Оголошується набір на сертифікатну освітню професійну програмуСкачати 93.07 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір93.07 Kb.
прямоугольник 2293Оголошується набір на сертифікатну освітню професійну програмуінтелектуальний аналіз даних в клієнт-серверних базах даних

Керівники програми: - доценти к.т.н. М'якшило О.М., к.т.н. Харкянен О.В., к.т.н. Грибков С.В.

Менеджери – ас. Бобрівник К.Є., ас. Джуренко Т.С.

Сертифікатна освітня професійна програма " Інтелектуальний аналіз даних в клієнт-серверних базах даних" орієнтована на студентів бакалаврів, магістрів та аспірантів Національного університету харчових технологій, а також інших слухачів, які цікавляться теоретичними та практичними основами побудови баз даних та використанням їх для управління і прийняття рішень на основі інтелектуального аналізу даних в науковій та практичній діяльності.

Бази даних є основою інформаційних систем для управління роботою офісу, банка, підприємства, галузі. Існують бази даних державного рівня, які збирають статистичні дані по всім галузям народного господарства і життєдіяльності країни, є наукові бази даних, географічні, історичні тощо. Бази та сховища даних є основою, так званих BI (Business Intelligent) систем, які дозволяють, на основі накопичених даних, робити висновки та прогнози відносно ефективності роботи підприємства, організації, фірми, компанії, корпорації тощо.

Програма містить декілька видів класифікації баз даних, правила побудови структури баз даних, згідно стандарту IDEFX, засади мови запитів SQL, теорію та приклади сумісного використання баз даних та технологій інтелектуального аналізу даних.Програма має два ступеня складності. Перший ступінь орієнтований на пересічного користувача ПК, який володіє знанням офісних програм (пакету MS Office). На цьому рівні доступні деякі задачі інтелектуального аналізу даних за рахунок сумісного використання продуктів MS Access та MS Excel (з надбудовою "Інтелектуальний аналіз даних"). Другий рівень передбачає поглиблене вивчення теорії і практики баз даних, на основі серверної СКБД MS SQL Server, та пакету MS Visual Studio для реалізації задач інтелектуального аналізу даних.

прямоугольник 2293 Сертифікатна освітня професійна програма «Інтелектуальний аналіз даних в клієнт-серверних базах даних»

Ключові переваги програми:

 1. Здобуття слухачами новітніх знань з теорії та практики баз даних, набуття навичок використання отриманих знань в навчанні, науковій та практичній діяльності, при виконанні магістерської та дисертаційних робіт.

 2. Застосування сучасних методів навчання – семінарів, презентацій, індивідуальних завдань та лабораторних робіт у комп'ютерних класах з використанням сучасних СКБД MS Access, MS SQL Server, My SQL та MS Visual Studio.

 3. Набуття переваг при працевлаштуванні по закінченні університету, особистої конкурентоспроможності на ринку праці і формування успішної кар'єри в сфері застосування інформаційних технологій для управління, аналізу та прийняття рішень на підприємствах будь якого профілю та власності.

 4. Можливість участі у науково-практичних конференціях різного рівня з питань систем управління та інформаційних технологій, які проводяться в Національному університеті харчових технологій, та публікації результатів своїх досліджень у збірниках наукових праць університету, а також у інших виданнях що входять до міжнародних наукометричних баз.

 5. По завершенні навчання слухачам програми надається сертифікат. Прослухані за програмою навчальні дисципліни та результати контролю знань відображаються у додатку до сертифікату випускника сертифікатної програми Національного університету харчових технологій.

Організаторами і викладачами програми є провідні лектори кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій, які мають великий досвід практичної і наукової роботи на підприємствах харчової галузі та інших галузей народного господарства.

Програма передбачає вивчення наступних розділів навчальних дисциплін "Організація баз даних та знань", "Інтелектуальний аналіз даних", "Клієнт- серверні технології розроблення баз даних":

 1. Закони України, щодо захисту інформації та інтелектуальної власності.

 2. Види класифікації баз даних. Класифікація баз даних

 3. Поняття про модель даних. Реляційна модель даних.прямоугольник 2293

 4. Поняття предметної області. Проектування бази даних. Типи даних.

 5. Нормалізація даних, Цілісність даних, обмеження.

 6. Модифікація даних:

 7. прямоугольник 2293 1 рівень – робота з навігатором БД, форми;

 8. 2 рівень – оператори маніпулювання даними SQL.

 9. Вибірка даних з бази даних:

1 рівень – мова запитів QBE;

2 рівень – мова запитів SQL. 1. Поняття про DBEngin та Data Access в СКБД MS Access. Експорт даних:

1 рівень – в MS Excel;

2 рівень – в MS SQL Server. 1. Поняття про хмарні технології. Збереження даних у хмарі.

 2. Інтелектуальний аналіз даних.

Поняття про сучасні концепції збереження даних для проведення аналізу. Багатовимірні структури даних.

 1. Методи інтелектуального аналізу даних. Проектування та розробка сховищ і вітрин даних, OLAP-кубів,

 2. Аналіз інформації з використанням алгоритмів Data Mining:

1 рівень – в Access та OLAP-клієнті MS Excel;

2 рівень – в MS SQL Server та MS Analysis Services.

Програма включає проведення лекцій, а також практичних занять у формі семінарів, ділових ігор, розв'язання ситуаційних завдань та лабораторних занять, метою яких є набуття навичок створення БД та використання їх для інтелектуального аналізу даних і формування, на цій основі, управлінських рішень.

При вивченні даних дисциплін слухачі отримають глибоку та ґрунтовну підготовку. Навчання проводиться українською мовою.Тривалість програми - 10 тижнів, 40 годин (4 години на тиждень) денної або вечірньої форм навчання.

Слухачеві надається набір навчальних матеріалів в електронній формі.

Термін проведення навчання – з 3жовтня по 9 грудня 2016 року.

Термін закінчення формування груп – 23 вересня 2016 року.

Вартість навчання – від 2000 грн.. до 3000 в залежності від кількості слухачів. Можлива оплата частинами.

Мінімальна кількість слухачів – п'ять осіб.Формування навчальних груп відбувається на кафедрі інформаційних систем.

Записатися та дізнатися більше про програму та форми навчання можна на кафедрі інформаційних систем, каб. А-338 тел. (044) 287-96-77 М'якшило Олена Михайлівна, Грибков Сергій Віталійович; e-mail: mem2004@ukr.net, helen_nuft@ukr.net; на сайті кафедри інформаційних систем.Розподіл годин за темами наведено в таблиці 1

прямоугольник 2293Таблиця 1

Назва теми

Вид занять

Кількість годин

Тиждень

Примітка

1

2

3

4

5

Закони України, щодо захисту інформації та інтелектуальної власності. Види класифікації баз даних. Класифікація баз даних. Вибір теми випускної роботи

Лекція

Практична

робота


2

2


1

Доц. М'якшило О.М.

Поняття про модель даних. Реляційна модель даних. Поняття предметної області. Проектування бази даних. Типи даних.

Лекція

Лабораторна робота2

2


2

Доц. М'якшило О.М.

Ас. Бобрівник К.Є.Нормалізація даних, Цілісність даних, обмеження.

Модифікація даних: робота з навігатором БД, форми введення даних; оператори маніпулювання даними SQL.Лекція

Лабораторна робота2

2


3

Доц. М'якшило О.М.

Бобрівник К.Є.Вибірка даних з бази даних: мова запитів QBE; SQL. Подання результатів вибірки у вигляді форм, звітів та графіків

Лекція

Лабораторна

робота


2

2


4

Доц. М'якшило О.М.

Ас. Джуренко Т.С.

1

2

3

4

5

Поняття Експорт даних: в MS Excel; в MS SQL Server. Поняття про хмарні технології. Збереження даних у хмарі.

Лекція

Лабораторна робота2

2


5

Доц. М'якшило

О.М.


Ас. Джуренко Т.С.

Інтелектуальний аналіз даних. Поняття про сучасні концепції збереження даних для проведення аналізу. Багатовимірні структури даних.

Побудова структури сховища данихЛекція

Практична

робота


2

2


6

Доц. Харкянен О.В.

Доц. Грибков С.В.Методи інтелектуаль-ного аналізу даних. Проектування та розробка сховищ і вітрин даних, OLAP-кубів

Лекція

Лабораторна робота2

2


7

Доц. Харкянен О.В., Доц. Грибков С.В.

Аналіз інформації з використанням алгоритмів Data Mining:

в Access та OLAP-клієнті MS Excel;

в MS SQL Server та MS Analysis Services.


Лекція

Лабораторна

робота


4

4


8,9

Доц. Харкянен О.В., Доц. Грибков С.В.

Виконання випускної роботи по обраній темі

Захист випускної роботи

2

10

Доц. М'якшило О.М., Доц. Харкянен О.В., Доц. Грибков С.В.

прямоугольник 2293

прямоугольник 2293Приклади застосування інтелектуального аналізу даних

ЦЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ !!!Побудова прогнозівПобудова дерева прийняття рішеньпрямоугольник 2293Визначення складових продукції, що користується

найбільшим попитомІ багато іншого ...


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка