Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна МиколаїівнаСкачати 477.67 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.04.2017
Розмір477.67 Kb.
  1   2   3
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Алєксєєва, Ганна Миколаїівна. Використання комп'ютерних технологій у школі / Г. М. Алєксєєва. – Харків : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (116)). – Бібліогр.: с. 108-112. – ISBN 978-617-00-1570-9

 2. Алєксєєва, Світлана Олексіївна. Шлях до досконалості : прогр. гуртка англ. мови. Ч. 2 / С. О. Алєксєєва. – Харків : Основа, 2012. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (115)). – ISBN 978-617-00-1389-7

 3. Алєксєєва, Світлана Олексіївна. Шлях до досконалості : прогр. гуртка англ. мови . Ч. 1 / С. О. Алєксєєва. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (114)). – ISBN 978-617-00-1367-5

 4. Артамонова, Галина Олексіївна. Школа майбутнього першокласника : метод. рек., розробки занять / Г. О. Артамонова, О. Д. Семикіна. – Харків : Основа, 2012. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (97)). – Бібліогр.: с. 139-141. – ISBN 978-617-00-1211-1

 5. Баханов, Костянтин Олексійович. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу : посіб. для вчителя / К. О. Баханов . – Харків : Основа, 2012. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10(106)). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-00-1621-8

 6. Брецко, Федір Федорович. Правознавство. 9 клас. Практичний курс : конспект-довідник. Ч. 2 / Ф. Ф. Брецко. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 7 (103)). – ISBN 978-617-00-1393-4

 7. Брецко, Федір Федорович. Правознавство. 9 клас. Практичний курс : конспект-довідник. Ч. 1 / Ф. Ф. Брецко. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-1371-2

 8. Бурдун, Віктор Васильович. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з теорії та методики трудового та професійного навчання : для студ. спец. 7.01010301 "Технологічна освіта" і студ. спец. 7.01010401 "Професійна освіта" напрям підгот. "Транспорт", "Технологія виробів легкої промисловості і "Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства" усіх форм навчання / В. В. Бурдун ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 43 с. – Бібліогр.: с. 36-41

 9. Буринська, Валентина Василівна. Уроки позакласного читання. 4 клас / В. В. Буринська, Л. А. Козяревич, А. В. Щегельська. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (105)). – ISBN 978-617-00-1590-7

 10. Бюлетень з проблем вищої школи за 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [відп. за вип. В. С. Прокопчук ; уклад. : Н. О. Козак, Т. Опря, В. Пархоменко]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2012. – 41 с.

 11. Вервейко, Людмила Володимирівна. Основи науки про мову : факультативний курс / Л. В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-617-00-1660-7

 12. Вовк, Людмила Петрівна. Українсько-російський словник навчально-педагогічних понять і термінів / Л. П. Вовк, В. І. Гончаров, О. С. Падалка та ін. ; [наук. метод. версія і заг. ред. Л. Вовк] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 333 с. – Бібліогр.: с. 321-327

 13. Всесвітня історія. Кращі уроки / упоряд. Н. Л. Клясен. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 2 (98)). – ISBN 978-617-00-1231-9

 14. Гопко, Зоя Григорівна. Лабораторні та практичні роботи з фізики. 10 клас: рівень стандарту, академічний та профільний рівні : [навч.-метод. посіб.] / З. Г. Гопко. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 4 (100)). – ISBN 978-617-00-1288-3

 15. Горошкіна, Олена Миколаївна. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова, А. В. Нікітіна. – Харків : Основа, 2012. – 171 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (98)). – Бібліогр.: с. 167-171. – ISBN 978-617-00-1207-4

 16. Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського : путівник / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Павлиш : [Б. в.], 2008. – 50 с. : кольор. фотогр. – До 90-річчя В. О. Сухомлинського

 17. Дитина : прогр. виховання і навчання дітей від двох до семи років / [авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна та ін. ; наук. кер. проекту: В. О. Огнев'юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – 3-тє вид., доопрац. та допов. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 490 с. – Бібліогр.: с. 477-485. – ISBN 978-966-7548-78-0

 18. Додаткові заняття з математики. Робота із здібними учнями 1-2 класів / [авт.: Весна Галина Григорівна, Войтюк Ірина Станіславівна та ін. ; упоряд. Н. А. Лиськова]. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1637-9

 19. Додаткові заняття з математики. Робота із здібними учнями 3-4 класів / [авт.: Весна Галина Григорівна, Войтюк Ірина Станіславівна та ін. ; упоряд. М. А. Кизима]. – Харків : Основа, 2012. – 78, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (108)). – ISBN 978-617-00-1664-5

 20. Єжова, Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів : навч. посіб. / Т. Є. Єжова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т психології та соц. педагогіки. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 283 с. – Бібліогр.: с. 277-278

 21. Єременко, Лідія Іванівна. Вітаємо, граємось, навчаємось. Нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 2 / Л. І. Єременко. – Харків : Основа, 2012. – 143, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (101)). – Бібліогр.: с. 144. – ISBN 978-617-00-1318-1

 22. Єременко, Лідія Іванівна. Вітаємо, граємось, навчаємось. Нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 1 / Л. І. Єременко. – Харків : Основа, 2012. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4(100)). – ISBN 978-617-00-1286-9

 23. Збереження здоров'я молодших школярів: система роботи класного керівника / [О. В. Депетист, Н. С. Лемко та ін.]. – Харків : Основа, 2012. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-1373-6

 24. Івановець, Галина Михайлівна. Розвиток креативних здібностей учнів на уроках хімії : [навч.-метод. посіб.] / Г. М. Івановець. – Харків : Основа, 2012. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" : сер. заснована в 2003 р. ; вип. 7 (115)). – Бібліогр.: с. 136-137. – ISBN 978-617-00-1398-9

 25. Казачінер, Олена Семенівна. Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (113)). – Бібліогр.: с. 88-89. – ISBN 978-617-00-1312-5

 26. Казачінер, Олена Семенівна. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови / О. С. Казачінер. – Київ : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (119)). – Бібліогр.: с. 110-112. – ISBN 978-617-00-1631-7

 27. Казковий лабіринт і я : програма курсу за вибором, розробки занять / [Білоус Галина Іванівна (авт.-упоряд.), Волошина Алла Федорівна та ін.]. – Харків : Основа, 2012. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (98)). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-00-1233-3

 28. Калошин, Володимир Федорович. Практичні поради молодому вчителеві. Ч. 1 / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1254-8

 29. Калошин, Володимир Федорович. Практичні поради молодому вчителеві. Ч. 2 / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (112)). – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-617-00-1287-6

 30. Капелюшна, Тетяна Вікторівна. Технологічна освіта в середніх навчальних закладах США : монографія / Т. В. Капелюшна, О. М. Коберник ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 152 с. – Бібліогр.: с. 116-131. – ISBN 978-617-525-096-9

 31. Касьянова, О. М. Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. М. Касьянова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (117)). – Бібліогр.: с. 119-121. – ISBN 978-617-00-1591-4

 32. Кисільова, Лариса Вікторівна. Фізика людини. [8-9 кл.: Елективний курс] : навч.-метод. посіб.] / Л. В. Кисільова. – Харків : Основа, 2012. – 127, [1] с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 3 (99)). – ISBN 978-617-00-1255-5

 33. Климко, Лариса Василівна. Громадсько-активні школи: кроки до дій / Л. В. Климко. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (114)). – Бібліогр.: с. 127-128. – ISBN 978-617-00-1374-3

 34. Комогорова, Марина Іванівна. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англійської мови) / М. І. Комогорова, Л. С. Рибалко. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)). – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-617-00-1280-7

 35. Кордуба, Надія. Позакласне читання. 2 клас : розробки уроків / Надія Кордуба, Мирослава Стрихар ; [ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Людмила Олійник ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 71 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2028-2

 36. Котелянець, Наталка Валеріївна. Уроки трудового навчання у 1 класі : кн. для вчителя / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва ; за ред. В. К. Сидоренка ; [ред. К. Дмитренко]. – Харків : Сиция, 2013. – 63 с. – (Вчителю початкових класів). – ISBN 978-966-2542-36-3

 37. Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 1 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2012. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)). – ISBN 978-617-00-1369-9

 38. Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 2 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2012. – 172 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)). – ISBN 978-617-00-1391-0

 39. Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 3 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2012. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (105)). – ISBN 978-617-00-1565-5

 40. Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 4 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2012. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)). – ISBN 978-617-00-1586-0

 41. Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 5 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2012. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108)). – ISBN 978-617-00-1633-1

 42. Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 1 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Київ : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (101)). – ISBN 978-617-00-1282-1

 43. Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 2 / [уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2012. – 140 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (102)). – ISBN 978-617-00-1314-9

 44. Кудикіна, Надія Василівна. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія / Н. В. Кудикіна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 235 с. – Бібліогр.: с. 216-225. – ISBN 978-966-7548-83-4

 45. Кукуріка, Людмила Сергіївна. Роль читання у вивченні англійської мови : To live or to leave / Л. С. Кукуріка. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (118)). – ISBN 978-617-00-1617-1

 46. Лещова, Маргарита Григорівна. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики. 10 клас / М. Г. Лещова. – Харків : Основа, 2012. – 79, [2] с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 9 (105)). – Бібліогр.: с. 80. – ISBN 978-617-00-1592-1

 47. Лещова, Маргарита Григорівна. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики. 11 клас / М. Г. Лещова. – Харків : Основа, 2012. – 127, [2] с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 10 (106)). – Бібліогр.: с. 128. – ISBN 978-617-00-1625-6

 48. Методика фізичного виховання школярів : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 291 с. – Бібліогр.: с. 287-289

 49. Миронова, Світлана Петрівна. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту : монографія / С. П. Миронова, О. С. Форнальчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2012. – 155 с. – Бібліогр.: с. 136-150. – ISBN 978-966-643-075-8

 50. Мирошніченко, Алла Леонідівна. Аудіювання - це цікаво / А. Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (120)). – Бібліогр.: с. 112. – ISBN 978-617-00-1658-4

 51. Моделювання педагогічного середовища / [упоряд. Люшин М. О.]. – Харків : Основа, 2012. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (115)). – Бібліогр.: с. 123-124. – ISBN 978-617-00-1396-5

 52. Паламарчук, Лариса Борисівна. Соціокультурна складова змісту шкільних курсів географії: теорія і практика : монографія / Л. Б. Паламарчук ; наук. консультант В. П. Корнєєв ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 410, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-347. – ISBN 978-966-7548-82-7

 53. Пащенко, Майя Іванівна. Педагогіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 269 с. – Бібліогр.: с. 266-269. – ISBN 978-966-525-100-2

 54. Педагогічний експеримент в освіті : інформ.-метод. зб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: В. І. Ковальчук та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 142 с.

 55. Підготовка фахівців початкової освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : зб. навч. прогр. / [авт. кол.: С. М. Мартиненко, О. В. Матвієнко та ін. ; заг. ред.: С. М. Мартиненко, О. В. Леонтьєвої] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 371 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 56. Підласий, Іван Павлович. Виховання замовляли? / І. П. Підласий. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (110)). – ISBN 978-617-00-1234-0

 57. Поручник, Лідія Вікторівна. Хімія і екологія : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Поручник. – Харків : Основа, 2012. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" : сер. заснована в 2003 р. ; вип. 11 (119)). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-00-1640-9

 58. Реброва, Олена Євгеніївна. Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти : монографія / О. Є. Реброва ; [наук. ред. О. П. Щолокова] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 283 с. – Бібліогр.: с. 251-283. – ISBN 978-966-660-807-2

 59. Рібцун, Юлія Валентинівна. Словничок для діточок: пароніми : метод. посіб. для роботи з дітьми 4-6 років / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун ; НАПН України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Світич, 2012. – 133 с. – Бібліогр.: с. 128. – ISBN 978-966-8506-18-5

 60. Рябченко, Жорж Федорович. Оптичні прилади у військовій техніці: інтегрований [учнівський] проект : [навч.-метод. посіб.] / Ж. Ф. Рябченко. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 2 (98)). – Бібліогр.: с. 108-111. – ISBN 978-617-00-1235-7

 61. Рябченко, Жорж Федорович. Фізика за малі гроші. 7 клас: демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів та наочних посібників : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 1 / Ж. Ф. Рябченко. – Харків : Основа, 2012. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 6 (102)). – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-617-00-1375-0

 62. Рябченко, Жорж Федорович. Фізика за малі гроші. 7 клас: демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів та наочних посібників : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 2 / Ж. Ф. Рябченко. – Харків : Основа, 2012. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7 (103)). – Бібліогр.: с. 73-78. – ISBN 978-617-00-1397-2

 63. Рябченко, Жорж Федорович. Фізика за малі гроші. 7 клас: демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів та наочних посібників : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 3 / Ж. Ф. Рябченко. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 8 (104)). – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 978-617-00-1571-6

 64. Самолюк, Ганна Федорівна. Методика організації диференційованого навчання на уроках хімії : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 1 / Г. Ф. Самолюк. – Харків : Основа, 2012. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" : сер. заснована в 2003 р. ; вип. 12 (120)). – ISBN 978-617-00-1667-6

 65. Скрипник, Оксана Олександрівна. Енергозбереження на уроках фізики: [матеріали до уроків, розробки уроків фізики з досвіду роботи вчителя] : [навч.-метод. посіб.] / О. О. Скрипник. – Харків : Основа, 2012. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 11 (107)). – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-617-00-1639-3

 66. Смирнова, Марина Євгенівна. Компетентність керівника ЗНЗ як предмет практичного удосконалення та розвитку / М. Є. Смирнова. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (120)). – Бібліогр.: с. 120-127. – ISBN 978-617-00-1665-2

 67. Сущенко, Станіслав Семенович. Фізична картина світу: узагальнюючі уроки : [навч.-метод. посіб.] / С. С. Сущенко, Л. С. Недбаєвська. – Харків : Основа, 2012. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (101)). – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-617-00-1320-0

 68. Терно, Сергій Олександрович. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С. О. Терно. – Харків : Основа, 2012. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (101)). – Бібліогр.: с. 91-93. – ISBN 978-617-00-1316-3

 69. Тітаренко, Наталія Юріївна. Формування проективних умінь у майбутніх викладачів педагогіки в умовах магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тітаренко Наталія Юріївна ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 70. Тюльпа, Лідія Луківна. Важливі теми для обговорення / Л. Л. Тюльпа, Л. С. Петрушова, С. Г. Самофалова. – Київ : Основа, 2012. – 109 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (110)). – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-617-00-1227-2

 71. Уроки мислення серед природи / [авт. кол.: К. М. Берун, О. В. Богданова та ін. ; упоряд.: Калініченко Надія Андріївна]. – Харків : Основа, 2012. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1623-2

 72. Уроки позакласного читання. 2 клас / [Т. М. Коруняк, Л. М. Люлько та ін.]. – Харків : Основа, 2012. – 94, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (103)). – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-617-00-1395-8

 73. Уроки позакласного читання. 3 клас / [К. Г. Зібровська, Н. В. Кондратюк та ін.]. – Харків : Основа, 2012. – 95, [2] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1569-3

 74. Форкун, Наталія Володимирівна. Кількість теплоти. Теплові машини. 8 клас: інтерактивні уроки : [навч. –метод. посіб.] / Н. В. Форкун. – Харків : Основа, 2012. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 1 (97)). – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-00-1213-5

 75. Харківська державна академія культури. Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Вип. 37 / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол. : В. М. Шейко (відп. ред.), Н. М. Кушнаренко (заст. відп. ред.), Г. Г. Асєєв, І. О. Давидова [та ін.]]. – Харків : ХДАК, 2012. – 298 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано в 1999 р.

 76. Цікавий світ професій. Розробки занять для учнів 3-4 класів / [Білоус Галина Іванівна (авт.-упоряд.), Волошина Алла Федорівна та ін.]. – Харків : Основа, 2012. – 94, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (99)). – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-617-00-1253-1

 77. Чаплагіна, Віра Миколаївна. Роль дебатів у формуванні особистості школярів : [навч.-метод. посіб.] / В. М. Чаплагіна. – Харків : Основа, 2012. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" : сер. заснована в 2003 р. ; вип. 8 (116)). – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-617-00-1572-3

 78. Черних, Олексій Володимирович. Духовно-моральний розвиток учнів / О. В. Черних. – Харків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 1 (109)). – Бібліогр.: с. 106-109. – ISBN 978-617-00-1212-8

 79. Школярам про сучасні матеріали / [за заг. ред. І. О. Гірки, М. Ф. Шульги]. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 12 (108)). – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-617-00-1666-9

Автореферати дисертацій

 1. Бадья, Лариса Анатоліївна. Підготовка вчителів початкового навчання на земських короткотермінових педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бадья Лариса Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 2. Медведовська, Тетяна Павлівна. Розвиток професійної підготовки гірничих інженерів в Україні (1899-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Медведовська Тетяна Павлівна ; Нац. гірнич. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 3. Мірошниченко, Ганна Володимирівна. Освітня діяльність і педагогічна спадщина М. Х. Бунге в контексті розвитку університетської освіти (1823-1895 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мірошниченко Ганна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 4. Набоченко, Ольга Олександрівна. Формування уявлень про живу природу у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Набоченко Ольга Олександрівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 5. Плєшкова, Наталія Володимирівна. Організація навчального діалогу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Плєшкова Наталія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 6. Секрет, Ірина Володимирівна. Теоретичні та методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Секрет Ірина Володимирівна ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – 36 с. – Бібліогр.: с. 26-33

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Павлютенков, Євген Михайлович. Психологія менеджменту освіти / Є. М. Павлютенков. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (113)). – Бібліогр.: с. 118-127. – ISBN 978-617-00-1319-4

 2. Психологія спорту : зб. завдань до самост. роботи студ. / Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад.: Ложкин Г. В., Федченко В. О. ; відп. ред. О. В. Винославська]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 46 с. – Бібліогр.: с. 45

 3. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток особистісних якостей менеджера" : навч. посіб. для слухачів : [практикум] / [кол. авт.: В. В. Завірюха, В. В. Сгадова та ін. ; редкол.: А. М. Поручник (голова) та ін.] ; за заг. ред. В. В. Завірюхи ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 184, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-483-567-8

Автореферати дисертацій

 1. Блинова, Олена Євгенівна. Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Блинова Олена Євгенівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Ін-т мистецтв. – 30 с. – Бібліогр.: с. 24-27

 2. Гавриленко, Ярослава Анатоліївна. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гавриленко Ярослава Анатоліївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 3. Кочубейник, Ольга Миколаївна. Автентичність особистості в інтерсуб'єктивному просторі : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Кочубейник Ольга Миколаївна ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25-28

 4. Сидоренко, Жанна Вячеславівна. Соціально-психологічні передумови постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сидоренко Жанна Вячеславівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 5. Сидоркіна, Марина Юріївна. Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сидоркіна Марина Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 6. Турецька, Христина Іванівна. Особистісна ідентичність схильних до Інтернет-залежності осіб : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Турецька Христина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 7. Циганчук, Тетяна Володимирівна. Динаміка переживання стресів студентами вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Циганчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 8. Чолій, Софія Мирославівна. Мотивація участі молоді в діяльності громадських організацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Чолій Софія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Інформатика : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Н. В. Морзе, О. В. Барна [та ін.] ; [відп. за вип. Ю. О. Корбуш ; ред. В. М. Ліченко ; худож. ред. І. П. Медведовська]. – Київ : Школяр, 2012. – 304 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-1650-11-3

 2. Коршунова, Ольга Вікторівна. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Коршунова ; [ред. Н. Дашко ; обкл., макет, іл. Василя Марушинця ; мал. Л. Андрощук, Т. Семенової]. – Київ : Генеза, 2012. – 112 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0132-5

 3. Морзе, Наталія Вікторівна. Інформатика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер [та ін.] ; [відп. за вип. Ю. О. Корбуш ; ред. С. А. Попадюк ; худож. ред. І. П. Медведовська]. – Київ : Школяр, 2012. – 344, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7117-94-8

 4. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко [та ін.] ; [ред. В. М. Ліченко ; худож. ред. Т. М. Канарська]. – Київ : Освіта , 2012. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-135-4

 5. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко [та ін.] ; [ред. В. М. Ліченко ; худож. ред. Т. М. Канарська]. – Київ : Освіта , 2013. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-135-4

 6. Харківська державна академія культури. Культура України : зб. наук. пр. Вип. 39 / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол. : В. М. Шейко (відп. ред.), М. В. Дяченко (заст. голов. ред.), З. І. Алфьорова та ін.]. – Харків : ХДАК, 2012. – 298 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано в 1993 р.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка