Освіта. Виховання. Навчання акименко, Валентина МихайловнаСкачати 245.62 Kb.
Дата конвертації17.11.2016
Розмір245.62 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Акименко, Валентина Михайловна. Новые логопедические технологии / В. М. Акименко. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 105 с. – (Серия "Сердце отдаю детям"). – ISBN 978-5-222-15522-6

 2. Бекшиева, Зинаида Ивановна. Коррекция письменной речи у школьников / З. И. Бекшиева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 318 с. – (Серия "Сердце отдаю детям"). – Библиогр.: с. 316. – ISBN 978-5-222-15123-5

 3. Белякова, Лидия Ивановна. Логопедия. Дизартрия : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050715.65(0318800) - "Логопедия" / Л. И. Белякова, Н. Н. Волоскова. – Москва : Владос, 2009. – 286, [1] с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр.: с. 284-287. – ISBN 978-5-691-01781-0

 4. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 4 клас : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук ; [голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 197 с. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-10-1036-6

 5. Василькова, Татьяна Анатольевна. Социальная педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. – Москва : КНОРУС, 2010. – 229, [1] с. – Библиогр.: с. 230. – ISBN 978-5-406-00146-2

 6. Васянович, Григорій Петрович. Вибрані твори : [у 5 т.]. Т. 2. Морально-правова відповідальність педагога: теоретико-методологічний аспект : [монографія] / Грігорій Васянович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. держ. фінанс. акад.]. – Львів : Сполом, 2010. – 355 с. – Назва на обкл. : Морально-правова відповідальність педагога. Т. 2. – Бібліогр.: с. 329-346. – ISBN 978-966-665-532-8

 7. Васянович, Григорій Петрович. Вибрані твори : [у 5 т.]. Т. 3. Педагогічна етика : [навч. посіб.] / Грігорій Васянович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. держ. фінанс. акад.]. – Львів : Сполом, 2010. – 419 с. – Назва на обкл. : Педагогічна етика. Т. 3. – Бібліогр.: с. 387-417. – ISBN 978-966-665-501-4

 8. Васянович, Григорій Петрович. Вибрані твори : [у 5 т.]. Т. 4. Психологія і педагогіка : [лекції] / Грігорій Васянович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. держ. фінанс. акад.]. – Львів : Сполом, 2010. – 511 с. – Назва на обкл. : Педагогіка і психологія. Т. 4. – Бібліогр.: с. 486-506. – ISBN 978-966-665-504-5

 9. Васянович, Григорій Петрович. Вибрані твори : [у 5 т.]. Т. 5. Збірник наукових праць / Грігорій Васянович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. держ. фінансова академія]. – Львів : Сполом, 2010. – 459 с. – Назва на обкл. : Збірник наукових праць. Т. 5. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-665-550-2

 10. Васянович, Григорій Петрович. Вибрані твори : у 5 т. Т. 1. Філософія : навч. посіб. / Грігорій Васянович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. держ. фінанс. акад.]. – Львів : Сполом, 2010. – 347 с. – Назва на обкл. : Філософія. Т. 1. – Бібліогр.: с. 300-306. – ISBN 978-966-665-503-8

 11. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. О. Ладивір, О. П. Долинна, Котирло та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 164 с. – (Серія "Дитина замовляє розвиток" / за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк). – ISBN 978-966-634-521-2. – ISBN 978-966-634-425-3 (Серія "Дитина замовляє розвиток")

 12. Виховання особистості учня інтернатного закладу як суб'єкта самостійної життєдіяльності : наук.-метод. посіб. / Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Окремі розд. підгот. : Канішевська Л. В., Кузьменко Л. В., Єременко Л. В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 235 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7872-77-9

 13. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития / [Бгажнокова И. М. и др.] ; под ред. И. М. Бгажнококовой. – Москва : Владос, 2010. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр.: с. 237-239. – ISBN 978-5-691-01566-3

 14. Гончаренко, Семен Устимович. Педагогічні дослідження : методологіч. поради молодим науковцям / Гончаренко Семен Устимович. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ ; Вінниця : [б. в.], 2010. – 307 с. : портр. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 966-527-193-8

 15. Гуманітарні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія / АПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України ; [за ред. Г. П. Васяновича, С. М. Вдович]. – Львів : Сполом, 2009. – 334 с. – Бібліогр.: с. 314-332. – ISBN 978-966-665-543-4

 16. Дмитрієва, Наталія Григорівна. Торкнись краси : образотворче мистецтво : 1-4 кл. : конспекти уроків / Н. Г. Дмитрієва ; [голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 82-83. – ISBN 978-966-10-0895-2

 17. Доброскок, Ірина Іванівна. Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів : монографія / І. Доброскок ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 335 с. – Бібліогр.: с. 301-335. – ISBN 978-966-177-112-2

 18. Думанська, Галина Володимирівна. Соцільно-економічна географія світу. 10 клас : тренув. вправи до зовніш. незалеж. оціновання : [посібник] / Г. В. Думанська, Т. Г. Назаренко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 111 с. – ISBN 978-966-496-160-5

 19. Жаркова, Ірина Іванівна. Я і Україна. Природознавство. 4 клас : твій рідний край. Львівська область : розробки уроків / Ірина Жаркова, Лариса Мечник ; [ред. : Людмила Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 79, [1] с. – (Серія "Я і Україна. Природознавство"). – ISBN 978-966-07-1401-4

 20. Загвязинский, Владимир Ильич. Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 173, [1] с. – (Серия "Профессионализм педагога"). – Библиогр.: с. 171-172. – ISBN 978-5-7695-7053-7

 21. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. № 1 (10) / Ін-т педагогіки НАПН України ; за наук. ред. В. М. Мадзігона ; [редкол. : В. М. Мадзігон (голов. ред.), Н. М. Бібік, М. І. Бурда та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 782, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 22. Киричук, В. О. Проектування навчально-виховного процесу в комп'ютерному комплексі "Універсал" : навч.-метод. посіб. / В. О. Киричук ; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інфосистем, 2010. – 228 с. – Бібліогр.: с. 224-226. – ISBN 978-966-2249-18-7

 23. Климова, Лариса Віталіївна. Художня культура. 9 клас : темат. планув. та розробки уроків / Л. В. Климова. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 286, [2] с. – (Серія "Майстер-клас") (12-річна школа. Нова програма). – ISBN 978-966-672-998-2

 24. Клопов, Роман Вікторович. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій: теорія і практика : [монографія] / Р. В. Клопов ; за ред. С. О. Сисоєвої ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 385 с. – Бібліогр.: с. 349-385. – ISBN 978-966-599-310-0

 25. Кобернік, Сергій Георгійович. Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 8 клас : навч.-метод. посіб. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – [Вид. 2-ге, доп. та випр.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2008. – 40 с. – (Серія "Географія") (За програмою 12-ти річної школи). – ISBN 978-966-2053-64-7

 26. Кобернік, Сергій Георгійович. Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 9 клас : навч.-метод. посіб. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – [Вид. 2-ге, допов. і випр.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2008. – 43, [1] с. – (Серія "Географія") (За програмою 12-ти річної школи). – ISBN 978-966-2053-51-7

 27. Косинова, Елена Михайловна. Логопедический букварь : [учеб. пособие] / Е. Косинова. – Москва : Махаон : Олисс, 2010. – (Академия дошколят). – ISBN 978-5-18-001018-6

 28. Котова, Е. В. 244 упражнения для маленьких гениев : развитие креативных способностей ребенка-дошкольника / Е. В. Котова, С. В. Кузнецова, Т. А. Романова. – Изд. 2-е, стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 138, [1] с. – (Мир вашего ребенка). – Библиогр.: с. 131-136. – ISBN 978-5-222-17711-2

 29. Кудин, Вячеслав Александрович. Стратегия образования и социальная справедливость / Вячеслав Кудин. – Киев : Золотые ворота, 2010. – 153 с. – Назва на обкл. : Образование и социальная справедливость

 30. Курдюкова, Светлана Владимировна. Внимание! Внимание! Развиваем внимание : [игры и упражнения; советы специалиста] / С. В. Курдюкова, А. В. Сунцова. – Москва : Эксмо, 2010. – 76 с. – (Советы нейропсихолога) (Учиться? Легко!). – ISBN 978-5-699-38437-2

 31. Лихачев, Борис Тимофеевич. Педагогика : курс лекций / Б. Т. Лихачев. – Москва : Владос, 2010. – 646, [1] с. – (Педагогическое наследие). – ISBN 978-5-691-01654-7

 32. Логопедия : учеб. для студентов дефектолог. ф-тов пед. высш. учеб. заведений / под ред. Л. С. Волковой. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Владос, 2009. – 703 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр.: с. 638. – ISBN 978-5-691-01357-7

 33. Методи розв'язування задач з математики : навч.-метод. посіб. для учнів загальноосвіт. закл., шк., ліцеїв і гімназій з поглибленим вивч. математики та абітурієнтів : (у 2 кн. – 4 ч.). Кн. 2. Ч. 3, 4 / В. П. Лісовська, Т. О. Зінькевич, Н. С. Чепурна та ін. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 415 с. – Бібліогр.: с. 412. – ISBN 978-966-496-165-0

 34. Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / за наук. ред. М. С. Вашуленка ; [окремі розд. написали : Н. І. Лазаренко, І. І. Козак , М. С. Вашуленко та ін.] . – [Київ] : Літера, [2011]. – 367 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-178-015-5

 35. Методики використання сучасних інформаційних технологій при підтримці процесу навчання обдарованої молоді : (метод. посіб.) / НАПН України, НАН України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України ; за ред. С. О. Довгого, О. Є. Стрижака. – Київ : [б. в.], 2009. – 199 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2249-12-5

 36. Методы обследования речи детей : пособие по диагностике речевых нарушений / под общ. ред. Г. В. Чиркиной. – [4-е изд., доп.]. – Москва : Аркти, 2010. – 239, [1] с. – Библиогр.: с. 237-238. – ISBN 5-89415-266-6

 37. Микляева, Н. В. Инновации в методической работе дошкольных учреждений : метод. пособие / Н. В. Микляева, О. Ю. Романова. – Москва : АРКТИ, 2010. – 62 с. – (Управление дошкольным учреждением). – Библиогр.: с. 60-61. – ISBN 978-5-89415-762-7

 38. Мишина, Галина Александровна. Коррекционная и специальная педагогика : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Г. А. Мишина, Е. Н. Моргачева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. – 136, [1] с. – (Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 108-109. – ISBN 978-5-91134-048-3 (ФОРУМ). – ISBN 978-5-16-002874-3 (ИНФРА-М)

 39. Новиковская, Ольга Андреевна. Пальчиковая азбука / О. Новиковская ; худож.: Л. Двинина, Л. Левко, О. Серебрякова. – Москва : Астель ; Санкт-Петербург : Сова ; Владимир : ВКТ, [2010]. – 94, [1] с. – ISBN 978-5-271-23401-9. – ISBN 978-5-226-01156-6 (ВКТ)

 40. Олигофренопедагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050714.65 (031700) "Олигофренопедагогика" / [авт.: Т. В. Алышева, Г. В. Васенков и др.]. – Москва : Дрофа, 2009. – 396, [1] с. – (Высшее педагогическое образование). – Библиогр.: с. 348-353. – ISBN 978-5-358-05969-6

 41. Основи життєзнавства в сучасній школі : наук.-метод. посіб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Володар. загальноосвіт. санатор. шк.-інтернат І-ІІІ ступ. ; [редкол.: Єрмаков І. Г. – голова та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-2219-05-0

 42. Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) : метод. посіб. / В. Г. Панок, В. Д. Острова ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи МОН і АПН України. – Київ : Освіта України, 2010. – 229 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-188-115-9. – ISBN 978-966-8391-12-5

 43. Панфилова, Альвина Павловна. Инновационные педагогические технологии : активное обучение : [учеб.-метод. пособие для студентов высшего учеб. заведения] / А. П. Панфилова. – Москва : Академия, 2009. – 191, [1] с. – (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). – Библиогр.: с. 187-189. – ISBN 978-5-7695-6220-4

 44. Петрочко, Жанна Василівна. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Рівне : Зень О., 2010. – 367 с. – Библиогр.: с. 330-367. – ISBN 978-966-2096-98-9

 45. Плохій, Зоя Павлівна. Формування у дітей дошкільного віку екологічної культури (теоретичні та методичні аспекти) : монографія / З. П. Плохій ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : ДП "Видав. дім "Персонал", 2010. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 288-319. – ISBN 978-617-02-0058-7

 46. Плохій, Зоя Павлівна. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника : навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку "Я у Світі" / З. П. Плохій ; НАПН України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : Світич, 2010. – 135 с. – Бібліогр.: с. 129-135. – ISBN 978-966-8506-16-1

Присвяч. 90-річчю навчального закладу

 1. Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи : матеріали Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, 27-28 трав. 2010 р. Ч. 1 / НАПН України, М-во освіти і науки України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 314 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-337-205-1

 2. Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи : матеріали Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, 27-28 трав. 2010 р. Ч. 2 / НАПН України, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2010. – 355 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-337-205-1

 3. Свято "Золота осінь" : [збірник віршів] / уклад. О. Рібцун. – Київ : Літера, [2010]. – 63 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-178-067-4

 4. Семенець, Сергій Петрович. Наукові засади розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики : монографія / С. П. Семенець ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Волинь, 2010. – 503 с. – Бібліогр.: с. 471-499. – ISBN 978-966-6905-114-2

 5. Скафа, Олена Іванівна. Комп'ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики : навч.-метод. посіб. / О. І. Скафа, О. В. Тутова. – Донецьк : Вебер, Донец. філ., 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-335-294-7

 6. Скворцова, Вероника Олеговна. Интеллект + креатив: развитие творческих способностей дошкольников / В. О. Скворцова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 219 с. – (Серия "Мир вашего ребенка"). – Библиогр.: с. 179-181. – ISBN 978-5-222-15011-5

 7. Скворцова, Світлана Олексіївна. Методична система навчання розв'язування сюжетних задач учнів початкових класів : [монографія] / С. О. Скворцова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 694, [1] с. – Бібліогр.: с. 559-594. – ISBN 966-318-567-8

 8. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України, Міжнар. жін. правозахис. центр "Ла Страда - Україна" ; за заг. ред. : К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка ; [авт. кол. : В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок та ін.]. – Харків : Чальцев, 2008. – 377 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8765-45-2

 9. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред. Н. М. Назаровой ; [авт.: Л. И. Аксенова и др.]. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 394, [1] с. – (Высшее профессиональное образование). – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-7695-7572-3

 10. Тименко, Володимир Петрович. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості : монографія / В. П. Тименко ; [наук. консультант: Моляко В. О.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 379 с. – Бібліогр.: с. 353-377. – ISBN 966-644-031-8

 11. Фізична культура в дошкільному навчальному закладі : серед. група / [упоряд. : Шкуратова Марина Сергіївна]. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 159, [1] с. – (Серія "Дошкільна освіта"). – ISBN 978-611-540-123-9

 12. Шалаева, Галина Петровна. Учимся думать и запоминать / Г. П. Шалаева. – Москва : АСТ : Слово, 2010. – 79 с. – (Школа раннего развития). – ISBN 978-5-17-062765-3 (АСТ). – ISBN 978-5-8123-0660-1 (Слово). – ISBN 978-985-16-7623-7 (Харвест)

 13. Я і Україна : громадянська овіта. Природознавство : 3 кл. : роб. зошит : до підруч. Т. Байбари, Н. Бібік / [ред. : Ярослав Гринчишин ; худож. Володимир Поворозник ; відп. за вип. : Людмила Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, [2010]. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-1786-2

 14. Я і Україна : громадянська овіта. Природознавство : 4 кл. : роб. зошит : до підруч. Т. Байбари, Н. Бібік / Жук М. Г. ; ред. Л. Грибчук ; худож. В. Поворозник. – Тернопіль : Підручники і посібники, [2010]. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-1787-9


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Губко, Олексій Тимофійович. Психологія українського народу : наук. дослідж. в 4-х кн. Кн. 1. Психологічний склад праукраїнської народності / Олексій Губко. – Вид. 2-ге, значно доп. – Київ : Сергій Наливайко, 2010. – 502 с. – Бібліогр.: с. 474-502. – ISBN 966-978-2378-04-7 (багатотомне видання). – ISBN 966-978-2378-05-4 (Кн. 1)

До десятиріччя з дня заснування Укр. наук.-метод. центру практ. психологіі і соц. роботи

 1. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 24 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка ; [редкол. : С. Д. Максименко, Чепелєва Н. В., Балл Г. О. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2010. – 318 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 2. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Т. 6. Психологія обдарованості. Вип. 5 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименк, Р. О. Семенової ; [редкол. : Максименко С. Д., Моляко В. О., Чепелєва Н. В. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2010. – 361 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 3. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 22 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д. ; [редкол. : Максименко С. Д., Чепелєва Н. В., Балл Г. О. та ін.]. – Київ : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 203 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 4. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 23 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; Іа ред. Максименка С. Д. ; [редкол. : Максименко С. Д., Чепелєва Н. В., Балл Г. О. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 293 с.

 5. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. обучающихся по специальностям: 0318 - спец. дошк. образование, 0320 - коррекционная педагогика / под ред. Л. В. Кузнецовой ; [авт.: Л. В. Кузнецова и др.]. – 6-е изд., испр. – Москва : Академия, 2009. – 479, [1] с. – (Среднее профессиональное образование) (Педагогическое образование). – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-7695-5869-6

 6. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2008-2009 навч. р.) / [авт. кол. : Авер'янов В. П., Гобод І. Ю., Лунченко Н. В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 55 с. – ISBN 978-966-521-515-1

 7. Рибалка, Валентин Васильович. Аксіологічні основи психологічної культури особистості : навч.-метод. посіб. / В. В. Рибалка ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 325 с. – Бібліогр.: с. 308-317. – ISBN 978-966-2249-13-2

 8. Рибалка, Валентин Васильович. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : наук.-метод. посіб. / В. В. Рибалка ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ ; Вінниця : Планер, 2010. – 382 с. – Бібліогр.: с. 367-376. – ISBN 978-966-2337-19-8

 9. Розвиток психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України (підсумки роботи за 2005-2008 рр.) / [авт. кол.: Гобод І. Ю., Лунченко Н. В. та ін.] ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 118 с. – ISBN 978-966-521-497-7

 10. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста : пособие для учителя-дефектолога / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. – Москва : Владос, 2010. – 143 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр.: с. 115-116. – ISBN 978-5-691-01618-9

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бичкова, Любов Володимирівна. Колористична культура античного світу : навч.-метод. посіб. / Л. В. Бичкова ; [оправа і тітул худож. : Я. О. Чутур ; худож. ред. Г. С. Муратова]. – Київ : Вища школа, 2003. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 132-134. – ISBN 966-642-194-1

 2. Литвин, Андрій Вікторович. Технології комп'ютерної обробки інформації : навч.-метод. посіб. для ПТНЗ. Ч. 1. Обробка текстової інформації / А. В. Литвин, В. М. Бобко ; Упр. проф.-техн. освіти, координації діяльн. вищ. навч. закл. та науки, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України. – Львів : НМЦ ПТО, 2010. – 127 с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-655-514-4

 3. Науковці України - еліта держави / [редкол.: Тронько Петро Тимофійович та ін. ; авт.-упоряд. Ярослав Білейчук]. – Київ : Логос Україна, 2010. – 237, [2] с.

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Таланчук, Петро Михайлович. Співвідношення інтернаціонального і національного в деяких сферах розвитку народів світу : матеріали до вступ. лекції і роздумів студ. / Петро Таланчук ; [ред.-упоряд. Гергель Ольга Дмитрівна] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2010. – 55 с. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-966-388-330-4

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Байбара, Тетяна Миколаївна. Зошит з природознавства до підручника "Я і Україна" : 4 кл. / Т. М. Байбара. – Київ : Сандул, 2008. – 72 с. – (За новою програмою). – ISBN 978-966-96975-1-6

 2. Беденко, Марко Васильович. 1000 задач. 3 клас : збірник / Марко Беденко ; [голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 142, [1] с. – ISBN 978-966-10-0849-5 (серія). – ISBN 978-966-10-0140-3

 3. Беденко, Марко Васильович. Математика. 1000 задач. 2 клас : збірник / Марко Беденко ; [голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 163 с. – (Серія "Хочу вчитися краще" : започатковано 2009 р.). – ISBN 978-966-10-0849-5 (серія). – ISBN 978-966-10-0851-8

 4. Геометрія. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров ; [ред. : О. Мовчан ; обкл., іл. В. Соловйова]. – Київ : Генеза, 2010. – 230, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-997-5

 5. Детская патопсихология : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Н. Л. Белопольская. – 4-е изд., стер. – Москва : Когито-Центр, 2010. – 349, [1] с. – (Университетское психологическое образование). – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-89353-309-5

 6. Ковтуник, Іван Миколайович. Рідний край : навч. посіб. для учнів 5-го кл. загальноосвіт. шкіл / І. М. Ковтуник, І. І. Ковтуник. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2008. – 91 с. : кольор. іл. – (Серія "Екологія"). – Бібліогр.: с. 90. – ISBN 978-966-2053-80-7

 7. Кордемський, Борис Анастасійович. Віддалені через віки. Кн. 7 / Б. А. Кордемський ; [пер. з рос. Андрія Кравчук, Володимира Дячун ; заг. ред. В. К. Дячуна ; голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 83 с. – (Загальна серія "Класики популяризації науки" : засновано у 2007 р.) (Серія "Математичні заманинки"). – ISBN 978-966-408-435-9 (серія). – ISBN 978-966-10-0694-1

 8. Кордемський, Борис Анастасійович. Маленькі таємниці чисел та фігур. Кн. 6 / Б. А. Кордемський ; [пер. з рос. Андрія Кравчук, Володимира Дячун ; заг. ред. В. К. Дячуна ; голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 71 с. – (Загальна серія "Класики популяризації науки" : засновано у 2007 р.) (Серія "Математичні заманинки"). – ISBN 978-966-408-435-9 (СЕРІЯ). – ISBN 978-966-10-0693-4

 9. Кордемський, Борис Анастасійович. Незвичайне - у звичайному. Кн. 8 / Б. А. Кордемський ; [пер. з рос. Андрія Кравчук, Володимира Дячун ; заг. ред. В. К. Дячуна ; голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 48 с. – (Загальна серія "Класики популяризації науки" : засновано у 2007 р.) (Серія "Математичні заманинки"). – ISBN 978-966-408-435-9 (СЕРІЯ)

 10. Кордемський, Борис Анастасійович. Робимо відкриття. Кн. 9 / Б. А. Кордемський ; [пер. з рос. Андрія Кравчук, Володимира Дячун ; заг. ред. В. К. Дячуна ; голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 46 с. – (Загальна серія "Класики популяризації науки" : засновано у 2007 р.) (Серія "Математичні заманинки"). – ISBN 978-966-408-435-9 (СЕРІЯ). – ISBN 978-966-10-0699-6

 11. Морозова, Светлана Сергеевна. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах : пособие для учителя-дефектолога / С. С. Морозова. – Москва : Владос, 2010. – 176 с. – (Коррекционная педагогика). – Библиогр.: с. 176. – ISBN 978-5-691-01630-1

 12. Основы здоровья : учебник для общеобразоват. учеб. заведений / Т. Е. Бойченко, И. П. Василашко, Н. С. Коваль, В. В. Дывак ; пер. с укр. : [С. А. Попадюк] ; ред. : Светлана Попадюк] . – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2010. – 166, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-504-637-0 (русск.). – ISBN 978-966-504-624-0 (укр.)

 13. Попель, Павло Петрович. Хімія учителю. 9-10 клас : навч.-метод. посіб. / П. П. Попель. – Київ : Академія, 2010. – 142, [1] с. – ISBN 978-966-580-334-8

 14. Раухман, Альберт Семенович. Геметрія чотирикутника : посіб. для учнів старш. кл., студ. та вчителів математики / А. С. Раухман, Д. Т. Белешко, П. О. Тадеєв ; за ред. В. О. Тадеєва ; голов. ред. Б. Будний. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 150 с. – (Серія "Бібліотечка фізико-математичної школи" : засновано 2010 р.) (Серія "Математика"). – ISBN 978-966-10-0742-9 (серия). – ISBN 978-966-10-1032-0

 15. Ситник, Олександр Юхимович. Географічні загадки : 6-7 кл. / Ситник О. Ю.; [голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 95 с. – ISBN 978-966-408-594-3

 16. Хомченко, Гаврило Платонович. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г. П. Хомченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Арій, [2010]. – 479, [1] с. – ISBN 978-966-8959-96-7

 17. Яцимирський, Віталій Костянтинович. Фізична хімія : підруч. для вищ. навч. закл. / Віталій Яцимирський. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 511 с. – Бібліогр.: с. 5. – ISBN 978-966-569-224-9

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Березовський, Володимир Станіславович. Основи комп'ютерної графіки : [навч. посіб.] / В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – 2-ге вид., допов. та доопрац. – Київ : ВНV, 2010. – 399 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-231-7

 2. Левченко, Олександр Миколайович. Основи створення комп'ютерних презентацій : [навч. посіб.] / О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : ВНV, 2010. – 365 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-197-6

 3. Пасічник, Олена Георгіївна. Основи веб-дизайну : [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко ; за заг. ред. А. М. Гуржія. – Київ : ВНV, 2010. – 332 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-209-6

 4. Удосконалення обліку та аналізу в системі управління підприємств : тези доповідей : Всеукр. студент. наук. Інтернет-конф., 20 трав. 2010 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [редкол. : Л. В. Нападовська, О. І. Мазіна, С. Я. Король та ін. ; відп. ред. Л. В. Нападовська ; відп. за вип. В. М. Горностаєва]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 471 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-629-448-0

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Климова, Лариса Віталіївна. Художня культура. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : Рівень стандарту. Академ. рівень / Л. В. Климова ; [ред. : О. В. Гноїнська ; іл.: Г. Ю. Рогінська]. – Київ : Літера, 2010. – 175 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-178-098-8

 2. Колядки та щедрівки / [упоряд. : Олександра Турко ; художнє оформл. Мар'яни Чури]. – Львів : Растр-7, 2007. – 195, [4] с. – ISBN 978-966-2004-04-5

 3. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки НАПН України, Нац. акад. образотвор. мистец. і архіт., Мистец. ін-т худож. моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі ; [редкол. : Мадзігон В. М., Євтух М. Д., Чебикін А. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 365 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-602-034-3

 4. Музична хрестоматія. 3 клас / упоряд. : Гумінська О. О., Опанасець І. С. ; [голов. ред. : Б. Є. Будний ; ред. : Пендзей ; муз. ред. : В. М. Островський]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. – 36, [3] с. – ISBN 978-966-408-207-2

 5. Музична хрестоматія. 4 клас / упоряд. : Гумінська О. О., Опанасець І. С. ; [голов. ред. : Б. Є. Будний ; ред. : Пендзей ; муз. ред. : В. М. Островський]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. – 40, [3] с. – ISBN 978-966-408-208-9

 6. Настільний теніс : [5-9 кл.] : перший рік навч. : метод. посіб. / Ін-т інновац. дослідж. і змісту освіти, Хмельниц. нац. ун-т, Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [А. А. Ребрина, В. Є. Адамчук, А. І. Дубенчук та ін.]. – [Київ] : Літера ЛТД , [2010]. – 143 с. – (Серія "Фізична культура в школі"). – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-178-033-9

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Вітушинська, Надія. English Handriting Book : зошит для письма з англ. мови (до підручника О. Карп'юк) : [2 кл.] / Надія Вітушинська, Оксана Пилипів ; [худож. : Віктор Стецюк, Анна Янчишина ; випуск. ред. Леся Вознюк]ї. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 63 с. – ISBN 978-966-07-1740-4

 2. Вашуленко, Микола Самійлович. Супутник букваря : навч. посіб. для 1 кл. / Микола Вашуленко, Валентина Вашуленко. – Київ : АСТ-ПРЕС-УКРАЇНА, 2010. – 95 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-487-013-6

 3. Вашуленко, Микола Самійлович. Українська мова і мовлення: довідник молодшого школяра : [навч. посіб.] / М. С. Вашуленко. – [Київ] : Літера, [2010]. – 159 с. – ISBN 978-966-2032-66-6

 4. Вашуленко, Николай Самойлович. Послебукварик. 1 класс : [учебник] / Н. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарийчук. – Киев : Літера, [2010]. – 111 с. : il. – ISBN 978-966-7543-45-7

 5. Вашуленко, Оксана Вікторівна. Читання: довідник молодшого школяра : [навч. посіб.] / О. В. Вашуленко. – [Київ] : Літера, [2010]. – 159 с. – ISBN 978-966-178-082-7

 6. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас / М-во освіти і науки України ; [уклад. : О. Я. Коваленко, С. В. Голобородько ; відп. за вип. : Наталія Заблоцька ; ред. Наталія Кіор ; художнє оформл. О. Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-504-985-2

 7. Клименко, Юрій Михайлович. Мій французький друг : французька мова : підруч. для 7 кл. (друга інозем. мова) / Юрій Клименко ; [ред. : Вікторія Конішевська ; худож. : Вікторія Дунаєва] = Mon ami francais : Francais / Yuriy Klymenko. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2010. – 205, [1] с. – ISBN 978-966-504-581-4

 8. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова / Юрій Клименко ; [ред. Лариса Файзулина ; худож. Вікторія Дунаєва] = Francais, 7 / Yuriy Klymenko : підруч. для 7 кл. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2010. – 207, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-613-4

 9. Крижанівська, Ольга Іванівна. Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 246 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 245-246. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-311-9

 10. Кучма, Марія Олександрівна. English. 4 : 3-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. О. Кучма, Л. І. Морська, В. М. Плахотник ; [відп. за вип. : Т. П. Боброва ; худож. оформл. : О. В. Мягкової]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2008]. – 160 с. : кольор. іл. – ISBN 966-569-089-2

 11. Пономарьова, Катерина Іванівна. Зошит з розвитку мовлення "Подружися зі словом" : навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. І. Пономарьова. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-504-763-6

 12. Сапун, Галина Михайлівна. Я навчаюся читати! : супутник букваря та післябукварик : До букваря М. Вашуленка, Н. Скрипченко / Галина Сапун ; літ. ред. Людмила Грибчук ; художнє оформл. Віктора Стецюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, [2010]. – 111 с. – (Я навчаюся читати). – ISBN 978-966-07-1809-8

 13. Таланчук, Петро Михайлович. "Ми не такі, як всі..." : матеріали до вступ. лекції / Петро Таланчук ; [ред.-упоряд.: Гергель Ольга Дмитрівна] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2010. – 71 с. – Бібліогр.: с. 69-71. – ISBN 978-966-388-302-1

 14. Українська мова : 2 кл. : тренув. завдання : роб. зошит : до підруч. М. А. Білецька, М. С. Вашуленко "Рідна мова. 2 кл.". У 2 ч. / [ред. : Людмила Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, [2010]. – 79 с. : іл. – ISBN 978-966-07-1783-1

 15. 400. Современные темы английского языка / [ред.-сост. Л. И. Куриленко]. – Донецк : БАО, 2010. – 607, [1] с. – ISBN 978-966-481-360-7географія


 1. Країнознавство Туреччини: тексти та завдання : навч.-метод. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології ; [уклад. : Т. В. Нікітюк]. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 110 с. – ISBN 978-966-529-226-5

ІСТОРІЯ

 1. Смолий, Валерий Андреевич. История Украины : учебник для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений / В. А. Смолий, В. С. Степанков ; [ред. : Олена Радзивілл ; худож. оформл. і обкл. Володимира Лопарєва]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2010. – 227, [1] с. : кольор. іл. – Библиогр.: с. 224-226. – ISBN 978-966-504-632-5 (рус.). – ISBN 978-966-504-630-1 (укр.)База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка