Перелік відомостей, які містять службову інформацію уСкачати 254.46 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір254.46 Kb.
Прим. №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Служби зовнішньої

розвідки України

10.10.2012 № 275Перелік

відомостей, які містять службову інформацію у

Службі зовнішньої розвідки України

I. Оперативна діяльність

1.1. Окремі відомості, які не віднесені до державної таємниці, про осіб розвідувального інтересу, котрі вивчаються та перевіряються з метою можливого встановлення з ними конфіденційних відносин в інтересах Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), інших об’єктів розвідувального інтересу, стосовно яких здійснюються заходи оперативної діяльності.

1.2. Окремі відомості, які не віднесені до державної таємниці, та які зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, що здійснюється спеціальними засобами і методами.

1.3. Відомості про оперативну обстановку в інших країнах або регіонах, структуру та кадровий склад, функціональні завдання спеціальних служб іноземних держав, діяльність терористичних і екстремістських організацій, організованих злочинних угруповань, зі змісту яких можна визначити, що вони здобуті СЗРУ без розкриття конкретних джерел та змісту розвідувальних заходів з їх отримання.

1.4. Відомості з відкритих джерел інформації, що містять дані про діяльність СЗРУ та можуть створити перешкоди у роботі СЗРУ.

1.5. Відомості стосовно вивчення офіційним шляхом осіб, які розглядаються як кандидати для зарахування на посади позаштатного оперативного складу СЗРУ, якщо у цих відомостях відсутні їхні установчі дані.

1.6. Відомості стосовно вивчення офіційним шляхом осіб, яких планується використовувати як утримувачів конспіративних квартир СЗРУ, якщо у цих відомостях відсутні їх установчі дані.

1.7. Відомості стосовно заходів, спрямованих на сприяння державним органам у забезпеченні стабільної роботи підприємств, установ, організацій та запобігання надзвичайним подіям.

1.8. Відомості, що стосуються взаємодії, розмежування компетенції між СЗРУ та міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

1.9. Відомості щодо інформування державних органів прокуратури, контрольно-ревізійних і податкових органів про результати виконання доручень та запитів, що надійшли від них.

1.10. Відомості щодо інформування державних органів за фактами анонімних погроз, закладання вибухових пристроїв, підпалів та вчинення злочинів.

1.11. Відомості про аналітичні дослідження, спрямовані на удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності СЗРУ.

1.12. Відомості про заходи, що вживаються СЗРУ на виконання визначених законодавством завдань, якщо в цих заходах не розкриваються конкретні сили і засоби, форми і методи розвідувальної діяльності.

1.13. Відомості, що обробляються в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України:

а) відомості щодо інформації стосовно іноземних осіб та організацій, які підозрюються у здійсненні протиправної діяльності, призначеної для інформування зарубіжних партнерів СЗРУ з метою вжиття ними заходів з її перевірки та припинення протиправної діяльності;

б) відомості про осіб, стосовно яких є доручення (СЗРУ, СБУ, МВС та ДПА);

в) відомості про втрачені, викрадені та оголошені недійсними документи, що дають право на в’їзд та виїзд з України;

г) відомості про документи, що дають право на в’їзд та виїзд з України, оформлені МЗС та закордонними дипломатичними установами України (далі – ЗДУ);

ґ) відомості про іноземців та осіб без громадянства, яким оформлено візи для в’їзду в Україну;

д) відомості про іноземців та осіб без громадянства, яким оформлено дозволи на перебування в Україні;

е) відомості про порушників митного законодавства;

є) відомості про юридичних та фізичних осіб - підприємців, які перебувають на податковому обліку (з метою перевірки правових підстав в’їзду та реєстрації іноземців та осіб без громадянства).

II. Оперативно-технічні заходи та заходи технічної розвідки

2.1. Відомості, що стосуються питань використання технічних засобів розвідки (із зазначенням лише їх умовних або шифрованих найменувань), у тому числі:

а) відомості стосовно видачі в тимчасове користування несекретних технічних засобів, вимірювальної, пошукової апаратури та апаратури машинного запису;

б) відомості про перезаписування аудіо- та відеоінформації;

в) відомості про продовження терміну зберігання носіїв аудіо- та відеоінформації;

г) відомості з питань реєстрації та видачі машинних носіїв інформації;

ґ) відомості стосовно звернень з проханням здійснити переклад українською письмових матеріалів з іноземної мови;

д) відомості про встановлення установчих даних абонентів телефонного зв’язку.

2.2. Відомості щодо обліку рекламацій на спеціальні вироби.

2.3. Відомості про видачу у тимчасове користування окремих технічних засобів розвідки (із зазначенням лише їх умовних або шифрованих найменувань).

2.4. Відомості про виготовлення здобутих оперативним шляхом фотографій і фотокопій.

2.5. Відомості про кількість, періодичність проведення регламентних, профілактичних робіт та перевірки працездатності та збереження технічних засобів розвідки на стаціонарних об’єктах.

2.6. Відомості про ліміти проведення оперативно-технічних заходів стосовно об’єктів оперативної зацікавленості конкретних оперативних підрозділів СЗРУ.

2.7. Відомості щодо листування з підприємствами зв’язку про отримання каналів та ліній для забезпечення оперативно-технічних заходів при належному легендуванні і без розкриття об’єктів зацікавленості, їх місцезнаходження.

2.8. Відомості, що містяться в актах про знищення матеріалів оперативно-технічних заходів без розкриття об’єктів, стосовно яких здійснювалися заходи.

2.9. Відомості, що містяться в документах з оперативно-службового листування з питань ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв та інструментів для оперативних підрозділів СЗРУ.

2.10. Відомості про функціональні завдання оперативно-технічних підрозділів СЗРУ за напрямами оперативно-службової діяльності або за видами оперативно-технічних заходів, що не віднесені до державної таємниці.

2.11. Відомості про облік документів на ділянці технічної обробки документації.

2.12. Відомості про матеріали та матеріальні цінності, що використовуються при оперативно-технічних заходах.

2.13. Інформація, що зафіксована засобами технічної розвідки, якщо до неї внесені додаткові умовні позначення, розкриття яких може призвести до встановлення факту її отримання підрозділами технічної розвідки СЗРУ.

2.14. Відомості про облік графічних зображень аерокосмічних знімків за умови, що вони не віднесені до державної таємниці.

2.15. Відомості про організацію та проведення заходів технічної розвідки за умови, що вони не віднесені до державної таємниці.

III. Робота з особовим складом

3.1. Відомості про порядок добору та вивчення кандидатів на військову службу (роботу) в СЗРУ та їх обліку (крім тих, що розкривають зміст методів проведення спеціальної перевірки).

3.2. Відомості про здійснення переміщення особового складу неоперативних підрозділів СЗРУ, встановлення їм посадових окладів, надбавок, доплат та премій.

3.3. Відомості щодо прийому на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи) особового складу неоперативних підрозділів СЗРУ та надання чи скасування їм допуску до державної таємниці.

3.4. Відомості з планування службової діяльності та звітності за її результатами (крім тих, що розкривають відомості про штат, структуру, чисельність особового складу СЗРУ).

3.5. Відомості стосовно пропозицій з питань удосконалення структури та упорядкування штатів підрозділів СЗРУ, штатної розстановки їх особового складу, якщо вони не віднесені до державної таємниці (у разі, якщо вони не містять інформацію про діючі штати і штатну розстановку особового складу, фактичний стан забезпеченості нормативів, передбачених штатом - ст. 4.1.11 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю).

3.6. Відомості про організацію та стан обліку кадрів у СЗРУ.

3.7. Зведені відомості щодо чергових відпусток особового складу неоперативних підрозділів СЗРУ.

3.8. Відомості щодо планування, підготовки та проведення атестування військовослужбовців, державних службовців неоперативних підрозділів СЗРУ та звітність за результатами її проведення.

3.9. Відомості щодо формування резерву кандидатів для призначення на керівні посади, роботи із цим резервом.

3.10. Відомості про листування з державними органами (у разі, якщо вони не віднесені до державної таємниці).

3.11. Відомості про стан дисципліни та морально-психологічний клімат у підрозділі СЗРУ.

3.12. Відомості, що містяться у рознарядках з підбору кандидатів на службу в підрозділи СЗРУ на поточний рік.

3.13. Відомості, що містяться у планах з організації оперативно-бойової підготовки особового складу підрозділів СЗРУ.

3.14. Відомості щодо присвоєння, підтвердження, позбавлення класу військовослужбовців СЗРУ відповідно до їхньої кваліфікації та звітність за результатами присвоєння класу.

3.15. Відомості щодо організації професійної підготовки співробітників СЗРУ.

3.16. Відомості щодо формування державного замовлення СЗРУ на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗРУ у вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ) України та в інших державних/недержавних установах.

3.17. Відомості щодо організації проведення практики/стажування курсантів/студентів ВНЗ України у СЗРУ.

3.18. Відомості за окремими показниками про: посаду (крім посад Голови СЗРУ та його заступників, призначених оприлюдненими у встановленому порядку указами Президента України), належність до підрозділу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце реєстрації, місце фактичного проживання співробітника СЗРУ, місцезнаходження його майна, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, витрати співробітників СЗРУ на придбання такого майна або на користування ним (у разі, якщо вони не віднесені до державної таємниці).

IV. Післядипломна професійна підготовка

4.1. Відомості про організацію навчального процесу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для СЗРУ, якщо вони не віднесені до державної таємниці та не розкривають завдання, форми і методи спеціальної професійної підготовки співробітників кадрового складу СЗРУ.

4.2. Відомості про стан навчально-виховного процесу в Інституті СЗРУ та успішність окремих слухачів, дисциплінарну практику, підсумки атестування та характеристики перемінного складу Інституту СЗРУ.

4.3. Відомості про аналітичні, навчально-педагогічні та професійно-психологічні дослідження (педагогічні експерименти) в Інституті СЗРУ, спрямовані на покращання післядипломної професійної підготовки фахівців для СЗРУ, удосконалення окремих навчально-виховних заходів (проведення комплексних навчань, навчальних ділових ігор тощо).

4.4. Відомості, які викладені в розпорядчих документах Інституту СЗРУ щодо навчально-виховного процесу, науково-дослідної та методичної роботи, що не віднесені до державної таємниці.

4.5. Відомості стосовно заходів щодо підтримання партнерських стосунків з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності та розвитку міжнародних зв’язків зі спеціальними вищими навчальними закладами спеціальних служб і розвідувальних органів іноземних держав, що не віднесені до державної таємниці та не розкривають завдання, форми і методи спеціальної професійної підготовки фахівців зовнішньої розвідки.

4.6. Відомості стосовно взаємодії центрів Інституту зі структурними підрозділами СЗРУ з питань підготовки та підвищення кваліфікації.

V. Режим і діловодство

5.1. Відомості щодо обліку номенклатурних та закінчених провадженням справ, журналів та картотек, підготовлених (вихідних і внутрішнього обігу) документів, вхідних документів, наказів, вказівок та розпоряджень, видань (навчальних посібників, лекцій, збірників та інших), робочих і стенографічних зошитів, блокнотів, бланків суворої звітності, особових рахунків, матеріалів спеціальної перевірки осіб, які оформляються на допуск до державної таємниці, печаток та штампів, документів, що виготовляються на копіювально-розмножувальних апаратах, закріплення сейфів, металевих шаф і сховищ, ключів від них, розкриття сейфів, приміщень, машинних носіїв секретної інформації, засобів електронно-обчислювальної техніки (далі - ЕОТ) та карток форми 6 на допуск до державної таємниці.

5.2. Відомості про зміни і доповнення до нормативно-правових актів СЗРУ з питань режиму та діловодства, що не віднесені до державної таємниці.

5.3. Відомості про кількість, найменування, місцезнаходження справ, журналів, картотек підрозділу СЗРУ або його структурного підрозділу, що обслуговуються спільним діловодством.

5.4. Відомості щодо виготовлення, реєстрації та знищення документів, що мають гриф обмеження доступу.

5.5. Відомості щодо найменувань документальних матеріалів СЗРУ та термінів їх зберігання.

5.6. Відомості про дислокацію автоматизованої системи (далі — АС) обробки секретної та службової інформації.

5.7. Відомості про зміст актів прийому-передачі справ, картотек і спеціального майна в підрозділах СЗРУ.

5.8. Відомості про матеріали перевірок стану охорони державної таємниці та секретного діловодства в структурних підрозділах СЗРУ.

5.9. Відомості про зміст планів основних заходів щодо контролю режиму в підрозділах СЗРУ.

5.10. Відомості про допуск співробітників до окремих приміщень або виконання окремих видів робіт.

5.11. Відомості щодо даних (протоколи вимірів) інструментальних перевірок захищеності засобів ЕОТ підрозділів СЗРУ, викладених з прив’язкою до об’єкта ЕОТ.

5.12. Відомості з організаційно-службових питань, що не віднесені до державної таємниці.

5.13. Відомості щодо адрес військових частин у разі згадування їх умовних найменувань.

5.14. Відомості, що містяться в супровідних листах до матеріальних носіїв інформації, з питань оперативно-службової діяльності підрозділів СЗРУ з грифом обмеження доступу "Цілком таємно", "Таємно" та "Для службового користування".

5.15. Відомості з питань забезпечення режиму секретності та організації секретного діловодства в СЗРУ, що не віднесені до державної таємниці.

5.16. Відомості про листування, відповіді на запити та інші документи, що містять вказівки, рекомендації і роз’яснення з питань виконання (застосування окремих положень) розпорядчих актів (наказів, розпоряджень, вказівок) з питань режиму та діловодства, що не віднесені до державної таємниці.

5.17. Відомості про порядок прийому, обліку, систематизації, зберігання та використання архівних документальних матеріалів у СЗРУ.

5.18. Відомості про прийом-передачу справ і матеріалів, ревізію фондів архіву та архівів тимчасового зберігання СЗРУ.

5.19. Відомості про номенклатуру секретних справ, знищення справ, журналів, картотек та архівних документальних матеріалів.

5.20. Відомості про фондоутворювачів, зміст тематичних переліків, тематичних картотек, оглядів та інших інформаційно-аналітичних документів, утворених за матеріалами галузевого державного архіву СЗРУ.

5.21. Відомості, які містять у собі інформацію відомчих нормативних документів в галузі технічного захисту інформації (далі – ТЗІ) і не віднесені до державної таємниці.

5.22. Відомості, що містяться у матеріалах листування або планах стосовно робіт з ТЗІ та не віднесені до державної таємниці.

5.23. Відомості щодо організації та впровадження заходів з ТЗІ в ЗДУ, які не віднесені до державної таємниці.

5.24. Відомості про організацію та побудову комплексу ТЗІ на об’єктах СЗРУ, які не віднесені до державної таємниці.

VI. Нормативно-правова діяльність

6.1. Відомості про видані в СЗРУ нормативно-правові і розпорядчі акти, а так само відомості, які в них містяться, якщо вони не віднесені до державної таємниці, не розкривають завдання, форми та методи розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності підрозділів СЗРУ та які відповідно до закону не підлягають обов’язковому оприлюдненню.

6.2. Відомості про аналітичні дослідження, спрямовані на розроблення або удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються розвідувальної, оперативно-розшукової діяльності або проведення окремих контррозвідувальних заходів, які не віднесено до державної таємниці.

VII. Охорона об’єктів

7.1. Відомості, що розкривають стан інженерно-технічних засобів охорони об’єктів та сигналізації.

7.2. Відомості, що розкривають порядок і режим охорони об’єктів СЗРУ (інструкції, табелі постів, схеми маршрутів чергових по об’єкту).

7.3. Відомості про порядок прийому та здачі під охорону режимних приміщень, постів, добових нарядів, рапортів.

7.4. Відомості про системи (основна, дублююча) та схеми оповіщення особового складу структурного підрозділу СЗРУ у цілому, де вказані номери телефонів, способи зв’язку, черговість оповіщення, маршрути пересування та адреси проживання.

7.5. Відомості про міські або позаміські місця збору на випадок неможливості прибуття до постійного місця служби.

7.6. Відомості, що містяться в документах про перелік обладнання, рекомендованого для використання при проведенні спеціальних досліджень.

7.7. Відомості, що містяться в документах про перелік обладнання, рекомендованого для використання як охоронно-пожежної сигналізації, в системі обмеження доступу та телевізійного спостереження.

7.8. Відомості, що містяться в документах щодо результатів експертної оцінки нових зразків вимірювально-пошукової техніки та засобів інженерно-технічного захисту ЗДУ.

7.9. Відомості про перелік технічних засобів, у яких є потреба для забезпечення інженерно-технічного захисту ЗДУ.

7.10. Відомості щодо наявності режимних приміщень у ЗДУ.

7.11. Відомості про кількість осіб чергової зміни на об’єктах СЗРУ, порядок взаємодії чергових за допомогою засобів зв’язку, зміни та час відпочинку осіб добового наряду.

7.12. Відомості про порядок прийому та здачі черговим об’єктів СЗРУ під охорону приміщень і ключів від вхідних дверей підрозділу шифрованого документального зв’язку.

7.13. Відомості щодо організації безпеки особового складу підрозділів та охорони об’єктів СЗРУ.

7.14. Відомості щодо норм озброєння засобами активної оборони та бронезахисту окремих підрозділів СЗРУ у мирний час.

7.15. Відомості про системи енерго-водозабезпечення об’єктів СЗРУ та резервних джерел життєзабезпечення.

VIII. Мобілізаційна робота

8.1. Відомості щодо організації доступу співробітників СЗРУ до роботи з мобілізаційними документами.

8.2. Відомості щодо підготовки та проведення занять і тренувань із позаштатними формуваннями системи захисту співробітників СЗРУ та членів їхніх сімей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

8.3. Відомості щодо заходів, які плануються або проводяться при евакуації співробітників СЗРУ за основним місцем дислокації та членів їхніх сімей за місцем проживання при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

8.4. Відомості щодо структури, порядку комплектування та складу позаштатних формувань системи захисту та евакуаційної комісії СЗРУ.

8.5. Відомості щодо організації системи оповіщення співробітників СЗРУ, які входять до складу евакуаційної комісії та позаштатних формувань системи захисту.

8.6. Відомості щодо норм належності засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, медичного майна та медикаментів для формувань системи захисту, визначення порядку їх накопичення, збереження та освіження.

8.7. Відомості щодо організації роботи підрозділів СЗРУ з питань дислокації (крім тих, що розкривають відомості про склад і дислокацію підрозділів СЗРУ).

8.8. Відомості щодо умовних найменувань, які не розкривають дійсного найменування, належності, характеру діяльності та підпорядкованості підрозділу СЗРУ.

IX. Зв’язок

9.1. Відомості про стан, заходи та шляхи вдосконалення організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту службової інформації.

9.2. Відомості щодо взаємодії (в межах компетенції) органів спеціального зв’язку та підрозділів зв’язку СЗРУ з міністерствами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту службової інформації, створення (побудови, модернізації) телекомунікаційних мереж та систем.

9.3. Відомості з питань організації та забезпечення безпеки функціонування технічних каналів (каналів захищеного зв’язку), забезпечення безпеки інформації при організації зв’язку-взаємодії між СЗРУ та зарубіжними партнерами СЗРУ у рамках міжнародного співробітництва.

9.4. Відомості, що містяться у матеріалах аналізу щодо планування, організації, запровадження заходів, фактичного стану, наявних недоліків в організації чи забезпеченні безпеки криптографічного захисту службової інформації.

9.5. Відомості щодо організації та впровадження заходів із забезпечення безпеки криптографічного захисту службової інформації, при здійсненні інформаційного обміну із закордонним апаратом СЗРУ та ЗДУ.

9.6. Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні засобами криптографічного захисту службової інформації.

9.7. Відомості про спеціальні вимоги до умов експлуатації засобів криптографічного захисту службової інформації та засобів спеціального зв’язку в органах спеціального зв’язку, службах криптографічного захисту СЗРУ, у тому числі в ЗДУ.

9.8. Відомості за окремими показниками про порядок використання, поводження та окремі технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

9.9. Відомості щодо засобів криптографічного захисту інформації іноземного виробництва, що використовуються для організації криптографічного захисту службової інформації в інтересах СЗРУ.

9.10. Відомості про значення, технічні або спеціальні характеристики, порядок формування (генерації) ключових даних та паролів до засобів маскування інформації.

9.11. Відомості про розробку нормативно-правових актів, керівних документів у галузі криптографічного захисту службової інформації.

9.12. Відомості щодо організації та запровадження заходів із проведення планових профілактичних робіт із регламентного (технічного) обслуговування засобів криптографічного захисту службової інформації.

9.13. Відомості про поштові, телефонні та факсимільні реквізити підрозділів СЗРУ, якщо згадуються їх дійсні найменування, за винятком тих структурних підрозділів СЗРУ, яким умовне найменування “військова частина” не надане.

9.14. Відомості про тактико-технічні завдання на проектування об’єктів зв’язку СЗРУ чи їх елементів, крім елементів органів спеціального зв’язку.

9.15. Відомості за окремими показниками, що містять інформацію про загальний стан зв’язку.

9.16. Відомості про потреби посадових осіб стосовно забезпечення захищеним телефонним зв’язком на об’єктах СЗРУ.

9.17. Відомості про заходи щодо підвищення надійності, оперативності та достовірності обміну службовою інформацією в системі спеціального зв’язку.

9.18. Відомості за окремими показниками, що розкривають зміст схем або таблиць розподілу каналів мережі зв’язку.

9.19. Відомості, що містять у собі інформацію про організаційно-технічні основи побудови або застосування систем багатоканального зв’язку в інтересах органів спеціального зв’язку.

9.20. Відомості про організацію внутрішнього телефонного зв’язку, схеми кабельних мереж, схеми систем енергопостачання та заземлення на об’єктах СЗРУ.

9.21. Відомості, що розкривають схеми абонентських мереж і споруд відкритого зв’язку на об’єктах СЗРУ.

9.22. Відомості про розгортання, траси прокладання і порядок експлуатації кабельних ліній зв’язку.

9.23. Відомості про організаційно-технічні основи побудови та застосування цифрових систем передачі інформації у СЗРУ.

9.24. Відомості про розподіл каналів у мережах зв’язку СЗРУ у мирний час.

9.25. Відомості про технічні умови та кабельні (ВОЛЗ) лінії прив’язки об’єктів СЗРУ.

9.26. Відомості про експлуатаційне обслуговування магістральних ліній зв’язку, витяги з даних для роботи радіорелейних засобів зв’язку.

9.27. Відомості про стаціонарні постійно діючі радіорелейні лінії зв’язку.

9.28. Відомості про порядок розрахунків трас радіорелейного зв’язку.

9.29. Відомості, які розкривають наявність, потребу, рух або якісний стан засобів та обладнання криптографічного захисту службової інформації.

9.30. Відомості у схемах структурних (електричних), які містять у собі інформацію про з’єднання засобів та обладнання криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ) (їх елементів) із засобами каналоутворення.

9.31. Відомості за окремими показниками про особливості ремонту засобів та обладнання КЗІ без прив’язки до конкретного типу засобів та обладнання КЗІ.

9.32. Відомості про вимоги до параметрів каналів зв’язку, які використовуються для організації спеціального зв’язку.

9.33. Відомості про організацію спеціального зв’язку з використанням прийнятих на озброєння засобів та обладнання КЗІ для забезпечення безпеки службової інформації.

9.34. Відомості за окремими показниками про наявність техніки зв’язку, яка має гриф обмеження доступу, за умовними найменуваннями.

9.35. Відомості про структурну побудову елементів об’єктів, у яких розміщуються органи спеціального зв’язку чи підрозділи зв’язку або схеми проходження каналів зв’язку.

9.36. Відомості, що розкривають схеми прив’язки об’єктів СЗРУ до стаціонарної мережі зв’язку без зазначення трас кабельних ліній зв’язку та даних про їх потужність.

9.37. Відомості за окремими показниками про порядок забезпечення телефонних переговорів.

9.38. Відомості, що розкривають схеми резервування апаратури або каналів (ліній) зв’язку.

9.39. Відомості про перелік абонентів телефонних станцій зв'язку СЗРУ (без зазначення займаних посад), що не віднесені до державної таємниці.

9.40. Відомості за окремими показниками про наявність, потребу постачання та списання техніки зв’язку.

9.41. Відомості про взяття на озброєння СЗРУ, забезпечення органів спеціального зв’язку, служб криптографічного захисту, у тому числі в ЗДУ, засобами криптографічного захисту службової інформації та спеціального зв’язку, а також зняття з озброєння застарілих зразків.

9.42. Відомості про потребу в ремонті техніки зв’язку (за підрозділ зв’язку СЗРУ).

9.43. Відомості про вартість техніки зв’язку та запасних частин до неї (за винятком тих зразків, які є у вільному продажу).

9.44. Відомості про втрати або нестачі техніки зв’язку. Матеріали розслідувань про факти втрат і нестач. Відомості інвентаризації техніки та майна зв’язку.

9.45. Відомості, що містяться у методиці організації або перевірки стану технічної експлуатації засобів зв’язку.

9.46. Відомості, що містяться у нормах забезпечення засобів та обладнання КЗІ елементами, деталями та експлуатаційними матеріалами.

9.47. Відомості, що розкривають кількість, стан і рух вимірювальних приладів.

9.48. Відомості, які розкривають перелік складових частин (елементів) апаратури зв’язку всіх видів, що містять у собі дорогоцінні метали.

9.49. Відомості, що розкривають призначення, технологію чи результати моделювання засобів спеціального зв’язку, які розробляються або проектуються і не відносяться до державної таємниці.

9.50. Відомості про принципи побудови перспективних вітчизняних і зарубіжних систем передачі військового призначення.

9.51. Відомості про порівняльні оцінки вітчизняних і зарубіжних систем передачі інформації за методами формування та обробки сигналів, а також про завадостійкість або завадо- та розвідзахищеність із зазначенням конкретних типів апаратури.

9.52. Відомості про застосування цифрових систем передачі на базі волоконно-оптичних ліній зв’язку та перспективи їх розвитку в СЗРУ.

9.53. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки або інші конструктивні зміни несекретних зразків військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.

X. Інформаційні технології та технічний захист інформації

10.1. Відомості про взаємодію підрозділів СЗРУ з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України, незалежно від форм власності, у сфері інформаційних технологій та ТЗІ, що не віднесені до державної таємниці.

10.2. Відомості щодо структури відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - ІТС), що не віднесені до державної таємниці.

10.3. Відомості, що містяться в експлуатаційно-технічній документації, що ведеться в АС (журнали, книги, акти, протоколи вимірювань, інструкції, аналіз роботи технічних засобів, раціоналізаторські пропозиції, довідкова інформація).

10.4. Відомості, що містяться в документах з питань підключення робочих місць до інформаційних ресурсів телекомунікаційних систем з обмеженим доступом.

10.5. Відомості щодо фактів співробітництва зі спеціальними службами іноземних держав у галузі інформаційних технологій та захисту інформації в АС.

10.6. Відомості, що містяться у технічних вимогах на прокладання комп’ютерних мереж.

10.7. Відомості, що містяться у поточних планах робіт та результати їх виконання, у яких не розкривається зміст заходів з організації захисту інформації та технологій функціонування ІТС.

10.8. Відомості про планові заходи щодо перевірки структурованих комп’ютерних систем та планові профілактичні роботи в ІТС.

10.9. Відомості про підготовку нормативно-правових актів у сфері розробки ІТС, забезпечення їх функціонування та захисту службової інформації.

10.10. Відомості з питань ТЗІ, що не віднесені до державної таємниці.

10.11. Зведені відомості за матеріалами зарубіжних публікацій, наукових конференцій та виставок щодо:

а) сучасних засобів ТЗІ;

б) наукових досягнень (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб ТЗІ і мають принципове значення для його нових розробок.

10.12. Відомості про вимоги та заходи ТЗІ, віднесеної до службової інформації.

10.13. Відомості про склад, наявність та потреби підрозділів СЗР у засобах ЕОТ та іншої оргтехніки.

10.14. Відомості, що містяться в документах з питань матеріально-технічного забезпечення підрозділів СЗРУ засобами ЕОТ, оргтехніки, комплектуючими та витратними матеріалами до неї, якщо не розкривається призначення та місце розташування цієї техніки.

10.15. Відомості щодо складу та розташування засобів ЕОТ на об’єктах інформаційної діяльності СЗРУ, які не призначені для обробки інформації, яка віднесена до державної таємниці.

10.16. Відомості, що містяться в актах на категорування об’єктів ЕОТ та інформаційної діяльності.

10.17. Відомості, що містяться у приписах на експлуатацію об’єктів ЕОТ.

10.18. Відомості, що містяться у вихідних вимогах щодо розробки програмного забезпечення для ІТС.

10.19. Відомості щодо принципів функціонування ІТС та змісту регламентних документів.

XI. Фінансова діяльність

11.1. Відомості про наявність у касах коштів, у тому числі в іноземній валюті, цінностей, цінних паперів і бланків документів суворої звітності.

11.2. Відомості про зміст доповідних записок, звітів, актів й інших матеріалів з питань фінансової діяльності та ревізій фінансово-господарської діяльності підрозділів СЗРУ.

11.3. Відомості, що містяться у картках грошового забезпечення військовослужбовців СЗРУ.

11.4. Відомості, що містяться в розрахунково-платіжних відомостях по підрозділах СЗРУ.

11.5. Відомості, що містяться в кошторисі витрат та звітах за статтею “представницькі витрати”.

11.6. Відомості про використання асигнувань із Державного бюджету України.

11.7. Відомості, що містяться в актах ревізій та тематичних перевірок підрозділів СЗРУ з питань пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також доповідні щодо усунення встановлених при проведенні цих перевірок недоліків.

11.8. Відомості, що містяться у кошторисах витрат на авансові звіти про службові відрядження за кордон.

11.9. Зведені відомості про кредиторську заборгованість.

11.10. Окремі відомості про використання бюджетних коштів.

11.11. Відомості, що містяться в документах з бухгалтерського обліку та звітності.

11.12. Відомості, що містяться в матеріалах інвентаризаційних перевірок.

11.13. Відомості про порядок використання й обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітність про них.

11.14. Відомості, що містяться в бухгалтерських річних звітах і балансах.

11.15. Відомості про фінансові витрати на утримання захисних споруд СЗРУ.

11.16. Відомості про фінансування заходів, пов’язаних із підбором будівель ЗДУ, їх обладнання системами охоронно-пожежної сигналізації (крім режимних приміщень), внутрішнього телефонного зв’язку, телефонними мережами тощо.

XII. Господарська діяльність

12.1. Відомості про списання основних засобів та інших матеріальних цінностей.

12.2. Відомості про використання автомобільного транспорту СЗРУ.

12.3. Відомості про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків.

12.4. Відомості про норми амортизаційних строків служби інженерного майна.

12.5. Відомості про місця розташування будівель, споруд, складських приміщень та про порядок доступу до них.

12.6. Відомості про режимні та протипожежні вимоги в адміністративних будинках і на об’єктах СЗРУ.

12.7. Відомості з питань технічного нагляду і технічної експлуатації будинків і споруд СЗРУ.

12.8. Відомості про характеристики складських приміщень із зберігання зброї та боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і речового майна, у тому числі недоторканних запасів.

12.9. Відомості з питань використання й обслуговування спеціального автотранспорту оперативно-технічного підрозділу СЗРУ.

12.10. Відомості про обсяги асигнування та джерела фінансування будівництва, поточного та капітального ремонтів у цілому щодо об’єктів СЗРУ.

12.11. Відомості про потреби у військовому і речовому майні та матеріально-технічних засобах.

12.12. Відомості щодо виконання робіт із будівництва та реконструкції ЗДУ (крім режимних приміщень).

12.13. Відомості, пов’язані з підбором ЗДУ, їх обладнанням системами охоронно-пожежної сигналізації (крім режимних приміщень), внутрішнього телефонного зв’язку, телефонними мережами тощо.

XIII. Медичне забезпечення

13.1. Відомості про якісний та кількісний склад кандидатів на службу (роботу) в СЗРУ та її співробітників.

13.2. Відомості про результати проведення медичного огляду стану здоров’я співробітників СЗРУ та кандидатів для зарахування на військову службу (роботу) в СЗРУ.

13.3. Відомості про структуру та кількість співробітників, які обслуговуються військово-медичним підрозділом.

13.4. Відомості про основні показники діяльності військово-медичного підрозділу.

13.5. Відомості про стан захворюваності особового складу СЗРУ.

XIV. Міжнародне співробітництво

14.1. Відомості про планування, організацію та результати здійснення окремих заходів міжнародного співробітництва, що не віднесені до державної таємниці.

14.2. Інформація, яка отримується офіційним шляхом від іноземних партнерів або їм передається, якщо інше не передбачене чинними двосторонніми міжурядовими угодами між Україною та іноземними державами про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом та іншими нормативно-правовими актами.

14.3. Статистичні відомості щодо інформаційного обміну з іноземними партнерами.

14.4. Відомості щодо взаємодії з органами державної влади з питань організації міжнародного співробітництва з іноземними партнерами, що не віднесені до державної таємниці.14.5. Матеріали інформаційного забезпечення участі Голови СЗРУ у заходах міжнародного співробітництва, що не віднесені до державної таємниці.

Начальник Режимно-секретного управління СЗРУ О.Ткаченко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка