Організація роботи з батьками в Бориспільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3Скачати 343.6 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір343.6 Kb.
Організація роботи з батьками

в Бориспільській загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів № 3
Важливим складником навчально-виховного процесу сучасної школи є організація роботи з батьками, сім’ями учнів. Лише за умови цілеспрямованої взаємодії школи і сім’ї, їхньої продуктивної співпраці можна здійснити рішучий поворот до особистості дитини, створити сприятливі умови для її самовизначення та розвитку.

Організація співпраці педагогів, батьків, учнів дає можливість реалізувати головну мету сучасного закладу – створення умов для самореалізації та самоактуалізації особистості учня, вихованця відповідно до його здібностей, інтересів та соціального замовлення суспільства. Наразі пріоритетним напрямом діяльності сучасної школи є створення системи громадсько-державного управління освітою та розвиток демократичного середовища, привернення уваги громадськості, органів влади до проблем виховання; підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Розробка й реалізація моделі співпраці педагогів, батьків, учнів та громадськості є першим практичним кроком при переході на громадсько-державне управління.Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю зумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину; її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Головними завданнями роботи школи з сім’єю є:

 • Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;

 • Організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками симтемою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

 • Гуманізація змісту та форм роботи з сім’єю і взаємовідносин «педагоги-батьки».

З-поміж багатьох функцій, які виконує сім'я, найважливішою є виховна. Однак катаклізми, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, та економічні труднощі гальмують адаптацію сім'ї як соціального інституту до нових умов сьогодення, негативно позначаються на її виховній ролі. Вочевидь, що сьогодні сім'я не готова взяти на себе всю відповідальність за соціалізацію дітей.

Проте сім'я не є ізольованим мікросередовищем: багатоканальні зв'язки з'єднують її з суспільством; різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важливе місце тут займають заклади освіти, педагоги, які завдяки фаховій освіті володіють необхідними психолого-педагогічними знаннями, професійними вміннями і навичками, є важливою складовою в педагогічному трикутнику «дитина — батьки — вчитель». Важливу функцію координації виховних дій сім'ї за сучасних умов покладено на освітній заклад, а від того, як організована і реалізована робота з батьками кожного навчального закладу і кожного його окремого класу, значною мірою залежить успішність процесу навчання і виховання дітей. Суттєвим за своєю значущістю завданням є: широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім'ї до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті навчального закладу, класу. Установлення та підтримка педагогічної співдії «діти — батьки — педагоги» повинні вибудовуватися на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві.

Основою такої співдії повинна стати єдність у ставленні до дитини як до найвищої цінності. Зміст педагогічної діяльності вчителя у зазначеній співдії повинен спрямовуватися на підвищення готовності батьків до виховання дітей, на усвідомлення ними важливості відповідального батьківства, на передачу всім дорослим членам родини певної психолого-педагогічної, фізіолого-гігієнічної, правової та іншої інформації, на формування у них відповідних практичних умінь та навичок.

Особливий тягар по забезпеченню реальних зв’язків з сім’єю лягає на плечі класного керівника. Він є організатором виховної роботи в класі і наставником, який організовує і виховує учнівський колектив, об'єднує виховні зусилля вчителів, батьків і громадськості. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класовода є відвідування учнів вдома, вивчення умов, в яких вони проживають, передбачення небажаних результатів. Традиційною функцією класного керівника і класовода залишається просвітницька: багато сімей потребують педагогічної поради, професійної підтримки.Метою даної роботи є найбільш глибокий, докладний і точний розгляд спільної діяльності адміністрації школи, вчителів і батьків. Безпосередньо, об'єктом, що вивчається в даному педагогічному дослідженні, буде важливий процес діяльності вчителів, класних керівників щодо співпраці з батьками. Предмет - особливості цієї діяльності, її головні сторони. Основні завдання: проаналізувати структуру, напрямки, стан роботи у школі щодо організації роботи з батьками, методичну літературу по даній темі, дати визначення основним поняттям; визначити суть діяльності, головні функції і взаємодію педагогів з родиною школяра.
Розглядаючи докладним чином всі сторони спільної діяльності адміністрації школи, вчителів з батьками, спробуємо вникнути і усвідомити не тільки всю складність цієї роботи, але й звичайно її необхідність.
Організація роботи з батьками в школі — невід’ємна складова структури виховної роботи закладу.
У складний час існування нашого суспільства з особливою силою виявляється об’єднуюча роль міцної сім’ї для повноцінного виховання дітей. Міцність сім’ї, навіть за несприятливих умов, компенсує багато вад у громадському середовищі. Відчуття любові батьків і дітей, навіть у кризовий підлітковий вік, коли вони прагнуть бути самостійними, залишається, хоча для більшості типовим виявом самостійності є “автономна моральність”, яка нерідко призводить до педагогічної занедбаності, відчуженості від батьків.

Школа має багатющий арсенал засобів, щоб належним чином організувати повноцінне спілкування і спільну діяльність батьків і дітей. Доцільно реалізувати такі домашні завдання батькам: • Розкажіть дитині про свою сім’ю, родичів. Намалюйте разом родовідне дерево.

 • У бесіді з сином (донькою) з’ясуйте, які з навчальних предметів викликають інтерес, які ні. Порадьтеся з учителем, як розвинути здібності, стимулювати нахили, інтереси.

 • Виявіть нахили, улюблені заняття, здібності вашої дитини. Порадьтеся з учителем, як розвинути здібності, стимулювати нахили, інтереси.

 • Передплатіть для дитини дитячу газету, журнал. Регулярно просіть дитину переказувати прочитані матеріали, обговорюйте їх.

Подібних завдань може бути безліч. Вони стимулюють спілкування і спільну діяльність батьків і дітей, сприяють встановленню між ними дружніх, довірливих стосунків, що позитивно позначаються на розвитку й вихованні дітей.

Організація роботи з батьками в школі — багатоаспектна і має значні педагогічні можливості. Вона є невід’ємною складовою структури виховної роботи, а саме родинно – сімейним напрямком виховання. Вся робота умовно спрямована за такими напрямками:1) моніторинг сімей учнів, їх виховного потенціалу;

2) залучення батьків, усіх дорослих членів родини до навчально-
виховного процесу як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і
гармонізація взаємин педагогічного колективу і громадськості щодо
створення сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

3) формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

4) корекція виховної діяльності родин із різним типом сімейного

неблагополуччя.Основними завданнями школи щодо покращення роботи з батьками є:

1. Налагодити тісний зв'язок школи з батьками.

2. Активізувати роботу батьківського сектора щодо роз'яснення
законодавства України з питань освіти.


 1. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи.

 2. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

5. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної
грамотності.


6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для
організації діяльності дитини вдома.


7 Впроваджувати форми роботи з сім'єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин "педагоги-батьки". Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучастниками творчого процесу виховання учнів.
Нетрадиційні форми роботи з батьками
До нетрадиційних форм роботи з батьками, які використовуються в нашій школі належать:

 • тематичні консультації;

 • батьківські читання;

 • батьківські вечори;

 • батьківські тренінги;

 • батьківські ринги.

Традиційні форми роботи з батьками


До традиційних форм роботи з батьками , які використовуються в нашій школі належать:

 • батьківські збори;

 • загальношкільні й громадські конференції;

 • індивідуальні консультації педагога;

 • бесіди;

 • відвідування вдома.


Батьківські збори. Однією з головних і найпоширеніших форм роботи з усіма батьками є батьківські збори. Батьківські збори можуть бути: організаційними; поточними або тематичними; підсумковими; загальношкільними і класними.

Етапи батьківських зборів

1-й етап. Організація батьківських зборів.

2-й етап. Підготовка сценарію й проведення зборів. Будь-які збори повинні містити 5 обов'язкових компонентів:

 • аналіз навчальних досягнень учнів класу;

 • ознайомлення батьків зі станом соціально-емоційного клімату в класі;

 • психолого-педагогічна освіта;

 • обговорення організаційних питань;

 • особисті бесіди з батьками;

3-й етап. Осмислення підсумків батьківських зборів.

Батьківські конференції. Важливою формою групової роботи з батьками є конференція. Конференцію доречно проводити як об­мін досвідом з виховання дітей або як обмін думками з певної про­блеми. Предметом обговорення батьківської конференції в нашій школі частіше бувають насущні проблеми навчального закладу: ремонт школи, моральні й естетичні аспекти організації шкільних свят та ін.

Батьківські конференції повинні обговорювати насущні про­блеми суспільства, активними членами якого стануть діти. Про­блеми конфліктів батьків і дітей та шляхи виходу з них, наркотики, сексуальне виховання в сім'ї — ось теми батьківських конферен­цій. Батьківські конференції повинні готуватися дуже ретельно, з обов'язковою участю психолога, соціального педагога, які пра­цюють у школі.

До завдань підготовки належить проведення соціологічних і психологічних досліджень з проблеми конференції та їх ана­ліз, а також ознайомлення учасників конференції із результата­ми досліджень. Активними учасниками конференції виступають самі батьки. Вони готують аналіз проблеми з позицій власного досвіду.

Важливою рисою конференції є те, що вона приймає певні рі­шення або окреслює заходи щодо вирішення проблеми.Індивідуальні консультації. Індивідуальні консультації прово­дяться з ініціативи батьків або з ініціативи вчителя. Приводом для запрошення батьків на консультацію є результати спостережень педагога за дитиною, проблеми спілкування дитини із класом і пе­дагогами, конфліктна ситуація й ін.

У ході індивідуальної консультації педагог повинен уважно слухати батьків і всім своїм поводженням сприяти тому, щоб вони охоче розповідали про свою дитину якнайбільше.

Чим більше відомостей класний керівник, соціальний педагог або заступник директора з виховної роботи має про кожну дитину, тим більше шансів створити їй нормальні умови для становлення.

Кожна консультація закінчується рекомендаціями з виховання дитини. Рекомендації можуть бути письмовими або усними.

Індивідуальна консультація повинна мати ознайомлювальний характер і сприяти створенню позитивного контакту між батьком і вчителем. Учитель повинен дати батькам можливість розповісти йому все те, із чим вони хотіли б ознайомити вчителя, у неофіцій­ній обстановці, і з'ясувати необхідне для своєї професійної роботи з дитиною, зокрема:


 1. особливості здоров'я дитини;

 2. її захоплення, інтереси;

 3. переваги в спілкуванні в сім'ї;

 4. поведінкові реакції;

 5. особливості характеру;

 6. мотивація навчання;

 7. моральні цінності сім'ї.

У ході індивідуальної консультації можна використовувати ан­кету «Моя дитина», яку батьки заповнюють разом.

Орієнтовні запитання анкети:

 1. Коли дитина народилася, то...

 2. Найцікавішим у перші роки життя в ній було...

 3. Про здоров'я можна сказати, що...

 4. Ставлення дитини до школи було... тощо.


Бесіди. Бесіду найкраще використовувати з метою попереджен­ня конфліктних ситуацій між окремими педагогами й сім'єю. Ви­користовувати бесіду в роботі з батьками необхідно для того, щоб налагодити довірливу атмосферу, виявити складні точки дотику в конфліктних ситуаціях. Результати бесіди не повинні ставати ві­домими, якщо хтось із учасників бесіди цього не хоче. У бесіді класний керівник повинен більше слухати й чути, а не захоплюва­тися повчаннями та порадами.

Відвідування учня вдома. Педагог повинен попереджати про пе­редбачуваний візит із вказівкою мети й дня. Відвідування можливе тільки після одержання дозволу батьків. Відвідування педагогом сім'ї повинне залишити в сім'ї гарне враження. Для цього необхідно пого­ворити на відверті теми, розпитати про традиції, звичаї, спільні спра­ви й лише потім обговорювати причину приходу вчителя в сім'ю.

Відвідування дитини вдома — це надзвичайний захід. Небагато батьків готові до того, щоб їх турбували вдома. Однак якщо спіль­не шкільне життя тільки починається, необхідно в горі й радості вчитися бути разом.

Величезну роль у співпраці батьків і школи відіграє батьків­ський комітет. Від того, наскільки злагоджено й відповідально підходить до своїй діяльності батьківський комітет, залежить ат­мосфера у шкільному колективі, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
Форми роботи з батьками можуть бути різними, але найпоши­ренішою формою протягом багатьох років залишаються батьків­ські збори.

Батьківські збори закономірно вважаються в середовищі вчителів не менш складним «жанром», ніж уроки або позакласна робота. Тут зустрічаються дві сторони — педагоги й батьки — для того, щоб ви­слухати один одного й обговорити основні проблеми третьої, голов­ної сторони — дітей.Поточні батьківські збори — це збори із традиційним порядком денним: результати успішності, результати проведених заходів і свят, походів тощо.

Тематичні батьківські збори — це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена абсолютна більшість батьків. Тематичні батьківські збори, як правило, носять просвітницький ха­рактер і спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей. Наприклад, провести збори щодо підвищення організації трудового виховання в родині.

Якщо батьки бажають бачити свою дитину працьовитою(а лише це дає можливість реалізувати себе в житті й претендувати на успіх), то можна дати їм пораду – дотримуватись таких рекомендацій:1.Ніколи не позбавляти своїх дітей в сімейній праці, якої б кваліфікації й уміння вона не вимагала. Це не тільки виховує потрібні в майбутньому сімейному житті навички, але й формує звичку, потребу весь час робити щось для родини, є запорукою майбутнього сімейного благополуччя.

2.Трудове виховання потребує від батьків терпіння, наполегливості педагогічного такту. Однак тиск збоку дорослих, надмірний примус може насторожити дитину, викликає в неї протест. Щоб цього не трапилося, батьки в першу чергу мають знати, які види праці запропонувати своїм дітям. Для дітей не треба шукати певну роботу, досить уважно спостерігати за ними – вони самі знайдуть таку роботу, яка їм подобається. Згодом у них сформується стійкий інтерес до визначених видів праці, що згодом може розвитися і стати основою при виборі професії.

3.Окремі види праці дуже важливо закріпити за дітьми в вигляді постійних трудових доручень. Звичайно, це не виключає необхідності давати разові, короткочасні завдання. Даючи дітям короткочасні чи більш тривалі доручення, доцільно обов’язково домагатися їх виконання, доведення справи до кінця. Як короткочасні, так і тривалі доручення несуть у собі величезні виховні можливості: під час їх виконання й при отриманні позитивних результатів дитина відчуває радість праці, розвиває в собі почуття гідності, бажання бути завжди корисним.

4.Морально заохочувати трудові зусилля кожного члена сім’ї. Виконання роботи має у підсвідомості асоціюватися з одержанням у підсумку позитивних емоцій. Страх невдачі не повинен обмежувати ініціативу й творчість.

5.Наочний приклад батьків, їхній спосіб життя, демонстрація ними задоволення від власної праці – найкращий метод виховання дітей. Невипадково існують сімейні династії, коли діти обирають собі професію батьків, тому що батьки всім своїм життям виховали повагу до цієї професії, сформували в дітей бажання повторити в житті й у роботі своїх батьків і матерів.

6.Ніколи не виносити ”сміття з хати”. Підтримувати авторитет і повагу до своєї професії у членів сім’ї, інакше дитині буде важко перебудувати власну свідомість, і за інерцією вона аналогічно буде ставитися до своєї “служби” й не досягне успіху й визнання.

7.Ніколи не розділяти в сім’ї працю на «чоловічу» й «жіночу». Будь-яка справа має виконуватися якісно. У цьому – запорука виховання почуття обов’язку щодо будь-якої праці, необхідність якого висуває життя .

8.Велике значення має особистий приклад батька й матері. Спілкування дітей з батьками в процесі спільної домашньої роботи, на городі впливає на виховання їхньої працьовитості , позитивно впливає на розвиток самостійності , вимогливості до себе, колективізму, відповідальності, дбайливості й багатьох інших якостей. Причому для вдосконалення ведення домашнього господарства необхідне розумне планування й чітка організація домашньої роботи, справедливий розподіл домашніх обов’язків між усіма членами сім’ї, творче ставлення до праці, коли кожен охоче, без примусу, з душею виконує свої обов’язки в сім’ї.

9.Для трудового виховання в сім’ї характерні неперервність, тривалість і стійкість. Як правило, правильне ставлення батьків до виховання дітей дошкільного і раннього шкільного віку позитивно відбивається потім на їх навчальній, трудовій і громадській активності.

10.При організації трудової діяльності в родині доцільно використовувати різні ігрові прийоми.

Підсумкові батьківські збори — це збори, у завдання яких вхо­дить підбиття результатів розвитку дитячого колективу за певний час. У ході таких зборів батьки мають можливість оцінити досягнення учнів класу, власної дитини, порівняти минулі результати з тими, яких досягнуто. Підсумкові батьківські збори можна проводити в різ­ній формі, залежно від теми й мети самих зборів. Це можуть бути свята, багаття, походи, урочисті збори.

РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ


Сучасна сім’я все більше стає головною ланкою у виховання дитини. Вона має забезпечувати її достатні матеріальні та педагогічні умови для інтелектуального, фізичного, морального та духовного розвитку. У державній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» серед пріоритетних напрямків реформування освіти відзначено, що в основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь, прищеплення поваги до батьків, жінки-матері, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу сім’ї.

«Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави».

«На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи», - відзначив В. Сухомлинський.

Аналіз педагогічної практики в школі показує, що найкращі результати дає така організація педагогічного всеобучу батьків, яка передбачає обов’язкові для батьків бесіди за сталим планом і програмою; групові та індивідуальні консультації, педагогічні практикуми, батьківські загальношкільні і класні збори, активне залучення до участі у виховній роботі з класом до виконання доручень батьківського комітету.

Важливим компонентом у моделюванні виховної системи родини є визнання всіх членів сім'ї суб'єктами виховного процесу. Дитина в сучасних умовах виховується не тільки членами сім'ї, а й усім соціу­мом через засоби масової інформації, а також шляхом впливу виховних систем різних навчально-виховних закладів, унаслідок чого перестає сприймати авторитет батьків. І якщо батьки перестають працювати над собою, займатися самовдосконаленням, то дуже швидко з'явиться конфлікт між старшим і молодшим поколінням. Саме це і визначає необхідність надання психолого-педагогічної підтримки сім'ї. Навчання батьків слід здійснювати спільно з дітьми на базі навчально-виховного закладу, використовуючи активні форми і методи роботи з батьками — турніри, ділові ігри тощо.

Психолого-педагогічне середовище розвитку дитини створюється в процесі сімейного виховання та залежить від типу сім'ї. Розумін­ня цього педагогами сприяє поглибленню зв'язків із родиною, по­шуку можливостей щодо корекції сімейного виховання, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, захисту дитини від неспри­ятливого впливу неблагополучної сім'ї.Основні принципи роботи «Батьківського всеобучу»

 1. Особистий приклад батьків — найефективніший засіб виховання в родині.

2. Створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини

 1. Наявність дисципліни та її дотримання з метою розуміння дити­ною її

вчинків та усвідомлення відповідальності за них.

 1. Утвердження доброзичливих стосунків між дітьми та батьками.

 2. Гідне ставлення до особистості дитини та емпатія з боку батьків, педагогів

як одна з найважливіших засад виховання.

 1. Повага до дитини, її думок, рішень та почуттів.

 2. Співпраця батьків і педагогів для покращення продуктивності процесу

виховання.

 1. Виявлення та розвиток творчих здібностей дитини.

 2. Уміння виправдовувати довіру дітей як обов'язковий компонент

діяльності будь-якої соціальної групи.

Основні завдання діяльності «Батьківського всеобучу»

 • Підвищення рівня обізнаності батьків у правовому аспекті вихо­вання

дитини.

 • Формування здорового способу життя в усіх членів педагогічного процесу.

 • Вивчення стану сімейного виховання.

 • Підготовка батьків до можливих кризових ситуацій.

 • Відпрацювання психолого-педагогічних методик з метою покра­щення

виховання дитини в сім'ї.

 • Формування необхідних навичок у батьків: вирішення проблем батьків та

проблем дитини, застосування гуманних методів сімейного виховання.

 • Сприяння формуванню сімейних умов, сприятливих для творчого розвитку

дитини.

Форми роботи засідань «Батьківського всеобучу» 1. Групові дискусії за темами.

 2. Тренінгові заняття.

 3. Лекції та бесіди на актуальні теми.

 4. Індивідуальні консультації.

5. Ділові та рольові ігри.

Форми таких засідань допомагають батькам уникнути зайвих хвилювань, тривоги, оскільки на засідання збираються батьки за інтер­есами. На заняттях у групі батьки зможуть навчитися активно слухати, усвідомити більш ефективні форми взаємодії і дітьми, самовдосконалити себе як вихователів та закріпити почуття впев­неності у собі. Заняття з підготовки батьків до виховання культу­ри взаємин із дітьми спрямовані на вивчання сімейного кодексу культури батьків і дітей; визначення ефективних способів вихо­вання культури взаємин батьків і дітей; удосконалення системи виховання у дітей доброзичливості, чуйності, щедрості як основи реалізації культури взаємин між дорослими і дітьми.

З метою виявлення запиту батьків і отримання додаткової ін­формації про них можна провести попереднє анкетування.

Основна форма проведення засідань — практич­на робота, під час якої виробляються певні уміння та навички вза­ємодії з дітьми. Причому обов'язково перед практичною роботою проводиться ознайомлення з теоретичним матеріалом.

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЗАСІДАНЬ БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ
Тема 1. «Як Ви ставитеся до своїх дітей», «Я — хороший вихователь»

Виявлення рівня міжособистісних стосунків батьків і дітей в умо­вах сім'ї; консультаційна допомога для налагодження стосунків у кризових ситуаціях. Тестування «Які Ви батьки?».Тема 2. «Як виховувати дитину фізично здоровою»

Ознайомлення з тренінговою формою роботи з формування здорового способу життя молодого покоління в сім'ї. Тренінгове заняття з батьками. Використання опитувальника для батьків.Тема 3. «Дитина та її права», «Ні — насильству!»

Тренінгові заняття щодо реалізації своїх прав та прав своїх ді­тей стосовно попередження жорсткого поводження з дітьми, на­дання інформації про види насилля, аналіз небезпечних для дітей ситуацій та способів їх уникнення. Визначення способів вирішен­ня конфліктів, ознайомлення з методами вирішення конфліктів.Тема 4. «Розвиток творчих здібностей особистості в сім'ї» Опитування (тестування) батьків «Чи талановита Ваша дитина?». Визначення здібностей дитини. Тренінгове заняття щодо розвитку творчих здібностей дітей у сім'ї. Поради батькам, які прагнуть розвивати творчі здібності своїх дітей.

Тема 5. «Дитячі емоції: тривога і страх»

Розширення знань батьків про емоційну сферу дітей та умови забезпечення емоційного комфорту. Причини виникнення дитя­чих страхів та шляхи подолання. Анкетування батьків для визна­чення рівня тривожності та діагностики страхів у дитини.Тема 6. «Стилі батьківського виховання»

Надання інформації про стилі батьківської поведінки в сім'ї. Усвідомлення батьками позитивних і негативних сторін різних моделей виховання та формування особистості дитини. Визна­чення особистого стилю батьківської поведінки (опитувальник).Тема 7. «Дисципліна: покарання, прохання, заохочення»

Правила налагодження і підтримки в сім'ї безконфліктної дис­ципліни. Покарання. Негативні наслідки покарання. Заохочення. «Зони радості». Причини порушення поведінки дітей. Рекоменда­ції щодо виховання дитини.Тема 8. «Батьки і діти: культура взаємовідносин»

Особливості психічного та вікового розвитку дитини. Споді­вання та

побоювання батьків щодо виховання своїх дітей. Озна­йомлення з поняттями «прийняття» дитини, особливостями бать­ків, які приймають і не приймають дитину, впливом негативних установок. Розуміння, визнання і прийняття дитини. Негативні ефекти типових батьківських реакцій. Визначення рівня батьків­ської компетентності. Основні способи, якими батьки виражають любов.

Основні завдання роботи з батьківським комітетом у Бориспільській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3.

Сім’я і школа – це берег і море. На березі дитина робить свої перші кроки, отримує перші уроки життя, а потім перед нею відкривається непізнане море знань, і шлях в цьому морі прокладає школа. Це не означає, що дитина повинна зовсім відірватися від берега, бо і моряки дальнього плавання завжди повертаються до рідного берега. Сім’я дає дитині первинну підготовку до життя, яку школа все-таки не може дати, тому що необхідний безпосередній дотик до світу близьких, які оточують дитину, світом дуже рідним, дуже потрібним, світом, до якого дитина з перших років звикає і з яким рахується. Коли дитина приходить до школи, виховання її продовжується в колективі, за який несе відповідальність класовод, а потім класний керівник. Але батьки не повинні стояти поза школою. Ознайомлення батьків із змістом і методикою учбово-виховного процесу, організовуваного школою, обумовлено необхідністю вироблення єдиних вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, відбору його змісту і організаційних форм в сімейному вихованні і в учбово-виховному процесі школи. За своїм статусом саме класний керівник в школі – основний суб'єкт виховної роботи з батьками учнів. Він виробляє основну стратегію і тактику взаємодії школи і сім'ї у вихованні особи школяра. Будучи фахівцем, в області педагогіки і психології, він допомагає батькам у вирішенні протиріч сімейного виховання. Основні завдання, які ставить школа щодо організації роботи з батьками: 1. Налагодити тісний зв’язок школи з батьками .

 2. Активізувати роботу батьківського комітету щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти

 3. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи .

 4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

 5. Пропагувати педагогічні знання , що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

 6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

 7. Впровадження форм роботи з сім’єю , що сприяє гуманізації

взаємовідносин „педагоги – батьки”. Батьки і вчителі повинні стати

партнерами , активними співучасниками творчого процесу вихованняучнів.

У школі працює розроблена схема «трикутник». Саме завдяки системній роботі з батьками через розгортання діяльності «трикутника» «батьки-діти-педколектив» можна відстежити потреби батьків, рівень їхньої педагогічної компетентності, розробити шляхи співпраці сім’ї та школи, зміцнити морально-етичні зв’язки між дорослими і дітьми, створити атмосферу взаєморозуміння, підвищити рівень педагогічної культури батьків. Ось приклад створення та успішного функціонування шкільної тріади:

Функції роботи класного керівника з батьками

Перша функція – ознайомлення батьків зі змістом і методикою навчально-виховного процесу, що організовує школа, обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні у навчально-виховному процесі школи.

Друга функція - психолого-педагогічна освіта батьків .

Третя функція -залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :


 • Участь у всіх формах позаурочної діяльності (походи, екскурсії, вечори, змагання, благоустрій школи) .

 • Участь батьків у підготовці загальношкільних традиційних форм роботи.

 • Вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника , спортивних змагань „Тато, мама , я – спортивна сім’я” ,свято квітів, виставок тощо.

 • Участь у профорієнтаційній роботі школи : екскурсії на виробництво, зустрічі з цікавими людьми.

 • Участь у роботі ради школи, ради профілактики правопорушень, піклувальній раді школи.

 • Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку школи з підприємствами, фірмами .

Четверта функція – коректування процесу виховання в родинах окремих учнів:

 • надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів, зокрема обдарованих дітей ;

 • надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем: підлітковий вік, профілактика формування шкідливих звичок, профілактика правопорушень;

 • індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів ( ця робота здійснюється спільно із правоохоронними органами ).

П’ята функція – взаємодія батьків із громадськими організаціями, батьківськими комітетами школи і класу, шкільними радами.
Форми взаємодії педагогів та батьків

 • батьківські збори;

 • батьківський лекторій „Університет педагогічних знань „

 • тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей ;

 • презентація досвіду родинного виховання у засобах масової інформації;

 • диспут, дискусія ;

 • батьківський актив.

Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Класний керівник включає у план лекції з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни; батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні

практикуми з розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині; вечір запитань і відповідей; день відкритих дверей та інші форми.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного коллективу здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, турпоходи, екскурсії, подорожі; виставки творчих робіт, дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати; участь в обладнанні кабінету й виготовленні наочного приладдя; організація міні-гуртків і клубів.
План взаємодії педагогів та батьків

п/п

Назва заходу


Дата

проведення


Відповідальні1.

Виявити сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей та дітей з неповних сімей, інвалідів дитинства.Перша декада вересня

Класні керівники

соціальний педагог,

заступник з виховної роботи


2.

Провести оцінювальне обстеження сімей категорійних дітей .


Вересень


Класні керівники,

соціальний педагог
3.

Забезпечувати безперервність навчання категорійних дітей, дітей з неблагонадійних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку.


Протягом

рокуКласні керівники,

соціальний педагог,

заступник з виховної роботи


4.

На базі кабінету соціального педагога школи провести бесіди з молодими батьками:

-труднощі адаптації дитини до навчання;

-психологічні і вікові особливості дитини.

-фізичний розвиток школяра і його вдосконалення .


Протягом


року

Соціальний педагог6.

Провести засідання батьківського комітету школи:

-„ Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка”

-„Організація занять школяра, спрямованих на зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя”.

- Навчально- методична та виховна робота школи протягом І семестру .

-„ Про важливість розумно організованого сімейного виховання школярів „

-Робота з неблагонадійними сім’ями .

-Про підсумки навчального року. Підготовка учнів- випускників до державної атестації .

Вересень
листопад

грудень

лютий


березень

квітень


Адміністрація

школи


Голова батьківського комітету школи

7.

Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи,

своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі.Протягом року

Соціальний педа-

гог, класні керівники8.

Організація чергування батьків під час проведення виховних заходів, вечорів .

Протягом року

ЗВР ,класні керівники

9.

Організація родинних свят, спортивних свят „ Тато, мама, я” .

Протягом року

ЗВР ,класні керівники

10

Участь батьків у виставках декоративно-прикладного мистецтва.

Жовтень

квітень


Класні керівники

11.

Проведення у школі Днів відкритих дверей .

Протягом року

Адміністрація школи

12.

Виявити батьків, які негативно впливають на виховання дітей, не виконують своїх батьківських обов’язків .

Протягом року

Соціальний педагог,

класні керівники13.

Звітувати перед радою школи та піклувальною радою про роботу з питань охорони дитинства .

2 рази на рік

Соціальний педагог


14.

Організовувати співпрацю батьківського комітету школи та відповідних структур з питань правового виховання , з питань профілактичної роботи серед батьків та учнів.

Протягом року

Адміністрація школи

15.

Двічі на семестр проводити батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності класних колективів, навчання й виховання учнів.

Двічі на семестр

ЗВР, класні керівники

16.

Зміцнювати зв’язки вчителів-предметників із батьками , викликати для співбесід батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичних консультацій .

Протягом року

Класні керівники

17.

Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї.

Протягом року

соціальний педа-

гог, класні керівники18.

Підтримувати звя‘зок з родинами, в яких виховуються учні, схильні до правопорушень

Протягом року

Соціальний педа-

гог, класні керівники19.

Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи працівників право- охоронних органів.

Протягом року

Адміністрація школи

20.

Провести психолого- педагогічний консиліум з теми „Педагогічна адаптація 5-х класів до навчання в основній школі”. Його результати розглянути на батьківських зборах.

Листопад


Адміністрація школи, соціальний педагог школи, класні

керівники, вчителі21.

Підготувати звітний концерт художньої самодіяльності для батьків.

Травень

ЗВР, педагог –організатор,учитель музики, класні керівники

22.

Залучення всіх батьків до підготовки школи до нового навчального року.

Травень-

серпень


Класні керівники

23.

Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу.

Протягом року

Адміністрація школи, класні керівники.

24.

Складання списку батьків, які зможуть надати школі матеріальну допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази школи.

І-й семестр

Адміністрація школи, класні керівники

25.

Звіт голови батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на новий навчальний рік.

травень

Батьківський комітет школи

26.

Надання матеріальної допомоги окремим родинам і учням .

Протягом року

Адміністрація школи

На початку кожного навчального року наказом по школі директор затверджує план роботи школи з батьківською громадськістю.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________ І.А.Панкявічене

___________
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ І БАТЬКАМИ на 2014-2015 навчальний рік
Зміст

Термін

Відповідальні

1

Організація навчання для батьків з метою підвищення їх педагогічної культури. Консультації для батьків учнів, які потребують особливої уваги.

Перша декада місяця

Заступник директора з ВР, соціальний педагог

2

Звітно-виборні збори по класах, вибори батьківських комітетів, представників до загальношкільного батьківського комітету.

Перша декада місяця

Класні керівники

3

Загально шкільні батьківські збори:

- звіт та завдання школи на новий навчальний рік;

- питання підвищення дисципліни, порядку в школі (заборона тютюнокуріння, користування мобільними телефонами під час уроків, зовнішній вигляд - введення шкільної форми, пропуски уроків без поважних причин тощо);

- ознайомлення присутніх з програмою правового виховання на новий навч. рік.

- статистичні дані соц. педагога;

- виступ запрошених представників соціальних служб міста про стан злочинності серед підлітків, стосунки в неблагонадійних родинах тощо.Друга декада місяця

Адміністрація школи, БК, класні керівники

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Соціальний педагог

4

Консультації для батьків: «Гурткова робота в школі, місті -зайнятість дітей корисними справами у вільний час».

Протягом вересня

Заступник з ВР

5

Рейди до родин, діти яких потребують постійної уваги з боку соціального педагога, шкільного психолога.

Протягом року


Соціальний педагог, психолог

6

Малі педради, консультпункти для батьків дітей, які є порушниками дисципліни в класі, школі та пропускають заняття без поважних причин.

2 рази на семестр

Адміністрація школи, класні керівники, виховна служба школи

7

Участь вчителів та учнів у місячнику з правового виховання згідно плану.

Консультпункти для батьків: «Правовий та соціальний захист родини», «Конвенції ООН – __ років» - обговорення основних положень.Листопад-грудень

Заступник з ВР, соціальний педагог, вчителі історії та правознавства

8

Постійно діюча виставка в шкільній бібліотеці з питань виховання дітей в родині «Швидка допомога» та інформаційні стенди для учнів, батьків з питань організації виховної роботи в школі (коридор І поверху).
Шкільні бібліотекарі
Виховна служба школи

9

Спільне засідання батьківського комітету та Комісії з профілактики правопорушень після відвідування неблагополучних сімей.
Виховна служба школи,

Голови БК та КПП10

Загально шкільні батьківські збори:

- успішність за І семестр та шляхи підвищення успішності у ІІ семестрі. Стан відвідування школи та поведінки учнів. Шкільна форма учнів.

- шкідливі звички серед підлітків та боротьба з ними - варто чи ні? – пед. лекторій для батьків


Січень

Адміністрація школи, БК, класні керівники
Заступник з ВР,

Соціальний педагог11

Класні батьківські збори:

- дитячий травматизм або як вберегти дитину? (лід, петарди, хлопавки тощо)- конфлікти в родині та шляхи їх вирішення;

Друга декада грудня

Класні керівники

12

Години спілкування старшокласників та їх батьків з волонтерами соціальних служб міста.

Січень

Соціальний педагог, педагог-організатор

13

Зустрічі з випускниками школи. Класні години «Мої батьки – випускники ЗОШ №3».(разом із батьками)

Лютий

Заступник з ВР, педагог-організатор, класні керівники

14

Поновлення шкільних інформаційних стендів виховної служби для батьків та учнів. (коридори, І, ІІ поверхи)

Січень

Виховна служба школи

15

Загальношкільне свято, присвячене Міжнародному жіночому дню 8 Березня. Родинні свята по класах.

Березень

Заступник з ВР, педагог-організатор, вчитель музики, керівн. гуртків, класні керівники

16

Рейди до родин, діти яких потребують постійної уваги з боку соціального педагога, шкільного психолога.

Перша декада березня

Соціал. педагог, шкільн. психолог, класні керівники

17

Малі педради, консультпункти для батьків дітей, які є порушниками дисципліни в класі, школі та пропускають заняття без поважних причин.

Березень

Адміністрація школи, класні керівники, виховна служба школи

18

Спільне засідання батьківського комітету та Комісії з профілактики правопорушень після відвідування неблагополучних сімей.

Друга декада березня

Виховна служба школи, голови БК та КПП

19

Загальношкільні батьківські збори:

 • про введення шкільної форми в школі на наступний навч. рік;

 • про результати навчання та поведінки учнів;

 • про профілактику підліткового травматизму;

 • про організацію відпочинку дітей влітку;

 • про ремонт школи та класу.

Квітень

Адміністрація школи, БК, класні керівники

20

Класні батьківські збори:

 • результати навчання та перспективи на новий навч. рік;

 • проведення навчальної практики, екскурсії;

 • підготовка до ремонту класних приміщень;

 • консультації: «Організація відпочинку дітей влітку»;

правила поведінки дітей на воді, в лісі, при переході дороги.

ТравеньКласні керівники21

Засідання МОКК з питань перевірки виконання планів роботи за рік, планування роботи, тематик засідань на наступний навч. рік.

Робота з документацією по закінченню навчального рокуТравень

Адміністрація школи

Заступник директора з ВР _________ Т.М.ШвачкоГолова шкільного МОКК _________ В.В.Сокол


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка