Обізнаність та попередженняДата конвертації01.01.2017
Розмір58.9 Kb.
Обізнаність та попередження” – девіз днів діабету у 2013 році.
У структурі загальної захворюваності населення хвороби ендокринної системи займають шосте місце, при цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.
Цукровий діабет - невпинно прогресуюче хронічне захворювання, яке через високий рівень інвалідності і смертності є не тільки медичною, але і соціальною проблемою.
Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2-3 відсотки загальних видатків з охорони здоров’я, майже 80 відсотків припадає на лікування ускладнень, 20 відсотків – на закупівлю цукрознижуючих препаратів і засобів контролю.
22 квітня 2010 року Тернопільською обласною радою у відповідності до Державної цільової програми „Цукровий діабет” на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 877 прийнята цільова програма «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки.

Відповідні програми прийняті і затверджені Міською та районними радами.


Одним із завдань Комплексної програми “Цукровий діабет” є раннє виявлення цукрового діабету. В області протягом року проведена значна робота. Лікувальні заклади забезпечені витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові і проводять скринінг на виявлення хворих на цукровий діабет. Зокрема, основна увага приділялась налагодженню визначення глікемії у первинних ланках медичної служби, а саме лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях, безперебійного забезпечення реактивами лабораторій ЦРЛ, НРЛ, міських закладів для визначення глюкози крові, обстеженню осіб з факторами ризику по цукровому діабету.
За інформацією головного ендокринолога області Н.Я.Гулько за час виконання програми в області покращилось активне виявлення хворих із цукровим діабетом, так за 9 міс.2013р зареєстровано хворих на цукровий діабет:

- всього 35599

- дорослих 35389

Показники поширеності цукрового діабету серед населення області за 9міс. 13р:


поширеність цукрового


діабету у загальній

популяції на 100 тис. в області: 3314,4

в т.ч. серед дорослих в області: 4080,2(2012р. – 3904,9)

Щорічно виявляється і береться на диспансерний облік біля 3 тисяч осіб із діагнозом цукровий діабет.


Показник захворюваності цукровим діабетом 9міс.2013р.:
   • Захворюваність у загальній популяції на 100 тис. - 187,1

   • Захворюваність серед дорослих - 229,2 (2012р. – 221,7)

Серед зареєстрованих хворих на цукровий діабет хворі 1-го типу складають 13,2% , а серед вперше виявлених – 0,66%, що свідчить про активне виявлення хворих на цукровий діабет серед населення області, поскільки активного виявлення потребують хворі на 2 тип діабету.


Комплексною програмою “Цукровий діабет” передбачено скринінг ускладнень цукрового діабету і наполеглива робота над запобіганням їх розвитку, що досягається в першу чергу ефективним диспансерним спостереженням , що сприяє компенсації захворювання.
В цілому, кількість зареєстрованих ускладнень в динаміці серед дорослих хворих є стабільною з незначною тенденцією до зниження.

9міс.2013р
Діабет з ураженням нирок 1170-3,30% (2012р. – 133,6)
Діабетична ретинопатія 2907-8,2% (2012р. – 324,1)
Діабетична гангрена 56-0,15% (2012р. – 73,0)
На 01.10.2013р. d області інсулінотерапії потребують 4493 хворих, в тому числі 1516 — І типу, 2977 — ІІ типу. Всі хворі 100% забезпечені препаратами інсуліну. Інсуліни виробництва ЗАТ «Індар» приймають 1280 хв., ВАТ «Фармак» - 1358, ф. «Ново-Нордіск» - 739, ф. «Авентіс» - 268, ф «Ліллі» - 40, « Фарма – Лайф» - 545.

Із орієнтовних обсягів фінансування прграми у 2010-2013 рр. кошти виділялися лише на закупівлю інсулінів.


Таблетованих цукрознижуючих препаратів потребує 17480 хворих, з них за бюджетні кошти лікувальних закладів забезпечуються лише 8 % хворих, в основному ці препарати пацієнти купляють за власні кошти.
Ефективним і перспективним у плані компенсації цукрового діабету є навчання хворих самоконтролю. В області функціонує 3 школи самоконтролю для хворих на цукровий діабет, що є недостатнім для охоплення навчання всіх потребуючих цього. Заняття в цих школах ведуться лікарями-ендокринологами та медичним сестрами на громадських засадах, поскільки штатне забезпечення цих структур регламентуючими документами не передбачене, не виділені приміщення та відповідне обладнання для роботи цих шкіл.

Навчання у школах самоконтролю за 9 міс. 2013року пройшли – 883 хворих.


Всі хворі із встановленим діагнозом цукрового діабету 100% охоплені диспансерним наглядом в поліклінічно-амбулаторних закладах по місцю проживання, який ведеться згідно затверджених протоколів.

Електронний реєстр хворих на цукровий діабет, які приймають інсуліни ведеться в лікувальних закладах по місцю їх диспансерного спостереження (програма «Синадіаб») та передається в диспансерне ендокринологічне відділення КЗ ТОР «ТУЛ». Програма «Синадіаб» потребує суттєвого покращення, поскільки є дуже громіздкою, на місцях неможливі введення окремих даних (деяких видів інсулінів, які приймають хворі.), робочі місця лікарів-ендокринологів не обладнані комп’ютерною технікою, на ведення реєстру кошти не виділялися, щоквартально лікарями-ендокринологами в диспансерне ендокринологічне відділення подаються дані щодо кількості хворих які потребують інсулінотерапії, потреби та наявних залишків препаратів інсуліну,згідно якої відбувається розподіл закуплених інсулінів.


Важливим і основним показником компенсації цукрового діабету є визначення глікозильованого гемоглобіну, яке проводиться в КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня» та лабораторіях «Синево», «Лабораторія ендокринопатій», «Румед». «Євролаб», які знаходяться здебільшого в обласному центрі, що значно обмежує можливості визначення цього показника у хворих сільської місцевості та районних центрів.
Всього по області зроблено визначень глікованого гемоглобіну за 9міс. 13р. - 3187.

Серед обстежених дорослих хворих, що приймають інсулінотерапію - 2969 осіб: • Компенсованих - 576 -19,4%

 • Субкомпенсовані - 1293 – 43,5%

 • Декомпенсовані - 1100 – 37,1%.

Серед дорослих хворих, які приймають таблетовані цукрознижуючі препарати визначено глікований гемоглобін у 218 осіб.

Серед них:


 • Компенсовані – 45 - 20,6%

 • Субкомпенсовані – 75 – 34,4%

 • Некомпенсовані – 98 – 44,9%

Міжнародна Діабетична Асоціація України в липні 2013 року надала гуманітарну допомогу у вигляді експрес-аналізаторів глікованого гемоглобіну та тест-картриджів по 100 шт до них, що дасть змогу забезпечити дане обстеження в лікувальних закладах районів та міста. В подальшому необхідно передбачити кошти для закупівлі розхідних матеріалів для експрес- аналізаторів з метою забезпечення безперебійної їх роботи.


Первинний вихід на інвалідність хворих на цукровий діабет в динаміці:

2010 р. 2011 р. 2012р. 9міс.2013р

Абсолютне число

інвалідів 132 124 125 99


Показник


на 10 тис. 1,50 1,42 1,40 1,14

у працездатному віці

На 10 тис.нас. 1,6 1,5 1,6 1,33

По Україні 1,6 1,5 1,5


В області постійно ведеться робота з підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, які надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей. 23 травня 2013 року проведена науково-практична конференція „Школа цукрового діабету” з участю провідних науковців Національної медичної академії післядипломної освіти, Тернопільського ДМУ, Департаменту охорони здоров’я.
Щорічно 14 листопада відзначається Міжнародний день боротьби з діабетом. Важливість проблеми визначає не лише широке розповсюдження, але і швидкий розвиток ускладнень, які спричиняють інвалідність і смертість хворих.
Враховуючи актуальність проблеми цукрового діабету Департамент охорони здоров’я ініціює з 12 по 17 листопада проведнення тижня профілактики діабету та рекомендує:

 • Організувати в ЛПЗ області та міста визначення рівня цукру крові для населення.

 • Забезпечити консультації лікарів – ендокринологів щодо запобігання захворювання діабету та здорового способу життя з цією хворобою.

 • Головним лікарям ЛПЗ міста та області провести конференції та школи для хворих цукровим діабетом, лекції лікарів та психологів для батьків та дітей, хворих на діабет за місцем їх диспансерного спостереження.

 • Про результати проведення тижня профілактики діабету інформувати Департамент охорони здоров’я до 20 листопада 2013року.


Прес – служба ДОЗ.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка