Підприємство в ринкових умовах господарюванняСкачати 372.33 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2017
Розмір372.33 Kb.
  1   2   3


ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................3

1. Підприємство в ринкових умовах господарювання........................................4

1.1 юридичний статус підприємства

2.1. види діяльності підприємства

2. Ресурси підприємства і їх використання.........................................................8

2.1. Аналіз формування і розміщення фінансових ресурсів банку

2.2. Аналіз фінансового стану банку

2.3. Персонал підприємства і його використання

2.4.Амортизація основних фондів

2.4. Земельні ресурси підприємства і їх використання

2.5. Інформаційне забезпечення підприємства

3. Організація і оплата праці на підприємстві...................................................14

4. Витрати виробництва підприємства................................................................16

5. Економічні основи господарювання підприємства і його результати......17

6. Економіка основного виробництва..................................................................19

7. Охорона праці на підприємстві.........................................................................26

8. Особисті враження про функціонування підприємства як економічної системи........................................................................................................................27

9. Пропоновані Вами орієнтовані заходи щодо підвищення ефективності виробництва на підприємстві...............................................................................28

Додаток


ВСТУП
Формування самостійної банківської системи в Україні починаючи з часу створення України як незалежної держави, яка одним із перших своїх законів прийняла Закон України “Про банк і банківську діяльність” від 20 березня 1991 року, створила юридичні гарантії досягнення банками мети їх комерційної політики шляхом забезпечення ліквідності, довіри до банківської установи, надійного банківського нагляду.

Верховна Рада України 07.12.2000 року прийняла новий Закон “Про банки і банківську діяльність”, який 11.01.2001 року підписаний Президентом України і 17 січня цього року після опублікування в “Урядовому кур’єрі” вступив в силу.

Сучасний комерційний банк – це автономне, економічно-самостійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського нагляду.

Сьогодні найбільшими банками за обсягом прибутку, об’ємом операцій і статутним капіталом в Україні вважаються: КБ “Приватбанк”, АППБ “Аваль”, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, КБ “Правекс-банк”, КБ “Фінанси і кредит”, КБ “Надра”, Ощадбанк, Промінвестбанк. Перший український міжнародний банк та інші.

Приватбанк працює на українському ринку з 1992 року. Ділова репутація і висока кваліфікація персоналу Приватбанку високо оцінена багатьма найавторитетнішими фінансовими виданнями.

За підсумками фінансового рейтингу, що проводилися щотижневиком «Бізнес», ПриватБанк у 1998,1999, 2001 і 2004 роках нагороджувався дипломами за п перше місце в номінації «Банк, у якому б ви розмістили свої депозити».

При написанні звіту по виробничій практиці, мною використані документи і матеріали банківської діяльності Приватбанку України і його відділення в м. Рівне.


 1. Підприємство в ринкових умовах господарювання.

Банк “ПриватБанк” заснований в 1992 році і по систематизації НБУ очолює групу "крупних банків".  Статутний капітал банку складає 349 млн. грн., регулятивний капітал - 484 млн. грн. Банком ″ПриватБанк″ обслуговується 59,7 тисячі термінових і 35,9 тис. поточних рахунків клієнтів - фізичних осіб. Кількість корпоративних клієнтів банку виросла з початку року  з 16,9 тисяч до 21,7 тисяч.

За станом на 01.08.2005 роки Банком емітовано 227,8 тис. платіжних карт міжнародних платіжних систем,  банком реалізовано 789 зарплатових проектів, мережу обслуговування карток включає 1 400 POS-терміналів і 168 банкоматів.  Система банку "ПриватБанк" включає 16 філіалів і 157 відділень, фінансовий результат  з початку  року -  5,07  млн. грн.

Об’єктом проходження виробничої практики є Відділення філії Банку “ПриватБанк”, заснованого у формі ЗАТ у Рівненській області.

У своїй діяльності відділення керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, іншими документами банку та Положенням про Відділення філії Банку “ПриватБанк”, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку на базі комплексної автоматизації і комп’ютеризації.

ЗАТ КБ «ПриватБанк» - сучасна універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такими іноземними банками: Bank Of New York (США), RaiffeizenBank (Австрія), CityBank (США), CrediLeone (Франція), «Мультібанк» (Латвія), та інші зарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як: Промінвестбанк, АКБ «Інтербанк», та багато інших банків.

ЗАТ КБ “ПриватБанк” створений у формі закритого акціонерного товариства згідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банком здійснюється Правлінням.

Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонерів і оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципу колегіальності.

Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право “вето” на рішення, які приймаються.

До основних функцій Правління банку належать:


 1. стратегічне планування

 2. питання маркетингової діяльності

 3. технологічний контроль

 4. фінансовий контроль за діяльністю банку

 5. кадрова політика банку

До функцій Голови Правління банку відносяться:

 • керування фінансово-господарською діяльністю банку;

 • забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів банку;

 • представлення банку в усіх державних і недержавних підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном;

 • підписання від імені банку угод, контрактів, інших цивільно-грошових документів;

 • прийом на роботу та звільнення із займаних посад співробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення;

 • затвердження найважливіших внутрішніх документів, серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадові обов'язки начальників структурних підрозділів та інші;

 • ведення засідань Правління банку та Кредитного комітету;

 • проведення нарад з питань поточної діяльності банку;

 • виконання інших рішень, пов'язаних із структурою діяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів.

Кожен з членів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття та виконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на нього повноважень і обов'язків.

До складу банку входять такі основні підрозділи:

1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такі основні відділи:


 • кредитний;

 • відділ ЦП;

 • валютний;

 • відділ по роботі з населенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками.

2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи:

 • операційний;

 • відділ касових операцій;

 • відділ зведеної звітності та економічного аналізу;

 • бухгалтерія;

 • відділ обліку валютних операцій.

Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банківських операцій

3) адміністративно-господарське управління. Відділи: • відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення;

 • юридичний;

 • служба безпеки, до якої входять сектор інкасації і перевезення цінностей;

 • відділ кадрів;

 • відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба);

 • господарський відділ.

Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку:

Кредитний комітет – складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняття рішення стосовно того чи іншого клієнта.

Кадрова комісія – це консультативний орган при Правлінні банку. Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій та проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер.

Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, що виконує такі функції:

 1. контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству;

 2. координація відносин банку з податковими органами;

 3. розв'язання усіх бухгалтерських та юридичних дискусіях у межах банку;

 4. перевірка достовірності інформації, що надається керівництву банку;

 5. управління ризиками;

Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамках повноважень, затверджених Радою акціонерів.

Банківські операції, які Банк має право здійснювати на підставі банківської ліцензії НБУ:

 • Залучення внесків (депозитів) від юридичних і фізичних осіб

 • Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, зокрема перерахування грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів і зарахування засобів на них

 • Розміщення привернутих засобів від свого імені, на своїх умовах і на свій риск

 • Придбання права вимоги виконання зобов'язань в грошовій формі за доставлені товари або отримані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів (факторинг)

 • Лізинг

 • Послуги з відповідального зберігання і надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів

 • Випуск, покупка, продаж і обслуговування чеків, векселів і інших оборотних і платіжних інструментів

 • Випуск банківських платіжних карток і виконання операцій з використанням цих карток

 • Надання консультаційних і інформаційних послуг з банківських операцій

 • Операції з валютними цінностями

 • Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті і клієнтів-нерезидентів в національній валюті України

 • Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів/нерезидентів) в іноземній валюті

 • Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) в національній валюті України

 • Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій по ним

 • Відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій по ним

 • Залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України

 • Залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках

 • Операції з банківськими металами на валютному ринку України

 • Операції з банківськими металами на міжнародних ринках

 • Емісія власних цінних паперів

 • Операції покупки і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів

 • Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені

 • Здійснення інвестицій до статутних фондів і акції інших юридичних осіб

 • Перевезення валютних цінностей і інкасація грошових коштів

 • Операції за дорученням клієнтів або від свого імені

 • Операції з інструментами грошового ринку

 • Операції з інструментами, що базуються на обмінних курсах і відсотках

 • Операції з фінансовими ф'ючерсами і опціонами

 • Довірче управління засобами і цінними паперами за договорами з юридичними і фізичними особами

 • Депозитарна діяльність хранителя цінних паперів

2. Ресурси підприємства і їх використання.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка