Основні розділи БюлетеняСторінка1/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3   4   5
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у жовтні 2012 рокум. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

05 Альманахи. Календарі

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Г69Гребцова, Ирена Светозаровна

Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи.(Вторая треть Х1Х в.) : монография /

И. С. Гребцова. – О. : Астропринт, 2002. – 407 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Н35


Национальная академия наук Украины 1918-2008 гг. : к 90-летию со дня основания / гл. ред. Б. Е. Патон. – К. : Изд-во КММ, 2008. – 670 c. : ил. – 211 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р68


Роль музеїв у культурному просторі України й світу : зб. матер. загальноукр. наук. конф. з проблем музеєзнавства, присв. 160-річчю заснування Дніпропетровського іст. музею ім. Д, І. Яворницького.

Вип. 11 / упоряд. В. М. Бекетова. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. – 608 c. –

55 грн Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0(016)

С40


Сірополко Степан Онисимович (1872-1959) : бібліогр. покажч. / наук. ред. В. І. Попик. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 197 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 1. Аа - Ба / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.2. Ба - Ве / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.3. Ве -Го / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.4. Го - Ду / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.5. Ду - Ис / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.6. Ис - Ко / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.7. Ко - Ле / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т.8. Ле -Ме / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2004. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 9. Ме - Не / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 10. Не - Пе / отв. за вып. Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 11. Пе - Пу / отв. за вып. Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 12. Пу - Св / отв. за вып. Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 13. Св - Ст / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 14. Ст - Ул / отв. за вып. Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 15. Ул - Че / отв. за вып. Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

С56


Современная украинская энциклопедия. Т. 16. Че - Яя / отв. за вып.

Ю. А. Чернецкий. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга":

Рипол-Классик, 2005. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


0

Ф84


Французская книга в России в XVIII в. : очерки истории / отв. ред.

С. П. Луппов. – Л. : Наука, 1986. – 252 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

0

N26


National Academy of Ukraine. 1918-2008 : 90-th Anniversary of its Foundation / гл. ред. Б. Е. Патон. – Kyiv : KMM, 2008. – 576 c. – 162 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.738

Д40


Джамса, Крис

Программирование в WEB для профессионалов / К. Джамса,

С. Лалани, С. Уикли ; пер.с англ. А. И. Панасюк. – Минск : Попурри, 1997. – 632 c. – 40 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.43

Д42


Джонс, Брэдли

Освой самостоятельно С за 21 день : пер. с англ. / Б. Джонс,

П. Эйткен. – 6-е изд. – М. : ИД "Вильямс", 2005. – 800 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004

Є70


Єрещенко, Наталія Миколаївна

Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу та прогнозування показників гідрогеохімічного моніторингу при техногенному навантаженні : дис. .... канд. техн. наук: 05.13.06 / Н. М. Єрещенко. – Д., 2012. – 156 c. + Автореферат. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

004

О-36


ОГАС як національний проект: постановка проблеми : аналіт. доп. /

А. Барановська; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 128 c. – ОГАС - загальнодержавна автоматизована система збору та оброблення інформації для обліку, планування та управління економікою, що поєднує АСУ різних рівнів. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П28


Пестриков, Виктор Михайлович

GBASIC на примерах / В. М. Пестриков, А. Т. Тяжев. – СПб. :

БХВ-Петербург, 2010. – 304 c. : ил. – Автограф. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.43

П28


Пестриков, Виктор Михайлович

DELPHI на примерах / В. М. Пестриков, А. Н. Маслобоев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 496 c. : ил. – Автограф. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П32


Пильщиков, Владимир Николаевич

Программирование на языке ассемблера IBM PC : [учеб. пособ.] /

В. Н. Пильщиков. – М. : Диалог-МИФИ, 2011. – 288 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.65

П68


Праг, Керри Н.

Библия пользователя ACCESS для Windows 95 / К. Н. Праг,

М. Р. Ирвин. – 3-е изд. – К. : Диалектика, 1996. – 576 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1

А61


Американские просветители : избр. произв. в 2-х т. Т.1. / сост.

Н. М. Гольдберг; под общ. ред. и со вступ. ст. Б. Э. Быховского; пер. с англ. – М. : Мысль, 1968. – 519 c. – (Философское наследие). – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

А61


Американские просветители : избр. произв. в 2-х т. Т.2. / сост.

Н. М. Гольдберг; под общ. ред. и со вступ. ст. Б. Э. Быховского; пер. с англ. – М. : Мысль, 1969. – 445 c. – (Философское наследие). – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

А73


Анучин, Всеволод Александрович

Географический фактор в развитии общества / В. А. Анучин. – М. : Мысль, 1982. – 334 c. – Дар А. С. Завгороднего. – 2 грн., 7 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

В35


Вєрніков, Марат Миколайович

Львівсько-Варшавська школа : хрестоматія у 2-х ч. для студ. ВНЗ. Ч. 2 / М. М. Вєрніков. – О. : Астропринт, 2010. – 335 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 98 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

В85


Вступний іспит з дисципліни "Людина і суспільство" / уклад.

Ю. В. Борисова. – Д. : РВВ ДНУ, 2007. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г61


Голод, Андрій П.

Політична поведінка населення регіону : монографія / А. П. Голод. – Ужгород : Б. м., 2012. – 212 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г94


Гумплович, Людвиг

Борьба рас: социологические исследования = Der Rassenkampf /

Л. Гумплович ; . – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Инсбрук : Изд. универ. книжный магазин Вагнера, 1909. – 434 c. – На нем. яз.;

Дар И. А. Пятака. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

1

Д93


Дьяковська, Галина Олександрівна

Наратив як форма буття соціальної пам'яті : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Г. О. Дьяковська. – Д., 2011. – 190 c. + Автореферат. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

К17


Калашник, Наталия Григорьевна

Густосология : собр. соч. в 10-ти т.: учеб. пособ. для студ. вузов. Т. 2. Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н. Г. Калашник. –

2-е изд., доп. – Х. : Коллегиум, 2012. – 250 c. – Автограф. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1(075.8)

К17


Калашник, Наталия Григорьевна

Густосология : собр. соч. в 10-ти т.: учеб. пособ. для студ. вузов. Т. 3. Теория и практика формирования эстетических вкусов /

Н. Г. Калашник. – 2-е изд., доп. – Х. : Коллегиум, 2012. – 268 c. – Автограф. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

К92


Купцова, Тетяна Анатоліївна

Архетипні основи гендерних стереотипів в традиційній українській філософії ( історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Т. А. Купцова. – Д., 2011. – 223 c. + Автореферат. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Л47


Леонов, В. В.

Качество информационного воздействия / В. В. Леонов. – К.; Ирпень : Перун, 2011. – 368 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М74


Мозговий, Леонід Іванович

Антропомістичні константи в структурі світогляду (історико-філософський аналіз) : монографія / Л. І. Мозговий. – Слов'янськ, 2012. – 247 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №723. Філософські науки / відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 144 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П37


Платон

Сочинения : пер. с древнегреч. / Платон. – М. : ООО "Де Агостини", 2011. – 388 c. – (Шедевры мировой литературы в миниатюре. Вып. 2, Ч.1). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Сократ за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. Н. Вышинского. – М. : АСТ: Астрель, 2003. – 96 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Платон за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. С. Зубкова. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 87 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Аристотель за 90 минут / П. Стретерн ;пер.с англ. Н. Бровчук. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 77 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Кант за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. С.Зубкова. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 88 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Гегель за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. Н. Мишиевой. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 78 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Спиноза за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. А. Крыжановского. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 78 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Кьеркегор за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. А. Вронской. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 93 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Макиавелли за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. С. Бобровой. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 93 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С84


Стретерн, Пол

Конфуций за 90 минут / П. Стретерн ; пер.с англ. С. С. Чечулина. –

М. : АСТ: Астрель, 2004. – 78 c. – (Просто о сложном. Вся мировая философия за 90 минут.). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Т98


Тютюнник, Юлиан Геннадиевич

Философия географии / Ю. Г. Тютюнник. – К. : Ун-т "Україна", 2011. – 204 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ч-12


Чаадаев, Петр Яковлевич

Избранные сочинения и письма / П. Я. Чаадаев ; cост. и вступ. ст. и прим. В. Ю. Проскуриной. – М. : Правда, 1991. – 560 c. –

Дар В. К. Якунина. –13 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


1

Ш37


Шевченко, Марина Юрьевна

Генезис субъективности в постструктуралистской концепции

М. Фуко : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / М. Ю. Шевченко. – Д., 2011. – 205 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Б28


Батраченко, Іван Георгійович

Основи психологічної теорії антиципації : монографія /

І. Г. Батраченко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 252 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б5. – 5)


15

Д42


Джоул, Клаус Дж.

Постыдная тайна. Ключи к скрытому могуществу = The shameful secret / К. Д. Джоул. – С.Пб. : Весь, 2006. – 160 c. – (Трансерфинг реальности). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Д42


Джоул, Клаус Дж.

Посланник. Правдивая история про любовь = The messenger a true story about love / К. Д. Джоул. – С.Пб. : Весь, 2006. – 288 c. – (Трансерфинг реальности). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Д42


Джоул, Клаус Дж.

Выходные с пьяным лепреконом, или Как найти свою радость /

К. Д. Джоул. – С.Пб. : Весь, 2006. – 160 c. : ил. – (Жизнь полная любви). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

С16


Салюк, Марина Анатоліївна

Психологічні особливості формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М. А. Салюк. – Д., 2012. – 214 c. + Автореферат. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

15

С69


Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі : матер. 5 всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 25-27 травня 2012 року / упоряд.

О. Т. Плетка. – К.; Мелітополь, 2012. – 57 c. – 4 грн. Кільк прим.:1КСХ15

С69


Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс : матер. 4 всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27-29 травня 2011 року / упоряд.

О. Т. Плетка. – К.; Мелітополь, 2012. – 57 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2 - Релігія. Теологія

2

А56


Аль-Газали, Мухаммад

Нравственность мусульманина / М. Аль-Газали ; пер.с араб.

А. И. Рустамова. – К. : Ансар Фаундейшн, 2012. – 364 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

А56


Аль-Исмаил, Тахия

Жизнь Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) : жизнеописание Пророка на основе самых ранних источников /

Т. Аль-Исмаил ; пер.с англ. А. Нурмухаммедова. – К. : Ансар Фаундейшн, 2009. – 332 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

А56


Аль-Кардави, Юсуф

Исламское возрождение в свете дозволенного расхождения и осуждаемого раскола / Ю. Аль-Кардави ; пер.с англ. Р. Кулиева. – К. : Ансар Фаундейшн, 2011. – 160 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

А92


Ат-Тантауи, Али

Общее представление об исламе / А. Ат-Тантауи ; пер.с араб.

Абдуль-Уаххаб Мадуар. – 3-е изд., стер. – К. : Ансар Фаундейшн, 2003. – 240 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

З-12


Заборов, Михаил Абрамович

Крестом и мечом / М. А. Заборов. – М. : Сов. Россия, 1979. – 240 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2

І-90


Історія релігій в Україні : наук. щоріч. Кн. 1. / упоряд.: О. Киричук,

М. Омельчук, І. Орлевич; Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії. – Л. : Логос, 2012. – 840 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка