План-конспект проведення лекційного заняття з теми №1 Банківське право та банківські правовідносиниСкачати 198.22 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір198.22 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ПЛАН-КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ з теми № 1

Банківське право та банківські правовідносини.Банківська система України, місце Національного банку України

в цій системі

(дисципліна “Банківське право”)Категорія слухачів:

студенти навчально-наукових інститутів НАВС.

Кількість годин:

2 години

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

набути та розширити теоретичні знання по темі: “Банківське право та банківські правовідносини.

Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі”.ВИХОВНА МЕТА:

залучити, заохотити, зміцнити інтерес до інформації з даної теми;

спонукати студентів до постійного вдосконалення знань та професійного зростання, сприяти встановленню довірливих відносин між викладачем та студентами.РОЗВИВАЛЬНА МЕТА:

розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам᾿ять, сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до систематичного, планомірного засвоєння навчального матеріалу;

розширити кругозір студентів, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку.

НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, ТЗН:

ноутбук, мультимедіатека, мульмедійний проектор.

НАОЧНІ ЗАСОБИ:

лекція, підручник, навчально-методичний комплекс, електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.


МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:


ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ ДИСЦИПЛІНИ:

Конституційне право, Адміністративне право, Фінансове право, Основи економ. теорії, Ринкова економіка, Цивільне право.

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Основи фінансів та бухгалтерського обліку, Господарське право, Біржове право, Актуальні проблеми банківського права.


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1. Поняття, предмет і система банківського права.

 2. Норми банківського права та їх класифікація.

 3. Принципи і джерела банківського права.

 4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види.

 5. Поняття, функції та структура банківської системи України.

 6. Поняття та види банківських об’єднань.

 7. Правовий статус Національного банку України.


Література:

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

 3. Господарський кодекс України вiд від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.

 6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.

 8. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 23.02.2012 р. // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 61.

 9. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1526.

 10. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – № 30. – Ст. 1525.

 11. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23.06.2005 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – Ст. 1690.

 12. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.

 13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ред. від 30.06.1999 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

 14. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828.

 15. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 16. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 17. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457.

 18. Закон України "Про режим іноземного інвестування" 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

 19. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101.

 20. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 68.

 21. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. – Ст. 682.

 22. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - №50-51. – Ст. 384.

 23. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 229-230.

 24. Закон України «Про захист прав споживачів» у редакції від 01.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №7. – Ст. 84.

 25. Закон України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172.

 26. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 27. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 13.04.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1272.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 74. – Ст. 2622.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів» від 26.05.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 22. – Ст. 1634.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.04.2004 р. № 471 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України” // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1046.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 р. № 1124 “Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 157.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків» у ред. від 17.04.2009 р. № 429 із змінами // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 87.

 33. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1813.

 34. Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків» у редакції від 16.04.2009 р. № 225 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 39. – Ст. 1325.

 35. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1601.

 36. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам» від 16.08.2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1668.

 37. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України» від 21.04.2004 р. № 172 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 20. – Ст. 1377.

 38. Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1991.

 39. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» від 28.08.2001 р. № 369 із змінами // Офіційний вісник України – 2001. – № 41. – Ст. 1864.

 40. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України» від 21.01.2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

 41. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. № 492 із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2707.

 42. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 01.06.2011р. № 174 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – Ст. 2046. – С. 415.

 43. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637 // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 3 (додаток).

 44. Постанова Правління Національного банку України “Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” від 09.02.2005 р. № 32 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 29.

 45. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті» від 17.03.2004 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2004 . – № 16. – Ст. 1123.

 46. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України» від 15.08.2001 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1667.

 47. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій» від 24.12.2003 р. № 584 // Офіційний вісник України. –2004. – № 4. – Ст. 177.

 48. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 р. № 516 // Офіційний Всіник України. – 2004. – № 1. – Ст. 8.

 49. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій» від 17.06.2004 р. № 266 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1962.

 50. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України» від 14.10.2004 р. № 484 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2977.

 51. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» від 14.10.2004 р. № 483 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2976.

 52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України» від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2978.

 53. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» у редакції від 22.08.2008 р. № 255 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 97. – Ст. 3203.

 54. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

 55. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 12.12.2002 р. № 502 із змінами // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150. – С. 375.

 56. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» від 09.04.2012 р. № 134 // Офіційний вісник України – 2012. – № 36 – Ст. 1344. – С. 219.

 57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» від 30.04.2010 р. № 223 // Офіційний вісник України – 2010. – № 52. – Ст. 1747. – С. 30.

 58. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 234.

Основна література:

 1. Агарков М.М. Основы банкового права: Курс лекцій. Изд. 2-е. Учение о ценных бумагах: научное исследование. Изд. 2-е. — М .: Изд-во БЕК, 2011. — 350.

 2. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. — 471 с.

 3. Банківське право України: Карманов Є.В. Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2012. — 464 с.

 4. Банківське право України: Навч. посібник. кол. авт. Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. — 384 с.

 5. Банківське право України: Навч.посіб. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2013. — 384 с.

 6. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 3-тє вид. — К. : Видавництво А.С.К., 2010. — 928 с.

 7. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 344 с.

Додаткова література:

 1. Банковское дело / Под ред. Ю.А. Бабичевой. — М. : Экономика, 2013. — 397 с.

 2. Банковское право: Учебное пособие / Н.Н. Арефьева, И.А. Волкова, К.И. Карабанова и др.; под ред. проф. А.А. Травкина. — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2013. — 708 с.

 3. Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного законодавства // Вісник Національного банку України. – 2012. — № 4.– С. 40-44.

 4. Ващенко Ю.В. Поняття та правова природа клірингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. — 532 с.

 5. Гетманцев Д.О. Проблеми визначення поняття банківської таємниці в законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2011. — № 44. – С. 25-28.
 6. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 344 с.


 7. Грищенко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник НБУ. – 2011. — № 3. – С. 57-59.

 8. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. — Л., 1952. – 293 с.

 9. Донченко Л. Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російської імперії // Вісник НБУ. — 2012. — № 8. — С. 49—53.

 10. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. – М. : Изд-во БЕК, 2013. — 360 с.

 11. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2012. - 222 с.

 12. Иванов А.Н. Платежные услуги американских банков // Деньги и кредит. - 2011. - № 9. – с. 59.

 13. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. - Харків: Консул, 2012. — 464 с.
 14. Коваленко Д.І. Гроші та кредит. Навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.


 15. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. –К. : МАУП, 2013. - 240 с.

 16. Кротюк С.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2013. — 248 с.

 17. Кузнецов Н.Г., Барашян М.М., Дружинин Д.К, Рукавишникова И.В. Банковское право: Учеб. пособие. — Ростов-на-Дону: Рост. гос. экон. универ., 2013. – 385 с.

 18. Лагутін В.Д. / Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Т-во "Знання", КОО, 2011. — 215 с.

 19. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник. - Мороз А. М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін. - Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов. — К. : 2012. — 476 с.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття, предмет і система банківського права

Банківське право — це система правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків України, їх взаємовідносини з клієнтами (юридичними та фізичними особами), що обслуговуються банками, а також порядок здійснення банківських операцій.

Банківське право регулює правові основи розрахунків, виходячи з принципу, що всі підприємства, установи й організації різних форм власності зобов'язані зберігати кошти на рахунках у банках і дотримуватися встановленого порядку проведення безготівкових розрахунків.

У законодавстві чітко: • визначено порядок відкриття рахунків у кредитних установах,

 • встановлено правові форми розрахунків;

 • встановлено порядок здійснення розрахунків за цими формами.

Норми банківського права:

 • закріплюють правові основи банківського кредитування;

 • визначають правове положення кредитних установ;

 • принципи відносин кредитних установ з одержувачами кредитів за умов повернення з дотриманням строків;

 • регулюють валютні відносини України з іноземними державами;

 • визначають правила валютних операцій на території України.

Отже, всі правові норми, що регулюють організацію банківської системи і проведення банківських операцій, у своїй сукупності формують визначений комплекс норм і мають предметну єдність.

Крім того, норми банківського права включають норми інших галузей національного права.


2. Норми банківського права та їх класифікація

Банківська діяльність, будучи важливим елементом функціо­нування фінансової системи держави, є об'єктом регулювання з бо­ку банківського права. Відносини, що виникають в процесі банківської діяльності, регулюються нормами банківського права.

Норми банківського права є загальнообов'язковими правилами поведінки, які встановлюють і регулюють публічні відносини, пов'язані з ор­ганізацією та функціонуванням банків, з порядком здійснення ни­ми банківських операцій, а також приватні відносини банків з клі­єнтами. Для з'ясування поняття норми банківського права важливе значення має визначення специфічних ознак, що характеризують норми банківського права.

Норми банківського права регулюють специфічну групу сус­пільних відносин — банківські правовідносини, тобто взаємовідно­сини між суб'єктами банківського права в процесі здійснення бан­ківської діяльності. Ці відносини носять як публічний, так і приват­ний характер.

Норми банківського права є за своєю природою спеціальними нормами і в силу цього підлягають застосуванню.

Норми банківського права: • чітко визначають юридичні права і обов'язки учасників;

 • закріплюють правове положення суб'єктів банківських правовідносин;

 • передбачають певні варіанти їх пове­дінки;

 • жорстко закріплюють вимо­ги держави у сфері банківської діяльності – встановлюється відпо­відальність за невиконання приписів держави;

 • регулюють організацію і функціону­вання банківської системи, основу якої складають грошово-кредитні відносини, об'єктом яких є гроші та грошові зобов'язання.


3. Принципи і джерела банківського права

Банківське право ґрунтується як на загальноправових прин­ципах, притаманних усьому національному праву (законності, верховенстві права та рівності всіх перед законом), так і на спеці­альних, що мають свої специфічні ознаки і притаманні саме бан­ківській сфері.

В ринкових умовах такі принципи мають сприяти вдосконален­ню економічних відносин і способів правового регулювання з метою підвищення ефективності функціонування банківської системи, здатної мобілізувати фінансові ресурси та сконцентрувати їх на пріоритетних напрямах структурної перебудови економіки.

До спеціальних принципів банківського права належать: • принцип свободи банківської діяльності;

 • принцип неухильного виконання обов'язкових економічних
  нормативів, встановлених НБУ, норм чинного законодав­ства;

 • принцип поєднання публічних і приватних начал в банків­ській сфері;

 • принцип задоволення потреб клієнтів та максимізації прибутку, отримуваного банками;

 • принцип добровільності взаємовідносин і взаємної заінтере­сованості банківських установ та їхніх клієнтів;

 • принцип підтримки конкуренції та заборони економічної ді­яльності, що спрямована на монополізацію і недобросовісну конкуренцію;

 • принцип нагляду за діяльністю банків та інших кредитно-фінансових установ.

Банківська діяльність отримує своє правове виявлення в норма­тивних актах (джерелах права), які видаються відповідними органа­ми держави.

Джерелом національного права є, як відомо, форма вираження державної волі в нормативних актах — офіційних письмових документах компетентного органу держави, в яких встановлюються нор­ми права.


4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види

Результатом регулюючого впливу норм права на суспільні від­носини є перетворення їх у правові відносини.

Банківські правовідносини встановлюють між учасниками юридичний зв'язок організа­ційного і майнового характеру, котрий врегульовано нормами банківського права.

Банківські правовідносини виконують такі основні функції: • закріплюють конкретну поведінку учасників у процесі банків­ської діяльності або при здійсненні банківських операцій;

 • визначають коло суб'єктів, на яких поширюється дія норм бан­ківського права;

 • забезпечують приведення в дію юридичних засобів для реаліза­ції суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

Банківські правовідносини складаються із суб'єктів, між якими виникли правові відносини, об'єктів та змісту, тобто суб'єктивних юридичних прав і обов'язків.

Суб'єктами банківських право­відносин можуть бути державні органи (НБУ), юридичні особи (ко­мерційні банки, підприємства), фізичні особи (громадяни України, іноземці).

У деяких випадках суб'єктом банківських відносин виступає держава (при випуску державних облігацій, при використанні бан­ківського кредиту для покриття нестачі бюджетних коштів).

Відповідно до чинного законодавства одним із обов'язкових суб'єктів банківської діяльності є банк або фінансова установа.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національний банк України» банк — це юридична особа, яка на підставі ліцензії Наці­онального банку України здійснює діяльність по залученню вкла­дів від фізичних та юридичних осіб, веденню рахунків і наданню кредитів на власних умовах. Фінансова установа — юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть вико­нуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення

Фінансова установа має право здійснювати окремі банківські опе­рації, які перераховані у виданій НБУ ліцензії. Відмінність цих суб'єктів складає той набір банківських операцій, які вони мають право виконувати. Існування фінансових установ обумовлено об'єктивними причинами, а саме — необхідністю виконувати ши­рокий набір функцій з метою забезпечення кредитно-фінансового сегменту суспільного виробництва.


5. Поняття, функції та структура банківської системи України

В основі вивчення дисципліни «Банківське право» лежить банківська система України.

Банківська система є елементом економічного базису сус­пільства, що розвивається за законами ринкової економіки.

Банківська система є складовою частиною кредитної системи держави.

Банківська система — це розгалужена сукупність банків, банківських інститутів.

Отже, у загальному вигляді під банків­ською системою розуміється сукупність різних видів банків, фінансово-кредитних установ та банківських інститутів, що діють у межах єдиного фінансово-кредитного механізму на чолі з централь­ним банком і йому підпорядковуються, за допомогою яких здійснюється мобілі­зація коштів і надаються різноманітні послуги щодо прийому вкладів і надання кредитів.

Банківська система являє собою законодавчо окреслену, чітко структуровану сукупність фінансових інститутів, які займаються банківською діяльністю.

Специфіка банківської системи проявляєть­ся в її функціях, а саме:

а) функція створення грошей і регулювання грошової маси, яка полягав в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, відповідно до попиту на гроші;

б) трансформаційна функція, яка полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики;

в) стабілізаційна функція, тобто функція забезпечення сталості бан­ківської діяльності та грошового ринку, оскільки банки працюють в умовах по­стійної чи підвищеної загрози втрати грошей та банкрутства.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність, сучасна банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону, тобто має два рівні.

На першому виступає головний, центральний банк країни Національний банк України та його організаційна структура, на другому рівні — комер­ційні банки різних видів і форм власності, спеціалізації та сфер ді­яльності з відповідною мережею установ (філії, відділення).
6. Поняття та види банківських об’єднань

Правове регулювання діяльності банківських об’єднань здійснюється на підставі ст.ст. 9-12 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» № 377 від 31.08.2001 р. Проте згідно з положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі» від 19.05.2011 р. набудуть чинності з 18.12.2011 р. відповідні норми щодо зміни правового статусу банківських об’єднань на банківські групи.

Станом на серпень 2011 року банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група.

Банківське об'єднання створюється за попередньою згодою Національного банку України. Порядок отримання дозволу на створення банківського об'єднання встановлюється Національним банком України. Банківське об'єднання обов’язково підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання.

Відповідно до ст. 9 зазначеного вище Закону банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання. Учасники банківського об'єднання перед своєю власною назвою вказують назву банківського об'єднання.

Учасники банківського об'єднання можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов'язань та дотриманням умов укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання. Вони несуть відповідальність за зобов'язаннями інших його учасників відповідно до укладеного між ними договору.


7. Правовий статус Національного банку України

В системі центральних органів виконавчої влади України особливе місце займає Національний банк України.

Правове положення НБУ визначається Конституцією України (ст. ст. 99, 100), Законом України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України», а також іншими нормативними актами.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національний банк України» НБУ є центральним банком держави, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються чинним законодавством.

Національний банк України становить перший рівень банківської системи України і є свого роду «банком банків», який виконує базові функції кредитної і резервної системи та обслуговує виконання Державного бюджету країни.

Національний банк України є емісійним центром держави, якому нале­жить монопольне право на випуск грошей в обіг на території країни.

Національний банк України проводить єдину державну політику у сфері грошового обігу, кредиту, валютного регулювання, забезпечення стабільності націо­нальної грошової одиниці, організовує міжбанківські розрахунки.

Національний банк України забезпечує управління золотовалютними ре­зервами держави, є єдиним зберігачем державного золотовалютного запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі.

Національний банк України з метою безпеки і фінансової стабільності координує діяльність банківської системи в цілому, здійснює функції банківського регулювання і нагляду за діяль­ністю банків, проводить ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках.

Національний банк України приймає на зберігання Державного бюджету України та позабюджетних фондів, виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними.Національний банк України підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності національної гро­шової одиниці. НБУ забороняється надавати прямі кредити як у на­ціональній, такі і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка