Перелік теоретичних питань для підсумкового контролю модуля 3Скачати 191.69 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір191.69 Kb.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 3


 1. Які основні механізми ушкоджень органів черевної порожнини.

 2. Класифікація ушкоджень черевної порожнини при травмі.

 3. Основні симптоми ушкодження паренхіматозних органів.

 4. Основні симптоми ушкодження порожнистих органів.

 5. Які додаткові методи дослідження найбільш інформативні при ушкодженнях паренхіматозних та порожнистих органів черевної порожнини.

 6. Які показання до екстренної операції при кровотечі, що продовжується внаслідок ушкоджень паренхіматозних та порожнистих органів черевної порожнини.

 7. Які показники клінічних та лабораторних досліджень (АД, пульсу, загальний аналіз та біохімічні дослідження крові) свідчать за геморагічний синдром та кровотечу в черевній порожнині.

 8. Назвіть основні клінічні прояви кровотечі із верхніх та нижніх відділів травної системи.

 9. Які основні причини виникнення кровотеч з травної системи.

 10. Дати оцінку шлункового вмісту та випорожнень в залежності від висоти джерел кровотечі.

 11. Дайте тракитування загальних принципів лікування та зупинки кровотечі.

 12. Які особливості контролю за клінічним перебігом кровотечі з травного тракту, визначити показання до хірургічного лікування.

 13. Сформулюйте показання до консервативного та оперативного лікування, стандартизуйте його об’єм та ефективність.

 14. Дайте основний перелік хірургічних захворювань у дітей, які спричиняють запалення органів черевної порожнини.

 15. Які основні клінічні прояви та локальні симптоми запалення органів черевної порожнини.

 16. Які основні клінічні прояви та локальні симптоми характерні при запаленнях органів черевної порожнини у новонароджених.

 17. Особливості клініки гострого апендициту у дітей раннього віку (до 3 років).

 18. Які показання до консервативного лікування та його характер при перитоніті у новонароджених.

 19. Особливості передопераційної підготовки при запаленнях черевної порожнини.

 20. Які клінічні симптоми та допоміжні методи діагностики характерні для деструктивних форм холецистита.

 21. Дайте загальні принципи лікування холециститу та визначте показання до хірургічних методів лікування.

 22. Які основні причини виникнення гострого панкреатиту.

 23. Сформулюйте показання до консервативного та оперативного лікування гострого панкреатиту, його об’єм та методи.

 24. Яка класифікація набутої кишкової непрохідності у дітей.

 25. Визначити основні причини виникнення інвагінації кишечника, злукової, обтураційної та динамічної непрохідності.

 26. Перелічіть основні симптоми гострої інвагінації кишечника.

 27. Які методи діагностики та лікування гострої інвагінації кишечника .

 28. Особливості та термін передопераційної підготовки при набутій кишковій непрохідності.

 29. Дайте характеристику рентгенологічних стадій набутої непрохідності кишечника.

 30. Визначте основні ознаки життєздатності защемленої кишки.

 31. Які методи оперативного втручання виконуються при інвагінації кишечника.

 32. Дайте загальні принципи консервативної терапії при ранній спайково-паретичній непрохідності.

 33. Узагальнити основні етапи оперативного лікування та доступи при ранній та пізній кишковій непрохідності.

 34. Виділити класифікацію динамічної непрохідност.

 35. Основні етапи консервативного лікування динамічної непрохідності.

 36. Які ви знаєте форми деструктивної пневмонії (ГДП).

 37. Які ускладнення відносяться до легеневої форми ГДП.

 38. Які ускладнення відносяться до легенево-плевральної форми ГДП.

 39. Що таке ателектаз легені.

 40. Що представляє собою була.

 41. Які причини колапсу легені при піотораксі.

 42. Яка ренгенологічна картина піопневмотораксі.

 43. Яка рентгенологічна картина ателектаза легені.

 44. Чим відрізняється рентгенологічна картина напруженого піоторакса від ателектазу легені?

 45. При якій набутій патології легень на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки органи межистіння зміщуються в сторону патології.

 46. Як розподіляються абсцеси легень в залежності від локалізації.

 47. В якому місті на грудній стінці проводиться діагностична плевральна пункція.

 48. Перечисліть, що необхідно для плевральної пункції.

 49. Про що свідчить рівень рідини в абсуесі легені.

 50. При яких абсцесах проводиться черезшкірна пункція.

 51. При яких абсцесах застосовують постуральні положення.

 52. Про що свідчить виникнення гнійної мокроти у дитини з ГДП.

 53. Які ви знаєте системи аспірації з плевральної порожнини.

 54. Яка рентгенологічна картина на оглядовій рентгенограмі при піопневмотораксі.

 55. Про що свдічать виділення газу по дренажу з плевральної порожнини при ГДЛ.

 56. Які клінічні симптоми при перфорації стравоходу.

 57. Який рентгенологічний метод найбільш інформативний для діагностики ушкоджень стравоходу.

 58. Які методи оюстеження застосовуються притравмі органів грудної порожнини.

 59. Що являється показанням до оперативного втручання при гемотораксі.

 60. Які методи діагностики застосовуються при ушкодженнях стравоходу.

 61. Назвіть головні чинники, які можуть призвести до розвитку сечокам’яної хвороби.

 62. Які найбільш характерні клінічні прояви сечокам’яної хвороби.

 63. На чому базується обгрунтування попереднього діагнозу сечокам’яної хвороби?

 64. За якими принципами формується перелік захворювань для проведення диференційного діагнозу при нирковій коліці.

 65. Чому в клінічному діагнозі важливо відобразити не тільки нозологічну форму захворювання, але й його перебіг та ускладнення.

 66. Що важливо визначити при формуванні лікувальної тактики у хворих на сечокам’яну хворобу.

 67. Які головні методи діагностики допоможуть при визначенні діагнозу.

 68. Які захворювання об’єднані в групу синдроиа набряклої мошонки.

 69. Що необхідно виявити у хворого при наявності синдрому набряклої мошонки.

 70. Чому важливо знати послідовність скарг при синдромі набряклої мошонки.

 71. Які головні захворювання, з якими необхідно провести диференційну діагностику при синдромі набряклої мошонки.

 72. Які симптоми можна виявити при синдромі набряклої мошонки.

 73. На чому базується обгрунтування попереднього діагнозу захворювань при синдромі набряклої мошонки.

 74. Що важливо визначити при формуванні лікувальної тактики у хворих із гострим орхоепідідімітом, перекрутом гідатіди Морган’ї, перекрутом яєчка та гостро виникшею водянкою оболонок яєчка.

 75. Які ускладнення можуть виникнути при гострому захворюванні яєчка.

 76. Що важливо виявити у хворого із травтатичним ушкодженням сечовивідної системи.

 77. Які зміни можна виявити при пальпації поперекової ділянки при травмі нирок.

 78. На чому базується обгрунтування попереднього діагнозу травматичного ушкодження нирок.

 79. Які методи діагностики допоможуть в діагностиці травми нирок.

 80. Особливості обстеження дітей із травмою севочого міхура та уретри.

 81. Що необхідно виявити у хворого із травматичним ушкодженням сечового міхра.

 82. За якими принципами формується перелік ушкоджень для проведення диференціальної діагностики при травматичних ушкодженнях тазових кісток та органів малого тазу.

 83. Назвіть найбільш вірогідні методи діагностики, які допоможуть в постановці діагнозу травми уретри.

 84. Особливості фізікального обстеження дітей із травмою мошонки.

 85. Що найбільше важливо визначити при формуванняі лікувальної тактики у хворих із травматичним ушкодженням сечовивідної системи.

 86. Яка частота гнійно-септичних захворювань у новонароджених, їх структура та головні причини виникнення.

 87. Які анатомо-фізіологічні особливості будови шкіри та підшкірної клітковини сприяють розповсюдженню запального процесу.

 88. Назвати клінічні прояви некротичної флегмони новонароджених в залежності від форми.

 89. Лікувальна тактика при некротичній флегмоні новонароджених.

 90. Форми та клінічні прояви омфаліту у новонароджених.

 91. Диференційна діагностика катарального омфаліту нориць.

 92. Особливості лікування омфаліту в залежності від форми захворювання.

 93. Ускладнення та наслідки які виникають у зв’язку з омфалітом у дитини.

 94. Коли і з чим пов’язано захворювання мастита новонароджених.

 95. Особливості оперативного втручання при маститі новонароджених.

 96. Причини виникнення парапроктиту у новонароджених.

 97. Оперативні втручання, які проводять при парапроктиті в залежності від причини виникнення.

 98. З яких напрямків складається лікування гнійно-септичних захворювань новонароджених.

 99. Що є в основі емпіричного підходу до призначення антибіотиків.

 100. Бактеріологічне дослідження при гнійно-септичних захворювннях. Як яцого проводити?

 101. Назвіть складові лікувального впливу на організм дитини з гнійно-септичними захворюваннями від чого він залежить.

 102. Що таке синдром системної запальної відповіді.

 103. Які складові токсичної форми захворювння згідно міжнародної класифікації сепсису.

 104. Чим відрізняється кровообіг сегментів кісток у новонароджених.

 105. Коли закінчується формування епіфізів довгих трубчатих кісток і які критерії підтвердження.

 106. Який в нормі внутрішньокістковий тиск.

 107. Які особливості діагностичної пукції та вимірювання внутрішньокісткового тиску у дітей з підозрою на гострий гематогенний остеомієліт.

 108. Особливості структури довгої трубчатої кістки.

 109. Назвіть клінічні форми гострого гематогенного остеомієліту.

 110. Розкрийте тромбоемболічну теорію гострого гематогенного остеомієліту.

 111. Чому у новонароджених і дітей до 2-х років життя зустрічається метаепіфізарне ушкодження.

 112. Назвіть атипові форми остеомієліту.

 113. Який найбільш частий симптом метаепіфізарного остеомієліту і як його підтвердити.

 114. Особливості пункції суглобів у немовлят і як часто вони проводяться.

 115. Особливості іммобілізації та її термін у дітей з метаепіфізарним остеомієлітом.

 116. Перелічити ускладнення, які пов’язані з гематогенним остеомієлітом і коли вони з’являються.

 117. Термін диспансерного нагляду і можливі наслідки захворювання.

 118. Що включає амбулаторний нагляд за хворими з гематогенним остеомієлітом.

 119. Коли показано санаторно-курортне лікування.

 120. Назвіть найбільш поширені оперативні втручання при хронічному остеомієліті у дітей.

 121. Перелічити клінічні прояви гемангіом та лімфангіом.

 122. Назвати методи консервативного та оперативного лікування гемангіом та лімфангіом.

 123. Назвати клінічні прояви пігментних пухлин.

 124. Лікувальна тактика при пігментних пухлинах.

 125. Клініка атером та дермоїдних кіст.

 126. Особливості видалення дермоїдних кіст.

 127. Визначити клінічні прояви меланоми.

 128. Диференційна діагностика та комбіноване лікування меланоми.

 129. Перелічити клінічні прояви м’якотканинних злоякісних пухлин (рабдоміосаркома, тератобластома).

 130. Хірургічне та комбіноване лікування м’якотканинних злоякісних пухлин.

 131. Допоміжні методи діагностики пухлин у дітей. Їх роль у диференційній діагностиці.

 132. Особливості клінічного перебігу доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток.

 133. Методи хірургічного лікування доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток.

 134. Консервативне лікування кіст кісток.

 135. Клінічні прояви остеогенної саркоми та саркоми Юінга.

 136. Принципи комбінованого лікування злоякісних новоутворень кісток.

 137. Клініка доброякісних пухлин кісток.

 138. Методи лікування доброякісних пухлин кісток.

 139. Консервативне лікування кіст кісток у дітей.

 140. Методи діагностки злоякісних пухлин кісток.

 141. Клінічні прояви та лікування нефробластом у дітей.

 142. Клінічні прояви та лікування нефробластом у дітей.

 143. Допоміжні методи діагностки пухлин за очеревинного простору у дітей.

 144. Клініка та дагностика пухлин середостіння.

 145. Лікування дітей зі злоякісними та доброякісними пухлинами середостіння.

Завідувач кафедри дитячої хірургії проф. Погорілий В.В.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

Проф. Гумінський Ю.Й.

_____________________

„____” ________ 2010 р.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ
ВимогиНАЗВА НАВИЧКИ

п

о

ат.

з

а

св.

о

в

ол.

о

з

н.
1.

Збирання анамнезу.

+


2.

Проведення огляду хворого, пальпація, консультація

+


3.

Описання об’єктивного статусу та визначення клінічних і рентгенологічних симптомів при основних хірургічних захворюваннях.

+


4.

Обгрунтування плану обстеження і лікування.


+

5.

Складання плану обстеження і лікування.


+

6.

Визначення показань і протипоказань до операції, особливостей ведення післяопераційного періоду.+
7.

Визначення групи крові і резус-фактора

+


8.

Венепункція, венесекція, внутрішньом’язові, внутрішньовенні та підшкірні ін’єкції

+


9.

Тимчасова зупинка кровотечі.

+


10.

Відновлення прохідності дихальнихб шляхів.

+


11.

Фіксація язика.

+


12.

Проведення штучної вентиляції легень «рот до рота», «рот до носа» (на манекені).

+


13.

Проведення непрямого масажу серця (на манекені).

+


14.

Внутрішньосерцеве введення лікарських засобів.


+

15.

Виконання пункцій плевральної порожнини, суглобів у немовлят, гематоми, гнояка та довгих трубчастих кісток, вимірювання внутрішньокісткового тиску.


+

16.

Виконання лапароцентеза, лапароскопії.


+

17.

Виконання новокаїнових блокад.+
18.

Накладання асептичних, опікових, корегуючих гіпсових пов’язок.


+

19.

Розтин гнояка, панариція, первинна хірургічна обробка ран, накладання та зняття швів.


+

20.

Промивання шлунку, кишечника. Постановка клізм.
+21.

Проведення пальцьового обстеження прямої кишки, огляд її дзеркалом, оцінка даних
+22.

Надання невідкладної допомоги при шоку, комах, коліках, утоплені, раптовій зупинці серця, кровотечах.+
23.

Катетеризація сечового міхура.+
24.

Інтерпретація даних рентгенограм, аналізів крові, сечі, шлункового вмісту та ін.
+25.

Оформлення медичної документації хірургічних хворих.

+


26.

Методика ендоскопічної діагностики та ендоскопічних хірургічних втручань на органах черевної порожнини та грудної клітки.


+

27.

Накладання стременців Павлика, апарата Гневківського, шини Віленського+Завідувач кафедри дитячої хірургії проф. Погорілий В.В.
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку: Навчально-методичний посібник, за заг.ред. Сушко В.І. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-344с.

 2. Баиров Г.А. Срочная хирургия детей. – Сиб.Питер, 1997.

 3. Баиров Г.А. Детская травматология. – Сиб.Питер, 2000.

 4. Баиров Г.А. Неотложная хирургия детей – Л.:Медицина, 1983.

 5. Баиров Г.А. Травматология детского возраста. – Л.:Медицина, 1976.

 6. Боднар Б.М., Тлока В.А., Горячев В.В. та інш. Практ. з дит.хір.- Чернівці: мед.академія, 2001. – 143с.

 7. БоднарБ.М., Шестозуб С.В. Гострий брижовий лімфаденіт у дітей. – Чернівці: мед.академія, 2003. – 108с.

 8. Возіанов О.Ф., Сеймівський Д.А., Бліхар В.С. Вроджені вади сечових шляхів у дітей. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 220с.

 9. Волков М.В., Тер-Егзаровов А.В.. Ортопедия и травматология детского возраста – М.Медицина, 1983.

 10. Грона В.М. Курс лекцій по дитячій хірургії. Учбовий посібник. – Донецьк, 2007. – 265с.

 11. Данилов О.А., Юрченко М.І., Горбатюк О.М., Рибальченко В.Ф. Тести з дитячої хірургії. – Київ, 2001. – 118с.

 12. Диагностика, лечение и клиническое прогнозирование осложненного течения острой хирургической патологии живота у детей/ В.З Москаленко, О.П.Минцер, С.В.Веселый, А.А.Лосицкий. – Севастополь: «Вебер», 2003. – 282с.

 13. Долецкий С.Я., Исаков Ю.Ф. Детская хирургия.- М.:Медицина, 1970 –Т.1-2.

 14. Дронов А.Ф. Хирургические заболевания крови у детей. – М., 1999.

 15. Исаков Ю.Ф., Долецкий С.Я. Детская хирургия: Учебник. – М.:Медицина, 1982.

 16. Исаков Ю.Ф., Степанов З.А., Красовская Т.В. Абдоминальная хирургия у детей. – 1988.

 17. Исаков Ю.Ф. Хирругические болезни у детей – М., 1998.

 18. Кривченя Д.Ю, Лисак С.В., Чумакова Л.Ф. Уроджені вади легеніву дітей. – К., 2001.- 248с.

 19. Кривченя Д.Ю., Дубровин А.Г., Гулаева М.В. Диагностика и лечение ожогов пищевода у детей. – К.: Книга плюс. 2001. -224с.

 20. Кривченя Д.Ю., Лисак С.В., Плотніков О.М. Хірургічні захворювання у дітей. – Вінниця: Нова книга, 2008.- 256с.

 21. Кукуруза Ю.П., Русак П.С. Комплексне лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей. – Житомир: Косенко, 2004. – 140с.

 22. Макаров А.В., Данилов О.А., Сокур П.П. та інш. Хімічні опіки стравоходу у дітей та їх наслідки. – К.: Вища школа, 2002.- 107с.

 23. Макаров А.В., Данилов О.А., Сокур П.П. та інш. Хвороби стравоходу у дітей. – К.: Видавництво КМАПО ім. П.Л.Шупика, 2003. – 357 с.

 24. Москаленко В.З., Минцер О.П., Веселый С.В. Клиническое прогнозирование, лечение и диспансеризация детей с простым гидронефрозом. – Севастополь: «Вебер». 2002.- 205с.

 25. Москаленко В.З., Журило И.П., Литовка В.К. Редкие случаи в практике детского хирурга.- Донецк: «Донеччина», 2004.- 160с.

 26. Николаева И.Г. Педіатрична хірургія. – Одеса, 1999. 208с.

 27. Опікова травма у дітей: Навчальний посібник/ за заг.ред. проф. Сушко В.І.. – Кривий Ріг «Суха Балка». 2003. – 111с.

 28. Опухоль Вильмса. Учебно-методическое пособие // А.Е.Соловйов, В.Б.Давиденко, В.В.Россихин с соавт. – Запорожье: 2006. – 60с.

 29. Природжені вади розвитку травного тракту: Навчальний посібник/ За заг.ред.проф. Москаленко В.З. Севастополь: «Веберн». 2003. – 102с.

 30. Русак П.С., Данилов О.А., Кукуруза Ю.П., Рибальченко В.Ф. Лапароскопічна хірургія в педіатрії: Навчально-практичний посібник. – Житомир-Київ: Косенко, 2006. – 128с.

 31. Соловьев А.Е. Детская хирургия (курс лекций). – Запорожье, 2002. 196с.

 32. Соловйов А.Є., Корнієнко Г.В., Нікіфоров Г.В. Діагностика та лікування інвагінації кишечнику у дітей: методичні рекомендації. – Київ, 2004. – 20с.

 33. Хірургія дитячого віку/ За ред. проф. В.І. Сушко. – Київ. Медицина. 2008. 507с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Акопян В.Г. Хирургическая гепатология детского возраста. – М.% Медицина, 1982.

 2. Арендт А.А., Нерсесянц С.И. Основі нейрохирургии детского возраста. – М.: Медицина, 1986.

 3. Баиров Г.А., Манкина Н.С. Хирургия недоношенных детей. – Л.:Медицина, 1977.

 4. Баиров Г.А. Неотложная хирургия новорожденных – Л.:Медицина. 1999.

 5. Белый И.С., Усенко Л.В., Сягайло П.Т. Инородные тела человека. – Днепропетровск, 1992.

 6. Волков М.В. Болезни костей у детей. –М.:Медицина, 1970.

 7. Долецкий С.А., Гаврюшов В.В., Акопян В.Г. Хирургия новорождённых. – М.:Медицина, 1976.

 8. Долецкий С.Я., Щетинин В.Е., Арапова А.И. Осложненный аппендицит у детей. – М.: Медицина, 1982.

 9. ДолецкийС.Я. Специальные методы исследования в хирургии детского возраста и пограничных областях. – М.:Медицина, 1970.

 10. Дурнов Л.А. Лечение опухолей у детей. – М.: Медицина, 1973.

 11. Дурнов Л.А., Бухны А.Ф., Лебедев А.И. Опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства у детей. – М.:Медицина 1982.

 12. Исаков Ю.Ф., Лёнюшкин А.И., Долекций С.Я. Хирургия пороков развития толстой кишки у детей. – М.: Медицина, 1972.

 13. Исаков Ю.Ф., Лопухин Ю.М. Оперативная хиурургия с топографической анатомией детского возраста. – М., 1977.

 14. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Дронов А.Ф. Острый аппендицит в детском возрасте. – М.:Медицина 1980.

 15. Исаков Ю.Ф., Михельсон В.А., Анохин М.И. Оксигенотерапия и гипербарическая оксигенация у детей. – М.:, 1982.

 16. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Опухоли и кисты грудной полости у детей. – М., 1975.

 17. Исаков Ю.Ф., Тихонов Ю.А. Врожденные пороки переферическитх сосудов у детей.- М.: 1974.

 18. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Красовская Т.В. Абдоминальная хирургия у детей. – М.. 1988.

 19. Козмин Л.И., Кон И.И. Сколиоз. – М.:Медицина, 1981.

 20. Киселев В.П., Самойлович Э. Множественные сочетанные травмы у детей. – М.: Медицина, 1985.

 21. Киселев В.П., Козырев В.А. Черепно-мозговая травма у детей. – М.1971.

 22. Ленюшкин А.И. Проктология детского возраста. – М.: Медицина . 1986.

 23. Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г. Детская урология. – М.: Медицина . 1986

 24. Лопаткин Н.А. Урология. – М.: Медицина . 1982.

 25. Михельсон В.А., Маневич А.З. Основы интенсивной терапии и реанимации в педиатрии. – М., 1979.

 26. Михельсон В.А., Костин Э.Д., Цыпин Л.Е. Детская анестезиология и реанимация. – М.: Медицина . 1980.

 27. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. – М.: Медицина . 1983.

 28. Рокицкий М.Р. Неотложная пульмонология детского возраста. – Л., 1979.

 29. Ситковский Н.В., Гераськин В.И., Шафранов В.В., Новак М.М., Лечение гемангиом у детей жидким азотом. – К.:Здоровье, 1986.

 30. Ситковсикй Н.В., Бась М.М., Дольницкий О.В. Хирургическая патология у детей: Атлас.- К.: Здоровье.1981.

 31. Степанов Э.А., Дронов А.С. Острый аппендицит у детей раннего возраста. – М.:Медицина, 1974.

 32. Сягайло П.Т., Сушко В.И. Пороки развития и заболевания новорожденных – Днепропетровск, 1992.

 33. Сягайло П.Т., Дегтярь В.А. Костно-пластические операции у детей. – Киев, Здоровье – 1991.

 34. Федореев Г.А. Гемангиомы кожи у детей. – Л.: Медицина . 1971.

 35. СушкоВ.І. Провідні синдроми в хірургії дитячого віку. Дніпропетровськ, 1998 – 112с.

 36. Сушко В.І. Методичні розробки до практичних занять та самопідготовки з дитячої хірургії для студентів 5 курсу медичного факультету. Дніпропетровськ. 1990.- 86 с.

 37. Сушко В.И. Пороки развития и хирургические заболевания новорожденных. (Метод. пособие для студентов-иностранцев). Днепропетровск, 2000. – 30с.

 38. Сушко В.И. Ведущие синдромы в хирургии детского возраста. (Метод. пособие для студентов-иностранцев 6 курса и врачей интернов). Днепропетровск. 2000. – 78с.

Завідувач кафедри дитячої хірургії проф. Погорілий В.В.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка