Обласний центр практичної психології І соціальної роботиСторінка5/18
Дата конвертації19.05.2017
Розмір2.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1 .Література макс.5 2. Література макс.5 3. Лггературя макс.3

1.Математика макс.7 2.Математика макс.4 3.Математика макс.4

1 .Історія макс.5 2.Історія мзкс.З З.Історія макс.4

І.Біологія макс.4 2.Бюлогія макс.3 З.Біологія макс.3

..Географія макс.4 2.Географія макс.4 ЗГеографія макс.5

2.Абстрактне мислення — 5

2.3шілаш завдання - 5

2.Конкретні поняття - 9

IV Підсумок заняття

А як же мислення розвивається у вашомy віці? Пригадаймо, (за казкою) яку головну властивість має Цар Мислення? " (Здатність розуміти людину).

У підлітковому та юнацькому віці вдосконалюється процес мислення. Підлітки вже мислять на більш високому рівні, вони можуть займатися теоретичним аналізом і самоаналізом, відносно вільно .міркувати на моральні, політичні та інші теми, практично недоступні мисленню дитини, У старшокласників спостерігається здатність робити загальні висновки на основі окремій посилань і, навпаки, переходити від загального до частки, тобто здатність до індукції і дедукції (терміни обов'язково пояснити),

Водночас, в підлітковому віці формується нове ставлення до навчання, особливо, в останніх класах школи. Випускників приваблюють предмети і види знань, де вони краще можуть пізнавати себе, виявити самостійність.

Для підлітків притаманно сприймати лише те, що особисто їм здається розумним, доцільніші і корисним.

V Додаткова інформація

Прочитати " Рекомендації щодо розвитку мислення" , журнал " Кроки до самопізнання", с 10.

Крок п'ятий

Хто я - художник чи мислитель?

Розвиток лівопівкульового та правонівкульового мислення

Тема: Основні відомості про лівопівкульове та правопівкульове мислення. Взаємозв'язок домінуючої півкулі та нахилів, здібностей і інтересів людини Мета: ознайомити учнів з функціями лівої та правої півкуль головного мозку; допомогти учням визначити, яка в них півкуля ведуча, і як це може позначитися на майбутньому виборі профілю та виборі професії; розвинути активне мислення, прагнення проявляти ініціативу; виховати бажання до самопізнання. Обладнання: журнал "Кроки до самопізнання"; аркуші паперу; ручки; демонстраційний матеріал.Хід заняття

I Організаційний момент

II Вступне слово педагога (вчителя)Скажіть мені будь ласка: чи всі люди однакові своєю поведінкою, мисленням, вміннями?

Усі люди різні: кожен по-різному діє, мислить. У кожного різні здібності та вміння. Візьмемо, наприклад, мислення людини: одному краще запам 'ятовувати матеріал, коли уявити образ, а іншому, коли його промовити. Комусь легше оперувати цифрами, а хтось краще буде малювати і цим самим виявляти себе і т.д.. Наприклад, щоб запам’ ятати пару слів «кабан - чемодан» можна декілька раз повторити їх в умі, а можна подумки уявити собі кабана, що несе чемодан.

20

Отже, у коленої людини існує свій тип мислення. А за нього відповідає функціонування правої чи лівої півкулі головного мозку (лівопівкульове та правопівкульове мислення). Функції лівої і правої півкулі різні.

Психолог пропонує учням розіграти сценку. Розподіляються ролі відповідно до кількості персонажів (учасників гри з надписами на аркуша* паперу прикріплених на грудях) «голова», «ліва рука», «орава рука», «тіло».

Персонажі вишиковуються перед учнями в один ряд: «права рука», «тіло», «ліва рука».

Психолог говорить:

- Жило-було тіло,

Яке зовсім з головою не дружило. . .

їло, пило, сприймало, Але нічого не пізнавало. Засперечалися обидві руки цього тіла, хто ж найважливіший: ліва твердить, що вона, а права себе вважає найважливішою ( «руки» нібито сваряться).


 • Але голова цю суперечку вирішила (іде «голова» і веде під руки «праву» та «ліву півкулі". Підходить до «тіла» і стає між двома «руками»),

 • Вона їх помирила і сказала, що як ліва рука, так і права рука важливі для тіла.

 • Ліва половина тіла керується правою півкулею мозку («права півкуля» бере за руку «ліву руку» і підводить до себе), а права - лівою («ліва півкуля» бере за руку «праву руку» і підводить до себе).

Обидві півкулі функціонують у тісному взаємозв 'язку. ' У залежності від конкретних умов може скластися відносне домінування ліво- чи правопівкульового мислення. Це в деякій мірі визначає психологічні особливості людини. Як вже зазначалося вище, ліва півкуля керує правою частиною тіла, і навпаки, по простих діях можна визначити домінуючу півкулю. Коли домінує права півкуля мозку - людина належить до «художників», коли ліва - до «мислителів».

(. Методика _\

III Основна частина

Робота з тестом "Наскільки я лівша?" [Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя и о тебе. - М.,1991]

Проведення діагностики за змістом журналу (ст. 11).

IV Підсумок заняттяОтже, який висновок ми можемо зробити з почутої вами інформації? Одні люди мають переважно ліву функціонально розвинену півкулю головного мозку, інші праву, а у третіх - обидві півкулі працюють гармонійно. Відповідно люди з розвиненим лівопівкульовим мисленням легко сприймають словесну інформацію і в них розвинені здібності до гуманітарних наук, літератури, поезії, філософії і т.д.. У людей з розвиненим правопівкульовим мисленням -переважає чуттєве сприйняття. Серед них - талановиті художники, музиканти. Давайте з вами визначимо, які професії потребують точності, схематичності, аналітичного мислення, а які охоплення вцілому. творчості.

Увага! Ведучий може заздалегідь підготувати список професій і запропонувати їх на розгляд учнів.

21

Крок шостий Тип мислення

Тема: Основні відомості про тип мислення. Взаємозв'язок домінуючої півкулі

та нахилів, здібностей, інтересів людини

Мета: визначити приналежність до художнього або логічного типу мислення;

продемонструвати особливості людського сприймання світу, залежність типу

мислення від біологічних ознак, найбільш характерних рис особистості від

функціональної асиметрії мозку; надати знання про способи вдосконалення

мислення. .

Обладнання: журнал "Кроки до самопізнання", олівець.

Хід заняття І Організаційний момент її Вступне слово психолога (педагога)

Іван Павлов, всесвітньо відомий фізіолог, писав:„ ...Життя чітко вказує на 2 категорії людей - художників та мислителів..." Перші сприймають оточення ціпком, сповна. Інші - нібито дроблять його, а потім поступово збирають частини, намагаючись таким чином оживити.

Тільки налагоджена робота обох півкуль головного мозку дає можливість сприймати світ об'єктивно. Meне завжди у людині ці два типи мислення - логічний та художній знаходяться у гармонічній єдності.
Сьогодні ми продовжимо працювати за темою попереднього заняття. Давайте згадаємо, які ми зробили висновки.

III Основна частина.

Робота з тестом "Тип мислення" [Жариков Е.С., Крушельницкий Е.А. Для тебя и о тебе: Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1991]. Ведучий зачитує інструкцію і проводить тестування.

Інструкція: "Уважно прочитай запропоновані твердження. Для того, щоб з'ясувати, хто ти ~ художник чи мислитель, треба оцінити себе, використовуючи 11-бальну систему:- 0 (нуль) балів - категорична незгода

-10 балів - повне погодження. Також у твоєму розпорядженні інші бали - від 1 до 9. Намагайся поставити собі справедливу оцінку. Бали став після твердження. Підрахуй відповіді за пропонованою схемою. "

IV Підсумок заняття

Після закінчення роботи підраховується кількість балів та дається інтерпретація результатів.

Питання для обговорення:

- Чи впливає тип мислення на вибір майбутнього напряму навчання?

- Чи можливо змінити (розвинути) функціонування півкуль головного
мозку?


-Якими засобами можна вдосконалити роботу півкуль головного мозку?

Якщо ви "правша", то можливо розвинути правопівкульове мислення, а якщо "лівша" - лівопівкульове. Все, що можна робити, робіть як правою, такі лівою рукою. Наприклад можна тільки лівою (правою, якщо вона ведуча):

22

споживати їжу, розчісуватися, чистити зуби, відкривати замки ключами, застібати ґудзики. Писати лівою (декому правою) важко, і тим не менш -напишіть щодня хоч пару речень, На думку В.Леві такий метод допомагає розвинути деякі зони головного мозку, сприяє розвитку мислення. [Леви B.JL Куда жить? •• М.:Торобоан, 2004.- 448с. ]

Крок сьомий та восьмий Інтереси і схильності людини. Визначення провідних інтересів. Рекомендації щодо вибору профілю навчання

Тема: Інтереси і схильності людини. Визначення провідних інтересів

Мета: навчити визначати профіль або тип майбутньої професії на основі

самооцінки схильностей і інтересів, а також визначати провідні інтереси:

ознайомити з поняттями "здібність", "схильність", "інтерес"; сприяти

формуванню стійких інтересів.

Обладнання: журнал "Кроки до самопізнання", стікери, ручки,

демонстраційний матеріал (схема), роздатковий матеріал, уривок з роману

Марка Твена "Том Сойєр".

Хід заняття

I Організаційний момент

II Вступне слово психолога (педагога)

В житті кожної людини настає момент, коли потрібно замислитися над питанням : "Хто я? Чим відрізняюсь від інших людей? Чим схожий на них? " Відповіді можна шукати все життя, і немає ніякої гарантії їх знайти. Наука, яка покликана допомогти знайти ці відповіді, називається психологія. Ознайомившись з її основами, ви, крім задоволення від самого процесу самопізнання, отримаєте можливість використовувати ці знання у рішенні практичних питань.

Розглянемо проблему вибору професії. Для того щоб уникнути помилок при виборі професії, про що ми будемо говорити докладніше, необхідно мати уявлення про свої інтелектуальні і психофізіологічні можливості, спеціальні здібності, інтереси і схильності. Ці знання необхідно співвіднести з вимогами професії до людини. Але цього зараз вже мало. Формально, кожна людина нашої країни має право на вибір професії, роду занять і місць роботи. Однак ситуація на ринку праці складається таким чином, що навчання по обраній спеціальності для багатьох стає недоступним внаслідок:

1.Високих вимог, які ставлять перед абітурієнтами (це стосується в першу чергу так званих престижних професій і тих професій, які передбачають особливу обдарованість, особливий талант).

- Як ви думаєте, які це професії? Які вимоги вони ставлять перед людиною?

2.Вартість навчання, яка часто вища за доходи значної частини населення (мова йде про навчання на комерційній основі).В цих умовах особливо актуально правильно вибрати подальший профіль навчання, а потім професію, так як вимоги професії до людини повинні співпадати з його психофізіологічними особливостями. Правильному вибору

73

заважає дефіцит знань про самі професії, невміння оцінити власні здібності, інтереси, схильності і співвіднести їх з конкретною професією. А цьому і вчить курс „Крок до самопізнання ".

Кожен з вас не тільки неповторний, але й непізнаний до кінщ тому що складніше людини природа нічого не створила. А пізнавати себе, узнавати щось нове - цікаве заняття Область психології, яка займається „вимірюванням" різних якостей людини, називається психодіагностикою. Ця наука вимагає суворого дот/пшання певних правил. Перше правило -відвертість. Друге правило - психолог, як і лікар, повинен зберігати конфіденційність. Отримана інформація буде достовірною тільки тоді, коли ви серйозно і щиро відповідаєте на питання і виконуєте запропоновані завдання. Для того щоб заглянути в себе, потрібна мужність. Імовірно, хтось злякається можливості дізнатись про себе щось нове. Що стосується самих тестів; їх використовують для виявлення здібностей людини і прогнозування її поведінки вже давно. Один з перина психологічних тестів відомий з Біблії, з Книги Судій. Військо полководця Гедеона, втомлене після виснаженого переходу, чекала тяжка битва з медіанитянами. Щоб відібрати найбільш стійких бійців, полководець велів їм напитися з джерела. Частина втомлених воїнів, встав на коліна, жадібно пила воду. Інші, не втрачаючи гідності, черпали воду долонями. Вони-mo і склали потім відбірний загін.

Здібності - це властивість особистості. Від здібностей залежить якість виконання діяльності, її успішність і рівень досягнень, залежить те, як ця діяльність виконується. Російський психолог Б. Теплое виділив такі три основні ознаки поняття „здібності":

-яо-перше, під здібностями розуміють індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої;

-по-друге, здібностями називають не будь-які взагалі індивідуальні особливості, а лише ті, які мають відношення до успішності виконання будь-якої діяльності або багатьох діяльностей;

-по-третє, поняття „здібність" не зводиться до тих знань, навичок та вмінь, які вже вироблені в даної людини. Таким чином, можна сказати, що здібності - це індивідуально-психологічні особливості, які є умовами успішного здійснення даної діяльності та динаміки оволодіння знаннями, вміннями і навичками.- Як ви вважаєте, здібному учню все дається легко і швидко?
Психологи довели, що діти з підвищеними розумовими здібностями -

великі трударі. Той факт, що здібному учню багато чого дається легко й швидко, не принижує схильності до праці. Недостатній потяг до діяльності є недоліком самої обдарованості. При одних і тих же розумових даних, але при більш стійкій потребі в заняттях, здібності розвиваються набагато повніше і людині доступні високі досягнення.

- Чому люди, докладаючи однакових зусиль у тій чи іншій області,
досягають різних результатів?


Відмінності в здібностях не можна пояснити тим, що ті чи інші якості передаються від покоління до покоління, від батька до сина, від сина до онука, як естафета. Правда, деякі факти свідчать на користь спадкової передачі

здібностей. Особливо вражає історія родини Бах. Вперше музичні здібності тут проявилися в 1550 році. Початківцем був пекар В. Бах, який після своєї роботи відводив душу музикою і співом. З його двох синів починається безперервний ряд музикантів Бах, які були відомі в Німеччині протягом двох століть. У родині Бах більше шестидесяти музикантів, з них більше двадцяти - видатні. Аче світову славу цій родині приніс геніальний композитор Іоганн Себастьян Бах. У родині Моцарів нараховувалося п'ять музикантів, Гайдна -два, в Погана Штрауса, автора прекрасних вепських вальсів, батько також: був композитором.

Відомі династії артистів, художників, лікарів...Невже у всіх подібних випадках здібності передаються за спадковістю так, як колір очей чи форма носа?

Звичайно, ні. На кожен такий випадок можна навести сотню інших, коли здібності дітей чи батьків не співпадають. Швидше всього, тут діє не біологічна, а так би мовити, соціальна спадковість. Син лікаря стає лікарем, дочка вчительки вступає до педагогічного університету не через вроджену визначеність, а тому, що з дитинства вони пізнали і полюбит професії своїх батьків. Дитина не народжується з готовими здібностями, тобто такими особливостями будови мозку, органів чуттів і руху, які і є природними передумовами розвитку здібностей. Задатки багатозначні. Це означає, що на базі подібних задатків можуть виникнути різноманітні здібності. Так, гостра спостережливість, хороша зорова пам'ять може увійти в структуру здібностей і художника, і слідчого, і геолога.

Для правильного вибору професії необхідно уявляти собі ті вимоги, які вона встановлює перед людиною, а також: знати свої індивідуально-психологічні особливості, щоб мати змогу порівняти їх з цими вимогами. В короткому слові „ інтерес " ховається велика сила, за допомогою якої можна досягти успіху в будь-якій професійній діяльності. Інтереси мають велике значення у житті людини. Вони спонукають оволодівати знаннями, розширювати світогляд, допомагають долати перешкоди. Інтереси розрізняються за змістам (наприклад, музичні, технічні), за широтою (широкі, тобто різносторонні або вузькі, направлені тільки на один предмет або його сторону), по глибині (глибокі або поверхневі), за тривалістю (стійкі і нестійкі). Інтереси можуть переходити в нахили - прагнення займатися певною діяльністю. Між: інтересами і нахилами багато спільного, але є і відмінність" - Як ви думаєте, яка?

24

ЗдібностіШ Основна частина. Практична робота І Завдання 1 У Інструкція: Прочитайте наступні твердження і відмітьте знаком "+"(згоден) або "-"(не згоден) ті, які відображають ваше ставлення до проблеми вибору професії.

 1. Ти уникаєш думати про те, що буде, коли ти закінчиш школу. Тобі здається, що все може вирішитися само собою. Ти кидаєш все на самоплив, гадаючи, що від долі не втечеш.

 2. Ти не думаєш про завтрашній вибір, тому що у тебе є авторитетні друзі. З ними ти почуваєш себе впевнено. Ти не любиш приймати рішення і тебе цілком влаштовує, що авторитетні друзі зроблять це за тебе.

 3. Ти використовуєш будь-яку можливість, щоб дізнатися більше про себе і світ професій. Тобі цікаво робити те, що ніколи раніше не приходшюся. І при цьому у тебе немає почуття страху, що не вийде. Ти знаєш, що можливості людини багатогранні, і хочеш знати свої можливості.

 4. У тебе є впевненість, що ти маєш можливість вирішити проблему вибору професії самостійно. У тебе є один або декілька варіантів вибору професії, ти знаєш, що це за професії, де їх можна „отримати", які вимоги вони пред'являють людині. Ти бажаєш отримати підтвердження спеціаліста, що вибір правильний.

Методика

Завдання 2

9

Виявіть свої нахили за допомогою методики самооцінки схильностей і інтересів, диференційно-діагностичний питальник інтересів за Клімовим Є.О. [Готовність учня до навчання.-К.: Мікрос-СВС, "Психологічний інструментарій", 2003.]

Є. О. Клімов запропонував класифікацію професій. Суть Сі полягає в тому, що залежно від особливостей основного предмету праці всі професії поділяються на п'ять головних типів. Професії першого типу - „людина-природа" об'єднують ботаніків, лісників, агрономів, ветеринарів і т.д. Назва

26

підказує, що ці професії полягають у вивченні і використанні корисних копалин землі, води, атмосфери, а також живих організмів рослин і тварин, тобто неживої і живої природи. Професії другого типу - „людина-техніка" - це слюсарі, інженери, мотористи, швачки, водії... Люди цих професій займаються машинами, механізмами, транспортними засобами, тобто технікою. Ті, хто мають справу з різними умовними знаками, шифрами, кодами, формулами належать до третього типу професій ~ „людина-знакова система" (бухгалтер, економіст, касир, радист, програміст, оператор). Дизайнери, художники, малярі, письменники, журналісти, композитори, музиканти, актори - представники четвертого типу професій „людина -художній образ". Ці професії передбачають роботу з творами літератури, мистецтва, а також: інші види робіт у сфері естетики. П п’ятий тип професій — „людина-людина" - включає продавців, лікарів, вчителів, вихователів, бібліотекарів слідчих, офіціантів, екскурсоводів... Для цих професій характерна робота з людьми - дітьми чи дорослими. Наприклад, з дітьми в дитячому садку, учнями в школі, бригадою робітників на заводі і т.д. Є. О. Клімов розробив спеціальну таблицю, яка допоможе зорієнтуватися у власних інтересах і схильностях, а також: дасть більш змістовну і конкретну відповідь на запитання „Ким бути?" (робота з таблицею для визначення спеціальності на основі самооцінки стор 13 журналу "Кроки до самопізнання"). Завдання З Перевірте стійкість своїх інтересів.

 1. Протягом 3 хвилин напишіть якомога більше слів.

 2. А тепер знов-таки протягом 3 хвилин напишіть якомога більше слів, які стосуються улюбленого заняття.

 3. Підрахуйте відсоткове співвідношення слів, які безпосередньо пов'язані з діяльністю або областю знань, яким ви надаєте перевагу, до загальної кількості всіх написаних слів.

Чим вище відсоток, тим активніше ваше відношення до вибраного виду діяльності або області знань. Високий відсоток говорить про те, що ваші професійні наміри дійсні. Порівняйте свої результати з результатами однокласників. За даними заповненої таблиці схильностей (завдання 2) і результатами виконання цього завдання можна зробити цілком певні висновки. Наприклад, якіцо із попереднього завдання випливає, що вас цікавлять точні науки, а результати завдання 3 підтверджують цей інтерес (найбільша кількість слів, пов'язаних з точними науками), то можна зробити висновок про наявність у вас стійких професіональних намірів і професійного самовизначення.

,Завдання 4у 1. Складіть загальну характеристику своїх інтересів і схильностей:

а) область інтересів;

б) якому типу професій надаєш перевагу;

в) улюблене заняття.

2. Назвіть професії, які одночасно відносилися б і до області ваших інтересів, і до типу професій, і до сфери діяльності, яким ви надаєте перевагу.

:■:>


 1. Які вимоги пред'являють людині ції професії?

 1. Де можна здобути освіту за вищеназваними професіями у нашій_країні? Ш Основна частина. Практична робота 2

Робота з орієнтаційно-діагностичною анкетою

(ОДАНІ-2) СЯ.Карпіловської, Б.О. Федоришина [Готовність учня до навчання.-К.: Мікрос-СВС, "Психологічний інструментарій", 2003.].

Інструкція. Уважно прочитай кожне твердження та усвідом, про що в ньому йдеться. Свою відповідь простав у клітинці бланку відповідей на сторінці 18. При цьому потрібно стежити, щоб номер клітинки збігався з номером твердження. Таким чином почергово дай відповіді на всі. Якщо тобі дуже подобається робити те, про що йдеться у твердженні, то постав у відповідній клітинці два плюси (+ +), а якщо просто подобається то один плюс (+). Може статися, що ти ніяк не можеш визначити, чи подобається тобі це робити, чи ні. Тоді постав у відповідну клітинку нуль (0). Коли ж ти визначив, що тобі зовсім не подобається робити те, про що йдеться у питанні, то у відповідній клітинці постав один мінус (-). Коли це тобі дуже не подобається, то два мінуси.

Проводиться робота за методикою ОДАНІ- 2 на стор.15 журналу «Кроки до самопізнання»Коли відповіси на всі запитання, підрахуй, будь ласка, скільки всього плюсів і мінусів ти поставив у кожній вертикальній колонці та запиши результати внизу під кожною колонкою. На нулі не звертай уваги, їх рахувати не потрібно. Якщо зрозумів завдання, то починай роботу.

Немає нецікавих або цікавих справ. Одній людині подобається будувати, другій водити машину, третій вчити дітей. Те, що сьогодні людині цікаво, завтра може захопити всі його почуття й думки.

- А людина має можливість управляти своїми інтересами, і якщо так, то як це зробити?

Звернемося до епізоду із добре відомого роману Марка Твена „ Пригоди Тома Сойєра", коли головний герой був покараний за чергову провину тіткою Поллі. І який він знайшов вихід із даної ситуації.

«Том вышел на улицу с ведром известки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из души, и там воцарилась тоска. Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование тяжелою ношею... И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение блестящая, гениальная мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался ... тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего.

- Что, брат, заставляют работать? Том круто повернулся к нему -А, это ты, Бэн! Я и не заметил.

- Слушай-ка, я иду купаться... да, купаться! Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придется работать! Ну, конечно, еще бы! Том посмотрел на него и сказал:

 • Что ты называешь работой?

 • А разве это не работа?

- Может, работа, а может и нет. Я таю только одно: Тому Сойеру она по душе...

Разве мальчишкам каждый день достается белить забор?.. Из тысячи, даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выполнить это как следует...

Сам того не ведая, открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того, чтобы взрослый или мальчик страстно захотел обладать какой-либо вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее...» IV Підсумок заняття

Звичайно, надати єдиний рецепт, як зробити нудну роботу цікавою, як керувати своїми інтересами і схильностями, неможливо. Але все ж таки ось деякі міркування, як вирішити цю проблему.

 1. Перешкоди, які людина повинна подолати для досягнення мети, збуджують, укріпляють інтерес до неї

 2. Спробуємо поміркувати. Що відбувається, коли потрібно сісти за нецікаву роботу? Ми знаємо, що вона нецікава, що нічого у нас не вийде. Робота ще не почалась, а вже нудно. Діє установка, як, наприклад, у цирку: виходить клоун, він ще нічого не зробив, не сказав, а нам вже весело, ми сміємося. Ми знаємо, що буде весело, у нас установка на веселощі. Однак установку можна змінити за власним бажанням, тому що вона піддається впливу уяви — це доведено і науковими дослідами. Якщо б ми уявляли, що буде цікаво, то внутрішньо налаштовувались на цікаву роботу, а це як раз і потрібно на початку. Уявіть! Задача зводиться до того, щоб налаштуватися на цікаве, привести себе в гарний настрій. 1 це завдання можна вирішити. Треба згадати, як ви поводитесь, коли розпочинаєте улюблене заняття, і зробити так само. Пригадайте, які почуття вас охоплюють. Визначить ключові слова, фрази.

3. Однієї установки мало. Потрібно докласти трішки старання і
виконати роботу більш ретельно, ніж завжди. Більш уважно, віддати їй
більше часу. Не поспішати. Старанність
основне джерело захоплення
роботою. Якщо увага не зосереджена повністю на роботі, то вона стане
нецікавою, так як інтерес
- це і є зосередження уваги. Працювати старанно -
означає відвести на роботу достатньо часу і не поспішати.

4. Інтерес формується поступово, тому виникає питання, скільки ж:
часу потрібно працювати над собою, Щоб сформувався інтерес. Теоретично,
один вчинок може стати фундаментом корисної звички. Але ж не завжди:
Деякі психологи на основі спостережень стверджують, що для утворення
звички потрібно три тижні, тобто двадцять один день. Єдиної відповіді
немає.


- Так скільки же часу потрібно використати на формування у себе інтересу?

Правильно буде, до першого успіху і далі. Успіх надихає людину і дає їй сили, веде до захоплення. Успіх - власний наш інтерес.

5. Інтереси і схильності проявляються і формуються тільки в
діяльності, пов'язаної з ними. Тому потрібно не чекати, коли інтерес або
схильність виникнуть, а активно включатися в різноманітну діяльність. Саме


7.0

така поведінка дозволить виявити і сформувати інтереси і схильності. Якщо інтереси і схильності в будь-якій області знань або практичній діяльності пов 'язані із .життєвими планами, то вони переходять в професіональні. J це,

звичайно, дуже добре.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка