Перелік електронних освітніх виданьСторінка1/8
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»

Навчально-практичний центр
Перелік електронних освітніх видань
Навчальні дисципліні та назви посібників в електронному вигляді

1

2
Виконавче провадження

1

Бородін І. Л. Дослідження процесу правового регулювання виконавчого провадження від минулого до сьогодення. - Юридичний вісник, № 1 (10) 2009
Економіка підприємства

2

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. — К.: КНЕУ, 2002
Електроні прилади

3

Гершунский Б.С. Основы электроники. - К.: Вища школа, 1977.

4

Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник для ВУЗов /Под.ред.В.А.Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

5

Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учеб. пособие для ВУЗов – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001

6

Сборник задач по электротехнике и основам электроники /Под ред. В.Г.Герасимова. – М.: Высшая школа, 1987.
Електричне освітлення та опромінення

7

Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, 1981.

8

Светотехника: Конспект лекцій (17 тем)
Основи охорони праці

9

Іваськевич І.О. Охорона праці /Навч.посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 1995

10

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Охорона праці. – Львів: Афіша, 2001.
Планування та організація аграрного підприємства

11

Тлучкевич Н.В. Використання гнучких бюджетів в сільськогосподарських підприємствах. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2009

12

Дусановський С.Л., Білан Є.М. Економічні основи розвитку АПК в ринкових

умовах. – Тернопіль: Збруч, 200313

Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами. – Вінниця, Нова книга, 2006
Страхування

14

Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наукю ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002
Основи теорії кіл

15

Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. Учебник для ВУЗов – М.: Энергия, 1975

16

Мансуров Н.Н., Попов В.С. Теоретическая электротехника. – М.: Энергия, 1966

17

Теоретические основы электротехники / Под ред. проф. П.А.Ионкина. – М.: Высшая школа, 1976

18

Зайчик М.Ю.. Сбоpник задач и упpажнений по теоpетической электpотехнике. - М.: Энеpгоатомиздат, 1988.

19

Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи: Основы электротехники. – Л.: Энергоатомиздат, 1982

20

Попов В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов спец. «Радиотехника»– М.: Высшая школа, 1985

21

Сборник задач по электротехнике и основам электроники: Учеб. пособие для неэлектротехн.спец. вузов /Под ред. В.Г.Герасимова. – М.: Высшая школа, 1987
Основи стандартизації і метрології

22

Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения. Учеб. пособие для вузов – М.: Радио и связь, 1993

23

Панев Б.И. Электрические измерения: Справочник (в вопросах и ответах). – М.: Агропромиздат, 1987

24

Рябцев Семенов Измерение неэлектрических величин электрическими методами: Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2007

25

Сергеев А.Г. Метрология: Учебник - М.: Логос, 2005

26

Электрические измерения. Средства и методы измерений (общий курс) / Под ред. Е.Г.Шрамкова. - М.: Высшая школа, 1972

27

Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. Учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 2001

28

Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань: Підручник для учнів професійно-технічних закладів. – К.: Либідь, 2002

29

Электрические измерения /Под ред. А.В.Фремке и Е.М.Душина. – Л.: Энергия, 1980

30

Дунин-Барковский И.В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Издательство стандартов, 1987

31

Основы стандартизации /Под ред.В.В.Ткаченко. – М.: Издательство стандартов, 1986


Електричні машини

32

Кислицын А.Л. Синхронные машины: Учеб.пособие по курсу Электромеханика». – Ульяновск: УлГТУ, 2000

33

Китаев В.Е., Корхов Ю.М., Свирин В.К. Электрические машины. Часть 1: машины постоянного тока, трансформаторы. – М.: Высшая школа, 1978

34

Китаев В.Е., Корхов Ю.М., Свирин В.К. Электрические машины. Часть 2: машины переменного тока. – М.: Высшая школа, 1978

35

Кокорев А.С. Справочник молодого обмотчика электрических машин. - М.: Высшая школа, 1985
Електроустаткування

36

Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1987

37

Гурин Н.А., Янукович Г.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Дипломное проектирование: Учеб.пособие. – Мн.: Вышейшая школа, 1990

38

Хитров А.В. Монтаж, наладка і експлуатація електрообладнання: конспект лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2009

39

Рябов В.И. Электрооборудование. – М.: Экономика, 1990

40

Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок. – М.: Колос, 1976
Автоматика

41

Колосов С.П. и др. Элементы автоматики. – М.: Машиностроение, 1970
Архівознавство

42

Вовкотруб О.В., Фионова Л.Р. Архивоведение: Учебное пособие . – Пенза: ПГУ, 2005

43

Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С.Калакура (гол. ред.) та ін. – К., Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998.
Бухгалтерський облік та аудит

44

Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003

Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.45

Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. В. С. Білоуська. — 2-ге вид. — К.: Мета, 2002
Етика ділового спілкування

46

Етика ділового спілкування (реферат, 16 стор.)
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка