Окисно-відновні реакції, їх значення. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновникиСкачати 69.59 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір69.59 Kb.


Великомостівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»

Конспект уроку

на тему:
Окисно-відновні реакції, їх значення. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновники.


Підготував

вчитель хімії

вищої кваліфікаційної категорії

Великомостівського

НВК «Загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів-ліцей»

Сокальського району

Львівської області

Пальцева Ірина Василівна
2014

Тема уроку. Окисно – відновні реакції, їх значення. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновники.


Цілі уроку


навчальна: дати учням уявлення про суть процесів окиснення і відновлення та їх взаємозв’язок; розглянути окисно-відновні реакції (ОВР), метод електронного балансу; визначити місце ОВР серед основних типів хімічних реакцій; систематизувати набуті знання про типи хімічних реакцій; навчити складати рівняння простих ОВР методом електронного балансу; закріпити поняття “ступінь окиснення”, “окисник”, “відновник”, “окиснення”, “відновлення”;

розвиваюча: удосконалювати вміння визначати ступені окиснення елементів за формулами речовин; формувати вміння складати рівняння ОВР методом електронного балансу; розвивати вміння встановлювати зв'язок між місцем елемента у періодичній таблиці, будовою його атома, ступенем окиснення і поведінкою в ОВР; розвивати увагу, уміння сприймати інформацію, пам'ять, хімічне мовлення; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, робити висновки; продовжити формувати вміння працювати з алгоритмами, дидактичними матеріалами;

виховна: виховувати культуру поведінки під час уроку, культуру спілкування; толерантність, дружелюбність.
Очікувані результати навчання. Після цього уроку учні мають:

- давати визначення окисно-відновних реакцій;

- обґрунтовувати процес окиснення і відновлення;

- розпізнавати і називати валентність і ступінь окиснення, окисник і відновник;

- характеризувати значення окисно-відновних реакцій;

- пояснювати процеси віддачі та приєднання електронів, зміну ступенів окиснення елементів;

- застосовувати знання для написання рівнянь окисно-відновних реакцій, складання електронного балансу, визначення процесів окиснення і відновлення.
Учні повинні знати:

- суть процесів окиснення і відновлення, їх взаємозв’язок і протилежність;

- суть ОВР, їх місце у класифікації реакцій;

- суть методу електронного балансу.


Учні повинні вміти:

 • визначати ступені окиснення елементів;

 • знаходити окисник і відновник за зміною ступеня окиснення;

 • користуватися алгоритмом складання ОВР, складати найпростіші рівняння ОВР методом електронного балансу.

Тип уроку: засвоєння нових знань та формування вмінь і навичок.

Форма уроку: синтетичний з домінуванням евристичного методу навчання. Обладнання: опорні картки, періодична таблиця, алгоритм складання рівнянь ОВР, підручники, ящички з пробірками, розчини кислот, метали цинк і магній, розчин натрій карбонату.
Міжпредметні зв’язки: внутрішньоциклові: фізика, біологія, географія; між циклові: математика; міжтемні: “Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома”, “Типи хімічних реакцій”.
Прийоми перевірки знань:

 • фронтальне опитування;

 • індивідуальна робота за опорними картками, алгоритмом, завдання для самостійної роботи;

 • перевірка знань під час викладу нового матеріалу;

 • виконання експериментального завдання.

Форми самостійної роботи учнів:

 • спостереження;

 • експериментальне завдання;

 • робота з дидактичним матеріалом.Принципи навчання:

 • науковість;

 • послідовність;

 • усвідомленість;

 • індивідуальний підхід;

 • активність;

 • наочність;

 • доступність;

 • системність;

 • врахування вікових особливостей.


Девіз уроку: “ Будь-які перетворення речовин у навколишньому світі можна описати певними хімічними рівняннями”.
Хід уроку
I Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.
1.Метод “Мікрофон” – повторення основних питань з теми “Ступінь окиснення”.

а) Що таке ступінь окиснення (СО)?

б) Від чого залежить, який СО елемента у сполуці?

в) Що таке електронегативність?

г) СО атома елемента F, О, Н?

д) СО елементів-металів, неметалів?

е) СО атомів елементів у простих речовинах?

є) Чому рівна алгебраїчна сума СО елементів у сполуці?

ж) Як правильно записується значення СО?

з) Як змінюється СО атома при віддаванні електронів?

и) Як змінюється СО атома при прийманні електронів?

2.Виконання завдань за схемою “Два-чотири-всі разом”.

2.1.Індивідуальне завдання – визначити СО атомів у сполуках (1-2 хв).

P2O5, N2O, NH3, KClO3, Na2Cr2O7, KMnO4, Ca3(PO4)2

2.2.Перевірка в парі виконання 1 завдання.

2.3.Робота в парі – скласти формули сполук за відомими СО (2-3 хв).

+1 -2 -3 +1 +1 -2 +3 -2 +2 -2 +1 +4 -2 +1 +6 -2

NaO, PH, HS, AlO, CuO, HCO, HSO.

2.4.Створення груп по 4 чоловіки і перевірка 2 завдання.

2.5.Експериментальне завдання для груп (5-6 хв):

а) проробіть дослід із заданою парою речовин, проведіть спостереження;

б) чи відбувається хімічна реакція між заданою парою речовин? за якими ознаками?

в) запишіть рівняння реакції, визначіть ïï тип та СО елементів усіх речовин.

Повторення правил техніки безпеки при виконанні хімічного експерименту.

I група – Zn і HCl ІІІ група – Na2CO3 і HCl

ІІ група – Mg і H2SO4 IV група – Cu і HCl

2.6.З кожної групи один учень записує на дошці рівняння реакції і дає пояснення.

2.7.Проблемні запитання до всіх учнів:

а) Чи змінюється СО атомів елементів до і після реакції?

б) Чи відображає це тип реакції (сполучення, заміщення, розкладу, обміну)?

Учні роблять висновок, що класифікація хімічних реакцій за складом і кількістю речовин неповна і не виявляє глибинних змін у речовинах.
II Мотивація пізнавальної діяльності учнів.
1.Пропозиція учням. Подумайте, як нам спрямувати спільну роботу на уроці:

а) повторювати типи реакцій за відомою нам класифікацією;

б) виконувати вправи на визначення СО елементів;

в) дослідити поведінку речовин у реакціях і одержати нові знання про СО і типи реакцій.

2.Повідомлення теми і плану уроку.

План уроку

1.Процеси окиснення і відновлення, окисник і відновник.

2.Окисно-відновні реакції.

3.Поняття про метод електронного балансу.
3.Наголошення на важливості даної теми, девіз уроку.

ОВР дуже поширені у природі і нашому житті – реакції горіння, фотосинтез, грози, пожежі, дихання, травлення їжі.


III Сприйняття нового матеріалу.
1.Розглянемо, які процеси відбуваються з елементами, які змінили свій СО під час хімічної реакції, яку проводила І група учнів.

0 +2


Zn – 2e Zn

+1 0


H + 1e H

Отже, відбуваються два взаємо протилежні процеси – прийняття і віддавання електронів, тобто перехід електронів від одного елемента до іншого.

2.Введення нових термінів (робота з підручником):

- відновлення;

- окиснення;

- відновник;

- окисник.
3.Побудова схеми разом з учнями:
віддає

електрони

Відновник Окиснення

підвищує


ступінь

окиснення


приєднує

електрони

Окисник Відновленнязнижує

ступінь


окиснення
Висновок: електрони залишаються у системі реагуючих речовин і кількість відданих електронів рівна кількості прийнятих.

4.Закінчити схеми, вказати окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення:

0

а)N + 3e

+6

б)S + 6e

0

в)Ca – 2e

-2

г)S – 2e

Отже, в процесі окиснення елемент віддає електрони і є відновником; у процесі відновлення елемент приймає електрони і є окисником. Ці два взаємопов’язані процеси відбуваються під час ОВР.

5.Що називається ОВР? (учні самостійно дають визначення).

ОВР – це реакції, під час яких відбувається перехід електронів від одних елементів до інших.

6.Одним із методів розстановки коефіцієнтів ОВР є метод електронного балансу.

Робота учнів із алгоритмами запису рівнянь ОВР на схемі та в підручнику.

IV Закріплення вивченого матеріалу.
Розставити коефіцієнти методом електронного балансу(самостійна робота учнів):

а)KClO3 KCl + O2

б)ZnO + H2 Zn + H2O

в)Al + S Al2S3

г)Mg + O2 MgO
V Узагальнення вивченого.
Висновки:
1.ОВР – це реакції, під час яких відбувається перехід електронів.

2.ОВР так називаються тому, що перехід електронів від відновника до окисника можливий тільки під час двох взаємопов’язаних процесів окиснення і відновлення.

3.Що таке окисник і відновник, окиснення і відновлення.
VI Підсумки уроку. Оцінювання.
VII Домашнє завдання.
Вивчити параграф підручника

Творчі завдання:

1)скласти 2 схеми ОВР;

2)підготувати повідомлення про ОВР в нашому житті.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка