Питання організаційно- педагогічного І методичного запезпечення навчання лікарів- інтернівСкачати 52.55 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір52.55 Kb.ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНОГО І МЕТОДИЧНОГО ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ- ІНТЕРНІВ

П.Г. Кравчун, О.М. Шелест, І.М. Добровольська, Ю.О.Ковальова


Постановка проблеми.

Основними завданнями, які стоять перед кафедрою внутрішньої медицини № 2, кліничної імунології та алергології є підвищення якості підготовки інтернів-терапевтів та здатності до самостійної лікарської діяльності в контексті Болонського процесу.Аналіз матеріалів публікацій, на які спираються автори.

Публікація матеріалів цієї роботи здійснена на основі методично-учбових конференцій, сборників наукових праць та матеріалів наукових праць.Формулювання цілей та постановка завдання.

Основними завданнями при навчанні в інтернатурі – це здобуття знань, профессійних умінь та навичок за кваліфікацією лікаря спеціаліста-терапевта за фахом „внутришні хвороби”.

Розробити робочи програми їнтернатури в наближеннї до праці лікарів-інтернів на базі 27-ої кліничної лікарні з віділеннями терапіі з кабінетом гастроентерології, кардіології з кабінетом функціональної діагностики, інфарктного відділення з блоком реанімаціі, алергологічного відділення з лабораторією з тестуванням алергенів та проведення алергологічних проб, полікліничного відділення по обслуговування хворих Київського району м. Харькова.

Виклад основного матеріалу.

На етапі спеціалізації лікарів-інтернів терапевтичного профілю важливе значення покращення та удосконалення практичної підготовки, набуття нових знань та умінь. Для цього насамперед важливо урізноманітнення методів та засобів навчання при проведенні практичних занять з інтернами-терапевтами.

Не меньш важливе значення має процес удосконалення методичного забеспечення спеціалізації лікарів-інтернів. При проведенні практичних занять поєднуються різні форми навчання, зокрема, опитування за конкретними питаннями з перевіркою віхідного та кінцевого рівня знань шляхом тестового та комп’ютерного контролю, розв’язування сітуаційних завдань, проведення клінічних та тематичних обходів, клінічний аналіз історій хвороб у динамиці захворювання хворого.

Важливо створіти послідовний ланцюг заходів з діагностики та надання хворому невідкладної допомоги в критичному стані в палаті реанімації.

Комплексний підхід, зміна форм навчальних ситуацій та методів викладання сприяють формування чіткого ритму поведінки лікаря та його сприйняття при виникненні невідкладних станів. Такий підхід даю можливість інтерну-терапевту орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, приймати правільне діагностичне та лікувально-тактичне рішення, надаваючи кваліфіковану медичну допомогу на сучасному рівні медичної науки та практики.

При викладанні лекціонного матеріалу інтернам-терапевтам приділяеться увага не лише змісту лекцій, а й використанню нових технологій: мульті-медійних проекторів, муляжей, демонстрація приладів по проведенню дефібріляцій, стимуляції серцевого ритму та іньших засобів.

Модернізація лекціонного викладання кліничного матеріалу для підвищення ступеня засвоення його лікарями-інтернами потребує використання сучасних інформаціонних методичних та педагогичних технологій. На сучасному етапі перавага надається проблемним і комплексним лекціям, демонстрації матеріалу за допомогою компакт-дисків і відеофільмів.

Використання такої методики проведення лекцій дає змогу покращити засвоення матеріалу і сприяє його ефективному запам’ятовуванню.

Важливе місце у підготовці лікарів-інтернів приділяється читанню лекцій. Лікарі-інтерни беруть активну участь у клінічних та клінико-анатомічних конференціях. Важливим в навчанні інтернів займає самостійна робота: читання періодичної літератури з терапії та виступи їх з інформацією по новим досягненням в медицині, зокрема про нові можливості у фармакотерапії, інструментальної діагностики.

Успішна підготовка до ліцензійного іспиту „Крок 3” – є свідотством того, що наші інтерни з року в рік успішно сдають цій іспит. Запорукою успіху є те, що викладачи розвивають у інтернів кліничне мислення, мотівацію необхідності оволодіння практичними навичками, умінням формулювати повний заключний кліничний діагноз: основний, ускладнення, супутня патологія.

Лікарі-інтерни беруть активну участь у проведенні кліничних розборів. Готують до обговорення історії хвороби в аудіторії зі співробітниками кафедри і це дає основу до розвитку кліничного мислення, спонукає їх до проведення діференційного діагнозу з застосуванням сучасної комплексної терапії на основі основного діагнозу, ускладнень та супутньої патології.

Клінічна імунологія та алергологія на завершальному етапі навчання в медичному ВНЗ відіграє інтегральну роль у мобілізації теоретичних знань для практичної їх реалізації в діагностичному та лікувальному процесу. При викладанні кліничної імунології та алергології викладачи кафедри звертають особливу увагу на поєднанні процесів нагромадження теоретичних знань та вмяння їх реалізації в практичній діяльності. Формування професіонального вміння реалізується через оволодіння практичними навичками, курацією тематичних хворих, проведення діференціальної діагностики, при тестовому контролі та аналізі історій хвороб, карт імунологічного спостереження, імунограм, розвязування сітуаційних задач.Знання внутришньої медицини має велике значення в системі підготовки майбутнього лікаря в стінах нашого університету, яке має свої особливості і специфіку для інтернів. Вивчення дня них внутришньої медицини, імунології та алергології в першу чергу формує у них особливий характер клінічного мислення з оволодінням навиків і умінь у ліжка хворих, постановки вірного діагнозу і призначення лікування хворим, яке відбувається на базі кафедри - Харківської 27-ої кліничної лікарні.

Висновок і перспективи удосконалення навчання лікарів-інтернів.

Ми вважаємо, що бесперервний процес удосконалення знань та умінь лікаря-інтерна при правільній комплексній діагностики та при застусуванні сучасної комплесної терапії в рамках доказованої медицини забеспечить якісну підготовку фахівців й в майбутньому і у такій спосіб взмозі відтворюватися у нових поколіннях інтернів-терапевтів.

Особливості навчання в інтернатурі диктують необхідність постійного відновлення різноманітних форм та методів вищої освіти в Україні, щоб взмозі дозволило б максимально наблизити підготовку інтернів-терапевтів до міжнародних стандартів.

Список литературы  1. Балашов Г.В., Овчаренко В.І. Про проведення практичних занять та придбання практичних навичок та вмінь лікарями-інтернами на кафедрах інститутів // Актуальні питання післядипломної освіти в Україні: методична учбова конференція присвячена 80-річниці ХМАПО – Харків, 2003, с. 21-22

  2. Бобров В.О., Жарінов О.Й., Давидова І.В., Шликова Н.О., Мимренко С.М., Зайцева В.І., Долженко М.Д., Потапов С.В. Впровадження різноманітних варіантів навчання на предатестатційних циклах за фахом „Терапія”// Актуальні питання післядипломної освіти в Україні: методична учбова конференція присвячена 80-річниці ХМАПО – Харків, 2003, с. 36-37

  3. Букін В.Е., Ковальова О.В., Потапов С.О., Курочкін Б.М., Гольдовский Б.М. Методика після дипломної підготовки лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів // Актуальні питання післядипломної освіти в Україні: методична учбова конференція присвячена 80-річниці ХМАПО – Харків, 2003, с. 43-44

  4. Василенко А.М., Кузьміна Г.П., Фесенко В.І., Швець С.В. Психологічні аспекти підготовки лікарів – інтернів за спеціалізацією „Терапія” // Актуальні питання післядипломної освіти в Україні: методична учбова конференція присвячена 80-річниці ХМАПО – Харків, 2003, с. 45

  5. Сырцов В.К., Иванова И.Н., Родикин С.В., Евтушенко В.М., Федосеева О.С. Педагогические и психологические аспекты медицинского обучения при внедрении информационных технологий // Сборник научных трудов «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики” – Запоріжжя, 2007, вип.ХVIII, с. 232-234
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка