Перелік питань до колоквіуму з курсу «Педагогіка та психологія вищої школи»Скачати 34.37 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір34.37 Kb.
Перелік питань до колоквіуму

з курсу «Педагогіка та психологія вищої школи»


 1. Предмет та специфіка педагогіки.

 2. Предмет та специфіка психології.

 3. Структура педагогіки.

 4. Структура психології.

 5. Методи дослідження педагогіки.

 6. Методи дослідження психології.

 7. Предмет і об’єкт психології та педагогіки вищої школи.

 8. Історія розвитку педагогіки.

 9. Історія розвитку вищої освіти в Україні.

 10. Історія розвитку психології.

 11. Сучасна вища школа в освітній системі України.

 12. Сучасні психологічні теорії.

 13. Видатні педагоги минувшини.

 14. Сучасні педагоги-практики в Україні і пострадянському просторі.

 15. Сутність і значення гуманістичної психології.

 16. Сутність і значення гуманістичної педагогіки.

 17. Вища освіта в Україні в умовах запровадження вимог Болонського процесу в Україні.

 18. Визначення і зміст поняття «освіта».

 19. Визначення і зміст поняття «навчання».

 20. Визначення і зміст поняття «виховання» в вищій освіті.

 21. Організація виховної роботи в вищій школі.

 22. Особливості педагогічної діяльності.

 23. Педагогічна майстерність-сутність, значення.

 24. Дидактика вищої школи.

 25. Особливості викладача вишу порівняно з шкільним учителем.

 26. Психологічні типи викладачів.

 27. Психолого-педагогічна типологія студентів.

 28. Авторитарний стиль відносин в педагогічному спілкування, його переваги і обмеження.

 29. Демократичний стиль відносин в педагогічному процесі в вищій школі, його переваги і обмеження.

 30. Ліберальний стиль відносин в виші, його переваги і обмеження.

 31. Бар’єри педагогічного спілкування: причини і засоби подолання.

 32. Культура педагогічного спілкування в виші.

 33. Психологічна культура викладача вищого закладу освіти.

 34. Інститут кураторства як форма виховної роботи.

 35. Особливості студентського віку.

 36. Формальна та неформальна структури студентських груп, їх особливості та методи дослідження.

 37. Дидактичні та методичні вимоги до академічної лекції.

 38. Особливості та види практичних занять.

 39. Особливості та види лабораторних занять.

 40. Особливості та види семінарських занять.

 41. Особливості та форми організації самостійної роботи студентів вишу.

 42. Індивідуальні заняття в вищому закладі освіти.

 43. Психолого-педагогічні особливості контролю знань студентів.

 44. Особливості та методи проведення колоквіумів.

 45. Особливості підготовки до лабораторних, практичних і семінарських занять.

 46. Методики слухання і конспектування лекції.

 47. Дистанційне навчання в системі освіти, умови його ефективності.

 48. Модульно-рейтингова та кредитно-модульна технології навчання і оцінювання студентів.

 49. Метод догматичного навчання.

 50. Метод пояснювально-ілюстративного навчання.

 51. Метод програмованого навчання.

 52. Метод комп’ютерного навчання.

 53. Метод проблемного навчання.

 54. Педагогічні технології (проблемно-наукові, комунікативні та розвиваючі).

 55. Сучасні ігрові педагогічні технології – ділові, організаційно-діяльністні та інноваційні ігри.

 56. Особливості педагогічного партнерського спілкування.

 57. Загальні закономірності і принципи навчання.

 58. Зміст освіти в вищій школі.

 59. Особливості підготовки та проведення академічної лекції.

 60. Дидактичні основи семінарських занять.

 61. Дидактичні основи практичних занять.

 62. Дидактичні основи лабораторних занять.

 63. Консультації і колоквіуми у вищій школі.

 64. Самостійна робота студентів – види, особливості, психолого-педагогічні засади.

 65. Дистанційне навчання – історія і сучасність.

 66. Форми і види науково-дослідної роботи студентів.

 67. Принципи, види і методи аналізу і оцінювання навчальних досягнень студентів.

 68. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами.

 69. Когнітивна сфера особистості і її прояви в навчальному процесі.

 70. Афективна сфера особистості і її прояви в навчальному процесі.

 71. Задатки і здібності студентів і викладачів.

 72. Характер, особливості його формування і прояви в педагогічному процесі у виші.

 73. Типи темпераменту і їх прояви в діяльності студентів і викладачів.

 74. Рівень самооцінки і її прояви в навчально-виховному процесі.

 75. Основні стресори в діяльності викладача і студентів, їх подолання.

 76. Самоменеджмент студента.

 77. Самоменеджмент викладача.

 78. Психологічні засади адаптації студентів до навчання в вищій школі.

 79. Студентське самоврядування як метод демократизації навчально-виховного процесу у виші.

 80. Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчально-виховного процесу.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка