Одеський обласний інститут удосконалення вчителів план роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2016 рікСторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

ПЛАН

роботи Одеського обласного інституту

удосконалення вчителів

на 2016 рік

ОДЕСА –2015 р.


«Затверджую»
Директор Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
___________Кавалеров В.А
«_______» __________20___р.


ПЛАН

роботи Одеського обласного інституту

удосконалення вчителів

на 2016 рік

Схвалено

рішенням вченої

ради інституту

Протокол № 5

від «29» грудня 2015 року

Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів у 2015 році була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програмою діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», державною та регіональною програмами «Вчитель», комплексною програмою «Освіта Одещини на 2014 – 2018 роки» та сприяла подальшому розвитку змісту і форм післядипломної освіти. У цьому напрямку здійснювалась науково-методична, експериментально-дослідна та організаційна робота інституту з педагогічними кадрами і учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області здійснювалося за програмами, розробленими інститутом згідно з рекомендаціями Академії педагогічних наук України. Програми курсів спрямовані на подальший розвиток змісту та форм післядипломної освіти, впровадження державних освітніх програм.

За 2015 рік всіма формами підвищення кваліфікації було охоплено 6930 педагогічних працівників.

У тому числі:


 • очна форма ( 24 дні) – 3307 вчителів;

 • двотижневі курси (14 днів) - 1721 вчитель;

 • виїзні курси – 456 вчителів;

 • стажування -280 вчителів;

 • дистанційні – 636 вчителів;

 • очно - заочні – 220 вчителів;

 • «Сходинки до інформатики» - 209 вчителів;

 • модульні курси «Природознавства» - 29 вчителів.

Додаткові курси:

 • «INTEL@Навчання для майбутнього» - 56 вчителів;

 • ВІЛ – інфекція – 16 вчителів.

На виконання наказу про затвердження навчального навантаження педагогічними працівниками інституту у січні 2015 року були оформлені та затверджені на засіданні кафедр індивідуальні плани роботи викладачів. Аналіз виконання індивідуальних планів показав, що в цілому навчальне навантаження, методична, наукова та організаційна робота, заплановані співробітниками інституту, виконані.

Відповідно до змісту нових Державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, вимог програм профільного навчання у середній школі та зовнішнього незалежного оцінювання проведено удосконалення навчальних планів курсової перепідготовки вчителів за 24-денною (очною) формою навчання, розроблено та опрацьовано навчальні плани підвищення кваліфікації вчителів за дистанційною формою навчання, удосконалена методика проведення педагогічної практики.

До навчальних планів та програм підвищення кваліфікації були внесені питання щодо професійного розвитку педагогічних працівників на основі андрагогічного підходу. Крім того, протягом року були розроблені та апробовані анкети для визначення фахового рівня вчителів та проведення моніторингового дослідження професійної діяльності педагогічних працівників.

Враховуючи спрямування освіти на подальшу гуманізацію та демократизацію, викладачі курсів у 2015 році, як і в попередні роки, велику увагу приділили практичному спрямуванню курсового навчання: формуванню умінь учителів організовувати роботу в групах, визначенню блоків завдань для інтерактивного навчання стосовно конкретних тем програми, умінню створити графічні та малюнкові організатори навчальної інформації, проводити дидактичні, ділові, рольові та ситуативні ігри тощо.

Протягом року продовжували працювати проблемні курси з актуальних питань методики та педагогіки: «Використання інноваційних технологій в процесі викладання основ наук», «Застосування особистісно орієнтованих технологій викладання основ наук» та інші. Протягом 2015 року було проведено 157 семінарів, в яких взяли участь 3140 педагогічних працівників. Більшість семінарів проходили за участю провідних спеціалістів Центрального інституту підвищення кваліфікації працівників освіти, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Науково-дослідна робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів здійснювалась згідно з планом, погодженим з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України. Вона була спрямована на наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.У 2015 році Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів на засіданнях Вченої ради були розглянуті наступні питання:

 • Про створення та перспективи розбудови обласного освітнього порталу «Освіта Одещини».

 • Про стан та перспективи розвитку науково - дослідної роботи кафедри психолого – педагогічної та суспільно – гуманітарної освіти.

 • Про хід виконання рішень Вченої ради від 20.04.2010 року, рішення № 3/4 «Про затвердження обласного проекту «Підвищення психологічної культури учнів» та перспективи його подальшого впровадження.

 • Про систему роботи методичного кабінету м. Іллічівська з педагогічними кадрами в міжкурсовий період.

 • Про використання мережевих форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників в організації їх безперервної освіти.

 • Про стан науково-медодичного супроводу впровадження нових Державних стандартів повної освіти (українська, російська, болгарська, молдовська, гагаузька мови).

 • Про хід впровадження курсу інформатики в початковій школі та стан викладання інформатики в навчальних закладах Савранського району та м. Котовська.

 • Про результати проектної діяльності в системі безперервної педагогічної освіти педагогічних кадрів області.

 • Про стан науково – методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів загальноосвітніх природничо – математичних дисциплін.

 • Про результати роботи експериментальних майданчиків обласного рівня.

 • Про навчально – методичне забезпечення інваріантної частини базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ області.

 • Про підсумки діяльності колективу інституту у 2015 році та головні завдання на 2016 рік.

 • Про затвердження плану роботи інституту та навчального завантаження викладачів на 2016 рік.

На засіданнях Методичної ради були розглянуті такі питання:

 • Про підсумки аналізу річного планування рай (міськ) МК області на 2015 рік.

 • Методична складова в організації і проведенні конкурсу «Учитель року - 2015» (реалізація нових підходів).

 • Про систему роботи РМК Великомихайлівського, Саратського районів щодо підвищення професійного рівня керівних кадрів у міжкурсовий період.

 • Про організацію та результати обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій.

 • Зміна цільової спрямованості суб'єктів навчально-виховного процесу в умовах впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Впровадження Програми реалізації підвищення якості превентивної освіти Одеської області на 2015-2016 роки.

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій працювала над науково – дослідною проблемою: «Науково-методичний супровід діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики області у курсовий та у міжкурсовий періоди».

Основними напрямками роботи кафедри відповідно до державних документів та нормативно-правових актів є: • науково-методичний супровід сучасних напрямків природничо-математичної освіти області та інформаційних технологій;

 • розширення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • обмін перспективним педагогічним досвідом через проведення методичних заходів з педагогічними працівниками області та через підготовку статей у фахові журнали;

 • забезпечення педагогічної взаємодії з методичними службами та предметними методичними об’єднаннями вчителів;

 • надання науково-методичної та консультативної допомоги творчо працюючим педагогам та педагогічним колективам;

 • моніторинг впливу соціокультурної складової краєзнавчого принципу навчання географії на розвиток компетенцій школярів;

 • шляхи формування та розвитку спеціально-професійних компетенцій вчителів математики у курсовий та міжкурсовий періоди;

 • забезпечення наступності у навчанні математики на різних ланках середньої загальної освіти та вищих навчальних закладах; організація та проведення науково-практичної конференції спільно з кафедрою математики та методики її навчання ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського;

 • впровадження профільних програм та розробка методичних рекомендацій щодо роботи в класах з різними профілями;

 • науково-методичний супровід діяльності опорних шкіл області.

Робота кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти протягом 2015 року здійснювалась відповідно до плану роботи ООІУВ й спрямована на реалізацію проблеми «Загальнокультурна та психолого-педагогічна компетентність як передумова професійної конкурентоспроможності педагога». Підвищення особистісної та професійної компетентності педагогів відбувалося шляхом:

  • впровадження нових освітніх технологій організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти та реалізації сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, хмарних технологій;

  • вирішення питань, пов’язаних з розвитку цілісної системи підвищення професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;

  • науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, роботи над проблемними питаннями навчально-виховного процесу в опорних школах, ДНЗ та ПНЗ області, науково-методичного забезпечення навчально-виховної діяльності освітніх закладів області;

  • організації та проведення обласних семінарів і нарад з проблемних питань сучасного навчально-виховного процесу.

Діяльність кафедри менеджменту і розвитку освіти здійснюється за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогічних працівників та керівників навчальних закладів.

Метою діяльності кафедри є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти для створення якісних умов здобуття дітьми освітніх послуг, розвиток пошукової, дослідницької роботи та інклюзивного навчання.Напрями діяльності кафедри у 2015 роцi:

    • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх закладів відповідно до регіональних освітніх потреб, планів та програм;

    • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти, управління ЗНЗ і методичною роботою;

    • пропагування набутків педагогічної науки та управлінського досвіду через курси, семінари, консультації, інші форми;

    • активізація та розвиток творчої науково-дослідної, експериментально-пошукової інноваційної діяльності керівників закладів освіти області;

    • методичне супроводження моніторингу, експертизи спроможності навчальних закладів здійснення освітньої діяльності;

    • реалізація інноваційного компоненту в освіті регіону: стимулювання, пропаганда, науково - методичний супровід та координація інноваційної діяльності;

    • експериментальна та науково-дослідна робота у загальноосвітньому навчальному закладі: організація, супровід та координація;

    • передовий (перспективний) педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження;

    • співробітництво з державними установами, суспільними і громадськими організаціями, товариствами, видавництвами у реалізації регіональних та міжнародних освітніх програм і проектів, спрямованих на впровадження в освітній процес інновацій вітчизняного та міжнародного рівня.

Одеський обласний центр практичної психології і соціальної роботи працював за такими напрямками:

 • координація роботи психологічних служб системи освіти на обласному рівні;

 • організація міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії психологічної служби з іншими суб’єктами, які діють в інтересах дитини;

 • спрямування організаційної та методичної діяльності центрів (кабінетів) практичної психології і соціальної роботи на виконання державних, регіональних програм;

 • методичний супровід професійної діяльності фахівців психологічної служби;

 • моніторинг ефективності діяльності психологічної служби області;

 • формування професійної компетентності та організація підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби;

 • організаційна та інформаційно-методична підтримка молодих фахівців психологічної служби;

 • управління якістю психологічних послуг в системі освіти.

Завдання діяльності психологічної служби системи освіти області:

 • забезпечення умов для формування й розвитку фізично й психічно здорової та психологічно благополучної особистості;

 • забезпечення соціально-психологічного супроводу адаптації першокласників в умовах введення нового Державного стандарту початкової освіти;

 • забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах введення інклюзивного навчання;

 • забезпечення соціального захисту дітей та молоді;

 • профілактика агресивних, насильницьких форм поведінки;

 • профілактика суїцидальних настроїв дітей та молоді;

 • профілактика ВІЛ/СНІДу;

 • формування знань та навичок щодо здорового способу життя;

 • розвиток психологічної компетентності батьків та педагогів.

Центр роботи з обдарованими дітьми працював над темою «Методичний супровід педагогічної діяльності вчителів з обдарованими учнями».

Основними напрямками роботи центру були: • надання допомоги районним (міським) методичним кабінетам області у підготовці до шкільних, районних олімпіад;

 • забезпечення системності у роботі з обдарованою молоддю;

 • удосконалення змісту роботи з обдарованими учнями;

 • здійснення координації діяльності, організації методичного забезпечення, а також узагальнення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів з обдарованими дітьми;

 • організація підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, у тому числі міжнародних;

 • організація масових форм роботи з педагогічними працівниками і учнями: конференцій, семінарів, олімпіад, турнірів тощо.

Основна діяльність центру інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти у 2015 році була націлена на розробку та впровадження нового сайту інституту, виконання завдань щодо забезпечення рівного доступу до дошкільної середньої освіти та підготовку бази, підґрунтя та прототипу освітнього Інтернет-порталу «Освіта Одещини», методичну та технічну підтримку створеної автоматизованої системи реєстрації дітей для вступу до дошкільних навчальних закладів (лист МОН України від 17.07.2014 №1/9-499).

З метою спрощення процедури вибору батьками дошкільних навчальних закладів, забезпечення прозорості зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів та унеможливлення проявів корупції. Для реалізації цих завдань центром розроблена та впроваджена для всіх районів та міст області автоматизована інформаційно-аналітична система реєстрації дітей дошкільного віку Одеської області. Протягом 2015 року співробітники центру виконували методичну і технічну підтримку системи, а також проводили постійну та активну роботу з відповідальними за систему в районах та містах області з питань якісної роботи системи.

На даний час центром розроблена концепція Інтернет-порталу інформаційно-освітніх ресурсів «Освіта Одещини», яка має за мету створення єдиної освітньої інформаційної мережі, до складу якої увійшли б усі заклади, установи та організації системи освіти Одеської області. Функціонування Інтернет-порталу забезпечить ефективне представлення всіх освітніх ресурсів Одеської області в мережі Інтернет, активний розвиток співробітництва з громадськістю, вітчизняними та закордонними партнерами, мобільне інформування громадськості про зміст, діяльність, проблеми та досягнення освітньої галузі. Портал надасть можливість органам управління освітою, методичним службам, навчальним закладам за допомогою спеціалізованих конструкторів побудувати індивідуальну інформаційну систему, не підлаштовуючись під існуючі різнорідні IT- проекти.

У 2015 році ООІУВ продовжив свою діяльність на основі сформованої мотиваційної потреби керівників навчальних закладів та вчителів області, яка відповідає їхнім професійним запитам, вимогам часу та суспільства, а також завданням Комплексної програми «Освіта Одещини» на 2014 – 2018 роки.

Науково-методична робота, що проводиться як основний компонент системи підвищення кваліфікації, передбачала вирішення таких завдань:


 • інформування про результати наукових досліджень і перспективний педагогічний досвід в галузі менеджменту, педагогіки, психології;

 • ознайомлення керівників освітніх закладів, педагогічних працівників із практичним застосуванням інноваційних форм і методів управління, методичної та навчально-виховної роботи;

 • надання дієвої допомоги керівникам, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів в удосконаленні їх управлінської, методичної і професійної підготовки та опануванні перспективним педагогічним досвідом;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів області, контроль за дотриманням ними вимог Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад;

 • сприяння реалізації науково-педагогічного потенціалу освітнього закладу за допомогою залучення педагогів до науково-дослідної, дослідно-експериментальної діяльності з актуальних проблем освітнього закладу як цілісної, інтегрованої освітньої системи.

Проведений у 2015 році аналіз діяльності рай (міськ) МК (центрів) області щодо виконання ними вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників показав, що з різних об’єктивних та суб’єктивних причин директори та заступники директорів з НВР освітніх закладів області недостатньо охоплені курсами підвищення кваліфікації. Об’єктивні причини – відсутність достатнього фінансування, плинність кадрів. Суб’єктивні причини – відсутність постійного контролю, недостатнє використання ефективних технологій в організації системи підвищення кваліфікації з керівними та педагогічними кадрами з боку районних (міських) відділів (управлінь) освіти та рай (міськ) МК (центрів); низька внутрішня мотивація значної кількості керівників закладів освіти області.

У рамках даних проектів проводились спостереження, моніторинг, за результатами яких можна стверджувати, що система управління освітніми закладами і методичні служби області функціонують достатньо стабільно, керуються українським законодавством та дотримуються загальних тенденцій розвитку освітньої галузі. Залишається незмінною тенденція збереження мережі загальноосвітніх закладів області, забезпечення їх соціальної і територіальної доступності для населення.

Методична мережа області характеризується наявністю методичних кабінетів у кожному адміністративному районі і місті, середньому навчальному закладі. Функціонують як районні, так і шкільні МК (МО). При рай (міськ) МК(центрах) і в середніх навчальних закладах діють методичні ради. Вивчені матеріали діяльності методичних рад дозволяють визначити зміст та напрямки цієї діяльності. Вся діяльність спрямована на багатогранне вивчення науково-методичних проблем, посилення взаємодії адміністрації освітнього закладу з педагогічним колективом з різних питань освітнього процесу. Аналіз кадрового складу методичних кабінетів свідчить про їх високий професіональний потенціал: вища освіта методистів, достатньо великий стаж роботи в галузі освіти і в рай(міськ) МК, практично всі працівники володіють ІКТ. Однак, залишається тенденція плинності методичного складу рай (міськ) МК(центрів).

Методична робота з керівниками освітніх закладів і педагогічними кадрами області здійснюється як на внутрішкільному рівні (практична реалізація), так і у зовнішній системі через методичні служби міського, районного і обласного рівнів (обмін досвідом, теоретичні основи методик і технологій та інш.), що знаходить відображення в системі планування методичної роботи в кожному місті і районі області.

На допомогу методичним кабінетам протягом року були підготовлені :


 • Методичні рекомендації щодо підготовки освітніх закладів до організації і проведення Державної підсумкової атестації учнів. Підготовка матеріалів з математики до Державної підсумкової атестації.

 • Про особливості складання робочих навчальних планів ЗНЗ на 2015/2016 н.р..

 • Реалізація змісту та завдань діючих Державних стандарів освіти через формування робочих навчальних планів ЗНЗ.

 • Робота методичних кабінетів щодо організації та проведення районних, міських етапів фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» та забезпечення участі команд - призерів в обласному етапі.

 • Інноваційна діяльність в навчальних закладах.

 • Організація дослідно-експериментальної роботи у ЗНЗ.

 • Вимоги до професійних компетенцій керівників ЗНЗ.

 • Результати курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ за перше півріччя 2015 року.

 • Впровадження у навчально-виховний процес дослідно-пошукових методів навчання.

 • Організація роботи методичних служб щодо підготовки педагогічних працівників до курсів підвищення кваліфікації.

 • Про річне планування роботи школи.

Експериментальна робота у закладах освіти Одеської області свідчить про позитивні наслідки її результатів, які використовуються в практиці роботи загальноосвітніх закладів області та є позитивним досвідом.

З січня 2013 року працює майданчик «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами природничих дисциплін відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» на базі Нерубайської ЗОШ № 2.

Протягом 2015 року для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів було створено наступне навчально-методичне забезпечення:


 • спецкурс «Географія в небезпечних чинниках», нині відбувається корекція та вдосконалення програми спецкурсу;

 • спецкурс «Фізичні основи безпеки життєдіяльності», ведеться робота над відповідним посібником;

 • розпочата робота над програмою «Хімічні елементи: небезпечні, корисні, необхідні» і відповідним посібником;

 • розпочата робота над програмою і посібником спецкурсу «Шкідливі звички – загроза системам організму людини».

Результати роботи експериментального майданчика були висвітлені у виступі на тему «Фізичні задачі з безпеки життєдіяльності» на ХІV міжнародній конференції «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика», яка проводилась у Харківському національному університеті імені О.М.Бекетова та у виступі на інтернет-семінарі на тему «Науково-методичний супровід викладання предмета «Основи здоров’я» засобами природничих дисциплін».

Налагоджена співпраця з Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського та Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова.

Експериментальний майданчик активно використовується для проведення педагогічної практики вчителів, які викладають предмет «Основи здоров’я».

З вересня 2012 року працює експериментальний майданчик «Використання ІКТ на уроках математики» на базі НВК І-ІІІ ступенів м. Ананьєва.

У 2015 році проходив узагальнюючий етап експерименту, за результатами якого передбачається презентація та апробація навчально-методичного забезпечення викладання математики із застосуванням ІКТ на методичних заходах і курсах підвищення кваліфікації вчителів математики.

Вчителями НВК Продан К.М. та Тимченко О.Б. розроблено цикл уроків із використанням традиційних засобів навчання та із застосуванням ІКТ відповідно у 5-6 класах. Протягом року проводиться моніторинг рівня якості знань учнів експериментального та контрольного класів з метою визначення впливу засобів ІКТ на засвоєння матеріалу та визначення якості знань учнів.

З 2011 року працює експеримент «Розвиток множинного інтелекту учнів поліпрофільного ліцею на основі модульної організації навчально-виховного процесу» на базі ліцею «Приморський» м. Одеси.

Протягом року відбувається адаптація навчальних планів з врахуванням модульної організації навчально-виховного процесу та наповнення предметним змістом модулів окремих уроків та модулів начальних тем з предметів, які покладено в основу навчальних планів для кожного профілю.

Створено та апробується пакет матеріалів щодо здійснення кількісного та якісного аналізів, системного оцінювання ефективності розвитку множинного інтелекту учнів на основі модульної організації навчально-виховного процесу. Паралельно відбувається доопрацювання розроблених основних та авторських модулів, подальше узагальнення перспективного педагогічного досвіду науково-дослідницьких творчих груп, завершується створення навчально-методичного забезпечення відповідно до основних та авторських модулів.

З 2012 року працює експериментальний майданчик «Формування ключових компетентностей учнів початкової школи на уроках математики» на базі Одеського навчально-виховного комплексу № 263.

Протягом 2015 року за планом роботи майданчика продовжувався експеримент у ЗОШ № 28 щодо використання нестандартних задач з математики. Експеримент триває третій рік і стосується результатів використання нестандартних задач з математики у початковій школі. Проаналізовано сучасний стан проблеми, узагальнено досвід вирішення нестандартних завдань з молодшими школярами. Вчителі, які беруть участь в експерименті, склали класифікацію нестандартних завдань. Були виділені експериментальний і контрольний класи, математичне мислення учнів яких вивчалось протягом трьох років. Обидва класи займалися за типовою програмою початкової освіти. Єдиною відмінністю було те, що учні експериментального класу регулярно на уроках математики розв’язували завдання нестандартного змісту, використовуючи посібники Л.Ф. Шостак.

Результати дослідження виявляли:

1. Розв’язання нестандартних задач позитивно впливає на розвиток математичного мислення школярів (за результатами контрольних робіт): якщо в кінці першого класу учні експериментального класу показали у контрольній роботі набагато нижчий рівень, ніж учні контрольного класу, то вже до кінця другого класу експериментальний клас показав кращі результати, ніж контрольний. А в третьому класі в експериментальній групі не було навіть жодної оцінки «задовільно» за підсумкову контрольну роботу.

2. Систематичне використання нестандартних завдань призводить до розвитку умінь розв’язувати їх. Результати проведених зрізів показали, що при постійному тренуванні і з плином часу у школярів накопичується досвід вирішення нестандартних завдань, учні початкових класів вже здатні опанувати прийоми вирішення нестандартних завдань при відповідному навчанні. Тоді як контрольний клас подібними прийомами не опанував і до кінця третього класу показав ті самі результати, що клас експериментальний, але на другому році навчання.

Протягом року створювалось навчально-методичне забезпечення щодо застосування у курсі математики для початкових класів моделювання та оволодіння дітьми дією моделювання. Причому моделювання в даному випадку визначається як спосіб пізнання, яким учні повинні оволодіти, і як найважливіша навчальна дія, що є складовим елементом навчальної діяльності. Формування дії моделювання, загальних методів вирішення завдань, здібностей до вирішення будь-яких завдань передбачає якісно інший підхід до формування вміння розв'язувати текстові задачі.

З січня 2013 року працює експериментальний майданчик на тему «Екологічна стежина» як форма реалізації екологічної освіти у навчальному закладі» на базі Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Кілійського району.

З початку 2015 року співавторами експерименту розроблені необхідні методики з організації та проведення апробації шляхів, форм і методів формування екологічної культури учасників навчально - виховного процесу. Апробація триватиме два роки (2015-2016 рр.).

Об’єкт (навчально-виховний процес та позакласна діяльність у спеціалізованому навчальному закладі) та предмет (екологічна культура та свідомість учасників навчально - виховного процесу НВК «Вилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей» Кілійського району) даного регіонального експерименту розглядається на основі системно-функціонального методологічного підходу, а саме:Надсистема – освітнє середовище

Інтеграційна екологічна освіта

Система – освітні технології


Інноваційні технології екологічної освіти при розв’язанні проблеми інтеграції природничих знань та формуванні компетентності особистості

Підсистема – функціональні складові процесу навчання

Засоби, форми та методи формування екологічної свідомості

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка