Підручники та навчальні посібники з грифом мону підручники 2012 рікСкачати 59.75 Kb.
Дата конвертації23.11.2016
Розмір59.75 Kb.
ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОНУ
ПІДРУЧНИКИ

2012 рік

 1. Огінова І. О. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) [Текст]: підручник/ І. О. Огінова, О. Є. Пахомов. – Д.: ДНУ, 2012. – 540 с.

 2. Аршава І. Ф. Основи юридичної психології з практикумом [Текст]: підручник/ І. Ф. Аршава, О. Г. Рєпіна. – Д.: ДНУ, 2012. – 300 с.

 3. Занфіро Т. А. Право соціального забезпечення в Україні [Текст]: підручник/ Т. А. Занфіро, С. М. Прилипко, Р. Е. Скіпенко – Х.: ФІНН, 2012. – 640 с.

 4. Турчин В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: підручник/ В. Н. Турчин – Д.: «ИМА-ПРЕСС», 2012. – 576 с.

 5. Певзнер М. Н. Мененджмент и организационное развитие ВУЗа [Текст]: підручник/ М. Н. Певзнер [та ін.]. – Д.: ДНУ, 2012. – 528 с.

 6. Токовенко О. С. Політична епістемологія [Текст]: підручник/ О. С. Токовенко, В. І. Пащенко, О. А. Третяк. – Д.: ДНУ, 2011. – 408 с.

 7. Anisimova A. Modern aspects of English language teaching: theory & practice [Текст]: підручник/ А. І. Анісімова, Л. С. Кошова. – Д.: ДНУ, 2011. – 280 с.

 8. Коваленко В. С. Хімія 11 [Текст]: підручник/ В. С. Коваленко, А. Х. Ляшенко. – Полтава:Довкілля-К, 2012. – 160 с.

 9. Дейниченко Г. В. Патентознавство [Текст]: підручник/ Г. В. Дейниченко, В. В. Дуб. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 208 с.

 10. Коробов В. І. Хімічні розрахунки в середовищі Mathcad [Текст]: підручник/ В. І. Коробов, В. Ф. Очков. – Д.: ДНУ, 2012. – 216 с.

 11. Афанасьєв О. Є. Краєзнавча практика [Текст]: підручник/ О. Є. Афанасьєв, О. В. Троценко. – Д.: Моно-Літ, 2011. – 126 с.2013 рік

 1. Международная гражданская служба [Текст]: учебник/ И. П. Абашидзэ [и др.].– М.: РУДН, 2013. – 597 с.

 2. Юзікова Н. С. Українське кримінальне право. Загальна частина [Текст]: підручник/ Н. С. Юзікова, В. О. Навроцький. – К.: Юніком Інтер, 2013. – 712 с.

 3. Дучинська Н. І. Політична економія [Текст]: підручник/ Н. І. Дучинська. – Донецьк, ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 662 с.

 4. Аршава И. Ф. Основы нейропсихологии [Текст]: учебник/ И. Ф. Аршава, В. В. Корниенко. – Д.: Пороги, 2013. – 148 с.

 5. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка [Текст]: підручник/ О. В. Безпалько. – К.: «Академвидав», 2013. – 312 с.

 6. Богуслаев В. А. Наноматериалы и нанотехнологии . [Текст]: учебник/ В. А. Богуслаев, Н. Е. Калинина, А. Я Качан. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2012. – 201 с.

 7. Луньова Г. Г. Клінічна біохімія [Текст]: підручник/ Г. Г. Луньова, Т. М. Полішко. – К.: Атіка, 2013. – 1156 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОНУ2012 рік


 1. Чурсінов Ю. О. Проектування підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції [Текст]: навч. посіб. / Ю. О. Чурсінов, М. В. Луценко. – Д.: Літограф, 2011. – 132 с.

 2. Цивільне право України (Загальна частина) [Текст]: навчальний посібник. / Алфьорова Т. М. [та ін.]. – К.: Хай-Тек Прес, 2013. – 432 с.

 3. Євграшкіна Г. П. Гідрогеологія та основи гідромеліорації [Текст]: навч. посіб. / Г. П. Євграшкіна, В. В. Войцеховська. – Д.: ДНУ, 2011. – 14 с.

 4. Дюдюн А. Д. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. [Текст]: навч. посіб. / А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Д.: Федоренко, 2012. – 97 с.

 5. Шаф О. В. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ-ХХІ століть [Текст]: навч. посіб./ О. В. Шаф. – К.: ВЦ «Просвіта», 2012. – 272 с.

 6. Ворова Т. П. «Short Excursus into the History of the Russian Symbolism Origin» [Текст]: навч. посіб. / Т. П. Ворова, Н. В. Підмогильна, О. І. Романова. – Д.: «Ліра», 2012. – 120 с.

 7. Пуригіна О. Г. Регіональна економіка [Текст]: навч. посіб./ О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак, В. В. Джинджоян, О. О. Чубарь. – Д.: ДНУ, 2011. – 596 с.

 8. Безуглий В. В. Географія: ЗНО за 30 днів [Текст]: навч. посіб./ В. В. Безуглий, І. І. Костащук. – К.: Генеза, 2013. – 256 с.

 9. Самошкіна Л. М. Психодіагностика [Текст]: навч. посіб./ Л. М. Самошкіна. – Д.: ДНУ, 2012. – 448 с.

 10. Байєр О. О. Життєві кризи особистості [Текст]: навч. посіб./ О. О. Байєр. – Д.: ДНУ, 2012 – 244 с.

 11. Сухаренко О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і тестові завдання [Текст]: навч. посіб./ О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький – Д.: ДНУ, 2011. – 207 с.

 12. Кабар А. М. Ландшафтний фітодизайн [Текст]: навч. посіб./ А. М. Кабар, Ю. В. Лихолат, О. Є. Пахомов, О. О. Дідур, В. Ф. Опанасенко. –Д.: «Нова Ідеологія», 2012. – 271 с.

 13. Хобзей М. К. Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності [Текст]: навч. посіб./ М. К. Хобзей [та ін.] – Д.: Пороги, 2012. – 269 с.

 14. Чернишенко С. В. Операційна система UNIX та принципи роботи з відкритим програмним забезпеченням [Текст]: навч. посіб./ С. В. Чернишенко, М. М. Ясько, В. С. Чернишенко – Хмельницкий: ХНУ, 2012. – 159 с.

 15. Богомаз К. Ю. Новітні соціологічні теорії [Текст]: навч. посіб./ К. Ю. Богомаз, Н. Г. Комих – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 325 с.

 16. Маляренко Т. В. Технологія сироваріння [Текст]: навч. посіб./ Т. В. Маляренко, Г. В. Дейниченко, І. Г. Дейнека – Луганськ.: СНУ, 2011. – 164 с.

 17. Звенгинцев А. И. Технологическое оборудование для механической обработки морепродуктов [Текст]: навч. посіб./ А. И. Звегинцев, И. Г. Дейнека, Г. В. Дейниченко. – Луганськ: «Ноулидж», 2012. – 438 с.

 18. Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум. [Текст]: навч. посіб./ С. А. Ганжа [та ін.]. – Д.: Пороги, 2012. – 251 с.

 19. Онищенко Г. А. Українська мова за професійним спрямуванням. [Текст]: навч. посіб./ Г. А. Онищенко [та ін.]. – Д.: Пороги, 2012. – 216 с.2013 рік

 1. Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Лекції [Текст]: навч. посіб./ С. А. Ганжа. – Д.: Пороги, 2013. – 215 с.

 2. Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій [Текст]: навч. посіб./ В. Д. Мішалов [та ін.]. – К.: «Віртуальна реальність», 2013. – 160 с.

 3. Дьомшина О. О. Економічна біохімія [Текст]: навч. посіб./ Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 116 с.

 4. Шевченко Т. В. Орфоепічний та орфографічний практикум з української мови [Текст]: навч. посіб./ Т. В. Шевченко. – Д.: Акцент ПП, 2013. – 162 с.

 5. Сучасні проблеми гідробіології: Запорізьке водосховище [Текст]: навч. посіб./ О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, Т. С. Шарамок. – Д.: Ліра, 2012. – 250 с.

 6. Анатомія рослин [Текст]: навч. посіб./ О. М. Вінниченко, Н. Ф. Павлюкова, Ю. В. Лихолат. – Д.: Нова ідеологія, 2013. – 91 с.

 7. Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум [Текст]: навч. посіб./ С. А. Ганжа. – Д.: Пороги, 2013. – 252 с.

 8. Городяненко В. Г. Економічна соціологія [Текст]: навч. посіб./ В. Г. Городяненко. – Д.: Вид-во. ДНУ, 2013. – 319 с.

 9. Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб./ Р. О. Дронов [та ін.]. – К.: Вид-во «Центр учбової літератури», 2014. – 490 с.

 10. Хімічні методи аналізу. Теорія та практика [Текст]: навч. посіб./ Ф. О. Чмиленко, Ю. В. Бохан, Т. С. Чмиленко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – 312 с.

 11. Федотов В. П. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии [Текст]: учеб. пособие/ В. П. Федотов, А. И. Макарчук. – Запорожье – Днепропетровск: «Просвита», 2013. – 552 с.

 12. Кулик О. В. Філософія [Текст]: навч. посіб./ О. В. Кулик. – Д.: Монолит, 2013. – 692 с.

 13. Тлумачний словник – мінімум з юридичної термінології. Англо-український [Текст]: навч. посіб./ О. В. Пушкіна [та ін.]. – Д.: ДУАН, 2013. – 96 с.

 14. Полякова Т. О. Телевізійна журналістика в мовах інформаційного суспільства [Текст]: навч. посіб./ Т. О. Полякова, В. Д. Демченко. – Д.: «Середняк Т.К.», 2013. – 170 с.

 15. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [Текст]: навч. посіб./ Н. В. Зимівець [та ін.]. – К.: Універсум, 2012. – 536 с.

 16. Безуглий В. В. Географія. Твій репетитор ЗНО [Текст]: навч. посіб./ В. В. Безуглий, І. І. Костащук. – К.: «Генеза», 2013. – 352 с.

 17. Безуглий В. В. Географія. Довідник для підготовки до ЗНО [Текст]: навч. посіб./ В. В. Безуглий, І. І. Костащук. – К.: «Генеза», 2013. – 448 с.

 18. Легка О. В. Теорія держави і права [Текст]: навч. посіб./ О. В. Легка. – Д.: ДДУВС, 2012. – 55 с.

 19. Тонкошкур О. С. Методи математичної фізики у радіоелектроніці [Текст]: навч. посіб./ О. С. Тонкошкур, В. І. Ігнаткін, О. В. Коваленко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – 120 с.

 20. Гомілко І. В. Застосування мікроконтролерів [Текст]: навч. посіб./ І. В. Гомілко, О. С. Тонкошкур, О. В. Коваленко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – 440 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка