір3.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


З

АТВЕРДЖЕНО

вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України(протокол № 9 від 14.12.2015 р.)

ПЛАН РОБОТИ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

НАПН України

на 2016 рік

Київ ― 2016

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1.

Управлінська діяльність УМО
1.1.

Циклограма управління …………………………………………………………………………………………………………...

6

1.2.

Помісячна план-сітка управління УМО …………………………………………………………………………………………

8

1.3.

Засідання вченої ради Університету ……………………………………………………………………………………………

35

1.4.

Засідання науково-методичної ради УМО ……………………………………………………………………………………..

37

1.5.

Наукові масові заходи, заплановані Університетом менеджменту освіти у 2016 році …………………………………

39

РОЗДІЛ 2.

навчальні підрозділи УМО
2.1.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
2.1.1.

Циклограма управління Інституту ……………………………………………………………………………………………….

40

2.1.2.

Помісячна план-сітка управління Інституту ……………………………………………………………………………………

41

2.1.3.

Засідання вченої ради …………………………………………………………………………………………………………….

56

2.1.4.

Організаційна робота ……………………………………………………………………………………………………………...

58

2.1.5.

Засідання кафедр: …………………………………………………………………………………………………………………

61

2.1.5.1.

Кафедра державної служби та менеджменту освіти ……………………………..…………………………….………….……...

61

2.1.5.2.

Кафедра психології управління ………………………………………………………………………………………………….

62

2.1.5.3.

Кафедра університетської освіти і права ……………………………………………………………………………………....

64

2.1.5.4.

Кафедра філософії і освіти дорослих …………………………………………………………………………………………..

65

2.1.6.

Відділ науково-методичного забезпечення ППО ……………………………………………………………………………..

66

2.1.7.

Методологічні семінари, які проводять кафедри …………………………………………………………………………………..

69

2.2.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
2.2.1.

Циклограма управління Інституту ……………………………………………………………………………………………….

70

2.2.2.

Помісячна план-сітка управління Інституту ……………………………………………………………………………………

71

2.2.3.

Засідання вченої ради …………………………………………………………………………………………………………….

81
2.2.4.

Організаційна робота ……………………………………………………………………………………………………………...

82

2.2.5.

Навчально-методична робота …………………………………………………………………………………………………...

83

2.2.6.

Наукова діяльність ………………………………………………………………………………………………………...……….

84

2.2.6.1.

Конференції ……...……………………………………………………………..........................................................................

84

2.2.6.2.

Методологічні семінари та «круглі столи» .…………………………………………………………………………………….

85

2.2.6.3.

Науково-дослідні лабораторії, що працюють на громадських засадах …………………………………………………..

87

2.2.7.

План роботи студентського самоврядування …………………………………………………………………………………

91

2.2.8.

Засідання кафедр: …………………………………………………….……………………………………………………………..

93

2.2.8.1.

Кафедра економіки та управління персоналом ……………………………………………………….………………………

93

2.2.8.2.

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін …………………………………………………………

96

2.2.8.3.

Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ..…………………………………………….

98

2.2.8.4.

Кафедра загальної та практичної психології ...………………………………………………………………………………..

101

2.2.9.

Відділ організації навчання іноземних громадян ..……………………………………………………………………………

104


2.3.

науково-дослідний інститут
2.3.1.

Напрями діяльності Науково-дослідного інституту …………………………………………………………………………..

105

2.3.1.1.

Науково-дослідна робота …………………………………………………………………………………………………………

105

2.3.1.2.

Науково-інформаційна діяльність ……………………………………………………………………………………………….

107

2.3.1.3.

Науково-методична робота ………………………………………………………………………………………………………

107

2.3.1.4.

Науково-організаційна робота …………………………………………………………………………………………………...

108

2.3.1.5.

Організаційно-технічна робота ……………..……………………………………………………………………………………

111

2.3.2.

Помісячна сітка управління Інституту …………………………………………………………………………………………..

112


2.4.

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРАКафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ……………………………………….

122

2.4.1.

Напрями діяльності кафедри ………….…………………………………………………………………………………………

122

2.4.2.

Засідання кафедри …………….…………………………………………………………………………………………………..

128
2.5.

Білоцерківський ІНСТИТУТ Неперервної професійНОЇ ОСВІТИ
2.5.1.

Циклограма управління Інституту ……………………………………………………………………………………………….

130

2.5.2.

Помісячна план-сітка управління Інституту ……………………………………………………………………………………

131

2.5.3.

Засідання вченої ради …………………………………………………………………………………………………………….

141

2.5.4.

Засідання науково-методичної ради ……………………………………………………………………………………………

143

2.5.5.

Організаційна робота ……………………………………………………………………………………………………………..

145

2.5.6.

Навчально-методична робота …………………………………………………………………………………………………...

149

2.5.7.

Науково-практична діяльність …………………………………………………………………………………………………...

155

2.5.8.

План роботи студентського самоврядування …………………………………………………………………………………

158

2.5.9.

Засідання кафедр: …………………………………………………………………………………………………………………

160

2.5.9.1.

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін ………………………………………….

160

2.5.9.2.

Кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами …………………………………………………

164

2.5.9.3.

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну ………………………………………………………………….

169

2.5.10.

Методологічні семінари, які проводять кафедри …………………………………………………………………………….

172

РОЗДІЛ 3.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
3.1.

Циклограма управління ………………………………………………………………………………………………………………..

173

3.2.

Організаційна робота ……………………………………………………………………………………………………………...

174

3.3.

Наукова та науково-методична робота ………………………………………………………………………………………...

175

Перелік умовних скорочень

ДВНЗ

 • Державний вищий навчальний заклад

НАПН України

УМО

 • Університет менеджменту освіти

ІМЗО

 • Інститут модернізації змісту освіти МОН України

ЦІППО

 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

НДІ

 • Науково-дослідний інститут

ННІМП

 • Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

БІНПО

НМР

 • Науково-методична рада

ОІППО

 • обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

РМК

 • районний методичний кабінет

НДР

 • науково-дослідна робота

ПНЗ

 • професійний навчальний заклад

ЗСО

НМЦОДН


Кафедри:
УНЗ та ПВШ

 • управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

ДСМО

 • державної служби та менеджменту освіти

УОП

 • університетської освіти і права

ПУ

 • психології управління

ФОД

 • філософії і освіти дорослих

ЕУП

УП та ЗД

 • управління проектами та загальнофахових дисциплін

ЗПП

 • загальної та практичної психології

ВОС та ІКТ

 • відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій

МПО та СГД

 • методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

ПП та УНЗ

 • педагогіки, психології та управління навчальними закладами

ТНОП та Д

 • технологій навчання, охорони праці та дизайну

РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УМО

1.1. Циклограма управління

Ректор — ОЛІЙНИК Віктор Васильович

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, корпус 3

приймальня: (044) 481-38-00

Веб-сайт: www.umo.edu.ua, e-mail: rector@umo.edu.ua

Дні тижня

Тижні місяця

І

ІІ

ІІІ

IV

1

2

3

4

5

Понеділок

Засідання ректорату УМО

Організаційна нарада у першого проректора УМО

Організаційна нарада у першого проректора УМО

Організаційна нарада у першого проректора УМО

Організаційна нарада у директора НМЦОДН

Організаційна нарада у директора ЦІППО

Організаційна нарада у директора ЦІППО

Робоча нарада з кураторами-тьюторами навчальних груп слухачів ЦІППО

Робоча нарада з кураторами-тьюторами навчальних груп слухачів ЦІППО

Робоча нарада з кураторами-тьюторами навчальних груп слухачів ЦІППО

Робоча нарада з кураторами-тьюторами навчальних груп слухачів ЦІППО

Засідання кафедр БІНПО

Огляд наукових видань у науковій бібліотеці, ІМП

Засідання профспілкового комітету БІНПО

Вівторок

Організаційна нарада у директора БІНПО

Організаційна нарада у директора БІНПО

Організаційна нарада у директора БІНПО

Організаційна нарада у директора БІНПО

Організаційна нарада у директора ННІМП

Участь ЦІППО у роботі координаційних рад НАПН України

Засідання вченої ради ЦІППО

(1 раз на 2 місяці)Організаційні наради у підрозділах ЦІППО

Середа

Засідання кафедр ННІМП

Методологічні семінари кафедр ННІМП

Засідання вченої ради УМО

Засідання вченої ради БІНПО
1

2

3

4

5
Засідання старостату ННІМП

Засідання ради студентського самоврядування ННІМП

Засідання старостату ННІМП

Засідання старостату ННІМП

Оперативна нарада з методистами кафедр і відділів ЦІППО

Засідання студентської ради БІНПО

Методологічні семінари кафедр ННІМП

Методологічні семінари кафедр ННІМП

Засідання кафедр і відділів ЦІППО

Четвер

Нарада методистів ННІМП

Засідання науково-методичної ради УМО

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03

Засідання вченої ради ННІМП

(1 раз на 2 місяці)Організаційна нарада у директора НМЦОДН

Кураторська година ННІМП

Засідання науково-методичної ради БІНПО(1раз на 2 місяці)

Проведення науково-методичних конференцій, семінарів БІНПО

Нарада методистів ННІМП

Методологічні семінари кафедр ЦІППО

Нарада методистів ННІМП

Нарада методистів ННІМП

П’ятниця

Засідання творчих груп із НДР ЦІППО

Методологічні семінари кафедр БІНПО

Засідання методичних секцій БІНПО

(1раз на 2 місяці)Проведення конференцій

і «круглих столів» ЦІППО
Огляд новинок у періодичних виданнях БІНПО

Науково-методична робота

ННІМП


Науково-методична робота

ННІМП


Науково-методична робота

ННІМП


Науково-методична робота ННІМП

Субота

День самоосвіти науково-педагогічних працівників,

проведення науково-методичної роботиДень самоосвіти науково-педагогічних працівників,

проведення науково-методичної роботиДень самоосвіти науково-педагогічних працівників,

проведення науково-методичної роботиДень самоосвіти науково-педагогічних працівників,

проведення науково-методичної роботи


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка