Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег БорисовичСторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Авраменко, Олег Борисович. Система "Техносвіт - технологічна освіта": науково-методичний аспект : монографія / О. Б. Авраменко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 294 с. – Бібліогр.: с. 261-294. – ISBN 978-966-525-130-9

 2. Алєксєєнко, Т. Ф. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників : монографія / Т. Ф. Алєксєєнко, О. І. Коваленко. – [Вінниця] : Планер, 2011. – 229 с. – Бібліогр.: с. 204-229. – ISBN 978-966-2337-26-6

 3. Арцишевський, Роман Антонович. Світоглядна освіта: теорія, історія, методика : монографія / Р. А. Арцишевський ; Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – 303 с. – Бібліогр.: с. 275-303. – ISBN 978-966-600-641-0

 4. Башманівська, Любов Андріївна. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Слово, 2013. – 142, [1] с. – Бібліогр.: с. 95-112. – ISBN 978-966-194-148-8

 5. Безгін, Олексій Ігорович. Фахові особливості театральної освіти : монографія / О. І. Безгін. – Київ : Освіта України, 2013. – 291 с. – Бібліогр.: с. 276-291. – ISBN 978-617-7111-03-9

 6. Бикова, Ірина Анатоліївна. Успішні сходинки: Тематичне оцінювання. 2 клас : за новою програмою / І. А. Бикова. – Харків : ПЕТ, 2013. – 112 с. – ISBN 978-966-1640-32-9

 7. Богданович, Михайло Васильович. Уроки математики в 2 класі : метод. посіб. для вчителя / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – Київ : Генеза, 2013. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-11-0392-3

 8. Богуш, Алла Михайлівна. Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів : навч.-метод. посіб. / Алла Богуш, Наталія Гавриш. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2013. – 28 арк. + 1 бр. (31 с.). – ISBN 978-966-97379-0-8

 9. Богуш, Алла Михайлівна. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Слово, 2012. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289. – ISBN 978-966-194-110-5

 10. Богуш, Алла Михайлівна. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / Алла Богуш, Наталія Маліновська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 420, [1] с. – Бібліогр.: с. 412-421. – ISBN 978-966-194-126-6

 11. Бондаренко, Г. В. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.) : монографія / Г. В. Бондаренко. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 227 с. – Бібліогр.: с. 182-207

 12. Вербицький, В. В. Екологія в закладах освіти : навч.-метод. посіб. / Вербицький В. В. ; Нац. еколого-натураліст. центр учнівської молоді. – Київ : НЕНЦ, 2013. – 291 с.

 13. Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко та ін. ; за заг. ред. М. Й. Боришевського] ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-194-3

 14. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку : Київська область / [авт. кол.: Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко ; чл. ред. ради: Л. В. Губерський та ін. ; редкол.: В. П. Коцур та ін.] ; НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Знання України, 2013. – 419 с. – Бібліогр.: с. 399-419. – ISBN 978-966-316-333-8

 15. Власов, Віталій Сергійович. Історія України (Вступ до історії). 5 клас : кн. для вчителя / В. С. Власов, В. В. Островський. – Київ : Генеза, 2013. – 184 с. – ISBN 978-966-11-0286-5

 16. Войтова, Людмила Володимирівна. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30-ті роки XX століття) : монографія / Л. В. Войтова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський, 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 137-162. – ISBN 978-966-2643-87-9

 17. Гісь, Ольга Михайлівна. Планета міркувань : метод. посіб. для вчителя / Ольга Гісь, Ірина Філяк. – 2-ге вид., допов. – Київ : Інститут сучасного підручника, 2013. – 258 с. – ISBN 978-966-450-045-3

 18. Гончаренко, Марія Степанівна. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, С. Є. Лупаренко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 263 с. – Бібліогр.: с. 251-263. – ISBN 978-966-623-939-9

 19. Готовимся к урокам русского языка. 5 класс : метод. пособие для учителя / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк [и др.]. – Киев : Освіта , 2013. – 192 с. – (Завтра - на урок). – ISBN 978-617-656-245-0

 20. Грущинська, Ірина Василівна. Готуємося до уроків природознавства в 2 класі : посіб. для вчителя / І. В. Грущинська. – Київ : Освіта , 2013. – 255 с. – (Вчителю початкових класів). – ISBN 978-617-656-278-8

 21. Даннік, Людмила Анатоліївна. Теоретико-методичні засади формування технічних понять на уроках трудового навчання : монографія / Людмила Даннік ; [оформ. С. К. Акімов] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 199 с. – Бібліогр.: с. 184-199. – ISBN 978-966-7828-80-6

 22. Демидова, Катерина Гінтерівна. Практичний курс підготовки до школи / К. Г. Демидова ; [пер. В. Середа ; голов. ред. Н. Переверзєва ; худож. : О. В. Кулькова, С. Г. Куркіна, М. Г. Обоєва та ін.]. – Київ : Перо, 2008. – 190, [1] с. : кольор. іл. – (Серія "Розумна дитина" / заснована у 2008 році). – ISBN 978-5-353-02809-3 (рос.). – ISBN 978-966-462-126-4 (серія). – ISBN 978-966-462-166-0 (укр.)

 23. Дитячі оздоровчі заклади України. Вип. 2 / [авт. ідеї та авт.-упоряд. Балинська Наталія Миколаївна ; директор видавн. проекту Федоченко Сергій Олександрович ; адміністатор проекту Сапожнік Сергій Борисович ; ред. рада : Вагнер Світлана Іванівна, Гулкчко Тетяна Іванівна, Горбинка Валентина Іванівна та ін. ; над вид. працювали : Алла Чорна, Анна Стрельникова]. – [Хмельницький] : Поліграфіст-2, 2013. – 431 с. – ISBN 978-966-1502-61-0

 24. Дольская, Ольга Олексіївна. Трансформации рациональности в современном образовании : монография / О. А. Дольская. – Харьков : НТУ "ХПИ". – [Б. м.] : Савчук О. О., 2013. – 349, [1] с. – Бібліогр.: с. 311-349. – ISBN 978-966-2562-49-1

 25. Дусавицкий, Александр Константинович. Диагностика развития личности младшего школьника : учеб.-метод. пособие / А. К. Дусавицкий, М. В. Розен (Удовенко) ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 192, [26] с. – Бібліогр.: с. 183-192. – ISBN 978-966-623-867-5

 26. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : регіон. наук.-метод. семінар, 25 квіт. 2012 р. : (тези доп.) / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України ; [голов. ред. Дудник О. В. ; редкол.: Кремешна Т. І. та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 110 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 27. Єрмоленко, Світлана Яківна. Українська мова. 5 клас: орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків : кн. для вчителя / С. Я. Єрмоленко, О. В. Ожигова ; [кер. проекту С. Я. Єрмоленко]. – Київ : Грамота, 2013. – 254 с. – ISBN 978-966-349-425-8

 28. Заболотна, О. А. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу : монографія / Оксана Заболотна. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 364 с. – Бібліогр.: с. 304-364. – ISBN 978-966-525-137-8

 29. Завалко, Катерина Володимирівна. Основи інноваційної діяльності вчителя музики : навч.-метод. посіб. / Завалко К. – Черкаси : Черкаський ЦНП, 2013. – 211 с. – Бібліогр.: с. 208-211. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-617-623-014-4

 30. Завалко, Катерина Володимирівна. Основи орф-педагогіки : навч.-метод. посіб. / К. В. Завалко, С. В. Фір ; [під заг. ред. К. В. Завалко]. – Черкаси : Черкаський ЦНП, 2013. – 161 с. – Бібліогр.: с. 152-156. – Авт. зазначені на обкл. – ISBN 978-617-623-013-7

 31. Завалко, Катерина Володимирівна. Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти : монографія / К. В. Завалко. – Черкаси : Черкаський ЦНП, 2013. – 520 с. – Бібліогр.: с. 427-479. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-617-623-013-7

 32. Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом "Сільське господарство" / [авт. кол.: Зотова О. В., Кухарська Т. А. та ін. ; за заг. ред. В. В. Вербицького ; відп. ред. Вікторія Тараненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. еколого-натураліст. центр. – Київ : АВЕРС, 2012. – 233 с. – Бібліогр.: с. 209-212

 33. Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму : [метод. посіб.] / Нац. еколого-натураліст. центр ; [за заг. ред. В. В. Вербицького]. – Київ : НЕНЦ, 2013. – 335, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд.

 34. Ігнатенко, Г. В. Професійна педагогіка : навч. посіб. / Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко. – Київ : Слово, 2013. – 351 с. – Бібліогр.: с. 316-324. – ISBN 978-966-194-152-5

 35. Інклюзивна освіта: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / [кол. авт. : С. П. Миронова, Т. Г. Олійник та ін. ; за заг. ред. С. П. Миронової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2012. – 191 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-643-081-9

 36. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога : навч. посіб. для інженерів-педагогів. Ч. 1. Теоретичні основи / [авт. кол.: Коваленко О. Е., Штефан Л. В. та ін. ; за ред. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; відп. випусковий Брюханова Н. О.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. – 194 с. – Бібліогр.: с. 192-194. – ISBN 978-617-7017-89-8

 37. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога : навч. посіб. для інженерів-педагогів. Ч. 2. Практичні рекомендації / [авт. кол.: Коваленко О. Е., Штефан Л. В. та ін. ; за ред. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; відп. випусковий Брюханова Н. О.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. – 154 с. – ISBN 978-617-7017-90-4

 38. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття : монографія / [Антонова О. Є., Березюк О. С. та ін. ; ред. Дубасенюк Олександра Антонівна ; дизайн обкл. Майя Синиця] ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 303 с. – Бібліогр.: с. 292-301. – ISBN 978-966-485-146-3

 39. Інноваційність у науці і освіті : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України, Комітет пед. наук Польської акад. наук, Хмельниц. нац. ун-т ; [редкол.: Кремень Василь (голова), Куніковські Єжи (заст. голови) та ін.]. – Київ ; Варшава ; Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т. – [Б. м.] : Богданова А. М., 2013. – 578 с. : портр. – Бібліогр. у кінці ст. – до ювілею професора, д-ра хабілітованого Франтішека Шльосека. – ISBN 978-966-2184-21-3

 40. Інформатика. 5 клас : кн. для вчителя / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко [та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 189 с. – ISBN 978-966-11-0283-4

 41. Істер, Олександр Семенович. Математика. 5 клас : кн. для вчителя / О. С. Істер, О. І. Баришнікова, О. А. Карликова. – Київ : Генеза, 2013. – 182 с. – ISBN 978-966-11-0281-0

 42. Казанцева, Лариса Іванівна. Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України : монографія / Лариса Казанцева ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 340 с. – Бібліогр.: с. 299-338. – ISBN 978-966-2569-93-3

 43. Карпенчук, Світлана Григорівна. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2013. – 687 с. – ISBN 978-966-194-138-9

 44. Клепко, Сергій Федорович. Формування лідерської компетентності в школі : навч.-посіб.-довідник / С. Ф. Клепко, Л. В. Литвинюк ; Нац. акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 269 с. – Бібліогр.: с. 267-269. – ISBN 966-7215-95-4

 45. Клочек, Григорій Дмитрович. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація : посіб. для вчителя / Григорій Клочек. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 382 с. – ISBN 978-966-10-3698-6

 46. Коваль, Валентина Олександрівна. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах : монографія / В. О. Коваль ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 455 с. – Бібліогр.: с. 393-454. – ISBN 978-966-525-127-9

 47. Ковтуненко, Ксенія Валеріївна. Обліково-аналітичне забезпечення процесу комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів : монографія / К. В. Ковтуненко ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : [б. в.] , 2012. – 148 с. – Бібліогр.: с. 144-148. – ISBN 978-617-579-690-0

 48. Козир, Алла Володимирівна. Вступ до акмеології мистецької освіти : навч.-метод. посіб. / А. В. Козир, В. І. Федоришин ; [відп. за вип. А. Т. Авдієвський] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 260, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-799-0

 49. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / [Вашуленко М. С., Собко В. О. та ін. ; за наук. ред. М. С. Вашуленка ; відп. за вип. Зінченко В. П.] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 311 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 50. Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі "Технологія" для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : навч. програми / Г. О. Воїтелєва, Г. В. Ігнатенко та ін. ; [ред. Г. О. Воїтелєва] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 114 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 51. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України : колективна монографія / [Алла Михайлівна Богуш, Жанна Дмитрівна Горіна та ін.] ; за заг. ред. А. М. Богуш ; Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 267 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-2710-20-5

 52. Коршевнюк, Тетяна Валеріївна. Природознавство. 5 клас : кн. для вчителя / Т. В. Коршевнюк, О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий. – Київ : Генеза, 2013. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158-159. – ISBN 978-966-11-0294-0

 53. Кочубей, Тетяна Дмитрівна. Українська педагогічна думка другої половини ХVІІ-ХVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень : монографія / Кочубей Тетяна Дмитрівна. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 516 с. – Бібліогр.: с. 285-349. – ISBN 978-966-525-122-4

 54. Кравець, Володимир Петрович. Ґендерна соціалізація молодших школярів : навч.-метод. посіб. / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей, Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 191 с. – Бібліогр.: с. 173-177. – ISBN 978-966-10-2566-9

 55. Куб'як, Наталія Іванівна. Запобігання педагогічної занедбаності дітей з дистантних сімей : навч.-метод. посіб. / Наталія Куб'як ; [відп. за вип. Д. І. Пенішкевич ; літ. ред. О. В. Лупул] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 167 с. – Бібліогр.: с. 122-129

 56. Культура міжетнічних стосунків підлітків: сценарії позакласних заходів : навч.-метод. посіб. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. ; [авт.-уклад. Фогель]. – Одеса : Бровкін О. В., 2013. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-966-8484-41-4

 57. Курок, Віра Панасівна. Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика : монографія / Курок Віра Панасівна ; [наук. ред. Сидоренко В. К.] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 375 с. – Бібліогр.: с. 317-356. – ISBN 966-376-015-X

 58. Кушнірюк, С. Г. Основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Кушнірюк ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 287 с. – Бібліогр.: с. 281-287. – ISBN 978-966-2261-57-8

 59. Листопад, Олексій Анатолійович. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / О. А. Листопад. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Одеса : Букаєв В. В., 2013. – 237 с. – Бібліогр.: с. 233-237. – ISBN 978-966-2070-72-9

 60. Лобова, Ольга Володимирівна. Уроки музичного мистецтва в 2 класі : метод. посіб. / Ольга Лобова. – Київ : Школяр, 2013. – 118 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-1650-31-1

 61. Луценко, Ірина Олексіївна. Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : [монографія] / І. О. Луценко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 392 с. – Бібліогр.: с. 339-392. – ISBN 978-966-660-843-0

 62. Математика. 5 клас: на допомогу вчителю : (метод. посіб.) / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова [та ін.]. – Київ : Освіта , 2013. – 93 с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 978-617-656-235-1

 63. Матеріали I Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи - професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк : (31 січня 2012 р.) : [зб. матеріалів] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [наук. ред. О. С. Цокур]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 103 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-438-561-6

 64. Методика викладання біології у вищій школі : [навч. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад. Турлай Ольга Іванівна ; відп. за вип. Чорней Ілля Ілліч; ред. Лупул О. В.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 87 с. – Бібліогр.: с. 86

 65. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 419 с. – Бібліогр.: с. 412-415. – ISBN 978-966-643-062-8

 66. Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) : зб. наук.-метод. розробок / Нац. еколого-натураліст. центр учнівської молоді ; [авт.-уклад.: В. А. Мокрієнко та ін.]. – Київ : НЕНЦ, 2013. – 149 с. – Бібліогр.: с. 147-148

 67. Методичний супровід обдарованих студентів під час проходження педагогічної практики спеціальності "Соціальна педагогіка" / Міщик Л. І., Н. Б. Решетняк, Сапсаєнко Л. В., Тюльпа Т. М. ; [за ред. Л. І. Міщик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 83 с. – Бібліогр.: с. 82-83

 68. Методичні рекомендації до організації та проведення педагогічного подіуму / [Л. В. Нестерова, З. В. Туряниця, П. Р. Д'ячков, Н. В. Кудикіна] ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. Професійно-педагог. коледж. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 43 с. – Бібліогр.: с. 43. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 69. Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія / [авт. кол.: Хриков Є. М., Адаменко О. В. та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; відп. ред. С. М. Лобода] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-617-316-7

 70. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті = Художественное образование в Украине: развитие творческого потенциала в ХХІ веке = Arts Educations in Ukraine: Building Creative Capacities for the 21 th Century : аналіт. доповідь / [Л. М. Масол, О. В. Базелюк та ін. ; за наук. ред. Л. М. Масол] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : Аура Букс, 2012. – 239 с. – ISBN 978-966-97207-2-6

 71. Мішеніна, Тетяна Михайлівна. Теорія і практика формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей : монографія / Т. М. Мішеніна ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 335 с. – Бібліогр.: с. 299-334. – ISBN 978-966-644-323-9

 72. Міщик, Людмила Іванівна. Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка" : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Міщик, О. П. Демченко ; за заг. ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Київ : Слово, 2013. – 327 с. – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-194-137-2

 73. Міщик, Людмила Іванівна. Методичне забезпечення соціального педагога в роботі з обдарованими дітьми в загальноосвітніх закладах : наук.-метод. рек. / [авт. кол.: Міщик Л. І., Сапсаєнко Л. В., Олійник В. В. ; за ред. Л. І. Міщик] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 71 с. – Бібліогр.: с. 70-71. – Авт. зазначений на обкл.

 74. Набок, Микола Васильович. Оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону: теорія та технологія : монографія / М. В. Набок ; [ред. Трудолюбова І. В. ; обкл. Резніков П. В.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 217 с. – Бібліогр.: с. 195-217. – ISBN 978-966-644-322-2

 75. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [відп. за вип. А. В. Лотоцька, Л. Ф. Щербакова ; ред. І. Красуцька]. – Київ : Освіта , 2013. – 385 с. – ISBN 978-617-656-086-9

 76. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи / [відп. за вип. О. Я. Коваленко]. – Київ : Освіта , 2013. – 93 с. – ISBN 978-617-656-088-3

 77. Наукові підходи до педагогічних досліджень : [колективна монографія] / [кол. авт.: Бойчук Ю. Д., Васильєва М. П. та ін. ; за заг. ред. Лозової В. І.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Віровець А. П., 2012. – 348, [2] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2579-64-2

 78. Науменко, Віра Орестівна. Уроки літературного читання в 2 класі : метод. посіб. для вчителя / Віра Науменко. – Київ : Генеза, 2013. – 278, [1] с. – ISBN 978-966-11-0399-2

 79. Нємцева, Інга Анатоліївна. Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України : монографія / І. А. Нємцева ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 255 с. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-966-423-221-7

 80. Носко, Микола Олексійович. Основи наукових досліджень у підготовці фахівця з фізичного виховання : навч. посіб. для студ. спец. "Фізичне виховання" / М. О. Носко, І. А. Бріжата, С. В. Гаркуша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Леся, 2012. – 235 с. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 966-8126-77-4

 81. Олексюк, Ольга Миколаївна. Музична педагогіка : навч. посіб. / О. М. Олексюк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 82. Онкович, Ганна Володимирівна. Уроки "Рідної школи" : навч. посіб. / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович, А. В. Морозова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2011. – 199 с. – Бібліогр.: с. 182-199. – ISBN 978-966-171-694-9

 83. Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України : монографія / [Філиппова С. В., Ковтуненко К. В. та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : [б. в.], 2012. – 325 с. – Бібліогр.: с. 306-325. – ISBN 978-617-579-654-2

 84. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; за ред.: Василя Кремен, Тадеуша Левовицького та ін. ; [наук. Рада: Василь Кремень та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – 459 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2748-31-4

 85. Освітні технології у короткому викладі : навч.-метод. посіб. для вчителів, вихователів та студ. пед. закладів освіти / О. І. Янкович, Л. М. Романишина [та ін.] ; [ред. Ігор Миколів]. – Тернопіль : Астон, 2012. – 143 с. – Бібліогр.: с. 134-141. – ISBN 978-966-308-463-3

 86. Освітній округ як інноваційна модель управління: експеримент триває / Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт.-уклад. Аніскіна Н. О. та ін. ; ред. Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов, Е. М. Соф'янц ; відп. за вип. Л. М. Сідєльник]. – Донецьк : Витоки, 2012. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93

 87. Островерхова, Надія. Технологічна культура керівника школи : навч.-метод. посіб. / Надія Островерхова ; [відп. за вип. Чайчук Л. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 163 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-856-0

 88. Падяк, Валерій. Русинська школа: відродження народної освіти : нарис / Вfkthsq Падяк ; [ред. Л. О. Ільченко ; фото Валерія Падяка] ; Дослід. центр карпатознавства при Вид-ві В. Падяка ЗОБФ "Русинська школа". – Ужгород : В. Падяка, 2013. – 46, [17] с. : кольор. іл. (16 с.). – Бібліогр.: с. 44-46. – До 10-річчя заснування русинських недільних шкіл . – ISBN 978-966-387-077-9

 89. Пащенко, Майя Іванівна. Навчально-виховна практика студентів педагогічного університету / Пащенко М. І., Безлюдна Н. В. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 258 с. – Бібліогр.: с. 249-258. – ISBN 978-966-525-117-0

 90. Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (у рамках Всеукр. фестивалю науки), 23 квіт. 2013 р. м. Львів / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проф.-техн. освіти, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [редкол.: Васянович Григорій Петрович (голова) та ін.]. – Львів : Сполом, 2013. – 143 с. – ISBN 978-966-665-827-5

 91. Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, м. Київ, 10 червня 2013 р. : [зб. наук. пр.] / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [за заг. ред. Локшиної Олени Ігорівни]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 201 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-644-324-6

 92. Полатайко, О. М. Формування художньо-образного мислення студентів у курсі "Методика викладання художньої культури" : [навч.-метод. посіб. для студ.-магістрантів мистецького напряму навчання] / О. М. Полатайко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 165 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147-152. – ISBN 978-966-660-818-8

 93. Поліщук, Світлана Анатоліївна. Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів / С. А. Поліщук ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 133 с. – Бібліогр.: с. 59-60

 94. Проблеми сучасної освіти : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Н. Л. Панасенко, С. В. Карпенко ; наук. консультант: Л. В. Штефан ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2012. – 111 с.

 95. Проблеми сучасної освіти : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. Вип. 1 (3) / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Н. Л. Панасенко, С. В. Карпенко ; наук. консультант: Л. В. Штефан ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2013. – 92 с.

 96. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Виховна робота. 5-10 кл. / Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України, ВГСПО "Нац. Асамблея інвалідів України" ; [уклад. Висоцька А. М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 198, [1] с. – ISBN 978-966-7270-70-4

 97. Проскурняк, Ольга Петрівна. Психолого-педагогічні засоби підвищення рівня готовності до батьківства : навч.-метод. посіб. / Проскурняк Ольга Петрівна ; [відп. за вип. І. М. Зварич] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37-39

 98. Прошкін, Володимир Вадимович. Інтеграція науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів: теорія та практика : монографія / В. В. Прошкін ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 455 с. – Бібліогр.: с. 386-453. – ISBN 978-966-617-330-3

 99. Пулина, Анжелика Анатольевна. Природоведение. 5 класс : науч.-метод. пособие для учителя (новый стандарт, новая программа) / Пулина А. А. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 202 с. – ISBN 978-617-648-181-2

 100. Рамський, Юрій Савіянович. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики : монографія / Ю. С. Рамський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 366 с. – Бібліогр.: с. 335-366. – ISBN 978-966-660-854-6

 101. Реброва, О. Є. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва : монографія / О. Є. Реброва ; [наук. ред. О. П. Щолокова] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 294 с. – Бібліогр.: с. 268-294. – ISBN 978-966-660-842-3

 102. Рібцун, Юлія Валентинівна. Професійний довідник учителя-логопеда ДНЗ / Ю. В. Рібцун ; [голов. ред. В. І. Садкіна]. – Харків : Основа, [2012]. – 238 с. – (Серія "Професійний довідник" : заснована 2011 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-00-1573-0

 103. Рогова, Олена Леонідівна. Успішні сходинки: Тематичне оцінювання. 4 клас / О. Л. Рогова. – Харків : ПЕТ, 2013. – 127 с. – ISBN 978-966-1640-33-6

 104. Розвиток педагогічного краєзнавства у вищих навчальних закладах України (ІІ половина XX століття) : монографія / ]авт. кол.: Т. В. Бондаренко, Л. В. Войтова, Н. І. Ревнюк ; за заг. ред. Н. С. Побірченко] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 161 с. – Бібліогр.: с. 153-160

 105. Руденко, Наталія Всеволодівна. Гендерний підхід до проблеми формування міжособистісних взаємин студентів ВТНЗ у позанавчальній виховній роботі : монографія / Н. В. Руденко, Л. С. Рибалко ; [відп. за вип. Н. В. Саєнко] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 149 с. – Бібліогр.: с. 100-113. – ISBN 978-966-303-476-8

 106. Рудяков, Александр Николаевич. Русский язык. 2 класс : кн. для учителя / А. Н. Рудяков, И. Л. Челышева. – Киев : Грамота, 2013. – 191 с. – ISBN 978-966-349-436-4

 107. Савченко, В. А. Організаційно-економічні аспекти професійного навчання на виробництві : монографія / В. А. Савченко ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Вид-во Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України, 2012. – 171 с. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2553-07-9

 108. Савченко, Лариса Олексіївна. Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання : навч.-метод. посіб. / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Ю. С. Кулінка ; [упоряд.: Савченко Л. О., Волкова Н. В., Кулінка Ю. С.] ; Криворіз. пед. ін-т Держ. вищ. навч. закл. "Криворізьк. нац. ун-т". – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. – 284 с. – Бібліогр.: с. 272-278. – ISBN 978-966-177-126-9

 109. Савченко, Олександра Яківна. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Грамота, 2013. – 503 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-349-344-2

 110. Самохіна, Наталія Миколаївна. Професійно-творча самореалізація майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу : монографія / Н. М. Самохіна ; [наук. ред. Харченко С. Я.] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 371 с. – Бібліогр.: с. 317-362. – ISBN 978-966-617-331-0

 111. Селецький, А. В. Професійна підготовка робітничих кадрів в Україні (1920-1959 рр.) : монографія / А. В. Селецький ; [літ. ред. Лідія Гуменна ; дизайн обкл. Людмила Майборода ; выдп. за вип. Марк Шимановський] ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Вид-во ІПТО НАПН України, 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 165-175. – ISBN 978-966-2553-08-6

 112. Силадій, Іван Михайлович. Підготовка фахівців менеджерів до роботи в сфері освіти : [монографія] / Силадій Іван Михайлович. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 192-207. – ISBN 978-966-660-859-1

 113. Синьова, Євгенія Павлівна. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору : монографія / Є. П. Синьова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 441 с. – Бібліогр.: с. 405-438. – ISBN 978-966-660-844-7

 114. Сіданіч, Ірина Леонідівна. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (XX-початок XXI століття) : монографія / І. Л. Сіданіч ; за наук. ред. Євтуха М. Б. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : Університет менеджменту освіти, 2013. – 464 с. – Бібліогр.: с. 326-412. – ISBN 978-617-696-156-7

 115. Скворцова, Світлана Олексіївна. Методика навчання математики в першому класі : метод. посіб. для вчителів перших кл. та студ. пед. вузів / С. О. Скворцова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 239 с. – ISBN 978-966-438-345-2

 116. Сологуб, Анатолій Іванович. Відкрити дослідника : посібник / А. І. Сологуб ; [ред. Анна Мовчан] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 94, [1] с. – Бібліогр.: с. 90-95. – ISBN 978-966-2249-76-7

 117. Сологуб, Анатолій Іванович. Креативна освіта: моніторинг якості : навч. посіб. / А. І. Сологуб ; [ред. А. В. Мовчан] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 118 с. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2249-69-9

 118. Сологуб, Анатолій Іванович. Освіта обдарованих влітку : посібник / А. І. Сологуб ; [ред. Д. Б. Ярош] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89. – ISBN 978-966-2249-71-2

 119. Сологуб, Анатолій Іванович. Стати хіміком-дослідником : посібник / А. І. Сологуб ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 113 с. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-2249-81-1

 120. Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік / [авт.: Поніманська Тамара Іллівна, Дичківська Ілона Миколаївна та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 86 с. – (Настільна книжка вихователя). – Бібліогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-11-0360-2

 121. Створення та застосування електронних дидактичних засобів навчання на уроках української мови (навчання грамоти) : [навч.-метод. посіб.] / Комунал. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. обл. ради ; [кер. проекту З. П. Дорошенко]. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. – 147 с. – ISBN 978-966-2602-24-1

 122. Терехова, Віра Ігорівна. Міжкультурне спілкування в сучасному світі : навч.-метод. посіб. / В. І. Терехова. – Одеса : Букаєв В. В., 2011. – 101 с. – Бібліогр.: с. 52-53

 123. Терещук, А. І. Технологічна підготовка учнів старшої школи: теорія і методика : монографія / Терещук А. І. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 289 с. – Бібліогр.: с. 257-288. – ISBN 978-966-525-132-3

 124. Ткаченко, Андрій Володимирович. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка: історико-педагогічний аспект (1920-1935 рр.) : монографія : до 125-річчя від дня народж. А. С. Макаренка / Андрій Ткаченко ; [літ. ред. О. Г. Жданова-Неділько ; дизайн обкл. О. О. Гаєвий, О. М. Нарижна] ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 341 с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-966-2538-21-2

 125. Трифонова, Олена Сергіївна. Компетентнісний підхід до формування мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова ; Півден. наук. центр Нац. акад. пед. наук України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 203 с. – Бібліогр.: с. 183-203. – ISBN 978-966-2710-09-0

 126. Трифонова, Олена Сергіївна. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова ; Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 467 с. – Бібліогр.: с. 406-467. – ISBN 978-966-2710-29-8

 127. Управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі : метод. посіб. / Л. М. Калініна, В. П. Лавринчук та ін. ; [за наук. ред. Л. М. Калініної] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Володимирец. район. колегіум. – Київ-Володимирець : О. Зень, 2012. – 237 с. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-617-601-052-4

 128. Уроки русского языка во 2 классе : метод. пособие / Е. И. Самонова, В. И. Стативка [и др.]. – Киев : Генеза, 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-11-0397-8

 129. Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы / [отв. за вып.: А. В. Лотоцкая, Л. Ф. Щербакова]. – Киев : Освіта , 2013. – 143 с. – ISBN 978-617-656-087-6

 130. Федірчик, Тетяна Дмитрівна. Організація навчально-виховного процесу з шестирічними першокласниками : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Федірчик, О. С. Шестобуз ; [відп. за вип. Руснак І. С. ; літ. ред. Лупул О. В.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 151 с. – Бібліогр.: с. 146-151

 131. Фізичне виховання, основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / О. Л. Богініч, Н. В. Левінець [та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 127 с. – (Настільна книжка вихователя). – Бібліогр.: с. 119-122. – ISBN 978-966-11-0347-3

 132. Філиппова, Світлана Валеріївна. Документальне забезпечення поетапного аналізу процесу комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ : монографія / С. В. Філиппова, І. О. Башинська, Ю. В. Ковтуненко ; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та інформ. технологій. – Одеса : [б. в.], 2012. – 181 с. – Бібліогр.: с. 154-164. – ISBN 978-617-579-659-7

 133. Фролова, Татьяна Яковлевна. Русский язык. 5 класс : кн. для учителя (с обучением на рус. яз.) / Т. Я. Фролова, М. Г. Маркина-Гурджи, А. С. Бурдина. – Киев : Грамота, 2013. – 174 с. – ISBN 978-966-349-421-X

 134. Чернишова, Євгенія Родіонівна. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи : монографія / Є. Р. Чернишова ; [ред. Отрішко В. І.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 471 с. – Бібліогр.: с. 400-455. – ISBN 978-966-644-222-5

 135. Швець, Ганна Дмитрівна. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець. – [Вид. 2-ге, випр. і переробл.]. – Київ : Фенікс, 2013. – 119 с. – ISBN 978-966-136-107-1

 136. Ясінчук, Лев. 50 літ Рідної школи (1881-1931) / Лев Ясінчук ; [упоряд., наук. ред.: Д. Герцюк, П. Сікорський] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2013. – 190 с. : портр. – (Серія "Бібліотека "Рідної школи" : заснована у 2013 р. ; вип. 1). – ISBN 7620-15-8

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Грисенко, Наталія Володимирівна. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога : монографія / Н. В. Грисенко, Е. Л. Носенко ; за ред. Е. Л. Носенко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 163 с. – Бібліогр.: с. 137-161. – ISBN 978-966-551-367-4

  2. Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : колективна монографія / [авт. кол.: Ю. М. Швалб, О. М. Гарнець та ін.] ; за наук. ред. Ю. М. Швалба ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-189-239-1

  3. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. № 1 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [голова ред. ради С. Д. Максименко ; ред. рада Моляко В. О. та ін. ; голова редкол. Н. Ф. Шевченко ; редкол. Аршава І. Ф. та ін. ; відп. ред. М. Г. Ткалич]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 133 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  4. Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 139 с. – Бібліогр.: с. 121-130. – ISBN 978-966-189-221-6

  5. Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / [авт. кол.: В. В. Андрієвська, С. П. Тищенко та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 139 с. – Бібліогр.: с. 127-139. – ISBN 978-966-189-193-6

  6. Найдьонова, Любов Антонівна. Рефлексивна психологія територіальних спільнот : [монографія] / Л. А. Найдьонова. – Київ : Міленіум, 2012. – 279 с. – Бібліогр.: с. 246-279. – ISBN 978-966-8063-65-7

  7. Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : монографія / [авт. кол.: М.-Л. А. Чепа, В. Ф. Маценко та ін.] ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 219 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-223-0

  8. Поліщук, Валерій Миколайович. Психологія педагогічного повсякдення: реальність і міфи / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2012. – 151 с. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISBN 978-966-680-617-1

  9. Психологічний супровід становлення суб'єкта економічної соціалізації : метод. рек. батькам та педагогам / [І. К. Зубіашвілі, Н. М. Дембицька та ін.] ; за ред. О. В. Лавренко ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 69 с. – Бібліогр.: с. 68-69. – ISBN 978-966-189-196-7

  10. Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / [кол. авт.: Карамушка Л. М., Бондарчук О. І. та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 204 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-206-3

  11. Психологічні чинники самодетермінації особистості в осітньому просторі : монографія / [авт. кол.: С. Д. Максименко, Л. В. Дзюбко та ін.] ; за ред. С. Д. Максименка ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; Київ ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 399 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-252-0

  12. Психологія та педагогіка : підручник / С. Д. Максименко, М. Б. Євтух [та ін.]. – Київ : Слово, 2012. – 577 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-099-3

  13. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина" : монографія / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; заг. ред. О. М. Кокуна. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 265 с. – Бібліогр.: с. 256-261. – ISBN 978-966-189-195-0

  14. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – Київ : [б. в] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 275 с. – Бібліогр.: с. 258-271. – ISBN 978-966-189-197-4

  15. Сидоренко, Ольга Борисівна. Вивчення особливостей поведінки учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями в учінні : навч.-метод. посіб. / О. Б. Сидоренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во ім. М. П. Драгоманова, [2013]. – 50 с. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-966-660-871-3

  16. Сидоренко, Ольга Борисівна. Довільна поведінка як чинник навчальної успішності молодших школярів : навч.-метод. посіб. / О. Б. Сидоренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – [Київ] : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 122 с. – Бібліогр.: с. 84-95. – ISBN 978-966-660-870-6

  17. Сидоркіна, Марина Юріївна. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : метод. рек. / М. Ю. Сидоркіна ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 85 с. – Бібліогр.: с. 82-85. – ISBN 978-966-189-167-7

  18. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / [авт. кол.: Г. О. Балл, М. Т. Дригус та ін.] ; за ред. М. Т. Дригус ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 153 с. – Бібліогр.: с. 142-153. – ISBN 978-966-189-246-9

  19. Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М.-Л. А. Чепа ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 96-103. – ISBN 978-966-189-220-9


НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. / [авт. нарису: Р. Д. Михайлова ; авт. передм. А. І. Гурбанська ; уклад.: О. О. Скаченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2012. – 257 с. : фотогр. – До 80-річчя від дня народження

  2. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 рік) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В. Зотова, Н. М. Демченко ; наук. ред.: В. Зотова ; наук. консультант: Л. Л. Хоружа ; бібліогр. ред.: Н. М. Демченко]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с.

  3. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наук. вид. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред.: Зязюн І. А., Ничкало Н. Г., Отич О. М. ; бібліогр. ред. Штома Л. Н.]. – Київ : [б. в.] ; [Чернівці] : Зелена Буковина, 2013. – 400, [3] c. – ISBN 978-966-8410-34-3

  4. Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри дошкільної освіти (2001-2011) / Маріуп. держ. ун-т ; [уклад. А. В. Гельвіх]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 66 с. – (Серія: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 4)

  5. Дяченко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. культури ; уклад. С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2013. – 114 с. : портр. – (Серія "Видатні педагоги Харківської державної академії культури" : заснована у 2002 році). – ISBN 978-966-8308-41-3

  6. Зарішняк, Інна Миколаївна. Методика та організація наукових досліжень : навч. посіб. / І. М. Зарішняк ; [відп. за вип. Б. В. Погріщук]. – Вінниця : Крок, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 197-203. – ISBN 978-617-696-079-3

  7. Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред. Ничкало Н. Г.]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Богданова А. М., 2013. – 180 с. : портр. – ISBN 978-966-2184-18-1

  8. Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : бібліогр. покажч. (1992-2012 рр.) / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т політології і права ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. А. Кадіна ; за наук. ред. Б. І. Андрусишина]. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 269 с. – До 20-річчя створення Ін-ту політології та права

  9. Володимир Качкан - письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики ; [уклад. і авт. передм. Мирослав Романюк ; ред. і коректор ОленаБожко]. – Львів : Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. – 310, [1] с. – ISBN 978-966-02-5732-0

  10. Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [голов. ред. Л. В. Литвинюк ; відп. ред. Т. О. Бондар ; уклад.: Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова ; авт. вступ. ст.: В. В. Зелюк та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : кольор. фотогр. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7

  11. Корнієнко, Марина Михайлівна. Сходинки до інформатики. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька ; [ред. І. Л. Морева ; худож. Д. В. Ширяєв, Н. В. Алимова]. – Харків : Ранок, 2013. – 159 с. – ISBN 978-617-09-1434-7

  12. Коршунова, О. В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Коршунова ; [ред. Н. Дашко ; голов. ред. Н. Заблоцька ; відп. за вип. М. Москаленко ; обкл. Т. Кущ ; худож. ред. В. Марущинець ; мал. Л. Андрощук]. – Київ : Генеза, 2014. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0312-1

  13. Лесь Курбас: "Поворот до Європи і до самих себе" : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Нац. центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса ; [уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. Г. Веселовська ; ред. О. Раскіна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 286 с. : фотогр. – (Родом з України ; вип. 7). – ISBN 978-966-07-2339-9

  14. Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872-1941) : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзнав. музей, Бережанський музей книги ; [уклад.: М. Пайонк та ін. ; наук. ред., кер. проекту: В. Вітенко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 238 с. – (Родом з України ; вип. 8). – ISBN 978-966-07-2395-5

  15. Майборода, Василь Каленикович. Методика підготовки й оформлення рукопису та автореферату дисертації : навч. посіб. / В. К. Майборода ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – 3-тє вид, випр. та допов. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – 227 с. – Бібліогр.: с. 226-227

  16. О. В. Мішуков - видатний науковець, педагог, заслужений діяч мистецтв України : біобібліогр. покажч. / Херсон. держ. ун-т ; упоряд. Н. А. Арустамова, В. Ю. Штуріна, О. М. Блінова ; ред. Л. С. Воїнова, І. О. Марченко. – Херсон : ХДУ, 2013. – 67 с. : кольор. фотогр.

  17. Наукові праці та творчі роботи викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у фондах бібліотеки ХГПА : інформ. бюлетень. Вип. 1. На 01.01.13 / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [уклад. А. М. Качур ; бібліогр. коректор Л. О. Волосова]. – Хмельницький : [ХГПА], 2013. – 71 с.

  18. Нестеров Артем Павлович : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Т. М. Осипова, О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2013. – 66 с. : кольор. фотогр. – (Вчені УІПА - ювіляри). – До 80-річчя з дня народження

  19. Педагог. Науковець. Особистість (до ювілею Є. П. Голобородько) / Херсон. акад. неперерв. освіти Херсон. обл. ради, комунал. вищ. навч. закл. ; [упоряд.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко]. – Вид. 3-тє, допов. та переробл. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2012. – 39 с. : фотогр.

  20. Проблеми соціального виховання на сторінках журналу "Дитячий рух" (1925-1934) : бібліогр. покажч. / [відп. за вип. О. Т. Ростунов]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 119 с. – ISBN 978-966-675-705-3

  21. Богдан Васильович Слющинський : бібліогр. покажч. / Маріуп. держ. ун-т ; [уклад. А. В. Гельвіх]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 42 с. – (Серія: Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 7)

  22. Ізмаїл Іванович Срезневський (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. М. Дринова, СПб держ. ун-т, Університетська б-ка "Светозар Маркович" у Белграді, Софійський ун-т "Св. Климент Охридський", Нац. б-ка ун-ту в Любляні ; [уклад.: О. С. Журавльова та ін. ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка, Є. Х. Широкорад ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицкая, Ю. Ю. Полякова]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 182, [7] с. : фотогр. – ISBN 978-966-623-857-6

  23. Ступеньки к информатике : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / А. В. Ломаковська, Г. А. Проценко [и др.] ; [ред. В. М. Ліченко, І. П. Медведовська ; ил. Светланы Конощук]. – Киев : Освіта , 2013. – 159 с. – ISBN 978-617-656-252-8 (укр.). – ISBN 978-617-656-262-7 (рус.)

  24. Усатенко Тамара Пилипівна : біобібліогр. покажч. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України ; [наук. ред.: Ничкало Н. Г.]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 91 с.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка