Питання до екзамену зі старослов’янської мовиСкачати 40.87 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір40.87 Kb.
Питання до екзамену зі старослов’янської мови


 1. Поняття про старослов’янську мову. Значення вивчення старослов’янської мови.

 2. Місце старослов’янської мови в колі інших слов’янських мов.

 3. Суспільно-історичні умови виникнення і розвитку писемності у слов’ян. Діяльність Костянтина (Кирила) і Мефодія.

 4. Старослов’янське письмо. Глаголиця і кирилиця; питання про їх походження і поширення в країнах слов’янського світу.

 5. Звукове й числове значення букв кирилиці. Діакритичні (надрядкові) знаки.

 6. Найважливіші пам’ятки старослов’янського письма. Коротка їх характеристика.

 7. Фонетична структура складу у старослов’янській мові 2-ої половини ІХ століття. Діяння закону відкритого складу.

 8. Класифікація голосних звуків. Уживання голосних на початку слова.

 9. Класифікація приголосних звуків. Позначення м’якості приголосних.

 10. Зміни редукованих голосних у залежності від фонетичного положення в слові (їх сильна й слабка позиції).

 11. Занепад слабких редукованих Ы, И і перехід сильних Ы, И у голосні повного творення.

 12. Наслідки занепаду редукованих у звуковій системі старослов’янської мови.

 13. Коротка характеристика найважливіших рис звукової системи праіндоєвропейської мови ( система голосних, система приголосних, будова складу).

 14. Виникнення спільнослов’янських голосних на місці довгих і коротких голосних праіндоєвропейської мови.

 15. Звукові процеси, пов’язані з дією закону відкритого складу: монофтонгізація дифтонгів; зміни дифтонгічних сполучень “голосний + m, n” у кінці слова та перед приголосним.

 16. Звукові процеси, обумовлені дією закону відкритого складу: зміни дифтонгічних сполучень * or, *ol, *er, *el між приголосними й на початку слова.

 17. Зміни приголосних, викликані дією закону відкритого складу: зміни сполучень *tt, *dt, спрощення груп приголосних.

 18. Зміни сполучень приголосних з наступним j.

 19. Палаталізація задньоязикових приголосних.

 20. Чергування голосних звуків (якісне, кількісне, якісне-кількісне чергування, і його значення і ступені).

 21. Загальна характеристика лексико-граматичних розрядів слів (частин мови). Способи вираження граматичних значень слів у старослов’янській мові.

 22. Іменник. Категорія роду, числа і відмінка іменників. Принципи поділу іменників на типи відмінювання.

 23. Іменники з основою на *-ā, *-jā. Відмінювання іменників цього типу.

 24. Іменники з основою на *-ŏ, *-jŏ. Відмінювання іменників цього типу.

 25. Іменники з основою на *-ŭ. Характеристика відмінювання іменників цього типу.

 26. Іменники з основою на *-ĭ. Характеристика особливостей відмінювання іменників цього типу.

 27. Іменники з основою на *-ū. Особливості відмінювання іменників цього типу.

 28. Іменники з основою на приголосний (*-en,*-es,*-ęt,*-er). Особливості їх відмінювання.

 29. Взаємовплив давніх основ іменників і відображення цього процесу в старослов’янських пам’ятках.

 30. Словотвір іменників старослов’янської мови.

 31. Особові займенники і зворотний займенник. Особливості їх відмінювання. Протетичний Н.

 32. Неособові займенники. Класифікація за значенням і особливості їх відмінювання.

 33. Якісні, відносні і присвійні прикметники; їх утворення (найважливіші суфікси).

 34. Іменні (короткі або нечленні) прикметники. Особливості їх відмінювання.

 35. Творення і відмінювання займенникових (членних або повних) прикметників.

 36. Творення вищого ступеня порівняння прикметників.

 37. Творення найвищого ступеня порівняння прикметників.

 38. Кількісні числівники прості і складені. Відмінювання простих числівників.

 39. Складені кількісні числівники, їх відмінювання.

 40. Порядкові числівники, їх творення і відмінювання.

 41. Збірні числівники. Дробові числівники, їх відмінювання. Субстантивні утворення від числівників.

 42. Класи дієслів. Тематичні і атематичні дієслова.

 43. Особові й неособові (іменні) дієслівні форми. Дві основи дієслова: основа теперішнього часу і основа інфінітива.

 44. Основні граматичні категорії дієслова: вид, спосіб, час, число, особа. Система часових форм.

 45. Теперішній час дієслів. Тематичне відмінювання у дієсловах. Атематичні дієслова в теперішньому часі (провідмінювати дієслово БЫТИ ).

 46. Майбутній час дієслів.

 47. Аорист, його значення і відмінювання.

 48. Імперфект, його значення, творення і відмінювання.

 49. Перфект, його значення, творення і відмінювання.

 50. Плюсквамперфект, його значення, творення і відмінювання.

 51. Наказовий спосіб дієслів, його значення, творення і відмінювання (зміни в системі приголосних).

 52. Умовний спосіб дієслів, його значення, творення і відмінювання.

 53. Інфінітив і супін, значення і творення.

 54. Активні дієприкметники теперішнього і минулого часів, їх творення. Відмінювання іменних (нечленних) і займенникових (членних) дієприкметників.

 55. Пасивні дієприкметники теперішнього і минулого часів, їх творення. Відмінювання іменних (нечленних) і займенникових (членних) дієприкметників.

 56. Прислівник. Прислівники суфіксального типу. Прислівники із скам’янілих форм непрямих відмінків іменників, прикметників, числівників.

 57. Службові частини мови.

 58. Просте речення. Підмет і присудок і способи їх вираження. Особливості узгодження присудка з підметом.

 59. Другорядні члени речення. Давальний самостійний відокремлений зворот.

 60. Складне речення. Загальна характеристика сполучникових і безсполучникових складних речень.

 61. Вираження заперечення в старослов’янській мові.

 62. Вклад вітчизняних і зарубіжних учених у вивчення старослов’янської мови.


Література

1. Камчатнов А. М. Старославянский язык : курс лекций. – Изд-е 2, испр. – М. : Флинта, Наука, 2000. – С. 11–20 (інтернет-ресурси або диск у чит. залі 5б208).2. Лєута О. І. Старослов’янська мова : підручник. – К. : Вища школа, 2001. – С. 75–79 (читальний зал 5б208, бібліотека першого корпусу).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка