«Огляд змін податкового законодавства»Скачати 112.15 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір112.15 Kb.
«Огляд змін податкового законодавства»

(тези начальника управління правової роботи Головного управління ДФС у Черкаській області Сергія Івановича Гришка)


Шановні платники! Шановні друзі!
Вітаю вас на черговому вебінарі фіскальної служби.
Сьогодні ми висвітлимо зміни податкового та митного законодавства.

Роботу побудуємо наступним чином.

Кожен лектор спочатку викладе тему. Потім озвучить відповіді на раніше отримані запитання по темі. А тоді – відповість на запитання власне учасників вебінару, які надійдуть у чаті та на електронну адресу.
Тож, шановні, пропоную надсилати запитання на адресу проекту, яку ви бачите на слайді.
Нагадую, ми працюємо на ресурсі «Допомога платнику», онлайн відео ви переглядаєте у розділі «Онлайн», а запис можна подивитись в архіві «Допомоги».
Відповіді на всі запитання вебінару ми уже сьогодні викладемо на сайт ГУ ДФС у Черкаській області.
_________________________________________________________
Закон №655
1 вересня 2015 набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України від 17.07.2015 №655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків».
На що слід звернути увагу.


  1. Перевірки

Законом №655 уточнено умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.

Передбачено, що за наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

Уточнено вимоги до наказу про проведення перевірки, копію якого повинні вручати перевіряючи: дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу

До цього часу детальні вимоги щодо змісту були висунуті ПКУ лише до направлення на проведення перевірки. Нагадаю, посадові особи, які прийшли з метою проведення документальної виїзної та/або фактичної перевірки повинні пред’явити: копію наказу про проведення перевірки, оригінал направлення на перевірку та документи, що посвідчують особу, оформлені згідно наступних вимог.


Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 Податкового кодексу України.

Водночас якщо платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу застосовуватиметься адміністративний арешт майна (до цього часу це було тільки по документальних перевірках).Підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктами 35 і 36 такого змісту:

Ряд норм виключено що стосуються проведення перервімо по КПК

36. У разі якщо судом за результатами розгляду кримінального провадження про кримінальне правопорушення, яке було розпочато до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" (Закон №655) і предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, в якому встановлена несплата податкових зобов’язань або винесена ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами з цього питання, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили


  1. Консультації.

Законом №655 визначено порядок надання податкових консультацій.

Тепер проведення періодичного узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов’язань відноситься до повноважень центрального органу орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (Міністерство фінансів України). Узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків.

Узагальнюючі консультації затверджуються наказом Міністерства фінансів України. Вони підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України, протягом 5 календарних днів.

Інші консультації, крім узагальнюючих, надаються: в усній формі - контролюючими органами; у письмовій або електронній формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

При цьому надані консультації підлягають обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків та його податкової адреси.

Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору. Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду. Протягом 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію


  1. Звітність

Починаючи з 1 вересня податкові декларації поштою треба надсилати на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ПКУ – до цього часу декларації надсилались за 10 днів до закінчення граничного строку.

Також потрібно подавати доповнення до декларації в електронній формі платник, для якого Податковим кодексом України встановлено обов’язок подання звітності в електронній формі, і який вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання та надає разом з податковою декларацію доповнення довільної форми з поясненням мотивів подання доповнення. До цього вимоги щодо надсилання електронного доповнення до декларації не було.


  1. Інше
  1. Визначення безнадійної заборгованості:

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;

п.14.1.11 «безнадійна заборгованість» доповнено підпунктом "з" такого змісту:

з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
  1. Підвищено вартісну межу для основних засобів з 2500 до 6000 грн.

  2. Доповнено підстави взяття на облік нерезидента. Так, у разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент береться на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відповідного об’єкта. Перелік документів для реєстрації наведений Законом №655

  3. Уточнено порядок нарахування пені – доповнено ст.129 ПКУ

Нарахування пені розпочинається:
а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом; (раніше – від першого робочого дня).

ДОПОВНЕНО.

"129.9. У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом".

35. Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн гривень, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені цим Кодексом, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов’язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.


Закон №654
1 вересня 2015 набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України від 17.07.2015 №654-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності».

Так, з 1 вересня не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг (доданий підпункт «і» до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. Також дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів звільнені від сплати земельного податку(пункт 282.1 статті 282 Податкового кодексу України доповнено відповідним підпунктом 282.1.4).


Закон №653
1 вересня 2015 набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України від 17.07.2015 №653-VIII «Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб». Починаючи з 1 вересня 2015 року Управління Пенсійного фонду України при нарахуванні та виплаті пенсій учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», не нараховують і не утримують податок на доходи фізичних осіб. Як роз’яснила Державна фіскальна служба України починаючи з 1 вересня 2015 вказані доходи повинні зазначатися у розрахунку за формою №1-ДФ тільки з ознакою доходу «128» та звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Звільнення від оподаткування військовим збором грошового забезпечення учасників АТО
9 вересня 2015 вводиться в дію Закон України від 18 червня 2015 року №548-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції», який набрав чинності 9 липня ц.р. Тепер військовим збором не оподатковуватиметься грошове забезпечення безпосередніх учасників антитерористичної операції.

Так, підпункт 1.7 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено новими абзацами такого змісту: «Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції. Порядок підтвердження статусу зазначених осіб з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором визначається Кабінетом Міністрів України».Підвищено ціни на окремий алкоголь
1 вересня 2015 стартував новий етап підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі алкогольні напої. Вказане підвищення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №426 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957».

Перше підвищення було з липня ц.р. Постанова №426 набрала чинності 11 липня 2015, з її текстом та додатком – таблицею цін можна ознайомитись на сайті головного управління ДФС в області.

Зокрема мінімальна роздрібна ціна пляшки горілки сорок градусів – 54-90 грн.; коньяк три зірки – 84 грн.; коньяк 4 зірки – 89 грн.; коньяк 5 зірок – 94 грн.; віски, джин, ром (сорок градусів) – 109 грн.

Дякую за увагу і передаю слово наступному спікерові.


___________________________________________________________________
Дякую усім учасникам за роботу. Сподіваюсь, ви почули важливу для себе інформацію і відповіді саме на ваші запитання.
Якщо у вас все-таки залишились запитання, або виникли нові, направляйте їх протягом тижня відсьогодні на адресу проекту, яку ви бачите на слайді. Ви отримаєте письмові консультації.
Також це оголошення стосується і платників, які дивитимуться вебінар у запису.
Просимо вас направити і свої відгуки про вебінар та побажання щодо наступних заходів.

Тема наступного вебінару, який відбудеться 11 вересня – робота системи електронного адміністрування ПДВ.
Чекаємо ваших запитань!
Дякую за участь у проекті. Всього найкращого.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка