Переклад european islamic research center (E. I. R. C)Сторінка4/9
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Творець небес і землі! Він створив вам дружин із вас самих, а також створив худобу парами; так Він розмножує вас. Немає нічого, схожого на Нього! А Він — Всечуючий, Всевидячий! (42:11)

* Людина повинна підкоритися Аллаху в загальній і щирій вірі, оголосивши своїм ротом, приймаючи своїм серцем і показуючи своїми діями істинність твердження, яке Аллах, Всемогутній виголошує в Священному Корані:Тож знай, що немає бога, крім Аллаха, проси прощення за свій гріх та гріх віруючих чоловіків і жінок. Аллах знає про вашу працю та про ваш відпочинок! (47:19)

* Людина зобов’язана повністю підпорядкуватись волі Аллаха. Це засновано на вказівці вірша у Священному Корані:Віруючий та віруюча не повинні приймати рішення в якійсь справі, коли Аллах та Його Посланець уже вирішили це. А хто чинить непослух Аллаху та Його Посланцю, той перебуває в явній омані! (33:36)

* Мусульманин повинен мати чисту любов до Аллаха (с.а.с.), а також Його Пророка і Посланника Аллаха (с.а.с.). Ця любов повинна домінувати над любов’ю до інших людей і до самого себе під час конфліктів і протиріч. Всевишній Аллах говорить у вірші Священного Корану:Скажи: «Якщо ваші батьки, діти, брати, дружини, родини, накопичене майно, торгівля, застою в якій ви боїтесь, і любі вам житла миліші за Аллаха, Його Посланця й зусиль на Його шляху, то чекайте, поки Аллах не явить наказу Свого! Аллах не веде прямим шляхом людей нечестивих!» (9:24)

* Людина повинна поклонятися Аллаху тільки в порядку та у формі, встановленою Аллахом через свого Посланника і Пророка (с.а.с.). Не дозволяється винаходити акти поклоніння шляхом припущень, а потім приписувати їх до істинної релігії. Всі поклоніння повинні відповідати релігії Ісламу. Наприклад, пропонувати «Сала» - молитву. Одним із наслідків пропонування і підтримки такої молитви є те, що вона допомагає примножити добро і зупинити зло. Аллах, Всемогутній стверджує в Священному Корані:Читай те, що було відкрито тобі з Писання, та звершуй молитву. Воістину, молитва стримує від розпусти й неприйнятного! Але згадка про Аллаха  важливіша, і Він знає, що ви робите! (29:45)

Виплата закята (обов’язкової благодійності) знедоленим і нужденним сприяє самоочищенню і ліквідації жадібності і скупості, а також полегшення болю і випробувань тим, кому пощастило менше. Аллах, Всемогутній стверджує в Священному Корані:...який дає свій статок для очищення, не бажаючи за це нічого ні від кого, а лише прагнучи до лику свого Всевишнього Господа. І він буде вдоволений! (92:18-21)

Піст (Saum) дозволяє людині краще контролювати себе і підвищує самодисципліну над спокусами і пристрастями. Людина стає більш свідомою у сенсі благочестя, богобоязні, і у потребах бідних і менш щасливих. Всевишній Аллах стверджує в Священному Корані:О ви, які увірували! Встановлено для вас піст — так само, як був він встановлений для тих, які жили раніше за вас. Можливо, будете ви богобоязливі! (2:183)

Хадж (паломництво) має багато переваг, бо Аллах, Всемогутній говорить у Священному Корані:Нехай вони свідчать про те, що приносить їм користь, і нехай у визначені дні згадують ім’я Аллаха над тією худобою, якою Він їх наділив. Їжте її самі та годуйте знедоленого бідняка! (22:28)

Всі ці та інші акти поклоніння в Ісламі призначені для власної вигоди людини. Не існує надмірних труднощів, що виникають за звичайних обставин. Аллах, Всемогутній стверджує в Священному Корані:Аллах бажає вам полегшення, а не утруднення; (2:185)

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав:«Якщо я наказую тобі щось робити, роби стільки, скільки можеш».

І він (с.а.с.) сказав:«Релігія проста ...»

У випадку хвороби або за інших законних труднощів, поклоніння або повністю відміняється, або дозволяються деякі поступки для нього. Наприклад, щоденну молитву необхідно виконувати стоячи, але якщо людина не в змозі, вона може сісти, а якщо це неможливо, то лежати на боці або на спині, або виконання молитви може відбуватися в будь-який інший спосіб, що є відповідним і зручним для ситуації. Якщо віруючий не в змозі виконувати свою молитву в будь-який з перерахованих способів, він може молитися рухами рук або навіть очима. Необхідним є обмивання перед молитвою, але ця вимога не є обов’язковою, якщо мусульманин не може знайти воду або її використання може зашкодити. Замість води, він використовує тайаммум (сухе обмивання), або молиться так, як наче здійснював обмивання водою. Жінка в менструальний період або та, яка має післяпологову кровотечу, звільняється від виконання молитви, поки кровотеча не зупиниться, і вона не змушена виконувати молитви, які вона пропустила. Мусульманину, чоловіку або жінці, які не володіють «нісаба» (необхідна мінімальна кількість майна, на підставі якого він є зобов’язаним платити закят), не потрібно платити закят. Стара людина, яка не може дотримуватися посту, і хвора людина, яка також не може дотримуватися посту, звільняються від нього. Вони повинні платити своїм спокутуванням, якщо вони здатні. Спокута полягає в обов’язку нагодувати бідну людину за кожен день пропущеного посту. Крім того, мандрівник може перервати свій піст під час подорожі, оскільки подорож передбачає труднощі і втому. Жінка в період менструації або після пологів не постить, поки кровотеча повністю не припиняється, після чого вона надолужує пропущені дні посту. Хадж не є обов’язковим для будь-якої особи, яка не в змозі здійснити його через фізичну нездатність або фінансові труднощі, бо особа, що бажає здійснити хадж.ю повинна мати достатньо коштів, щоб задовольнити свої потреби і потреби своєї сім’ї у витратах на паломництво. Аллах, Всевишній, говорить в Священному Корані:Там містяться ясні знамення. Це — місце Ібрагіма, і хто увійде туди, буде в безпеці. Люди зобов’язані перед Аллахом здійснювати хаддж у Дім — хто буде спроможний на це. А того, хто не вірує, Аллах не потребує. (3:97)

Інший приклад пом’якшення труднощів в Ісламі, коли людина стикається з браком продовольства і перебуває на межі смерті, і в цьому випадку вона має право споживати навіть незаконну їжу, як кров і м’ясо мертвих тварин, в достатній кількості, щоб зберегти своє життя. Це правило також проголошено у Священному Корані:Воістину, Він заборонив вам мертвечину, кров, м’ясо свині і те, що принесено в жертву не заради Аллаха. А якщо хто був змушений порушити це, не чинячи непослуху та не зловживаючи, немає тому гріха. Воістину, Аллах — Прощаючий, Милосердний! (2:173)

Права щодо Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Аллах послав Свого Посланника, щоб вести людство, і якщо людина вірить і підпорядковується йому, визнаючи усі його законні права, Аллах обіцяє успіх в цьому житті і в потойбічному житті в якості нагороди. Ці права узагальнені в наступних твердженнях одночасно з вищезгаданим твердженням (Не існує Бога, гідного поклоніння, окрім Аллаха), «Мухаммад (с.а.с.) є рабом і Посланником Аллаха (с.а.с.)». Ці твердження вимагають наступного:

* Віруючий повинен дотримуватися заповідей Пророка (с.а.с.) і повинен прагнути уникати актів непокори, як Аллах, Всевишній, говорить в Священному Корані:Тож візьміть те, що дав вам Посланець, та не чіпайте того, що він заборонив вам. Воістину, Аллах — суворий у покаранні. (59:7)

 * Мусульманин повинен слідувати справжнім традиціям Сунни (шляху Пророка) в міру своїх здібностей. Ніхто не має права змінювати, додавати або упускати будь-яку з традицій Сунни Посланника Аллаха (с.а.с). Аллах, Всевишній, говорить в Священному Корані:Скажи: «Якщо ви любите Аллаха, то йдіть за мною, і Аллах любитиме вас та простить вам гріхи ваші». Аллах — Прощаючий, Милосердний! (3:31)

* Віруючий повинен підтримувати особливий статус і гідність даровану Аллахом Своєму Пророку (с.а.с.). Ніхто не повинен лестити або принижувати цей стан. Пророк (с.а.с) сказав:«Не леститіть мені, як християни лестять сину Марьям, (бо) я не більше, ніж раб (Аллаха) ... так кажіть: раб Аллаха і Його Посланник».

І він (с.а.с.) сказав:«О люди! Скажіть, що ви повинні сказати, і не дозволяйте сатані спокусити себе. Я Мухаммад, раб і Посланник Аллаха. Мені не подобається, коли ви піднімаєте мене над статусом, привласненим мені Аллахом Всемогутнім».

І він (с.а.с.), як повідомляється, сказав:«Не хваліть мене більше, ніж я заслуговую. Аллах (с.а.с) створив мене як раба, перш ніж називати мене Пророком і Посланником».

* Мусульманин повинен показати прийняття і задоволення будь-яким вироком, винесеним Пророком Аллаха (с.а.с.), як Аллах, Всевишній, говорить в Священному Корані:Таж ні! Клянуся Господом твоїм, не увірують вони, поки не візьмуть тебе суддею в тому, що викликає суперечку між ними. Тоді в душах їхніх не знайдеться опору тому, що ти присудив, і вони цілком підкоряться йому. (4:65 )

* Віра в універсальність Послання Пророка Мухаммада призначена для всього людства. Іслам не призначений для певної категорії людей, як це було у випадку з попередніми Пророками і Посланниками (р.а.а.). Це видно з вірша Священного Корану:Скажи: «О люди! Я — Посланець Аллаха до вас усіх! Йому належить влада над небесами і землею; немає бога, крім Нього, Він дарує життя та смерть! Тож увіруйте в Аллаха та Його Посланця — неписьменного Пророка, який увірував у Аллаха та Його слово. Йдіть же за ним — можливо, підете ви прямим шляхом!» (7:158)

* Переконання, що Посланник Аллаха і Пророк Мухаммад (с.а.с.) був захищений Аллахом від можливих помилок людини у зв’язку з його місією для людства. Це включає в себе переконання, що Пророк (с.а.с.) ніколи не пропускав і не додавав щось до повного повідомлення Аллаха (с.а.с.). Це сказано у вірші Священного Корану:І говорить він через пристрасть (53:3)

* Переконання, що Пророк Мухаммад (с.а.с.) є останнім Пророком і Посланником Аллаха (с.а.с.) для людства, і що ніякий Пророк або Посланник не прийде після нього (с.а.с.). Аллах говорить в Корані:Мухаммад — не батько когось із ваших чоловіків, але Посланець Аллаха й Печатка з Пророків! А Аллах про кожну річ Знаючий! (33:40)

І Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав:«... І немає Пророка після мене».

* Переконання, що релігійні обов’язки і божественні повеління Аллаха, послані людству, завершені, і що Пророк (с.а.с.) доставив послання Аллаха (с.а.с.) в повному обсязі, і надав найкращі поради Уммі (нації) і найкращі настанови, щоб робити добрі справи і, щоб уникнути усякого зла. Це сказано у вірші Священного Корану:Сьогодні Я завершив вам вашу релігію, довів до кінця Свою милість до вас і схвалив Іслам як вашу релігію. (5:3)

* Переконання, що закони в Ісламі затверджуються Аллахом (с.а.с.), і що всі різні типи поклоніння, засновані на божественних законах і обертаються навколо них. Незалежні дії людини не будуть схвалені, Аллах знає краще, чи знаходяться вони у відповідності з цими божественними законами. Це сказано у вірші Священного Корану:Хто шукає іншої релігії замість Ісламу, від того не буде прийнято, і в наступному житті він буде серед тих, хто втратив усе! (3:85)

* Мусульманин повинен належно вітати Пророка Аллаха і Посланника (с.а.с.), коли його ім’я згадується для вираження поваги, як зазначено у вірші Священного Корану:Воістину, Аллах і Його ангели благословляють Пророка! О ви, які увірували! Благословляйте Пророка й вітайте його миром! (33:56)

* Віруючий повинен мати справжню любов і прихильність до Пророка і Посланника Аллаха (с.а.с.) вище любові до усіх інших, оскільки знання та звичаї істинної релігії Аллаха (с.а.с.) та багато благословень, які Пророк (с.а.с.) подав як настанови, є єдиним засобом порятунку душі за волею Аллаха. Це є у вказівці з вірша Священного Корану:Скажи: «Якщо ваші батьки, діти, брати, дружини, родини, накопичене майно, торгівля, застою в якій ви боїтесь, і любі вам житла миліші за Аллаха, Його Посланця й зусиль на Його шляху, то чекайте, поки Аллах не явить наказу Свого! Аллах не веде прямим шляхом людей нечестивих!» (9:24)

* Мусульманин повинен присвятити всі зусилля та можливості, доступні йому для того, аби з мудрістю і терпінням закликати всіх інших до Послання Мухаммада (с.а.с.). Він повинен прагнути просвітити тих, хто не знає, або тих, кого ввели в оману, і зміцнити віру людей зі слабкою вірою. Як Аллах, Мудрий, говорить в Славному Корані:Клич на шлях Господа свого з мудрістю й добрим повчанням і сперечайся з ними тільки тим, що найкраще. Воістину, твій Господь ліпше знає, хто збився зі шляху Його, і Він ліпше знає, хто йде прямим шляхом! (16:125)

Це також сказано Пророком Аллаха і Його Посланником,«Поширте серед людей хоча б один вірш».

Права щодо інших Пророків і ПосланцівВіра мусульманина в Ісламі не є повною або прийнятною, якщо він не заявляє про віру в істинність усіх попередніх Пророків і Посланників Аллаха (с.а.с.). Мусульманин повинен вірити, що всі попередні Пророки і Посланники були спрямовані на конкретні групи людей протягом певного часу, тоді як послання Ісламу є універсальним і для всіх часів і місць до Дня Відплати. Аллах говорить в Корані:

Посланець увірував у те, що зіслано йому від Господа його, а разом із ним — віруючі. Усі увірували в Аллаха, в ангелів Його, у книги Його, у Посланців Його: «Ми не проводимо межі між Посланцями». Вони говорять: «Слухаємо та підкоряємось! Даруй нам прощення, Господи наш, і до Тебе — повернення!» (2:285)

Мусульмани зобов’язані передати послання Ісламу іншим, але ніколи не змушувати чи не спонукати інших прийняти його, бо Аллах, Всевишній, говорить в Священному Корані:Немає примусу до релігії. (2:256)

Права батьків

Права батьків включають в себе повагу, любов і послух. Покірність по відношенню до батьків має проявлятися за умови, що ніщо не перешкоджає виконанню заповідей Аллаха і Його Посланника. Це включає в себе турботу і ласку до обох батьків, а також надання усього необхідного для літніх батьків. Смирення і повага до обох батьків в рівній мірі є обов’язком, і будь-яка зарозумілість чи нахабство заборонені. Терпіння і наполегливість є необхідними умовами при догляді за батьками, незалежно від обставин. Аллах говорить у вірші Священного Корану:

Наказав вам Господь твій не поклонятися нікому, крім Нього, а також ставитися якнайкраще до батьків. І коли хтось із них — чи вони обоє — досягне старості, то не говори їм: «Фе!», не гримай на них і говори їм тільки гідні слова. (17:23)

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав нам:«Вдоволення Аллаха (кимось) засноване на задоволенні ним його батьків. Гнів Аллаха заснована на гніві його батьків».

Обоє батьків мають право на це, навіть якщо вони не є мусульманами, доки вони не наказують своїм дітям проявляти непокору Аллаху (с.а.с.). Асма, дочка Абу Бакра, сказала: «Моя мати прийшла до мене в гості будучи не-мусульманкою. Я запитала Пророка Аллаха (с.а.с.) про її прихід (і як її зустрічати) і сказала: «Моя мати хоче відвідати мене. Чи повинна я (чи ні) виказати ввічливість (як господиня) до неї? Він (с.а.с.) сказав: «Так, прояви ввічливість».

Матері повинна бути надана перевага з точки зору доброти, співчуття, добрих почуттів, любові і прихильності, як уже згадувалося Пророком Аллаха (с.а.с.): Один чоловік прийшов до Пророка Аллаха (с.а.с.) і запитав його: «О, Пророк Аллаха! Хто найбільш гідний і заслуговує мого доброго ставлення? Він (с.а.с.) відповів: «Твоя мати». Чоловік запитав: «Хто наступний гідний мого доброго ставлення?» Посланник Аллаха (с.а.с.) відповів: «Твоя мати». Він запитав: «Хто наступний?» Посланник Аллаха (с.а.с.) відповів: «Твоя мати». Чоловік запитав: «Хто наступний?» Посланник Аллаха (с.а.с.) відповів «Твій батько». В іншій версії Пророк Аллаха закінчив словами: «…твій батько, а потім найближчі тобі люди.»

Посланник Аллаха (с.а.с.), призначив для матері в три рази краще ставлення, ніж до батька.. Це пов’язано з тим, що матері страждають більше під час вагітності і під час пологів та під час догляду за дітьми. Аллах говорить в Корані:Ми заповідали людині добре ставитись до своїх батьків. Для матері важко носити [плід] та народжувати (46:15).

Це жодним чином не принижує права батька, бо Пророк (с.а.с.) сказав:«Жоден син не може відплатити (батьку по праву), окрім як знайти йому рабів, купити їх а потім звільнити їх».

Права чоловіка щодо дружини

Чоловік наділений більшими повноваженнями в управлінні домашнім господарством, бо він несе відповідальність за і його підтримання. Його керівництво має бути справедливим, терпеливим і мудрим. Як Аллах говорить в Корані:

Чоловіки піклуються про жінок, адже Аллах віддав перевагу одним перед іншими, а також через те, що чоловіки витрачають своє майно. (4:34)

Однією з багатьох причин такого ступеню відповідальності є те, що чоловіки, як правило, сильніші і раціональніші, тоді як жінки, як правило, слабші і більш емоційні, риси дані обом їхнім Творцем, щоб взаємодоповнювати одне одного в житті і в родині. Дружина зобов’язана коритися командам і вказівкам свого чоловіка, поки вони не призводять до будь-якого акту непокори наказам Аллаха і Пророка (с.а.с.). Айша, дружина Пророка (с.а.с.) запитала його:«Хто володіє найбільшим правом на жінку? Він (с.а.с.) відповів: «Чоловік цієї жінки». Посланника Аллаха (с.а.с.) запитали: «Хто володіє найбільшим правом на чоловіка?» Він (с.а.с.) відповів: «Його мати».

Дружина не повинна вимагати від свого чоловіка речей, яких він не може собі дозволити, не може виготовити або того, що за межами його можливостей. Дружина зобов’язана захищати дітей і рід її чоловіка, захищаючи себе і бути повністю цнотливою. Вона повинна бути надійним оберігачем свого багатства. Вона не повинна виходити з дому чоловіка без його відома і схвалення, і не повинна дозволяти будь-якій особі, яку не любить її чоловік, входити в його будинок. Це дозволяє захистити честь і гармонію в родині за вказівкою Посланника Аллаха (с.а.с.):«Кращими з жінок є ті, хто приємні вам на вигляд, а якщо ви наказуєте їм [вчиняти будь-які законні дії] вони будуть підкорятися вам, а якщо ви відсутні, вони будуть захищати і оберігати ваше багатство і рід».

Права дружини щодо чоловіка

Прав дружини щодо чоловіка багато, і вони можуть бути викладені таким чином:

Викуп: дружина має право на отримання викупу від чоловіка, будь-який шлюбний договір є недійсним без нього. Придане не повинно бути конфіскованим, але після розірвання шлюбного контракту вона може втратити на нього право, як Аллах (с.а.с.), сказав у Священному Корані:

І щиро віддавайте дружинам викуп як дарунок для них. Але якщо вони за своєю волею щось повернуть вам звідти, то вживайте це для здоров’я та користі. (4:4)

Матеріальна підтримка: чоловік зобов’язаний забезпечити в межах своїх можливостей і обмежень, усі необхідні та основні потреби його дружини, дітей і всієї сім’ї. Аллах, Всевишній, говорить в Священному Корані:

Нехай власник достатку витрачає відповідно до достатку свого; а кому важко це, то нехай витрачає із даного йому Аллахом. Аллах не вимагає з людини більше від того, що Він дав їй. І Аллах дарує полегшення після труднощів! (65:7)

Для заохочення щедрості щодо жінок, Іслам назвав цю фінансову підтримку благодійністю, яка значно винагороджується Аллахом. Пророк (с.а.с.) сказав Саад ібн Абі Вакас:«Не сума, яку ви витрачаєте на сім’ю, шукаючи винагороди Аллаха, але Він винагородить вас, навіть за шматочок їжі, який ви покладете в рот дружини».

Дружина має право узяти розумну необхідну суму з власності чоловіка для себе і своїх дітей без відома чоловіка, якщо він поводиться скупо до них відповідно до Хадису Утба де Хінд бинт, де сказано: «О Посланник Аллаха: воістину Абу Суфьян є скнарою і не дає мені достатньо для мене і моєї дитини, крім того, що я беру з його статків без його відома, на що він (с.а.с.) відповів:«Візьми стільки, щоб було достатньо для тебе і твого сина».

Спілкування та інтимні стосунки: Одним з найважливіших прав дружини є забезпечення чоловіком задовільного рівня інтимних відносин і справедливої кількості часу, що він проводить з нею. Це право дружини та членів сім’ї повинні повністю підтримуватися, бо дружина потребує люблячого чоловіка, який піклуватиметься про неї і виконуватиме свої основні обов’язки. Як було розказано Джабіром, коли Пророк (с.а.с.) сказав йому:

«Чи одружився ти, о, Джабір?» Я сказав: Так. Він сказав: «На незайманій чи на тій, що була заміжня раніше? Я сказав: На тій, що була раніше заміжня. Він сказав: «Чому ти не одружився на незайманій, ти міг би грати з нею, і вона могла би грати з тобою, ти міг би розсмішити її, і вона могла би тебе розсмішити?»Захист усіх секретів дружини: чоловік не повинен розкривати будь-які недоліки дружини або її вади, оберігаючи все те, що він бачить і чує від дружини, як секрет, що ніколи не повинен бути розкритий. Інтимні стосунки між чоловіком і дружиною в Ісламі оберігаються і захищаються. Шлюбні відносин є священними відносинами відповідно з Ісламом, як ми знаємо від Посланника Аллаха (с.а.с.):

«Одним з найгірших діянь в очах Аллаха в День Відплати є те, що чоловік, який буде мати інтимні стосунки з дружиною, потім розповість про цей секрет громадськості».

Рівність і справедливість: чоловік, який перебуває у шлюбі з більш, ніж однією дружиною, повинен забезпечити однаково всіх своїх дружин, пропонуючи їм однакові або співставні житлові умови і одяг. Він має проводити з ними однакову кількість часу. Будь-яка несправедливість в цьому суворо заборонена, як Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав:

«Той, хто має двох дружин і не ставитися до них однаково, у День Відплати стане наполовину паралізованим».

Справедливе та добре ставлення: чоловік повинен справедливо ставитися до дружини і сім’ї. Чоловік повинен демонструвати турботу, доброту і вирішувати будь-які проблеми в рамках своїх можливостей, а терплячи недоліки своєї дружини, він вдовольнить Аллаха (с.а.с.) в обох світах. Чоловік повинен радитися з дружиною, щодо того, що стосується їхнього життя і майбутніх потреб і планів. Він повинен оберігати і забезпечувати спокійну обстановку для дружини спокій у себе в домі і за його межами. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав:

«Серед тих віруючих, які мають найбільш повну віру, які володіють кращими рисами характеру – кращими є ті, хто найкраще ставиться до ваших дружин».

Захист і оберігання: Усіма можливими способами чоловік не повинен допускати чи піддавати свою дружину або членів сім’ї будь-яким аморальним ситуаціям чи злому навколишньому середовищу. Це було вказано у Священному Корані:

О ви, які увірували! Бережіть себе і сім’ї свої від Вогню, паливом якого є Люди і Камені, над якими ангели — суворі та сильні, які не ухиляються від того, що Аллах наказав їм. (66:6)

Він повинен захищати приватні статки і майно дружини і не повинен використовувати жодні її особисті кошти чи майно без її попередньої згоди. Він не повинен брати участь у жодних діях, що стосуються коштів його дружини без її згоди.Права дітей

Прав дітей багато, починаючи з права отримати почесне ім’я. Пророк (с.а.с.) сказав:

«Істинно Ви будете названі Вашими іменами та іменами ваших батьків у День Відплати, тому давайте собі хороші імена».

Їхні права включають в себе забезпечення усіх життєвих потреб, таких як доступне житло, законна їжа, хороша освіта і належне виховання. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав:


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка