Освітній рівень: магістрДата конвертації22.04.2017
Розмір26 Kb.
_____________ Оподаткування доходів та майна фізичних осіб ____________

назва вибіркової дисципліни
Освітній рівень: _____магістр______________________________________________

бакалавр, магістр (освітньо-наукова програма), магістр (освітньо-професійна програма)

Семестр: __2___
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - __72___ (кредитів ЄКТС - ___);

аудиторні години - _32_ (лекції - 16 , практичні - 16 , семінарські - ___, лабораторні - __)
Лектор: __доц. Мостовий А.С._,
Результати навчання:

 • знати:

- Нормативно-правове регулювання справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні.

- Засади податкового законодавства і особливості встановлення та справляння податку на доходи фізичних осіб.

- Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.

- Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності.

- Порядок оподаткування майна фізичних осіб.

- Нормативно-правові стандарти подання декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).

- Правила ведення та подання звітності в разі здійснення фізичною особою господарської діяльності.


 • вміти:

 • Аналізувати нормативні правила щодо сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні.

 • Практично застосовувати норми податкового права та основні засади податкового законодавства на практиці.

 • Визначати обов’язкові елементи податку на доходи фізичних осіб, податку на майно, а також обчислювати суму належного до сплати податкового/грошового зобов’язання.

 • Складати документи щодо податкової звітності та ведення фінансової звітності щодо податку на доходи фізичних осіб.

 • Складати скаргу та позовну заяву щодо оскарження рішень дій та бездіяльності посадових осіб контролюючих органів.

 • Тлумачити та застосовувати чинне податкове законодавство України.


Анотація навчальної дисципліни:

Вивчення спецкурсу «Оподаткування доходів та майна фізичних осіб» є складовою частиною в підготовці правознавців. Програма спецкурсу розрахована на вивчення основних положень, методами оподаткування доходів та майна фізичних осіб, ознайомлення з функціями і структурою контролюючих органів України. Навчальна програма спецкурсу «Оподаткування доходів та майна фізичних осіб» розроблена з урахуванням необхідності представлення та засвоєння студентами головних положення оподаткування у сфері життєдіяльності фізичних осіб в Україні. Вона передбачає вивчення актуальних питань податкового права та особливостей нарахування, справляння та звітування при сплаті податку на доходи фізичних осіб, а також податку на майно в частині майна, належного фізичній особі.Одним із важливих податків є податок з доходів фізичних осіб, оскільки доходи від якого спрямовуються як до місцевих, так і до державного бюджету.
Рекомендована література: 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - No30. – Ст.141

 2. Податковий Кодекс України. (із змінами та доповненнями):. К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2016. - 488 с.

 3. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: Юрінком Інтер, 2010. - 365 с.

 4. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правова єдність", 2009. - 395 с.

 5. Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с..Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота 

Форма звітності: залік

Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «30» _серпня_ 2016 р. Протокол № __1___
Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка