Ортопедія і травматологіяСторінка1/12
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів-інтернів ІІ року навчання за спеціальністю "ортопедія і травматологія"

до проведення семінарських та практичних занять

Тема 06.01: ПУХЛИНИ КІСТОК І СУГЛОБІВ


Мета: Використовуючи знання лікарями-інтернами клініко-рентгенологічної симптоматики та результатів допоміжних методів обстежень, систематизувати, удосконалити і поглибити їхнє вміння проводити диференціальну діагностику, визначати тактику адекватного консервативного і оперативного лікування хворих з пухлинними процесами органів руху та опори.
Знати: відповіді на основні питання теми Семінару №1 «Пухлини кісток»:

1. Етіопатогенез, класифікація пухлин кісток та суглобів.

2. Клінічні симптоми пухлин.

3. Рентгенологічні симптоми пухлин кісток та суглобів.

4. Інші додаткові методи діагностики пухлин кісток та суглобів.

5. Техніка пункційної та відкритої біопсії.

6. Екскохлеація та резекція при лікуванні пухлин.

7. Метод “локальної перфузії” в лікуванні новоутворів.Вміти:

 1. Виконати обстеження хворих з пухлинами кісток.

 2. Згідно диференціально-діагностичних критеріїв поставити попередній діагноз пухлини.

 3. Провести пункційну, відкриту біопсію тканин, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження тощо.


Знати: відповіді на основні питання теми Семінару №2 «Пухлини кісток»:

  1. Кісткова та інші види пластичного заміщення новоутворів кісток та суглобів.

  2. Планування рівня ампутації при хірургічному лікуванні злоякісних пухлин.

  3. Методики ампутацій кінцівок при пухлинах кісток та суглобів.

  4. Роль хіміо- та променевої терапії в комплексному лікуванні злоякісних пухлин кісток та суглобів

  5. Пухлиноподібні стани, фактори, що сприяють малігнізації.

  6. Особливості перебігу кістковоутворюючих пухлин (остеома, остеоїд-остеома, остеогенна саркома, параосальна остеогенна саркома).

  7. Особливості перебігу хрящеутворюючих пухлин (хондрома, хондробластома, хондросаркома).

  8. Особливості перебігу пухлин кісткового мозку (пухлина Юїнга, ретикулосаркома).

  9. Реабілітація хворих при пухлинах кісток та суглобів

  10. Віддалені результати при комплексному лікуванні злоякісних пухлин кісток та суглобів.

  11. Експертиза непрацездатності хворих з пухлинами кісток та суглобів.

Вміти:

 1. Обрати план лікування хворого з пухлинним процесом.

 2. Виконувати оперативні втручання у хворих з пухлинами кісток.

 3. Провести профілактику ранніх післяопераційних ускладнень.

План і організаційна структура засвоєння теми№ з/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Методи контролю

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год., хв.)

1.

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал
Фронтальне експрес опитування


Методичні матеріали

Питання. Тестові завдання


4 хв.

10 хв.


2.

Основний етап.

Семінар. Реферати за темою заняття.


Перерва

Семінар. Реферати за темою заняття


Лекція за темою

заняття


Клінічний розбір тематичного хворого в стаціонарі

Обговорення рефератів, дискусія.


Обговорення рефератів, дискусія.

Уточнення окремих положень лекції, дискусія.

Доповідь інтерна, розбір клінічних ситуацій, обґрунтування діагнозу

Теми рефератів


Теми рефератів

Тези або текст лекції

Таблиці, слайди

Історії хвороби, демонстрація хворого, рентгенограми, схема клінічного розбору.

2 год.


30 хв.

2 год.


2 год.

14 хв.


3.

Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття


Тестовий контроль. Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень.

Результати опрацювання темиСитуаційні задачі. Рентгенограми.

Література, календарно-тематичні плани10 хв.
4 хв.


Загалом

7год. 12хв.

Самостійна практична лікарська діяльність інтернів.Перший день

План і організаційна структура заняття№ з/п

Основні етапи заняття їх функції і зміст

Методи контролю засвоєння теми

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год., хв.)

1.

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

Співбесіда

Журнал.
Аналіз результатів попереднього тестового контролю


Методичні матеріали.

Еталони відповідей

5 хв.


25 хв.

2.

Основний етап.

Клінічний обхід та розбір хворих в стаціонарах. Аналіз чергувань.

Курація хворих.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних. Особливості діагностики та кваліфікована допомога тематичним хворим. Участь в операціях, виконання окремих етапів операцій. Перев’язки, гіпсування хворих


Доповідь на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навички інтернів

Практичні навички інтернів


Результати обстеження хворих. Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Зразки ведення історії хвороби та іншої медичної документації.

Протоколи операцій, спеціальна апаратура, інструментарій та ортопедичне оснащення, інструкція до виконання, література.2 год.

2 год.

2год. 12хв.


3.

Заключний етап.

З’ясування рівня засвоєння практичних навичок при лікуванні пухлин кісток


Обговорення результатів практичної роботи


Динаміка стану хворого. Лікарські призначення, результати додаткових методів обстеження30 хв.

Загалом

7год. 12хв.

Другий день

1

2

3

4

5

1.

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали


12 хв.

2.

Основний етап.

Лікарський обхід та розбір хворих в стаціонарах. Аналіз чергувань.


Курація хворих в стаціонарах з пухлинами кісток.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції.


Визначення тактики лікування.

Практичні навички інтернів з даної теми.

Діагностика поєднаних пошкоджень, лікування та профілактика метастазів.

Участь в операціях, виконання окремих етапів, перев’язки, гіпсування хворих.


Результати обстеження хворих. Обґрунтування діагнозу та методу лікування.

Ведення історій хвороб та іншої медичної документації. Участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій, спецапаратура, інструментарій та оснащення. Інструкції до виконання. Література.30 хв.
3 год.

3 год.


3.

Заключний етап.

З’ясування рівня засвоєння практичних навичок при лікуванні хворих з пухлинами кісток


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування хворих, результатів практичної роботи


Оцінка стану хворого, лікарські призначення, результати додаткових методів обстеження30 хв.

Загалом

7год. 12хв.

Третій день

1

2

3

4

5

1.

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали

12 хв.


2.

Основний етап.

Клінічний розбір хворих в стаціонарах, лікарський обхід.

Аналіз чергувань в клініках.

Курація тематичних хворих з пухлинами кісток.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних, приймальному відділенні, травмпункті

Доповіді про стан хворих на ранковій конференції. Визначення тактики лікування

Практичні навики інтернів
Участь в операціях, виконання окремих етапів. Перев’язки хворих, хірургічні маніпуляції

Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Аналіз результатів обстеження хворих.


Ведення історій хвороб, участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій інструментарій та оснащення.


30 хв.
3 год.

3 год.


3.

Заключний етап.

Оцінка рівня засвоєння навичок при лікуванні хворих з явищами шоку, ЧМТ, абдомінальної та торакальної травми


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування, результатів практичної роботи


Інструкції до виконання. Література з даної теми.
30 хв.

Загалом

7год. 12хв.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка