Огляд данихСкачати 456.85 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.12.2016
Розмір456.85 Kb.
  1   2


ОГЛЯД ДАНИХ

про стан здійснення судочинства

Харківського апеляційного адміністративного суду за 2014 рік
Конституцією України головним пріоритетом державної політики, найвищою соціальною цінністю визнано людину, а її права і свободи та їх гарантії стали визначальними для змістовної характеристики діяльності держави.

Статтею 55 Конституції України кожному гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Вказане право реалізується шляхом звернення до адміністративного суду, завданням якого є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Положеннями ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень апеляційного суду віднесено аналіз судової статистики.

Викладені нижче показники статистичного звіту, а саме кількість розглянутих адміністративних справ за поданими апеляційними скаргами, якими оскаржуються рішення місцевих адміністративних судів, свідчать про важливу роль адміністративних судів, які з кожним днем все більше утверджують свої позиції в нашій державі. Приведений огляд даних дає змогу порівняти, дослідити закономірності і тенденції зміни динаміки показників апеляційного перегляду адміністративних справ.

Для відстеження динаміки здійснення судочинства Харківським апеляційним адміністративним судом в огляді будуть досліджені показники за 2014 рік на підставі офіційних статистичних даних звітів: форми № 22-а «Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах», форми № 2-а « Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», звіту форми № 2-ВП «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами Президента України у 2014 році», звіту форми № 2-ВМ «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році», звіту форми № 2-ВД «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами народних депутатів у 2014 році» а також даних комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» в порівнянні із статистичними даними 2007-2013 років.

Відповідно до Указу Президента України від 16 листопада 2004 року №1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» юрисдикція Харківського апеляційного адміністративного суду поширюється на Полтавську, Сумську та Харківську області.

Крім зазначених окружних адміністративних судів судочинство, за правилами Кодексу адміністративного судочинства України здійснювалось у першій інстанції загальними і господарськими місцевими судами.

Відповідно до частин першої, третьої та четвертої статті 1 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції», розпорядження Вищого адміністративного суду України № 193 від 2.09.2014 «Про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції», Розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 2710/38-14 від 02.09.2014 «Про визначення територіальної підсудності справ» Харківським апеляційним адміністративним судом переглядалися адміністративні справи за апеляційними скаргами, що підлягали перегляду в апеляційному порядку Донецьким апеляційним адміністративним судом.

Протягом 6 років діловодство в Харківському апеляційному адміністративному суді здійснюється з використанням автоматизованої системи документообігу суду. За допомогою комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» в суді відбуваються всі без винятку дії, які супроводжують проходження адміністративних справ по стадіям адміністративного процесу. Це реєстрація та розподіл адміністративних справ між суддями, підготовка процесуальних документів, формування статистичної звітності, направлення копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень тощо.
Статистичні дані здійснення судочинства Харківським апеляційним адміністративним судом у 2014 році у порівнянні з минулими роками
Загальні відомості провадження у справах за апеляційними скаргами у 2014 році

в порівнянні з 2007-2013 роками
Протягом всього часу роботи Харківського апеляційного адміністративного суду, починаючи з 2 квітня 2007 року по 31 грудня 2014 року, до суду надійшло більше 608,5 тисяч адміністративних справ за апеляційними скаргами. У 2014 році середньомісячне надходження на одного суддю становило 43 апеляційні скарги.

У звітному періоді, як і у 2007-2013 роках, було забезпечено якісний розгляд справ у розумні строки. Всі ухвали про відкриття апеляційного провадження, закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду були прийняті у строки, визначені ст. ст. 189, 190 КАСУ.

За весь час роботи суду за результатами апеляційного перегляду майже у 608 тисячах адміністративних справ ухвалено остаточне судове рішення, що становить 99,9 % від загальної кількості справ, що перебували в провадженні суду.

Порівняно з 2013 роком середньомісячне навантаження суддів щодо постановлених судових рішень зменшилось у 14 разів та становить 44 рішення. Слід зазначити, що станом на 31 грудня 2014 року навантаження розраховано на 33 фактично працюючих з 43 згідно штатного розпису суддів Харківського апеляційного адміністративного суду.загальна кількість справ, по яким переглянуто судове рішення

загальна кількість судових рішень залишених без змін

%

загальна кількість скасованих та змінених судових рішень

%

усього

з ухваленням нового рішення

2007 рік

1 958

1 051

54%

891

578

46%

2008 рік

6 923

3 655

53%

3 161

2 512

46%

2009 рік

79 880

67 376

84%

12 369

11 465

15%

2010 рік

94 791

85 811

91%

8 756

7 597

9%

2011 рік

98 780

49 899

51%

48 700

6 256

49%

2012 рік

113 312

68 507

60%

44 614

12733

39%

2013 рік

184573

134859

73%

49 714

11310

27%

2014 рік

12736

9 051

71%

3 685

2 395

29%

Усього:

592 953

420 209

71%

171 890

54846

29%

В порівнянні з 2007 та 2008 роками відсоток скасованих та змінених судових рішень, ухвалених судами першої інстанції у 2014 році зменшився на 17% , у порівнянні з 2011 – на 20%, з 2012 роком - на 10 %. У порівнянні з 2013 роком цей показник збільшився на 2%, з 2009 роком - збільшився на 14%, з 2010 роком - збільшився на 20%, що свідчить про незначне погіршення якості розгляду судами першої інстанції адміністративних справ у порівнянні з попереднім роком. Основними підставами (65%) для скасування постанов та ухвал судів першої інстанції було порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Залишок нерозглянутих справ у відсотковому значенні до загальної кількості справ, що перебували в провадженні суду, в 2007 році становив 39%, у 2008 році – 31%, у 2009 році - 24%, у 2010 році - 2%, у 2011 році - 10%, у 2012 році - 6%. У 2013 році він був найнижчим за всі роки роботи суду і становив 0,5% (фактично 1028 справ). У 2014 році залишок становить 5% (790 справ), що майже в 8 разів менше порівняно з 2007 роком, в 6 разів менше порівняно з 2008 роком, у 2,5 рази більше порівняно з 2010 роком, в 2 рази менше порівняно з 2011 роком і майже не змінився порівняно з 2012 роком.
Апеляційний перегляд постанов судів першої інстанції в розрізі категорій адміністративних справ
Протягом 2007 – 2014 років Харківським апеляційним адміністративним судом переглянуто 571 876 постанов суду першої інстанції за апеляційними скаргами.

З 1 січня 2014 року введено в дію Класифікатор адміністративних справ, затверджений рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 31.10.2013 за № 114. У зв’язку з цим доречно проаналізувати статистичні дані за категоріями адміністративних справ за 2013-2014 роки.Майже 49% переглянутих постанов у 2014 році становили справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, 26% - справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог.


Категорії справ

Загальна кількість переглянутих постанов за апеляційними скаргами

Частка до загальної кількості переглянутих постанов

2013 рік

2014 рік

%

2013 рік

2014 рік

%

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

6

29

+383%

0,003%

0,3%

+0,297%

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

94

67

-29%

0,05%

0,6%

+0,55%

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

304

231

-24%

0,2%

2,2%

+2%

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

5

12

+142%

0,003%

0,1%

+0,097%

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

386

579

+50%

0,2%

5,6%

+5,4%

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

483

552

+14%

0,3%

5,3%

+5%

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

39

51

+31%

0,02%

0,5 %

+0,48%

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

4140

2695

-35%

2,3%

26%

+23,7%

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

153

177

+16%

0,1%

1,7%

+1,6%

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

173592

5087

-97%

96,4%

49%

-47,4%

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

617

575

-7%

0,3%

5,5%

+5,2%

Справи зі спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

271

290

+7%

0,2%

2,8%

+2,6%

Інші категорії справ

71

78

+10%

0,04%

0,8%

+0,76%

Всього:

180161

10 423

-94%

-

-

-


Статистичні дані здійснення судочинства Харківським апеляційним адміністративним судом у 2014 році
Протягом 2014 року Харківським апеляційним адміністративним судом, як судом першої інстанції, не розглядалися адміністративні справи у випадках, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

У 2014 році на розгляді Харківського апеляційного адміністративного суду перебувало 14 809 адміністративних справ за апеляційними скаргами. Із загальної кількості апеляційних скарг, які знаходились на розгляді суддів, ухвалено остаточне судове рішення у 14 019 справах, або у 95 %. Залишок справ за апеляційними скаргами, щодо яких не ухвалено судове рішення, у звітному періоді склав 790 справ, або 5 %.

Протягом звітного періоду повернуто 660 апеляційних скарг, що від загальної кількості остаточних рішень складає 5%, відмовлено у відкритті апеляційного провадження по 542 скаргам, що складає 4% .

У звітному періоді відкрито апеляційне провадження за 12 553 апеляційними скаргами. По 12 813 справам закінчено апеляційний розгляд, що складає 91 % від загальної кількості розглянутих справ. Закрито апеляційне провадження по 115 справам, або 0,8 %. По 30 справам судове рішення визнане нечинним із закриттям провадження по справі.

У звітному періоді на розгляді Харківського апеляційного адміністративного суду перебувало 12 030 апеляційних скарг по адміністративним справам щодо оскарження постанов суду першої інстанції та 2 779 апеляційних скарг по адміністративним справам щодо оскарження ухвал суду першої інстанції.

Ухвалено остаточне рішення по 11383 справам за апеляційними скаргами щодо постанов, або 81 %, та по 2 636 справам за апеляційними скаргами щодо ухвал, або 19%.


Залишок нерозглянутих справ у звітному періоді за апеляційними скаргами, поданими на постанови судів першої інстанції, склав 647 справ, або 5 %, а за апеляційними скаргами, поданими на ухвали, склав 143 справи, або 5 %.


Результати розгляду справ за апеляційними скаргами поданими на постанови
За звітний період суддями Харківського апеляційного адміністративного суду переглянуто 10 423 постанови судів першої інстанції.

За результатами апеляційного перегляду постанов місцевих адміністративних судів залишено без змін 7 764 постанови, або 74 %; змінено 173 постанови; скасовано 2 486 постанов, або 24 %.

За наслідками скасування постанов суду першої інстанції:

- по 110 справам прийнято ухвалу про закриття провадження у справі. Підстави ухвалення таких рішень:

а) по 80 справам - розгляд справи, яку не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

б) по 10 справам позивачем було подано заяву про відмову від адміністративного позову;

в) по 1 справі у зв’язку з примиренням сторін;

г) по 16 справам підставою закриття провадження стало наявність таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами;

д) по 3 справам провадження закрито в зв’язку зі смертю або оголошенням в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, по спірним правовідносинам, які не допускають правонаступництва.

- без розгляду залишено позовну заяву по 453 справам, з них:

а) по 29 справам в зв’язку з надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви;

б) по 424 справам, або 17 % від загальної кількості скасованих постанов в зв’язку з іншими підставами, а саме: звернення до адміністративного суду з адміністративними позовами після закінчення строків, установлених законом.

- по 1923 справам прийнято нову постанову, підставами ухвалення такого рішення стало:

а) по 56 справам у зв’язку з неповним з’ясуванням судом обставин, що мають значення для справи;

б) по 5 справам у зв’язку з недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;

в) по 80 справам в зв’язку з невідповідністю висновків суду обставинам справи;

г) по 1782 справам, або 72 % від загальної кількості скасованих постанов, в зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.


Апеляційний перегляд постанов судів першої інстанції

в розрізі категорій адміністративних справ


Найбільшу частку переглянутих судових рішень у адміністративних справах, а саме 5 087 рішень, або 49 % від їх загальної кількості, склали рішення у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян. Серед них: щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) – 1 425 справ, або 28 % від загальної кількості справ вищезазначеної категорії; щодо соціального захисту дітей війни – 2 272 справи, або 45 %; щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 716 справ, або 14 % від загальної кількості справ вищезазначеної категорії.

За результатами апеляційного розгляду справ даної категорії 3 635 постанов залишено без змін, скасовано та змінено 1 452 судових рішення, отже, тільки 71 % судових рішень першої інстанції залишено без змін.

Також аналіз статистичних даних свідчить про те, що вирішення спорів у деяких категоріях адміністративних справ викликає певні труднощі, що призводить до скасування судових рішень.

Так, у справах зі спорів щодо забезпечення права особи на доступ до публічної інформації скасовано 32 % постанов; забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів – 24% постанов.

Так, у справах з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема у спорах щодо транспорту та перевезення пасажирів скасовано 23 % постанов, охорони здоров’я – 27% постанов.

У справах з приводу реалізації державної політики у сфері економіки скасовано 21% постанов, зокрема у сфері:  • дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності скасовано 20 % постанов;

  • митної справи – 22% постанов; серед них щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД – 38% постанов; оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару – 21% постанов;

  • державного регулювання цін і тарифів – 32 % постанов;

  • управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель – 35 % постанов;

  • реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання – 32 % постанов.

У справах зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування скасовано 31 % постанов судів першої інстанції, зокрема зі спорів у сфері:

- містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності – 36 % постанов;

- розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам – 33 % постанов;

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) – 29 % постанов.

У справах зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами скасовано 34 % постанов.

Серед справ зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог найбільша кількість скасованих постанов по справам щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) – 30%; реалізації податкового контролю – 24 % постанов; стягнення податкового боргу – 23% постанов; адміністрування податку з доходів фізичних осіб – 22% постанов; акцизного податку – 22%.

У справах зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики у сфері процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи - скасовано 32 % постанов.

Іншою вагомою категорією є справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (26 % скасованих постанов), зокрема зі спорів щодо:

- збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування скасовано 22 % постанов;

- загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття – 33 % постанов;

- загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) скасовано 32 %, серед них у зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання - 84 % постанов;

- соціального захисту дітей війни - 22 %, серед них 60 % постанов скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду у зв’язку з іншими підставами, а саме у зв’язку з тим, що адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків установлених законом для звернення до адміністративного суду;

- соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 33 %, серед них 75 % постанов скасовано у зв’язку із порушенням норм матеріального або процесуального права; 18 % постанов скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду у зв’язку з іншими підставами (адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду);

- соціального захисту сімей із дітьми - скасовано 31 % постанов;

- реалізації публічної житлової політики – 23% постанов.

У справах зі спорів з приводу забезпечення юстиції найбільший відсоток скасованих справ у сферах: судоустрою – 27 % , прокуратури – 25% та виконавчої служби та виконавчого провадження – 24 %.

Також значний відсоток скасованих постанов у справах зі спорів, пов’язаних з публічною службою, – 31 %, зокрема у справах щодо проходження служби – 24%, щодо звільнення з публічної служби – 35 %.
Апеляційний перегляд постанов судів першої інстанції в розрізі областей
Як зазначалось, юрисдикція Харківського апеляційного адміністративного суду поширюється на Харківську, Полтавську та Сумську області. Поряд з окружними адміністративними судами судочинство за правилами Кодексу адміністративного судочинства України здійснювалось місцевими загальними та господарськими судами. Також Харківським апеляційним адміністративним судом з 5 вересня 2014 року переглядалися адміністративні справи за апеляційними скаргами, підсудні адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Аналізуючи роботу Харківського апеляційного адміністративного суду упродовж звітного періоду, слід зазначити, що найбільша кількість розглянутих справ за апеляційними скаргами припадає на рішення судів першої інстанції, постановлені судами Харківської області – 4 192 справи, або 40 % від загальної кількості справ, розглянутих у звітному періоді.

Найбільша кількість розглянутих справ за апеляційними скаргами, поданими на постанови, постановлена Харківським окружним адміністративним судом – 3 015 справ, або 29 % від загальної кількості справ, розглянутих у звітному періоді.

Найбільша кількість скасованих постанов ухвалена судами Харківської області – 26% від загальної кількості переглянутих судових рішень, постановлених судами цієї області.розгля

нуто апеля

ційних скарг


постанову суду залише

но без змінпостанову суду змінено, скасовано

відсоток скасова

них та змінених постанов у 2014 роцівідсоток скасова

них та змінених постанов у 2013 роцівідсоток скасова

них та змінених постанов у 2012 роцівідсоток скасова них та змінених постанов у 2011 році

відсоток скасова

них та змінених постанов у 2010 роціПолтавська область

2 446

1 805

641

26%

34%

57%

72%

8%

Сумська область

1 798

1 355

443

25%

23%

36%

45%

10%

Харківська область

4 192

3 075

1 117

27%

23%

34%

47%

8%

Усього:

8 436

6 235

2 201

х

х

х

х

х


Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на постанови, ухвалені місцевими адміністративними судами Харківської області


За звітний період Харківським апеляційним адміністративним судом розглянуто 4 192 апеляційні скарги на постанови місцевих адміністративних судів Харківської області, з яких скасовано 1 074 постанови суду. Постанови суду скасовувались з наступними наслідками:

- закрито провадження у 57 справах, що складає 5 %. Підставами ухвалення такого рішення у 70 % справ став розгляд справ, які не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

- залишено позовну заяву без розгляду у 156 справах, що складає 15 %; серед них – 87 % у зв’язку з за іншими підставами (адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду);

- прийнято нову постанову по 861 справі, або по 80 % від загальної кількості скасованих постанов; у 93 % справ підставою для скасування стало порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Понад 50 % скасованих та змінених судових рішень було ухвалено наступними місцевими судами: Вовчанським районним судом Харківської області, Дергачівським районним судом Харківської області, Дзержинським районним судом м. Харкова, Жовтневим районним судом м. Харкова, Зміївським районним судом Харківської області, Московським районним судом м. Харкова, Орджонікідзевським районним судом м.Харкова, Первомайським міськрайонним судом Харківської області.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що 25 із 39 судів Харківської області мають відсоток скасованих постанов, що перевищує 20 %.

Найбільша кількість постанов, які були оскаржені в апеляційному порядку, ухвалені Харківським окружним адміністративним судом 3 015 постанов, або 72 %; із них скасовано 19 % постанов:

1) скасовано із прийняттям ухвали про закриття провадження у справі - 25 постанов. Підстави ухвалення таких рішень:

- по 16 справам, або 64 % - розгляд справи, яку не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

- по 6 справам позивачем було подано заяву про відмову від адміністративного позову;

- по 2 справам підставою закриття провадження стало наявність таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами;

- по 1 справі провадження закрито в зв’язку зі смертю або оголошенням в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, по спірним правовідносинам які не допускають правонаступництва.

2) скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду - 28 постанов:

- по 18 справам в зв’язку з надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви;

- по 10 справам у зв’язку з іншими підставами;

3) скасовано та прийнято нову постанову по справі – 514 постанов, із них:

- в зв’язку з неповним з’ясуванням судом обставин, що мають значення для справи – 23 постанови, або 4,5 %;

- в зв’язку з недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважав встановленими - 2 постанови;

- в зв’язку з невідповідністю висновків суду обставинам справи – 22 постанови, або 4 %;

- в зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи – 467 постанов, або 91 %.

Кількість переглянутих постанов, ухвалених Московським районним судом м. Харкова складає 249 постанов, або 6 %; з яких залишено без змін 38 % від їх загальної кількості, скасовано 61 % постанов, із них:

1) скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду за іншими підставами – 87 постанов, або 58 %. Адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, встановлених законом для звернення до адміністративного суду;

2) скасовано та прийнято нову постанову по справі - 55 постанов, або 36 %. Підставами ухвалення такого рішення у 96 % справ були порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи;

3) закрито провадження по 9 справам, підставою ухвалення такого рішення в 89 % справ став розгляд справи, яку не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.


Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на постанови, ухвалені місцевими адміністративними судами Полтавської області
За звітний період Харківським апеляційним адміністративним судом переглянуто 2 446 постанов місцевих адміністративних судів Полтавської області, або 23 % від загальної кількості переглянутих постанов, з яких скасовано 23 % постанов судів та змінено 4 % постанов. Постанови суду скасовувались з наступними наслідками:

- закрито провадження по 33 справам, або по 6 %; підставами ухвалення такого рішення у 67 % справ став розгляд справ, які не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

- залишено позовну заяву без розгляду за іншими підставами по 70 справам, або 13 %. Серед них по 97 % справ адміністративний позов було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду;

- прийнято нову постанову по 451 справі, або по 81 % від загальної кількості скасованих постанов. Основною причиною ухвалення такого рішення у 91 % є порушення судами норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Понад 50 % скасованих та змінених судових рішень спостерігаються в Глобинському районному суді Полтавської області, Кременчуцькому районному суді Полтавської області, Лохвицькому районному суді Полтавської області та Лубенському міськрайонному суді Полтавської області.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що тільки 8 із 33 судів Полтавської області мають відсоток скасованих постанов, що не перевищує 20 %.

Всі судові рішення, ухвалені Козельщинським районним судом Полтавської області, Машівським районним судом Полтавської області, Чорнухинським районним судом Полтавської області були залишені без змін.

Найбільша кількість постанов, які були оскаржені в апеляційному порядку, ухвалена Полтавським окружним адміністративним судом і складає 1208 постанов, або 49 %, з яких 80 % залишено без змін від їх загальної кількості, скасовано 19 % постанов, із них:

1) скасовано із прийняттям ухвали про закриття провадження у справі - 14 постанов. Підстави ухвалення таких рішень:

- по 11 справам - розгляд справи, яку не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

- по 2 справам - відмова від адміністративного позову;

- по 1 справі у зв’язку з примиренням сторін.

2) скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду - 6 постанов;

3) скасовано та прийнято нову постанову по справі – 206 постанов, із них:

- в зв’язку з неповним з’ясуванням судом обставин, що мають значення для справи – 8 постанов;

- в зв’язку з невідповідністю висновків суду обставинам справи – 15 постанов;

- в зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи – 183 постанов, або 89 % .

Автозаводським районним судом м. Кременчука за звітний період переглянуто 220 постанов, що складає 9 % від переглянутих постанов по області, з яких скасовано 28 % постанов, із них:

1) скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду - 6 постанов. Серед них по 83 % справ адміністративний позов було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду;

2) скасовано та прийнято нову постанову по 45 справам, або 66% від загальної кількості скасованих постанов; підставами ухвалення такого рішення у 93 % справ було порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання;

3) скасовано із прийняттям ухвали про закриття провадження у справі - 14 постанов; підставами ухвалення такого рішення у 79 % справ став розгляд справ, які не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.
Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на постанови, ухвалені місцевими адміністративними судами Сумської області
За звітний період Харківським апеляційним адміністративним судом переглянуто 1 798 постанов місцевих адміністративних судів Сумської області, або 17 %, з яких скасовано 23 % постанов та змінено 1 % постанов. Постанови судів скасовувались з наступними наслідками:

- закрито провадження по 20 справам, підставами ухвалення такого рішення у 90 % став розгляд справи, яку не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

- 34 справи скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду, підставами ухвалення такого рішення у 82% були інші підстави, а саме те, що адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду;

- прийнято нову постанову по 363 справам, основною причиною ухвалення такого рішення у 91 % є порушенням судами норм матеріального та процесуального права під час вирішення справ адміністративної юрисдикції.

Показники скасованих і змінених судових рішень понад 40 % по відношенню до загальної кількості переглянутих судових рішень місцевих судів, спостерігаються у Глухівському районному суді Сумської області, Конотопському міськрайонному суді та Путивльському районному суді Сумської області.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що 17 із 22 судів Сумської області мають відсоток скасованих постанов, що перевищує 20 %.

Майже протилежна ситуація склалась у Ямпільському районному суді Сумської області - всі судові рішення, ухвалені цим судом, залишено без змін.

Найбільший відсоток переглянутих постанов судів Сумської області за апеляційними скаргами складають постанови Сумського окружного адміністративного суду - 62% постанов, з яких скасовано 17 % постанов. Із них:

1) скасовано із прийняттям ухвали про закриття провадження у справі - 12 постанов. Підстави ухвалення таких рішень:

-по 11 справам - розгляд справи, яку не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

- по 1 справі - відмова від адміністративного позову;

2) скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду - 7 постанов;

- по 5 справам в зв’язку з надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви;

- по 2 справам у зв’язку з іншими підставами;

3) скасовано та прийнято нову постанову по справі – 172 постанови, із них:

- в зв’язку з неповним з’ясуванням судом обставин, що мають значення для справи – 4 постанови;

- по 1 справі у зв’язку з недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважав встановленими;

- в зв’язку з невідповідністю висновків суду обставинам справи – 15 постанов;

- в зв’язку з порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи – 152 постанови, або 88 % .

За результатами розгляду 192 апеляційних скарг, поданих на постанови Зарічного районного суду м. Сум, скасовано 27 % постанов, із них:

1) скасовано із прийняттям ухвали про закриття провадження у справі – 2 постанови у зв’язку із неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства;

2 ) скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду за іншими підставами – 14 постанов. Адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду;

3) скасовано та прийнято нову постанову по справі - 35 постанов; підставами ухвалення таких рішень у 94 % справ було порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.
Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на постанови, ухвалені місцевими адміністративними судами Донецької та Луганської областей
За звітний період Харківським апеляційним адміністративним судом переглянуто 1 914 постанов місцевих адміністративних судів Донецької області, або 18 %, з яких скасовано 24 % постанов та змінено 1 % постанов. Постанови судів скасовувались з наступними наслідками:

- 189 справ скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду; підставами ухвалення такого рішення у 99% були інші підстави, а саме те, що адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду;

- прийнято нову постанову по 230 справам; основною причиною ухвалення такого рішення у 97 % є порушенням судами норм матеріального та процесуального права під час вирішення справ адміністративної юрисдикції.

За результатами розгляду справ за апеляційними скаргами поданими на постанови, постановлені судами цієї області, найбільша кількість переглянутих постанов припадає на:

- Жовтневий районний суд м. Маріуполя - 634 постанови, з яких скасовано 9%;

- Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя – 381 постанова, з яких скасовано 51%;

- Приморський районний суд м. Маріуполя – 362 постанови, з яких скасовано 9%.

За звітний період Харківським апеляційним адміністративним судом переглянуто 72 постанови місцевих адміністративних судів Луганської області, або 0,7 %, з яких скасовано 31 % постанов. Постанови судів скасовувались з наступними наслідками:

- 4 справи скасовано із залишенням позовної заяви без розгляду; підставами ухвалення такого рішення були інші підстави, а саме те, що адміністративний позов по цим справам було подано після закінчення строків, установлених законом для звернення до адміністративного суду;

- прийнято нову постанову по 18 справам; основною причиною ухвалення такого рішення у 94 % є порушенням судами норм матеріального та процесуального права під час вирішення справ адміністративної юрисдикції.
Апеляційний перегляд ухвал судів першої інстанції
За звітний період суддями Харківського апеляційного адміністративного суду закінчено розгляд 2 334 апеляційні скарги на ухвали судів першої інстанції. Із загальної кількості переглянутих ухвал скасовано та змінено 44 % ухвал.

Зазначені ухвали скасовані з наступними наслідками:

- скасовано ухвалу суду з направленням справи до суду першої інстанції для продовження її розгляду – по 536 справам, або 53 % від загальної кількості скасованих ухвал;

- закрито провадження у справі – по 5 справам;

- постановлено нову ухвалу – по 472 справам, або 47 %.

Протягом звітного періоду на розгляді Харківського апеляційного адміністративного суду знаходились апеляційні скарги на ухвали суду:

- про повернення позовної заяви переглянуто 187 ухвал, що складає 8 % від загальної кількості переглянутих ухвал, з яких скасовано 66 % зазначених ухвал;

- про відмову у відкритті провадження у справі переглянуто 176 ухвал, або 8 % від загальної кількості, скасовано 47 % ухвал;

- про закриття провадження у справі переглянуто 140 ухвал, або 6 % ухвал від загальної кількості, скасовано 45 % ухвал;

- про залишення позовної заяви без розгляду переглянуто 442 ухвали, або 19 % ухвал від загальної кількості, скасовано 51% ухвал;

- щодо інших процесуальних дій, клопотань – 1 368 ухвал, або 59 % від загальної кількості, з яких скасовано 38 % ухвал.
Апеляційний перегляд ухвал судів першої інстанції в розрізі областей
Протягом 2014 року Харківським апеляційним адміністративним судом розглянуто 2 313 справ, у яких було оскаржено ухвалу суду першої інстанції. Слід зазначити, що найбільша кількість розглянутих справ за апеляційними скаргами, припадає на рішення Харківського окружного адміністративного суду та місцевих загальних судів як адміністративних судів Харківської області – 1169 справ або 51 % від загальної кількості справ, розглянутих у звітному періоді, з яких залишено без змін 61 % ухвал.

Враховуючи співвідношення за результатами перегляду ухвал по кожній області окремо, вбачається, що найбільша кількість скасованих ухвал (54% від загальної кількості переглянутих судових рішень), постановлена судами Полтавської області.


Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на ухвали, постановлені місцевими адміністративними судами Харківської області
Із загальної кількості судів першої інстанції Харківської області, ухвали яких переглянуті в апеляційному порядку, найбільшу кількість складають ухвали, прийняті Харківським окружним адміністративним судом – 49 % ухвал.

За результатами апеляційного перегляду ухвал Харківського окружного адміністративного суду із переглянутих 567 ухвал скасовано 221 ухвалу, що складає 39 %.


Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на ухвали, постановлені місцевими адміністративними судами Сумської області
За результатами розгляду 300 справ за апеляційними скаргами, поданими на ухвали, постановлені судами Сумської області, найбільша кількість переглянутих ухвал припадає на:

- Сумський окружний адміністративний суд – 88 ухвал, з яких скасовано 20 ухвал, або 23 %;

- Зарічний районний суд м. Сум – 71 ухвала, з яких скасовано 21 ухвалу, або 30 %.
Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на ухвали, постановлені місцевими адміністративними судами Полтавської області
Протягом 2014 року Харківським апеляційним адміністративним судом розглянуто 773 справи, у яких було оскаржено ухвали судів першої інстанції Полтавської області.

За результатами розгляду справ за апеляційними скаргами поданими на ухвали, постановлені судами цієї області, найбільша кількість переглянутих ухвал припадає на:

- Автозаводський районний суд м. Кременчука - 198 ухвал, або 26 %, з яких скасовано 126, або 64 %;

- Полтавський окружний адміністративний суд – 162 ухвали, або 21 %, з яких скасовано 47 ухвал, або 29 %.


Розгляд справ за апеляційними скаргами, поданими на ухвали, постановлені місцевими адміністративними судами Донецької та Луганської областей
Протягом 2014 року Харківським апеляційним адміністративним судом розглянуто 55 справ, у яких було оскаржено ухвали судів першої інстанції Донецької області, або 2 %, з яких скасовано 36 ухвал, або 65%.

На ухвали, постановлені судами цієї області, найбільша кількість переглянутих ухвал припадає на:

- Першотравневий районний суд Донецької області - 12 ухвал;

- Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області – 10 ухвал.

Також Харківським апеляційним адміністративним судом розглянуто 14 справ, у яких було оскаржено ухвали судів першої інстанції Луганської області, або 0,6 %, з яких скасовано 5 ухвал, або 36%.

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами


Упродовж 2014 року на розгляді Харківського апеляційного адміністративного суду перебувало 29 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, що на 27% менше, ніж у 2013 році(66).

У звітному періоді закінчено провадження за заявами щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами в 21 справі (72% від справ, що перебували на розгляді), відмовлено у відкритті провадження по 16 заявам, закрито провадження за заявами в 3 справах та лише в 2 справах заяви задоволено та скасовано постанови місцевих адміністративних судів.

Підставами оскарження усіх рішень у звітному періоді були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду.

Залишок заяв на кінець 2014 року становить 4 заяви або 18% від загальної кількості заяв, що перебували на розгляді, що у 2 рази менше в порівнянні з 2013 роком (8 заяв).

У звітному періоді спостерігається тенденція зменшення кількості надходження заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.


Розгляд справ, пов’язаних з виборами Президента України
Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 21.03.2014 № 41 за період з 25.02.2014 по 30.05.2014 сформовано звіт форми № 2-ВП «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами Президента України у 2014 році». За даними зазначеного звіту в провадженні перебувало 3 апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції про уточнення списку виборців. За результатами апеляційного перегляду одну апеляційну скаргу задоволено, рішення місцевого адміністративного суду скасовано; дві апеляційні скарги залишені без задоволення, а рішення – залишено без змін.
Розгляд справ, пов’язаних із виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
За даними звіту № 2-ВМ «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році» в провадженні Харківського апеляційного адміністративного суду були відсутні справи за апеляційними скаргами по спорам щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом.
Розгляд справ, пов’язаних із виборами народних депутатів України у 2014 році
За даними форми статистичної звітності № 2-ВД «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами народних депутатів у 2014 році» до Харківського апеляційного адміністративного суду з 28.08.2014 по 31.10.2014 надійшло 18, а з 1.11.2014 по 11.11.2014 - 12 апеляційних скарг на рішення судів першої інстанції щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності окружних виборчих комісій та їх членів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, засобів масової інформації, кандидатів у депутати, їх довірених осіб тощо.

В основному оскаржувалися судові рішення окружних адміністративних судів, територіальна юрисдикція яких поширюється на Харківський апеляційний округ.

Перегляду судом апеляційної інстанції підлягали рішення місцевих адміністративних судів за апеляційними скаргами суб’єктів виборчого процесу на етапі проведення передвиборної агітації (розділ 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України»), голосування та встановлення результатів виборів депутатів (розділ 11 Закону України «Про вибори народних депутатів України»).

За результатами апеляційного перегляду 2 апеляційні скарги залишено без розгляду у зв’язку з пропуском строку на апеляційне оскарження, 19 судових рішень залишено без змін, 8 судових рішень скасовано внаслідок порушення норм матеріального або процесуального права, 1 – змінено внаслідок помилкового застосування норми процесуального права в частині мотивів та підстав відмови в задоволенні заяви про забезпечення доказів.Вивчення судової практики Харківського апеляційного адміністративного суду у адміністративних справах щодо спорів, пов’язаних з виборчим процесом, показує, що в поодиноких випадках судами порушувалися положення Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про вибори народних депутатів України».
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка