Основи валеології навчально-методичний комплекс Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Сторінка1/6
Дата конвертації22.02.2017
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
Навчально-методичний комплекс

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Коломийський інститут
ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
Навчально-методичний комплекс

Івано-Франківськ

«НАІР»

2012

Вступ

Необхідність створення спеціального напрямку в імунно-біологічному циклі наук викликана тим, що проблема первинної профілактики захворювань не вкладається в рамки медицини й виникає необхідність у співдружній медицині науці.

Сучасна медицина займається переважно хворобами - випадковими явищами, а не здоров'ям , що є закономірним і необхідним. Знання про здоровий спосіб життя людства накопичувалися століттями, але вони були розрізнені, не систематизовані й часом не мали наукового обґрунтування. Наука «Валеологія» займається саме цими питаннями. Озброївшись знаннями валеології, людина зможе цілеспрямовано й вірно побудувати своє життя так, щоб оберегти себе від нервових стресів, хворіб і передчасної смерті.

Мета навчальної дисципліни. Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вчителя початкових класів технологіями навчання здорового способу життя

Завдання навчальної дисципліни:


  • Методичні. Формування фундаментальних концептуальних основ валеології, на яких базується цілісна система організації оздоровчих педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я , дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу.

  • Пізнавальні. Засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім вчителям початкових класів необхідну теоретичну і практичну підготовку щодо методики ознайомлення учнів з основами формування мотивації здорового способу життя.

  • Практичні. Створення стійкої мотивації до ведення здорового способу життя майбутніх педагогів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності разом з фахівцями-валеологами здійснювати скоординований вплив на формування поведінкової оздоровчої стратегії і тактики підростаючого покоління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

― складові здоров’я людини;

― вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування;

― сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я;

― шляхи впливу на здоров’я раціонального харчування;

― особливості світогляду людини як валеологічної проблеми;

― основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;

― напрямки подолання насильства в сімейних відносинах;

― шкідливий вплив наркотиків, алкоголю та паління на фізичне, психічне та репродуктивне здоров’я людини;

уміти:

діагностувати стан стомлення;

― запобігати настання перевтоми;

― проводити оздоровчу роботу, загартування;

― запроваджувати в життя основи раціонального харчування;

― сприяти підвищенню стійкості до стресів;

― проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я;

― визначати рівень емоційного благополуччя;

― дотримуватись мір профілактики венеричних захворювань;

― розраховувати ідеальну вагу власного тіла по універсальних формулах;

― визначати рівень збалансованості харчового раціону.
Програмовий зміст дисципліни

«Основи валеології»

Вступ до валеології. Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини і передумови виникнення валеології. Медицина і валеологія: реальні перспективи наукового та практичного вирішення проблем здоров’я населення.


Валеологія як наука і навчальний предмет. Сучасний стан вирішення питання методологічного забезпечення валеології як науки. Практика оздоровлення та набуття теоретичних знань у валеології. Основні завдання валеології як навчального предмету.

Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я із стародавніх часів до наших днів. Розвиток науки про здоров’я від реліктових культур цивілізації до цивілізованих культур Месопотамії, Єгипту та Ізраїлю. Примітивна медицина реліктових культур. Медицина Месопотамії: особливості, розвиток і значення для сучасності. Лікування у стародавньому Єгипті. Погляди на проблеми здоров’я і нездоров’я людини та можливості лікування в Ізраїлі.Стратегія оздоровлення народів Сходу та лікування в класичній Греції та Римі. Шляхи вирішення проблеми здоров’я людини у Стародавній Персії. Набутки медицини Стародавнього Китаю та їх значення для сучасності. Відкриття зцілювачів Тибету та оцінка їх нащадками. Класична епоха: лікування в Греції. Значення для сучасності. Медицина в Римі: передумови розвитку і становлення, історичний внесок у практику лікування.

Внесок лікарів Середньовіччя та епохи відродження. Сучасний етап: можливості нової стратегії оздоровлення. Досягнення лікарів Середньовіччя у вирішенні проблем здоров’я людини. “Ера розуму і досліджень” (XVII –XIX ст.): культурні передумови й основні здобутки в галузі оздоровлення людини. Кінець ХХ ст. початок ХХІ ст.: проблеми, знахідки та пошуки шляхів вирішення питань здоров’я людини.

Проблеми здоров’я людини в сучасному суспільстві. Сутність людини та сенс її життя. Феноменальна природа людини. Людина в сучасному світі. Історичний розвиток уявлень про сутність людини і сенс її життя. Феномен людини, її природна, діяльна, предметна, мислена та суспільна сутність. Людина, особистість та індивідуальність.


Біологічна, соціальна та психічна природа людини в контексті проблем її здоров’я. Біологічне і соціальне в процесі становлення людини як суспільної істоти. Взаємовплив біологічного і соціального у психічному розвитку індивіда. Взаємозв’язок біологічного і психічного в людини у прояві механізмів впливу емоцій на тілесні функції. Особиста позиція і роль учителя у створенні поведінкової стратегії людини на збереження власного здоров’я.

Біологічна програма людини. Довголіття і старіння. Старіння як етап спадкової програми людини. Зміни функціональної діяльності деяких систем організму в процесі старіння. Продовження життя в експерименті. Загальні відомості про довголіття. Критерії віку.

Сучасний стан здоров’я населення України. Антропогенні порушення біосфери Землі і здоров’я людини. Здоров’я як складова особистого інтересу людини в умовах інформаційного суспільства. Особливості захворюваності населення України: а) загальні тенденції і детермінанти здоров’я населення України; б) основні показники захворюваності підлітків; г) професійні захворювання.

Здоровий спосіб життя як шлях формування і зміцнення здоров’я сучасної людини. Відмінності людського способу життя від тваринного. Сутність здорового способу життя людини та умови його формування. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу. Роль мотивації і установок сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя. здоров’я


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка