Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівСторінка1/18
Дата конвертації23.04.2017
Розмір3.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Таврійський
вісник освіти


Науково-методичний журнал

виходить один раз на квартал


№ 2 (18)


Херсон
2007

Засновник: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №227 від 3.12.2002 р.

Видається з 2003 рокуРедакційна колегія:

Головний редактор А.М. Зубко

Заступник головного редактора Т.Г.Морева

Відповідальний секретар В.В.Кузьменко

Б.М.Андрієвський

Є.П.Голобородько

А.М.Гуржій

М.М.Заброцький

В.В.Клименко

Г.О.Михайловська

О.О.Морев

В.В.Олійник

М.І.Пентилюк

Л.А.Пермінова

Н.А.Побірченко

О.В.Саган

В.А.Семіченко

В.К.Сидоренко

Л.І.Слободенюк

Н.В.Слюсаренко

Н.І.Чабан

Г.С.Юзбашева

Технічний редактор Л.А.Гончаренко
Комп’ютерна верстка – І.В.Воскова, П.Л.Ковальов
Адреса редакції: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

вул. Покришева, 41

м. Херсон, 73034

Тел. (0552) 37-05-58 E-mail: t.visnik@gmail.com, suitti.ks@gmail.com

Редакція рукописів не рецензує і не повертає.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії.

Редакція не листується ні з авторами, ні з читачами.

За точність даних, наведених у статтях, відповідають автори.© Таврійський вісник освіти, 2003

Зміст

Історія освіти

5


Кузьменко В.В. Психолого-педагогічні засади формування наукової картини світу особистості

5

Куликова Л.Б. Развитие исторической и историко-педагогической мысли по проблематике классической греко-римской мифологии и культуре в ХІХ вв.

17


Слюсаренко Н.В. Соціальний статус жінки в Україні на межі
ХХ – ХХІ століть та проблеми соціалізації дівчат

28

Наука – школі

37


Кулик Є.В., Моштук В.В. Концептуальні основи професійної підготовки вчителів трудового навчання на етапі зміни суспільної парадигми

37


Кулькіна Є.П. До питання про педагогічне діагностування професійної компетентності

42


Панагушина О.Є. Соціально-педагогічні умови соціалізації підлітків
у діяльності молодіжних організацій

46


Пентилюк М.І. Мовна особистість учня в проспекції мовленнєвого спілкування

53


Шмалєй С.В. Концептуальні засади моніторингу освіти

61

Інновація: теорія і практика

69


Олійник Ю.І. Сучасні інформаційні технології як чинник розвитку педагогічних технологій

69


Попова О.А. Формування мовної компетенції студентів-нефілологів засобами державної мови

75


Шелехова Г.Т. Формування комунікативних умінь учнів основної школи на засадах особистісно зорієнтованого підходу

82

Освіта впродовж життя

91


Бухтій М.В. Український мовленнєвий етикет у сфері ділового спілкування

91


Дармостук Л.Б. Використання методу проектів у роботі класних керівників

101


Задворна О.В. Управління за цілями як один з ефективних елементів мотивування діяльності працівників вищих навчальних закладів

105


Зайцева Т.Г. Іміджева технологія педагогічного проектування особистості курсанта вуза МВС України

111


Мосіна Л.І. Змістовне дозвілля як засіб формування особистості

119

Одинець І.В. Духовна спільність письменника і читача (формування вміння самостійно оцінити прочитане)

123


Романько Т.І., Польченко О.О. Організація комунікативної діяльності учнів середніх класів допоміжної школи

130


Тимофієнко В.М., Тимофієнко Ю.В. Роль самостійної роботи в активізації пізнавальної діяльності студента

134

На допомогу педагогу

142


Кейдалюк Т.Л., Глазунов М.М., Трубичина Н.В. Організація самоосвіти у міжкурсовий період

142


Кузьменко Ю.В. Проектування як засіб формування культури навчальної діяльності молодших школярів

148


Назаренко Л.М. Інтерактивне спілкування як засіб організації навчально-виховного процесу в системі викладання мистецьких дисциплін

156


Чабан Н.І. Використання нетрадиційних форм у навчально-пізнавальній діяльності учнів із вивчення мистецьких творів епохи Відродження

161

Скарбниця методичних ідей

174


Бистрянцева Н.М. Методи роботи з музичним супроводом у процесі створення хореографічної постановки

174


Єлісеєнко О.П. Нові підходи в методиці викалання курсу фортепіано для майбутніх викладачів музики в контексті Болонського процесу

179


Ковтун І.М. Редагування як засіб формування текстотворчих умінь учнів п’ятих класів шкіл з російською мовою навчання

182


Кучеренко А.А. Методика підготовки студентів до семінарського заняття з історії України

189

Психологія

195


Боянжу М.Г. Українські традиції як основа національного виховання дітей в сім’ї та школі

195


Клименко В.В. Громадянськість – здатність людини до творчості

206

Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. Нейролингвистическое программирование о роли опыта и языка в создании модели мира

223

Відомості про авторів

238

Офіційна сторінка

240


Одайник С.Ф. Сутність і перспективи зовнішнього незалежного оцінювання

240


Наші нові публікації

245
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка