Перелік наукових праць мартиненко світлани МиколаївниСкачати 246.08 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір246.08 Kb.
ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

МАРТИНЕНКО Світлани Миколаївни

Дисертації та автореферати дисертацій

 1. Мартиненко С.М. Організаційно–педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей : автореф. ... дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Мартиненко Світлана Миколаївна; Київ. міжрегіональний ін–т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. – К., 1999. – 18 с.

 2. Мартиненко С.М. Організаційно–педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мартиненко Світлана Миколаївна; Київ. міжрегіональний ін–т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. – К., 1999. – 230 с.

 3. Мартиненко С.М. Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності : автореф. дис. дра пед. наук: 13.00.04 / Мартиненко Світлана Миколаївна ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2009. – 47 с.

 4. Мартиненко С.М. Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності : дис. дра пед. наук: 13.00.04 / Мартиненко Світлана Миколаївна ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2009. – 476 с.

Монографії

 1. Мартиненко С. М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / С. М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – 434 с.

 2. Мартиненко С.М. Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети / Освітні реформи: місія, дійсність рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – С.263–271.

 3. Мартыненко С.М. Диагностика результативности педагогического взаимодействия школы и семьи в Украине / Педагогика семьи в контексте образовательных приоритетов Украины и Беларуси : коллективная монография / под. ред. Г.С. Тарасенко. – Винница–Мозырь: ООО «Нилан–ЛТД», 2013. – С.47–62.

Підручники, навчальні посібники, програми

 1. Мартиненко С.М. Вікова соціалізація дітей та учнів / С.М. Мартиненко // Лекції з педагогіки. – К. : КМІУВ, 1997. – С.157– 184.

 2. Мартиненко С.М. Проблеми діяльності заступника директора школи з виховної роботи (загальноосвітні школи, гімназії, колегіуми, коледжі) / С.М.Мартиненко. К. : Навчальні посібники, 1998. – 30 с.

 3. Мартиненко С. М. Порадник керівнику освітнього закладу. – Ч. 1 / С. М. Мартиненко. – К. : КМІУВ ім. Б. Д. Грінченка, 2001. – 27 с.

 4. Мартиненко С. М. Порадник керівнику освітнього закладу. – Ч. 2 / С. М. Мартиненко. – К. : КМІУВ ім. Б. Д. Грінченка, 2001. – 26 с.

 5. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка: навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К. : МАУП, 2002. – 176 с. – Бібліогр.: С. 171–172. (Автор. розділи: "Дидактика – теорія навчання і освіти", "Педагогічний менеджмент") (Рекомендовано МОН України (лист № 14/18–Г–715 від 09.08.06).

 6. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка в схемах, таблицях і запитаннях: навч. посіб. / Світлана Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. – 89 с.

 7. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка: завдання для семінарських і практичних занять (розділ "Дидактика") / С. М. Мартиненко, В. В. Покладова. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – 2004. – 27 с.

 8. Мартиненко С. М. Лекції з загальної педагогіки: навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – 136 с. (Автор. розділи: "Дидактика – теорія навчання і освіти", "Педагогічний менеджмент") (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18–Г–715 від 09.08.06).

 9. Мартиненко С. М. Педагогіка: модулі "Основи педагогіки", "Теорія виховання": навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Г. І. Іванюк. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 64 с. (Автор. розділи: "Основи педагогіки", "Діагностування вихованості", "Тестовий контроль").

 10. Мартиненко С. М. Робочий зошит з загальної педагогіки (розділ "Дидактика") / С. М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 18 с.

 11. Мартиненко С. М. Робочий зошит з загальної педагогіки (розділ "Теорія виховання") / С. М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 12 с.

 12. Мартиненко С. М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін: навч.–метод. посіб. / С. М. Мартиненко, А. М. Москаленко – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 58 с. (Автор. розділи: "Вимоги до змісту", "Керівництво курсовою роботою", "Тематика курсових робіт з педагогіки та педагогічної діагностики").

 13. Мартиненко С. М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін: навч.–метод. посіб. / С. М. Мартиненко, А. М. Москаленко – Кам’янець–Подільський, 2007. – 56 с. (рекомендовано МОН України (лист № 14/18–Г–715 від 09.08.2006 р.)

(Автор. розділи: "Вимоги до змісту", "Керівництво курсовою роботою", "Тематика науково–дослідницьких робіт з педагогіки та педагогічної діагностики")

 1. Мартиненко С. М. Досліджуючи гуманітарне право: Підручник для серед. загальноосв. навч. закл. / За ред. Л. Г. Шинкаренко , Р. І. Євтушенко – 2–е Вид. – К. : Основа–Принт, 2008. – 152 с.: іл. (Заг. керівництво).

 2. Мартиненко С. М. Методичні рекомендації до впровадження навчального курсу "Методологія дослідження та вивчення Міжнародного гуманітарного права" (для слухачів курсів, студентів вищих навч. закл.). / С. М. Мартиненко, Л. Г. Шинкаренко. – К. : КМІУВ ім. Б. Д. Грінченка, 2002. – 76 с. (Автор. розділи: "Методика проведення тренінгу з питань дослідження Міжнародного гуманітарного права", "Методичні рекомендації щодо проведення семінарів–тренінгів").

 3. Мартиненко С. М. Навчальна програма дисципліни "Сучасні освітні технології" (для магістрів) / С. М. Мартиненко. – К. : МАУП, 2004. – 16 с.

 4. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка: Для студентів КМПУ ім. Б.Д. Грінченка / С. М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. – 31 с. – (Серія "Навчальна програма").

 5. Мартиненко С. М. Програма державного екзамену з педагогіки: для студентів педагогічного університету / С. М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – 2004. – 34 с.

 6. Мартиненко С. М. Рекомендації з педагогічної практики студентів педагогічного факультету: навч.–метод. посіб. / Світлана Мартиненко, Віра Науменко. – 2–е вид., стер. – К. : КПМУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 26 с. (Автор. розділи: "Основні діагностичні знання та вміння студентів–практикантів", "Психолого–педагогічний аналіз уроку", "Виховна робота студента–практиканта", "Аналіз позакласного заходу").

 7. Мартиненко С. М. Дипломна робота як самостійне наукове дослідження студента: метод. реком. для написання диплом. роботи / С. М. Мартиненко, А. М. Москаленко, В. Г. Редько. – 2–е вид., стер. – К. : КПМУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 36 с. (Автор. розділи: "Етапи роботи над науковим дослідженням", "Вимоги до змісту", "Оцінювання дипломної роботи").

 8. Мартиненко С. М. Рекомендації з педагогічної практики для студентів філологічного факультету: навч.–метод. посіб. / С. М. Мартиненко / Укл. З. Ф. Сіверс, С. О. Караман, С. М. Мартиненко та ін. – 2–е вид., стер. – К. : КПМУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. – 48 с. (Автор. розділи: "Основні діагностичні знання та вміння студентів–практикантів", "Психолого–педагогічний аналіз уроку", "Виховна робота студента–практиканта", "Аналіз позакласного заходу").

 9. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально–методичний посібник / С. М. Мартиненко. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 264 с (рекомендовано МОН України (лист № 1/11 – 6688 від 20 липня 2010 р.)

 10. Мартиненко С. М. Я – студент: навчальний посібник / (за заг. ред. В.О.Огнев’юка). – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 41–70 (рекомендовано МОН України (лист № 1/11–8799 від 22 вересня 2010р.)

 11. Мартиненко С. М. Діагностичні методики як засіб перевірки готовності майбутнього вчителя до творчої професійно–педагогічної діяльності / C.Мартиненко // Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика: навч.–метод. пос./ За ред. В.І. Бондаря. – К. : Початкова школа, 2011. – С.258–295 (рекомендовано МОН України (лист № 1/11–12278 від 29.12.2010)

 12. Підготовка фахівців початкової освіти за кредитно–модульною системою організації навчального процесу : зб. навч. програм / С. М. Мартиненко, О. В. Матвієнко, В. О. Науменко [та ін.]; заг. ред. С. М. Мартиненко, О. В.Леонтьєвої. – К. : Київ. ун–т ім. Б.Грінченка, 2012. – 372 с.

 13. Мартиненко С.М. Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики: навч.–метод. посіб. / С.М. Мартиненко, М.Д.Осколова. – К.: Київ. ун–т ім.Б.Грінченка, 2013. – 144 с.

 14. Мартиненко С. М. Я – студент: навчальний посібник / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін.; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3–є вид., зі змінами. –К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 44–71 (рекомендовано МОН України (лист № 1/11–8799 від 22 вересня 2010р.)


Статті в фахових виданнях

 1. Мартиненко С.М. Школи нового типу системі державної освіти України /  С.М. Мартиненко. – Порадник методиста. – К. : КМІУВ, 1996. – С. 40– 45.

 2. Мартиненко С.М. Використання педагогічних ідей Івана Огієнка в школах нового типу України / С.М. Мартиненко. – «Велетень науки» : матеріали науково–педагогічних читань, присвячених вивченню спадщини І.Огієнка. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С.74– 76.

 3. Мартиненко С.М. Спеціалізовані навчальні заклади в державній системі освіти України / С.М. Мартиненко. – «Грінченківські читання – 96» : Освіта. Гуманітаризація. Вчитель. – К. : КМІУВ, 1996. – С.49– 50

 4. Мартиненко С.М. Основні методи, прийоми і форми навчання в середніх закладах освіти для розвитку творчої обдарованості / С.М. Мартиненко // Порадник методиста: зб. наукових праць. – К. : КМІУВ, 1997. – С.54– 57

 5. Мартиненко С.М. Від творчого вчителя – до творчого учня / С.М.Мартиненко // Поради юному науковцю. – К. : КМІУВ, 1998. – С.3– 8.

 6. Мартиненко С.М. Образ освітнього закладу на порозі XXI століття : здобутки, завдання і перспектива / С.М. Мартиненко // Крок у майбутнє: зб. наукових праць. – К. : НТУУ «КПІ», 1998. – С. 10– 14.

 7. Мартиненко С. М., Пушкарьова Т. Е. Сучасна модель загальноосвітнього навчального закладу в умовах особистісно орієнтованої освіти / С. М. Мартиненко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. Вип. 18 / За заг. ред. М. Б. Євтуха, укл. – О. В. Михайличенко –К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. – С. 152–154 (діагностування змісту діяльності сучасного загальноосв. навч. закл.; моніторинг модернізованих методів управління).

 8. Мартиненко С. М. Диференціація змісту освіти в сучасній основній школі / Світлана Мартиненко // Рідна шк. – К., 2004. – № 10. – С. 10–13.

 9. Мартиненко С. М. Нові акценти змісту навчання на етапі допрофільної підготовки / Світлана Мартиненко // Рідна шк. – К., 2005. – № 1. – С. 6–8.

 10. Мартиненко С. М. Методологічні засади оновлення навчального процесу в педагогічному університеті: від діяльності до особистості / С. М. Мартиненко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. "Психологія. Педагогіка". – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – № 3. – С. 171–179.

 11. Мартиненко С. М. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності / С. Мартиненко // Нова пед. думка: наук.–метод. журнал, № 4. – 2005. – С. 61–63.

 12. Мартиненко С. М. Особливості підготовки вчителя початкових класів до проведення комплексної діагностики / С. М. Мартиненко // Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – К. : Вид. центр КНЛУ. – 2006. – Вип. 13. – С. 204–209.

 13. Мартиненко С. М. Шляхи модернізації навчального процесу в педагогічному університеті / С. М. Мартиненко // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія XVII. Теорія і практика навчання та виховання: зб. наук. праць. – К. : Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 3. – С. 11–16.

 14. Мартиненко С., Липова Л. Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів / Світлана Мартиненко // Освіта і управління. – К., 2005. – № 1. – С. 88–95.

 15. Мартиненко С. М. Специфіка діагностичної діяльності вчителя початкової школи / С. М. Мартиненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць / редкол.: І. Д. Бех, Е. В. Бєлкіна, З. Ф. Сіверс та ін. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – № 5. – С. 92–98.

 16. Мартиненко С. М. Діагностичне спостереження у професійній діяльності вчителя початкової школи / С. М. Мартиненко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха; укл. О. В. Михайличенко. – Вип. 31. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 111–114.

 17. Мартиненко С. М. Актуалізація проблеми формування діагностичних умінь учителя в навчально–виховному середовищі / С.М. Мартиненко // Психолого–педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць. Уман. держ. пед. ун–ту ім. П. Тичини. – Умань: РВЦ "Софія", 2007. – Вип.22. – С. 45–52.

 18. Мартиненко С. М. Діагностика як функція професійної діяльності вчителя початкової школи / Світлана Мартиненко // Гуманіт. вісник ДВНЗ "Переяслав–Хмельн. держ. пед. ун–т ім. Г. Сковороди": наук.–теор.зб. – Переяслав–Хмельницький, 2007. – С. 213–217.

 19. Мартиненко С. М. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко // Почат. шк. – 2007. – № 7. – С. 27–29.

 20. Мартиненко С. М. Концептуальні засади організації навчання майбутніх учителів початкових класів діагностичної діяльності / С. М. Мартиненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К. : КМПУ ім. Б. Д.Грінченка, 2007. – № 7. – С. 137–143.

 21. Мартиненко С. М. Формування у майбутніх учителів мотиваційно–ціннісного ставлення до діагностичної діяльності у процесі вивчення педагогіки / С. М. Мартиненко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. – Вип. 34 / За заг. ред. акад. АПН України М. Б. Євтуха , Укл. – О. В. Михайличенко. – Суми: ВАТ "Сумська обласна друкарня", видавництво "Козацький вал", 2007. – С. 82–86.

 22. Мартиненко С. М. Психолого–педагогічні особливості спілкування старшокласників у соціокультурному середовищі / С. М. Мартиненко, Р. А. Шулигіна // Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ (філологія, педагогіка, психологія): наук. вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ – LINGUAPAX – VIII – Вип. 15. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 190–196 (проблема психолого–педагогічного спілкування; діагностика взаємин між учителями та учнями; діагностування рівнів підготовленості учнів до спілкування).

 23. Мартиненко С. М. Особливості формування у майбутніх учителів початкових класів мотиваційно–ціннісного ставлення до діагностичної діяльності / С. М. Мартиненко // Пед. освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – К. : КМПУ ім. Б. Д.Грінченка, 2007. – № 8. – С. 32–38.

 24. Мартиненко С. М. Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2008. – № 2. – С. 39–41.

 25. Мартиненко С. М. Зміст, форми і методи педагогічної діагностики вчителя початкових класів / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2008. – № 3. – 

С. 50–53.

 1. Мартиненко С. М. Діагностичні методики вивчення навчально–пізнавальної діяльності учнів початкової школи / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2008. – № 4. – С. 52–55.

 2. Мартиненко С. М. Діагностичні методики вивчення навчально–пізнавальної діяльності учнів третього класу / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2008. – № 5. – С. 45–48.

 3. Мартиненко С. М. Діагностичні методики вивчення навчально–пізнавальної діяльності учнів четвертого класу / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2008. – № 6. – С. 37–40.

 4. Мартиненко С. М. Підготовка вчителя початкових класів до діагностичної діяльності: реалії та перспективи / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2008. – № 7. – С. 27–30.

 5. Мартиненко С. М. Особливості педагогічного діагностування фізичної готовності дитини до навчання в школі / С. М. Мартиненко // Наук. записки. Серія: Психолого–педагогічні науки (Ніжин. держ. ун–т ім. М. Гоголя) / за заг.ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: Вид–во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – № 2. – С. 46–48.

 6. Мартиненко С.М. Використання діагностичних методик у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / С.М. Мартиненко // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". – Острог: Вид–во Національного університету "Острозька академія", 2008. – Вип. 11. – С. 124–135

 7. Мартиненко С. М. Визначення типу темпераменту у дітей молодшого шкільного віку початкової школи / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2009. – № 5. – С. 55–58

 8. Мартиненко С. М. Аналіз труднощів у діагностичній діяльності вчителів початкових класів / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2009. – № 6. – С. 57–61

 9. Мартиненко С.М. Психолого–педагогічні особливості формування вчителя початкових класів як суб’єкта діагностичної діяльності / Світлана Мартиненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вип. 28 / Редкол. М.І. Сметанський та ін. – Вінниця: ТОВ фірма "Плапер", 2009. – С. 359–365

 10. Мартиненко С.М. Когнітивні та аксіологічні засади підготовки вчителя до діагностичної діяльності / Світлана Мартиненко // Педагогіка і психологія. – Вип. 452. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 86–94

 11. Мартиненко С.М. Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі: поради для батьків / Світлана Мартиненко // Початкова школа. – К., 2009. – №10. – С. 59–61

 12. Мартиненко С.М. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів навчально–виховного процесу та наукової діяльності / Світлана Мартиненко //Вища школа: науково–практичне видання. – К., 2009. – № 11. – С. 32–39.

 13. Мартиненко С. М. Використання педагогічних задач у процесі підготовки вчителя початкових класів до діяльності / Світлана Мартиненко // Педагогічна освіта: теорія практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. / Редкол.: Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. [ та ін.]. – К.: КМПУ, 2009. – № 12 (2). – С. 41– 47

 14. Мартиненко С. М. Удосконалення операційно–змістових основ педагогічної діагностики у процесі викладання педагогічних дисциплін // Науковий вісник ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія–Педагогіка– Психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – Випуск ХІХ. – С. 115–120

 15. Мартиненко С.М. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності / Світлана Мартиненко // Вища школа: науково–практичне видання. – К., 2010. № 7– 8. – С.44 – 50.

 16. Мартиненко С. М. Особливості співпраці вчителя початкових класів з родинами учнів / Світлана Мартиненко // Почат. шк. – К., 2010. – №3. – С.59–61.

 17. Мартиненко С. М. Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків першокласників: у запитаннях і відповідях / С. М. Мартиненко // Почат.шк. – К., 2010. – № 1. – С.20 – 22.

 18. Мартиненко С. М. Особливості підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності / С. М. Мартиненко // Практична психологія та соціальна робота – К., 2010. – № 11. – С.57 – 68.

 19. Мартиненко С. М. Професійно–орієнтоване спрямування спецкурсу «Основи педагогічної діагностики вчителя початкової школи» / С.М.Мартиненко // Наука і освіта: спецвипуск до 195–річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» – ПНЦ НАПН України, 2011. – № 4/С. – С.253 – 257.

 20. Мартиненко С. М. Діагностування особистісно–професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології / С.М.Мартиненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Випуск 34/ Редкол.: В.І. Шахов та ін. – Вінниця: Тов фірма «Планер», 2011. –– С.377 – 382.

 21. Мартиненко С.М. Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи / С.М. Мартиненко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наукових праць / за ред. Бакум З.П. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». – № 36, 2012 – С. 27–31.

 22. Мартиненко С. М. Діагностування особистісно–професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології / С. М. Мартиненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Випуск 34 / Редкол. : В.І. Шахов та ін. – Вінниця: Тов фірма «Планер», 2011. – С.377 – 382.

 23. Мартиненко С.М. Вітчизняне соціально–побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності / Г.Л. Бондаренко, С.М. Мартиненко // Українська мова і література в школі. – №3. – 2012. – С. 53–57.

 24. Мартиненко С.М. Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в умовах багатопрофільного університету / С.М. Мартиненко // Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [спеціальний випуск, присвячений 80–річчю університету] : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2012.   – С. 155–165.

 25. Мартиненко С.М. Сучасні підходи до моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу як педагогічна проблема / С. М. Мартиненко, А. Г.Жукова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук.пр./ Київ. ун–т ім. Б. Грінченка, Ін–т проблем вих. НАПН України /редкол.: Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. [та ін.]. – Київ. ун–т ім. Б. Грінченка, 2012. – № 18 – С. 68 – 74.

 26. Мартиненко С.М. Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / Н.С. Кипиченко, С.М. Мартиненко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : педагогічні науки. – Луцьк. – № 14 (239), 2012 – С. 85 – 89.

 27. Мартиненко С.М. Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи / С.М. Мартиненко // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун–т імені М.П. Драгоманова ; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид–во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск СШ (103). – С. 155 – 161.

 28. Мартиненко С.М. Діагностичні методики вивчення особистісно–професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – № 3. –2013. – С. 44 – 47.

 29. Мартиненко С.М. Діагностування особливостей особистісно–професійної діяльності вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – № 4. –2013. – С. 49 – 50.

 30. Мартиненко С.М. Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкової школи / С.М. Мартиненко, Н.С. Кипиченко // Початкова школа. – № 5. – 2013. – С. 54 – 56.

 31. Мартиненко С.М. Діагностична методика визначення стратегії педагогічного спілкування вчителя початкової школи з учнями / С.М. Мартиненко, Н.С. Кипиченко // Початкова школа – № 7. –2013. – С.45– 47.

 32. Мартиненко С.М. Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону / С.М. Мартиненко // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – №8–9. – С.90 –93.

 33. Мартиненко С.М. Акмеологічний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього педагога/ С. М. Мартиненко. – Акмеологія в Україні: теорія і практика: збірник наукових праць / редкол. : Огневюк В.О., та ін. – К., 2013. – №24. – С. 45 –48.

 34. Мартиненко С.М. Діагностування рівня задоволеності педагогічною професією/ С.М. Мартиненко// Початкова школа – №2. –2014. – С.50–53.

 35. Мартиненко С.М. Діагностичні методики вивчення професійного самопочуття вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко// Початкова школа – №3. –2014. – С.42–43.

 36. Мартиненко С.М. Як зберегти психічне здоров’я дитини / С.М. Мартиненко// Початкова школа – №5. –2014. – С.41–43.

 37. Мартиненко С.М. Діагностування психологічного мікроклімату в педагогічному колективі / С.М. Мартиненко// Початкова школа – №6. – 2014. – С.48–50.

 38.  Мартиненко С.М. / Діагностування згуртованості педагогічного колективу вчителів початкової школи / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – №7 – 2014. – С.40–42.

 39. Мартиненко С. М. Проблема підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності: особливості, здобутки, перспективи / С. М. Мартиненко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання: Вип. 25: збірник наукових праць / за науковою ред. В.І. Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С.71–79.

 40. Мартиненко С.М. / Діагностичне вивчення типології особистості педагога за допомогою психометричного тестування / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – №10 – 2014. – С.59–60.

 41. Мартиненко С.М. / Діагностичне тестування професійного та особистісного становлення вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – №11 – 2014. – С.1–2.


Міжнародні статті

 1. Мартиненко С.М. Діагностування особистісно–професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності / С.М. Мартиненко // Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польщі. – № 17. –2012 – С. 61 – 65.

 2. Мартиненко С.М. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво–риторичної діяльності / Г.Л. Бондаренко, С.М. Мартиненко // Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – № 19. –2013 – С. 82 – 87.


Статті в наукових виданнях

 1. Мартиненко С.М. Школи нового типу системі державної освіти України /  С.М. Мартиненко // Порадник методиста: зб. наукових праць. – К. : КМІУВ, 1996. – С. 40– 45.

 2. Мартиненко С.М. Використання педагогічних ідей Івана Огієнка в школах нового типу України / С.М. Мартиненко // Велетень науки: матеріали науково–педагогічних читань, присвячених вивченню спадщини І.Огієнка. –  К. : Четверта хвиля, 1996. – С.74– 76.

 3. Мартиненко С.М. Спеціалізовані навчальні заклади в державній системі освіти України / С.М. Мартиненко // Грінченківські читання–96. Освіта. Гуманітаризація. Вчитель. – К. : КМІУВ, 1996. – С.49– 50.

 4. Мартиненко С. М. Особливості формування творчої особистості учня в закладах освіти для розвитку здібних дітей / С. М. Мартиненко // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті. зб. наук. праць. – Рівне: Тезіс, 2000. – С. 139–145.

 5. Мартиненко С. М. Психолого–педагогічна культура вчителя і розвиток творчої обдарованості / С. М. Мартиненко // Наук. вісник Ужгород. нац.  ун–ту: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – № 4: "Поличка Карпатського краю" – № 10 (128), 2001. – С. 45–48.

 6. Мартиненко С. М. Психолого–педагогічна культура вчителя / С.М. Мартиненко // Директор школи. – 2002. – № 1. – С. 77–81.

 7. Мартиненко С. М. Вплив трудової діяльності на формування особистості / С. М. Мартиненко // Трудове навчання. Наук.–метод. вісник. – № 1. – К. : НСНН, 2002. – С. 132–134.

 8. Мартиненко С. М. Шляхи удосконалення навчального процесу на факультетах післядипломної освіти / С. М. Мартиненко // Крок до демократичної освіти. – 2002. – № 3.– С. 15–19.

 9. Мартиненко С. М. Педагогічні умови організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти / С. М. Мартиненко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць / за заг. ред. акад. АПН України М. Б. Євтуха, укл. – О. В. Михайленко. – К. : Вид. центр КНЛУ, НМАУ. – 2003. – Вип. 24. – Ч. 2. – С. 38–41.

 10. Мартиненко С. М. Індивідуально–визначений підхід у формуванні національної самосвідомості майбутніх учителів / С. М. Мартиненко // Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць Наук.–дослід. ін–ту українознавства. – К. : Міленіум, 2004. – Т. ІІ. – С. 146–150.

 11. Мартиненко С. М. Формування готовності студентів педагогічного університету до особистісно орієнтованої взаємодії / С. М. Мартиненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць / Ред. кол. І. Д. Бех , Е. В. Бєлкіна , Н. М. Бібік та ін. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. – № 2. – С. 180–186.

 12. Мартиненко С. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціально–педагогічної діяльності / С. М. Мартиненко // Ідеї опіки дітей і молоді в історико–педагогічній науці: зб. наук. праць. – Івано–Франківськ. – 2005. – С. 308–313.

 13. Мартиненко С. М. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі / С. М. Мартиненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К., 2006. – № 1–2. – С. 62–65.

 14. Мартиненко С.М. Методи навчання та їх класифікація / С. Мартиненко, Л. Хоружа // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К., 2006. – № 1–2. – С. 3–13.

 15. Мартиненко С. М. Як формувати творчу особистість учня / С. М. Мартиненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К., 2006. – №23–24. – С. 22–24.

 16. Мартиненко С.М. Використання дитячих оповідань Б.Д. Грінченка у формуванні особистості учня початкових класів / С.М. Мартиненко // "Мрії, вистраждані життям …" до 145–ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка: кол. монографія (у двох част.): С.1 / В.О. Огнев’юк, Н.М. Гупан, Н.П. Дічек [та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 174–179.

 17. Мартиненко С. М. Діагностична діяльність учителя початкової школи як шлях до розуміння учня / Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць // Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 4. – К., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

 18. Мартиненко С. М. Професійно–орієнтоване спрямування спецкурсу «Основи педагогічної діагностики вчителя початкової школи / С. М. Мартиненко // Наука і освіта: спецвипуск до 195–річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» – ПНЦ НАПН України, 2011. – № 4. – С. 253 – 257.

 19. Мартиненко С. М. Застосування педагогічного проектування у формуванні діагностичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / Світлана Мартиненко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 28–29 жовтня, 2011. – С. 105 – 108.

 20. Мартиненко С.М. Робота класного керівника з батьками / С.М. Мартиненко // Директор школи. – №4 (676). – 2012.  – С. 31 – 38.

 21. Мартиненко С.М. Поради батькам щодо педагогічної адаптації першокласників / С.М. Мартиненко // Директор школи. – №12. – 2012. – С. 12–16.

 22. Мартиненко С.М. Робота класного керівника з батьками / С.М. Мартиненко // Школа. – №3 (99). – 2014.  – С. 32 – 41.

 23. Мартиненко С.М. Поради батькам учнів початкової школи: як подолати стрес і діяти в критичних ситуаціях / С.М. Мартиненко // Початкова школа і сучасність. №1 – 2014. – С. 35 – 38.


Матеріали конференцій, тези доповідей

 1. Мартиненко С. М. Використання творчої спадщини Агатангела Кримського вчителями–словесниками в ліцеях і гімназіях / Світлана Мартиненко // Україна–країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізації: матеріали наук.–практ. конф. 14–16 травня 1999 р. і 11–13 травня 2000 р. – К. : Фенікс, 2001.– С. 60–62.

 2. Мартиненко С. М. Психолого–педагогічна культура вчителя і розвиток творчої обдарованості. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього / С. М. Мартиненко // зб. матеріалів Всеукр. наук.–практ. конф. Мелітопольський держ. пед. ун–т ім. Богдана Хмельницького. 30–31 жовтня 2001 р. В 2–х т. – Мелітополь, 2002. – Т.1 – С. 49–52.

 3. Мартиненко С. М. Підготовка студентів вищих педагогічних закладів до особистісно орієнтованої взаємодії / С. М. Мартиненко // Еволюція освітнього простору України (матеріали наук.–практ. конф., м. Біла Церква, 16–17 травня 2003 р.). – Біла Церква, 2003. – С. 59–63.

 4. Мартиненко С. М. Оновлення управлінських функцій керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування системи національної освіти / С. М. Мартиненко // Управління в гімназії та ліцеї в умовах становлення й розвитку системи національної освіти: матеріали наук.–практ. конф. – К. : Плеяди, 2003. – С. 8–11.

 5. Мартиненко С. М., Буренко В. М. Креативно–ціннісний підхід до формування професійної компетентності вчителя / С. М. Мартиненко // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: матеріали пед. читань на пошану чл.–кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. Прикарпат. ун–ту ім. Василя Стефаника Богдана Михайловича Ступарика. – Івано–Франківськ, 2003. – С. 12–15.

 6. Мартиненко С. М. В. О. Сухомлинський про формування творчої особистості вчителя і учня / С. М. Мартиненко // Василь Сухомлинський – педагог, творець: Матеріали наук.–практ. конф. до 85–річчя від дня народження видатного педагога. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – 2004. – С. 52–59.

 7. Мартиненко С. М. Педагогічні погляди Бориса Грінченка і розвиток національної школи / С. М. Мартиненко // Національна освіта: провідні тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. – К., –2004. – С. 21–22.

 8. Мартиненко С. М. Підготовка студентів педагогічного факультету до особистісно орієнтованої взаємодії / С. М. Мартиненко // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. – К. : 2004. – С. 69–71.

 9. Мартиненко С. М. Акмеологічні аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів у вищому педагогічному закладі / С. М. Мартиненко // Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – С. 234–238.

 10. Мартиненко С. М. Основні напрями виховної роботи в сучасній школі / С. М. Мартиненко // Управління системою освіти сільських адміністративних районів в умовах формування інноваційної моделі розвитку галузі: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 66–68.

 11. Мартиненко С. М. Інноваційні педагогічні технології формування компетентності у професійному спілкуванні / С. М. Мартиненко // Гуманітарна освіта в професійних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи: матеріали IV Всеукр. наук.–практ. конф. (16–18 берез. 2005 р.). – К. : НАУ, 2005. – С. 256–258.

 12. Мартиненко С. М. Впровадження сучасних освітніх технологій у процес підготовки майбутніх учителів початкових класів / С. М. Мартиненко // Сучасні технології навчання в початковій освіті: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., (13–14 квіт. 2006 р.). – К., 2006. – С. 102–104.

 13. Мартиненко С. М. Використання інноваційних технологій у формуванні діагностичної компетентності майбутніх учителів початкових класів // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VІІІ Міжнар. наук.–практ. конф. 22–23 березня 2007 р.: В 2–х т. – Т. 1. – К. : НАУ, 2007. – С. 54–55.

 14. Мартыненко С. Н. Фасилитация как механизм педагогического взаимодействия / С. Н. Мартыненко // материалы 17–й ежегодной конф. EECERA Исследование идей Выготского: пересекая границы. – Прага, Чешская республика. 29 августа – 1 сентября 2007 года. – С.217–218.

 15. Мартиненко С. М. Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи з основ педагогічної діагностики / С. М. Мартиненко // Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно–модульної системи: матеріали Всеукр. наук.–метод. конф. / Редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман та ін. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. – С. 159–162.

 16. Мартиненко С.М. Формування фахових умінь майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної діагностики / С.М. Мартиненко. – Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: Матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. / Наук.редагув.: В.І. Перевозчиков. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. – С. 340–343.

 17. Мартиненко С.М. Використання діагностичних методик у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи / Світлана Мартиненко // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно–методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої 30–річчю педагогічного факультету / Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 267–272.

 18. Мартиненко С.М. Діагностична діяльність учителя як шлях до розуміння учня / Світлана Мартиненко // 1020–річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: Міжнародна наукова конференція: збірник матеріалів / Редкол.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа та ін. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 130–132.

 19. Мартиненко С.М. Використання засобів педагогічної діагностики у процесі моніторингу навчально–пізнавальної діяльності учнів початкової школи / Світлана Мартиненко // Моніторинг якості освіти: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції [Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009.– С.109–111.

 20. Мартиненко С. М. Діагностування готовності шестилітньої дитини до навчання у початковій школі / Світлана Мартиненко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.–практ. конф.: зб. матеріалів / Редкол. : К.І. Волинець, Г.Г. Кондратенко, Н.В. Кудикіна, та ін. – К.: КМПУ ім.Б.Д. Грінченка, 2009. – С.42 – 45.

 21. Мартиненко С. М. Формування фахових умінь майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної діагностики / С. М. Мартиненко // Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. / Наук.редагув.: В.І. Перевозчиков. – К. : КМПУ ім.Б.Д. Грінченка, 2009. – С.340 – 343.

 22. Мартиненко С. М. Умови підвищення ефективності професійної діяльності молодого вчителя / Світлана Мартиненко // Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. / Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. – К. : КУ імені Бориса Грінченка, 2010. – С.121 – 124.

 23. Мартиненко С. М. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкових класів із фахових дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах: Всеукр. наук.–практ. конф. (26 −27 жовтня, 2010 р.) : зб. матеріалів. – Глухів: , 2010. – С. 20–21.

 24. Мартиненко С. М. Акмеологічні основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи / Світлана Мартиненко // Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: Всеукр. наук.–практ. конф. (15 грудня, 2010 р.)

 25. Мартиненко С. М. Діагностування особистісно–професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології / Світлана Мартиненко // Акмеологія ─ наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар.наук.–практ. конф. (17–18 лютого 2011 р.) – К. : КУ імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 120–126.

 26. Мартиненко С.М. Психолого–педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ / С.М. Мартиненко // Вісник Луганського нац. ун–ту імені Тараса Шевченка: педагогічні науки [за матеріалами VІ Міжнародної науково–практичної конференції „Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість”, присвяченої 10–річчю Українського відділення МАНПО]. – Ч. V – Луганськ. – № 22 (257) листопад 2012. – С. 178–186. – №103. – С.149 –145. [співавтр.: Юлія Волинець]

 27. Мартиненко С. М. Погляди К.Д. Ушинського на педагогічний такт як складову професійної майстерності вчителя / Світлана Мартиненко, Наталія Кипиченко // Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190–річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.–практ. конф., 20– 21 лют. 2014 р. / М–во освіти і науки України. Київ. ун–т ім. Б.Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К.Д. Ушинського», Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка ; редкол. : В.О. Огневʼюк, Л.Л. Хоружа, В.І. Ковальчук, О.С. Зубченко. – К. : Київ. ун–т ім. Б. Грінченка, 2014 – С.33–38.

 28. Мартиненко С.М. Акмеологічний аспект діагностування готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності / С. М. Мартиненко // Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: матеріали ІV Міжнар. наук.–практ. конф., 30 трав. 2014 р., м.Київ / М–во освіти і науки України, Укр. Академ. Акмеол. Наук, Київ. ун–т ім. Б.Грінченка ; редкол. : В.О.Огнев’юк, В.А. Антонов, О.А.Дубасенюк та ін. – К. : Київ. ун–т ім. Б.Грінченка, 2014. – С.278– 290.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка