ОБ’єктивізація оцінки складності оперативних втручань управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації об’єктивізація оцінки складності оперативних втручаньСкачати 116.54 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір116.54 Kb.
ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ - Запропонована систематизована бальна оцінка складності загальнохірургічних оперативних втручань на основі експертного методу, яка дозволяє покращити аналіз роботи хірургічної служби і окремого хірурга.

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ - Предложена систематизированная бальная оценка сложности общехирургических оперативных вмешательств на основании экспертного метода, которая позволяет улучшить анализ деятельности хирургической службы и отдельного хирурга.

OBJECTIFICATION OF EVALUATION OF SURGICAL INTERFERENCE COMPLICATION - Systematized numerical evaluation of complication of surgical interference in the general surgery on the base of expert method has been offered. It enables to improve work analysis of the surgical service and the surgeon himself.

Ключові слова: операція, оцінка складності.

Ключевые слова: операция, оценка сложности.

Key words: surgical interference, evaluation.

За даними літератури, основними факторами, які визначають складність оперативних втручань, є об’єм і травматичність операції, її технічна складність і умови виконання [1-4].

Об’єм і травматичність операцій об’єднують в одну категорію. В цьому є доцільність, яка підкреслює їх тісний взаємозв’язок і в той же час недолік, оскільки проста операція, виконана невміло, може бути дуже травматичною і тривалою, і навпаки, складна операція - менш травматичною і короткотривалою у виконанні досвідченого хірурга.

Об’єм операції, в основному, визначається типом операції. За об’ємом виділяють органозберігаючі, органорезекуючі, розширені і комбіновані операційні втручання.

Травматичність операції - це інтегральний показник навантаження на організм хворого, який визначається обсягом травмованих тканин, інтенсивністю і тривалістю больової імпульсації, крововтратою. Вищевказані фактори в значній мірі залежать від досвіду та мануальної техніки хірурга, використання сучасних інструментів і інтраоперативних технологій, роботи асистента.

Технічна складність - це об’єктивна категорія, яка об’єднує цілий ряд факторів і визначає умови виконання операції для хірурга. Головними з них є патологічна топографічна анатомія, знечулення, доступ, фактор часу. Очевидно, що складність виконання типової апендектомії у худого хворого - одна, а при патологічному ожирінні - інша. Вшивання кукси дванадцятипалої кишки при виконанні резекції з приводу виразки шлунка не представляє технічних труднощів, тоді як при постбульбарній виразці є “ахілесовою п’ятою” шлункової хірургії.

Відмінності в оцінці планових і ургентних операцій є загальноприйнятими. Суттєву роль в оцінці складності операції відіграють також особливості хворого та захворювання, частота розвитку післяопераційних ускладнень [3]. Багатофакторність і їх мультиваріантність обумовлюють значні труднощі в об’єктивному оцінюванні складності оперативного втручання.

Традиційно операції за об’ємом і травматичністю (важкістю операції) поділяють на 3 групи: малого, середнього і великого об’єму (важкості), що дозволяє тільки наближено оцінювати складність оперативних втручань і потребує оптимізації. З цією метою запропонована бальна оцінка оперативних втручань на окремих органах, при окремих захворюваннях і навіть ускладненнях [1,4]. Однак запропоновані оцінюючі шкали не дозволяють співвідносити їх між собою, що необхідно для управлінської роботи.

Метою нашої розробки стало створення уніфікованої шкали бальної оцінки складності різних видів оперативних втручань, які виконують в загальнохірургічних відділеннях.

Враховуючи, що вищенаведені фактори складності операцій практично не піддаються математичному моделюванню, застосовано експертний метод оцінки, який широко використовують при дослідженнях в соціальній методиці і організації охорони здоров’я. 15 експертів (8 професорів і 7 хірургів з вищою кваліфікаційною категорією) незалежно один від одного оцінювали за десятибальною шкалою з використанням півбальної величини подані в анкеті оперативні втручання. Найбільш проста операція оцінювалася в 0,5 бала.Результати статистичної обробки оцінок експертів при найбільш типових операціях і їх бальна оцінка представлені в таблиці. На основі величини бальної оцінки виділяємо чотири категорії складності оперативних втручань: I (мінімальної складності) - 0,5-2,5 бала; II (середньої складності) - 3-4,5 бала; III (складні операції) - 5-7,5 балів; IV (дуже складні) - 8-10 балів.

Таблиця. Оцінка складності оперативних втручань

 

Операція

Оцінка операції

планової

ургентної

М± м

Бал

М± м

Бал

На підшлунковій залозі

 

 

 

 

Корпокаудальна резекція підшлункової залози

8,4± 0,2

8,5

9,2± 0,1

9

Панкретодуоденальна резекція

10,0

10

10

10

Панкрето

-

8

-

-

Кристоентеростомія

5,9± 0,1

6

-

-

Панкреатонекрсеквестректомія

-

-

8,1± 0,1

8

Дренування сальникової сумки+ холецистостомія

-

-

5,2± 0,1

5

Дренування сальникової сумки+ холецистектомія+ зовнішнє дренування міхурової протоки

-

-

6,1± 0,1

6

На печінці

 

 

 

 

Резекція < = 2 сегментів печінки

5,1± 0,1

5

6,1± 0,1

6

Резекція > 2 сегментів печінки

8,2± 0,2

8

9,2± 0,1

9

Ушивання поверхневих ран печінки

-

-

4,1± 0,1

4

Ушивання глибоких ран печінки

-

-

5,9± 0,3

6

Інші операції

 

 

 

 

Спленектомія

6,5± 0,1

6,5

5,1± 0,2

5

Герніопластика

3,0± 0,1

3

3,5± 0,1

3,5

в т.ч. при рецидивній грижі

3,9± 0,5

4

4,6± 0,1

4,5

при вентральній грижі

4,7± 0,1

4,5

5,5± 0,1

5,5

при діафрагмальній грижі

5,9± 0,2

6

7,0± 0,1

7

Сафенектомія

4,1± 0,2

4

5,1± 0,2

0,2

Ампутація кінцівки на рівні стегна

4,3± 0,2

4

4,6± 0,1

4,5

на рівні гомілки

4,4± 0,2

4,5

4,5± 0,1

4,5

Розкриття флегмони

-

-

1,9± 0,1

2

Розкриття карбункула

-

-

1,6± 1,2

1,5

Розкриття абсцесу

-

-

1,2± 0,1

1

На шлунку при виразковій хворобі

 

 

 

 

Селективна проксимальна ваготомія (СПВ)

6,2± 0,2

6

-

-

Стовбурова ваготомія (СВ)+уренуюча операція (ДО)

5,5± 0,2

5,5

6,0± 0,2

6

СПВ+ДО

5,9± 0,2

6

6,6± 0,2

6,5

СПВ+дуоденопластика

6,4± 0,2

6,5

6,8± 0,2

7

Резекція шлунка за Більрот-I

6,3± 0,2

6,5

7,1± 0,1

7

Резекція шлунка за Більрот-II

6,2± 0,2

6

7,0± 0,1

7

Проксимальна резекція шлунка

9,0± 0,1

9

9,8± 0,2

10

Реконструктивна резекція шлунка

9,0± 0,2

9

9,8± 0,2

10

Гастроектомія

9,1± 0,2

9

10

10

Антрумектомія + СВ

6,5± 0,1

6,5

7,2± 0,1

7

Антрумектомія + СПВ

7,2± 0,2

7

7,4± 0,2

7,5

Вшивання перфоративної виразки

-

-

4,6± 0,1

4,5

Вшивання кровоточивої виразки

-

-

4,9± 0,1

5

Висічення перфоративної виразки

-

-

5,0± 0,1

5

Висічення кровоточивої виразки

-

-

4,9± 0,1

5

Гастроентероскопія

4,9± 1,2

5

 

 

На жовчних шляхах

 

 

 

 

Холецистектомія (Х)

4,7± 0,2

5

5,1± 0,1

5

Х+дренування міхурової протоки

5,6± 0,1

5,5

5,6± 0,1

5,5

Х+холедохостомія

6,0± 0,2

6

6,2± 0,2

6

Х+холедохолітотомія+глухий шов

7,2± 0,2

7

7,3± 0,3

7,5

Х+холедоходуоденоанастомоз

6,9± 0,1

7

7,4± 0,1

7,5

Х+папілосфінктеропластика

7,4± 0,1

7,5

7,8± 0,2

8

Холецистостомія

-

-

3,8± 0,1

4

Холецистоентероанастомоз

5,0± 0,1

5

5,1± 0,1

5,0

Реконструктивна терапія на жовчних шляхах

8,9± 0,2

9

9,8± 0,2

10

На кишечнику

 

 

 

 

Резекція тонкої кишки

4,8± 0,2

5

5,4± 0,2

5,5

Резекція товстої кишки

6,5± 0,1

6,5

6,8± 0,2

7

Геміколектомія правобічна

6,5± 0,1

6,5

7,3± 0,1

7

Геміколектомія лівобічна

7,2± 0,1

7

7,4± 0,2

7,5

Операція Гартмана

5,5± 0,2

5,5

5,9± 0,1

6

Колостома

4,2± 0,1

4

4,2± 0,1

4

Реконструктивна операція на товстій кишці

7,0± 0,1

7

8,7± 0,2

9

Апендектомія

2,8± 0,1

3

3,0± 0,1

3

Апендектомія із серединного доступу при розлитому перитоніті

-

-

5,2± 0,1

5

Облік оперативних втручань за категоріями складності необхідно ввести у статистичну звітність, що дозволить покращити аналіз діяльності хірургічної служби на різних рівнях надання допомоги. Слід наголосити, що планові операції IV категорії складності повинні використовуватися тільки в спеціалізованих відділеннях, а при виконанні ургентних операцій необхідно залучити консультантів по лінії санітарної авіації.

ВИСНОВОК Розроблена оцінка оперативних втручань в балах дозволяє об’єктивізувати і покращити аналіз діяльності як хірургічних служб в цілому, так і роботи окремого хірурга, а також може бути використана при розробці грошової вартості окремих операцій, що сьогодні є дуже актуальним.

Для практичної роботи, на основі запропонованого підходу, доцільно розробити розширений довідник оцінки оперативних втручань включно з “вузькими” спеціальностями.  1. Велигоцкий Н.Н., Дерман А.И. Определение операционного риска при лечении язвенной х желудочно-кишечн? х кровотечений // Вестн.хирургии.- 1987.- №4.- С.14-16

  2. Долецкий С.Я. Хирургическая операция (лекция) // Хирургия. - 1992. -№ 11-12.-С.18-26.

  3. Зайцев В.Т., Алексеенко В.Е., Бел? й И.С. и др. Неотложная хирургия брюшной полости. - К.: Здоров’я, 1989.- 272с.

  4. Пиковский Д.Л. Определение риска операции у больн? х остр? м холециститом // Хирургия.- 1991. - №2.-С.16-20.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка