Підвищення ефективності уроку на основі інноваційних акмеологічних процесівСкачати 130.63 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір130.63 Kb.
Підвищення ефективності уроку на основі інноваційних акмеологічних процесів

Сучасне суспільство змінюється швидкими темпами. Відбувається переоцінка цінностей, змінюється ставлення учнів до предметів, що вивчаються в школі. Математику вважають сталою наукою, але швидко розширюється предметно-інформаційне середовище, зміст математичних знань виходить за рамки навчальних посібників: комп’ютерні мережі за останній час значно збільшили потік і різноманітність інформації. Проте всі ці джерела надають матеріал для пасивного сприйняття. У суспільстві, в пресі, в підручниках з’явилися різні точки зору на одній ті самі події. У зв’язку з цим виникає запитання: чи здатна дитина запам’ятати і засвоїти цей обсяг інформації? Чи здатні учні дати правильну оцінку почутому чи побаченому? Як за допомогою математики розвинути особистість учня, його творче мислення, вміння аналізувати минуле й сьогодення, робити власні висновки та мати на все власну точку зору, як зробити сьогоднішнього випускника людиною грамотною, освіченою? Як розробити творчий урок?

Сьогодні багато хто шукає шляхи, що сприяли б підвищенню ефективності навчання. В усі часи педагога хвилювала проблема, як зробити, щоб усім було цікаво на уроці, щоб усі були залучені в навчальний процес, щоб не залишилося жодного байдужого.

Хочу більш детальніше зупинитися на тому, як спланувати такий урок.

По-перше, обираю серію занять з однієї теми, здійснюю орієнтовну розбивку уроків за цілями, домінуючими видами діяльності та передбачуваними результатами.

По-друге, відбираю матеріал, засоби, методи і форми діяльності, які забезпечують можливість кожному учню проявити себе, реалізувати свою індивідуальність.

Завжди планую декілька варіантів структури такого уроку.

«Урок повинен проходити не для учнів, а з учнями ». Втілювати цей принцип у житті допомагає використання інноваційних технологій на уроках математики.

Для їх структуризації використовую конструктор для «збірки уроку». Кожен урок складається з досить стандартних етапів: організаційний момент, актуалізація опорних знань, перевірка домашніх завдань, пояснення нового матеріалу, формування і закріплення навичок, контроль знань і практичних навичок.

Будь - який розділ уроку наповнюю цікавими методами навчання, так званими деталями конструктора, або їх комбінуванням. Таким чином розробила структуровану схему використання інновацій на різних етапах уроку Розглянемо цей конструктор.На етапі початку уроку можна використовувати такі інновації: інтелектуальна розминка, взаємне опитування, відстрочена відгадка, інтригуючий початок уроку,експрес-опитування.

На етапі пояснення матеріалу: медіа – лекція, комп’ютерне колажування, евристична бесіда, гіпотетичний прогноз, дерево понять, задачі за малюнком.

На етапі закріплення: ділова гра, створення проектів, використання кодокарток з відповідями, бінарні запитання, логічний тест.

На етапі контролю: опитування за ланцюжком, фактологічний диктант, бліц – контрольна робота, ролейна контрольна робота, вибірковий контроль,особливе,ідеальне,традиційне домашнє завдання.

Сучасна система освіти спрямована на те, щоб виховувати різнобічно розвинуту і соціально активну особливість, яка вміє реалізувати свої можливості. Щоб виховати в учнів ці якості, використовую метод підсиленої лекції. Методика її проведення полягає в тому, що перед лекцією учні складають список відомого з даної теми, а у ході лекції доповнюють його.

У середніх класах пропоную дітям читання параграфа з позначками. Пригадавши все, що знали з даної теми, учні читають новий матеріал, роблячи позначки:

٧ – знав раніше

+ - нове для мене

? – мене зацікавило, хотів би дізнатися більше.

Новим і цікавим для учнів є такий вид роботи як гіпотетичний прогноз. Він розвиває креативне мислення учнів, навчає прогнозувати майбутнє.

Традиційно він починається фразою: «Щоб було б, якби…»

До прикладу,


 • Щоб було, якби я познайомився з Піфагором?

 • Якщо не було формул скороченого множення?

группа 90 В 5-7 класах проводжу обчислення за принципом алгоритму для поліпшення усної лічби, обчислювальних навичок, прискорення темпу роботи, розвитку логічного мислення.

Принцип алгоритму – це своєрідний комп’ютер, який діти надзвичайно люблять. Лічба перетворюється в захоплюючу інтелектуальну гру, яка дозволяє підвищити обчислювальні навички учнів.Майже кожний урок починаю з експрес-опитування та експрес-обчислення, що дає змогу сконцентруватись, зосередитись, підвищити розумову діяльність учнів. Вони повторюють та закріплюють основні означення та поняття, які потрібні при вивченні даної теми. Експрес-обчислення доповнює цей вид роботи. Наприклад, учням пропонується знайти похідні елементарних функцій з метою кращого засвоєння формул. Вони розв’язують 10 прикладів, а в зошитах записуються лише відповіді. Коли перші 10 учнів вирішили ці завдання, робота припиняється і починається перевірка. Кожен відповідає в тій послідовності, в якій справився з поставленим завданням. Після цього учень самостійно оцінює свою роботу (одне завдання – 1 бал). Так дитина від уроку до уроку має змогу порівняти свої навчальні досягнення, зняти психологічний стрес, який вона отримала під час відповіді біля дошки, стимулює вияв наполегливості і творчості.

ЕКСПРЕС ОБЧИСЛЕННЯ (11 клас)

Мета: Закріпити вміння знаходження похідних

Знайти похідні:

 1. у=2х

 2. у=

 3. у=/2

 4. у=sin x

 5. y=

 6. y=5x

 7. y=1/

 8. y=cos x

 9. y=3

 10. y=+3

Мета: Засвоєння формул скороченого множення(7 КЛАС)

 1. =

 2. =

 3. =

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

Робота в групах на уроці є постійною, але самі групи динамічні. Вони формуються за складністю завдання, за інтересами. Під час роботи в групах використовую дидактичні ігри. Так, вивчаючи розкладання квадратичного тричлена на множники на уроках алгебри 9 клас, використовую під час самостійної роботи гру «Ромашка». Кожна пелюстка має певне завдання, а з іншої сторони – відповіді. Колір пелюсток не однаковий, а трьохкольоровий: в залежності від складності. Учні обирають ті завдання, з якими можуть справитися. В групі є консультант, а також учень, який контролює час виконання. Школярі мають змогу попросити допомогу у групи консультантів.

На своїх уроках використовую інтерактивну дошку, що допомагає комбінувати велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи. Так на уроці геометрії в 9 класі при вивченні теми площі фігур розглядаємо «дерево поняття площа».

При відповіді учень переміщує формули відповідно до кожної фігури.

За допомогою інтерактивної дошки можна: виконати усні вправи, тестові завдання, вибрати правильні відповіді, вписати пропущені знаки, тощо.группа 2

SMART Board цінна тим, що на ній можна показувати заготовки уроку, розроблені вчителем, і є можливість кольоровими ручками вносити доповнення: пропущені вирази, виправити помилки в прикладах та ін. Писати та обчислювати на екрані цікаво, і клас буде уважно стежити за вашими рухами. Сприйняття предмету загострюється, і учні менше відволікаються, їм самим цікаво писати та рахувати на чудо-дошці. За допомогою цієї дошки розв’язуємо задачі за малюнком.Зпрямоугольник 1адачі за малюнком

 1. Знайти чотирикутники, які мають однакові площі. 1. Обчислити площу:

Учні самостійно обчислюють площі, а вчитель записує відповіді на мультимедійній дошці.


Інтерактивна дошка – це не тільки інструмент – на ній можна показувати презентації нового матеріалу з відповідними схемами, формулами. Деякі фрагменти тексту можна надрукувати заздалегідь і обговорити з учнями в класі. Учні будуть слідкувати протягом уроку за текстом, і в ньому можна робити примітки, які відображаються на екрані. Розглянемо використання дошки при розв’язуванні логічного тесту Учні піднімають руки і відповідають на запитання.

Учитель закреслює неправильну відповідь на мультимедійній дошці


Переваги використання інтерактивної дошки:

обсяг матеріалу, який можна показати, обговорити, виправити набагато більший, ніж при використанні звичайної дошки; • усі уроки, розроблені вчителем, зберігаються в пам’яті комп’ютера, їх можна корегувати, доповнювати, змінювати;

 • можна створити гіперпосилання з одного файлу на другий, наприклад, аудіо, відео файли, інтернет-сторінки.

Таким чином, інтерактивна дошка навіть при використанні тільки

найпростішого встановленого програмного забезпечення дозволяє

підготувати і провести уроки на якісно новому рівні.

Розвитку учнівської творчості сприяють нетрадиційні уроки, які дозволяють підвищити інтерес не тільки до предмета, а й до процесу навчання в цілому. Творчість на таких уроках я бачу не в розважальності, а в підборі таких завдань, такого дидактичного матеріалу, який своєю новизною незвичністю подачі викликає подив і активізує увагу учнів.прямоугольник 8


Логічний тест

1. Дані числа, які позначають площу квадрата, продовжити ряд і дати пояснення.

1; 4; 9…

2. Знайти зайву фігуру

группа 18

3. Вкажіть зайве слово:

Площа, сторона, кут, аргумент, висота.4. Вставте пропущене слово5. Вставте пропущений термін

6. Розв’яжить анограми та виключить зайве слово.У своїй роботі часто використовую прийом «Відповідаємо працюючи», який ефективно впливає на підвищення інтелекту дітей, концентрацію уваги, переключення діяльності з одного виду роботи на інший. Це прості, логічні, але цікаві задачі, які вчитель повинен мати під рукою. Вони потребують творчого пошуки, кмітливості.

Наприклад:


 • яке ціле число ділиться без остачі на будь-яку інше число? (0)

 • На яке число слід поділити число 2, щоб отримати 4? (на 1/2)

 • Один із найдавніших обчислювальних приладів? (пальці)

Математика не повинна бути відірвана від життя, тому велику увагу приділяю практичним задачам.

М.І. Лобачевський стверджував «Математиці повинні вчити в школі ще з тією метою, щоб знання, набуті тут, були достатніми для звичайних потреб в житті».

В наш час існує об’єктивна необхідність практичної орієнтації шкільного курсу математики, але до прикладних задач слід пред’являти певні вимоги. Вони повинні відповідати програмі курсу, терміни та поняття мають бути доступні для учнів.

Прикладні задачі використовуються з різною метою:

• зацікавити чи мотивувати;

• розвивати розумову діяльність;

• пояснювати співвідношення між математикою та іншими науками.

Використання міжпредметних зв’язків – це одна із умов в роботі

над прикладними задачами, адже саме в співпраці з іншими науками математика формує у дітей основи наукової картини світу.

Виходячи з цього, я згрупувала ці задачі в такі цикли:: « Природа та геометрія», « Математика та естетика», «Математика та хімія».

Пропоную разом вирішити задачу із останнього циклу

« Математика та хімія».9 клас, тема уроку:Розв’язування задач на відсотки.

Розв’язування починаємо з експерименту, показую, як на практиці приготувати напій. І учні бачать, що для розв’язання задачі потрібні знання з хімії, а також точні математичні розрахунки.

Немає сумнівів, що прикладні задачі забезпечують індивідуалізацію та активізацію навчального процесу, а головне – розвивають дослідницькі уміння учнів.

Розглянемо наскільки ефективно в даному випадку використання методу колажування. На уроці геометрії при вивченні подібності ми вирішуємо такі задачі:

• визначення висоти предмета по довжині його тіні;

• визначення висоти предмета за допомогою жердини;

• визначення висоти піраміди за довжиною її тіні.

Розглянемо колажування задачі при вивченні теореми Піфагора у 8 класі. Давайте разом з вами складемо її схему за допомогою колажу.Задача. На обох берегах річки росте по пальмі, одна проти другої висота яких 30 і 20 ліктів. Відстань між остовами 50 ліктів. На верхівці кожної пальми сидить птах. Раптово птахи помітили рибину, яка випливла на поверхню води між пальмами. Вони кинулися до неї разом і одночасно досягли її. На якій відстані від більшої пальми з’явилась рибина?

Зверніть увагу, як це цікаво відбувається.

Складати прикладні задачі не так вже й складно. Головне – вибрати той матеріал, який залишить яскраве враження в душі дитини.

В 11 класі , приступаючи до теми « Найбільше і найменше

значення функції», я розпочинаю урок із розповіді Л.М. Толстого про селянина, якому поміщик сказав: « Яку ділянку встигнеш оббігти зі сходу до заходу Сонця,він твій».

- Яка фігура вийшла у селянина? (прямокутна трапеція).

- А її периметр та площа?

- Чи найбільшу площу отримав він?

Ось це ми і з’ясуємо сьогодні на уроці. Запишіть тему: « Найбільше і найменше значення функцію». Чи 2 варіант.

Звернення до історичних подій створюють емоційний підйом в класі. Навіть нецікава тема може захопити школярів, якщо вчитель

зуміє зв’язати з нею такі факти, які викликають світлі почуття. Ось один приклад із мого досвіду. Урок в 11 класі. Тема: « Площа поверхонь тіл». Щоб отримати формулу визначення площі сфери та площі поверхні сферичного сегменту, починаю урок із відео сюжету.

Ця подія викликала незвичайне враження у всьому світі.

Запитання до класу.

- Як стосується цей фрагмент нашого уроку?

Так, саме Гагарін побачив першим у світі красу сферичної поверхні нашої планети. Давайте разом ще раз очима Юрія Гагаріна глянемо на цю сферичну поверхню. Після цього виводимо формули, та переходимо до практичної роботи.

Знаючи, що радіус землі 6370 км., знайдіть об’єм земної кулі та її площу.

Яку частину землі бачив Гагарін перебуваючи в апогеї?

Шкільні підручники мало пропонують прикладних задач. Тому потрібно створити банк задач. Школярі з цікавістю сприймають задачі практичного змісту, тому створила блоки в яких об’єднуються задачі за тематикою:


1. Патріотичні

2. Екологічні

3. За здоровий спосіб життя

4. Про космос

Розв’язуючи задачі учні більше дізнаються про історію, хоч і далеких, але дуже трагічних днів нашої країни.

В задачах про космос я намагалась підібрати інформацію, яка не відома учням, наприклад: про дублера Ю.Гагаріна, який так і не побував у космосі, про першого космонавта України.

Здоровий спосіб життя-особливий блок прикладних задач, з яких учні отримують інформацію, яка не залишить байдужим нікого.

Ось декілька задач з блоку: «Здоровий спосіб життя»

1.Одна цигарка скорочує життя на 6 хв. Скільки днів із кожного року губить людина, викурюючи в день 20 цигарок?

2. Середня тривалість життя біля 60 років, то на скільки скорочує її курець викурюючи в день 20 сигарет?

3. Яку суму могла б зекономити людина, яка кинула курити, за 1рік, якщо вартість 1 пачки цигарок 15 грн., а викурює він її за 2 дні?

4. При вживанні цигарок смертельна доза отрути нікотину становить

40-60 мг. Скільки нікотину в 1 пачці цигарок, якщо в одній цигарці нікотину 0,9 мг.?
Скільки цигарок необхідно викурити, щоб в організм попала смертельна доза отрути?
5. Якщо хтось з ваших близьких курить, з’ясуйте, скільки цигарок викурюють в день, і на скільки скорочують своє життя?

Вже починаючи з 2010 року в нашій країні розпочалося поступове втілення нових світових стандартів, які орієнтовані на практичне застосування отриманих знань. Наприклад, зміст і структура, завдання ЗНО з математики мають завдання, які дають можливість повно застосовувати вміння по використанню отриманих знань в повсякденному житті. Тому вчитель повинен постійно підкреслювати практичну направленість математики, щоб подолати, в першу чергу, уявлення дітей про « сухість», формальний характер, відірваність нашого предмету від життя і практики.

Як стверджував Блез Паскаль: « Предмет математики є настільки серйозним, що корисно не втрачати випадки зробити його дещо цікавим». Так на при кінці одного з уроків пропоную учням психологічний тренінг, щоб зняти втому, напругу з очей зробити паузу, перерву в роботі. Учні за командою закривають очі і малюють в зошиті будь-яку геометричну фігуру. Відкривши очі дивляться на мультимедійну дошку і узнають з якими рисами асоціюється ця фігура.

Цікавими для дітей є такі форми уроку: • урок у режимі пошуку відповідей;

 • урок – експеримент;

 • урок – спостереження;

 • урок – дослідження об’єкту;

 • урок – панорама.

Дійсно, для учнів нестандартні уроки – це перехід в інший психологічний стан, це можливість кожному проявити себе. Немає сумніву, що такі уроки підвищують ефективність навчання.

Сучасна методична наука вимагає пошуку нових шляхів для удосконалення навчального процесу. Учитель математики мусить постійно перебувати у такому пошуку, експериментувати, щоб досягти важливої мети – навчати учнів із задоволенням розв’язувати задачі і вміти грамотно та творчо викладати свої думки. Досвід показує, що застосування інноваційних методів навчання робить уроки математики цікавими, емоційно насиченими та сприяє розвитку творчих здібностей учнів.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка