О. Я. Бабак, В.І. Молодан, К. А. Лапшина Інтернатура на кафедрі внутрішньої медицини №1 «Істинний вчитель проживає два життя — своє і життя своїх учнів.»Скачати 106.36 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір106.36 Kb.
О.Я. Бабак, В.І. Молодан, К.А. Лапшина

Інтернатура на кафедрі внутрішньої медицини №1
«Істинний вчитель проживає два життя — своє і життя своїх учнів.»

С.Я. Штейнберг(1891–1967)

«Покажи мені своїх учнів, і я побачу тебе».

А. Дістєрвег (1790–1866)


Первинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності.

Основним завданням інтернатури із спеціальності „Внутрішні хвороби” є набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста-терапевта. Інтернатура проходить у формі очно-заочного навчання терміном 2 роки.

Очна і заочна частина інтернатури триває по 11 місяців - по 1716 годин («Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури)… зі спеціальності “Внутрішні хвороби” Київ-2013р).Історія викладання інтернатури

Першою спробою впровадити навчання студентів в інтернатурі слід вважати пропозицію («Рапорт» від 1843 року) професорів Імператорського Московського університету А.І.Овер (факультетська терапевтична клініка) і А.І.Поль (госпітальна хірургічна клініка). «При клініці повинні перебувати постійно 6 студентів по одному при кожному ад'юнкті або асистенті, вони можуть називатися Клінічними студентами (Internes). Маючи проживання в лікарняному будинку, вони кілька разів на день повинні відвідувати хворих тих асистентів, при палатах яких вони навчаються ... За таких умов вони незрівнянно швидше будуть знайомитись з усіма практичними предметами і тому багато виграють у порівнянні із студентами які приходять у клініку лише на навчання. … Не маючи можливості надати цю вигоду всім, дуже бажано, щоб нею скористалися хоча деякі ». На жаль, цю пропозицію А.І.Овера і А.І.Поля прийнято не було.

В Радянському Союзі інтернатуру було запроваджено у 1967 році. Згідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 10 лютого 1967 № 130 «Про організацію у вигляді досвіду однорічної спеціалізації (інтернатури) випускників ряду медичних інститутів» однорічна інтернатура була впроваджена лише у декількох вузах серед яких був Харківський медичний інститут (окрім того викладання було розпочато у 1-му Московському, 1-му Ленінградському та Кишинівському медичних інститутах).

У подальшому згідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 517 від 5 липня 1968 «Про заходи щодо подальшого поліпшення охорони здоров'я і розвитку медичної науки в країні» МОЗ СРСР запровадило інтернатуру як обов’язкову форму вдосконалення спеціальних знань лікарських кадрів.

На першому етапі (1967-1997рр) інтернатура була заочною і однорічною. З 1998 року навчання стає очно-заочне. З 2006 року в Україні навчання лікарів-терапевтів стає 2-х річним.
Викладачі кафедри що займались підготовкою лікарів-інтернів

На начальному етапі (1967р.) інтернатуру викладали завідувач кафедри проф. Л.Т.Мала, доц. Малюков В.М., доц. Власенко М.А., ас.Череватов Б.Г.(виїзна інтернатура у Сумській області), ас.Омельченко А.П., ас.Германович Г.М. Починаючи з 2000р. інтернатурою займались проф. Фадєєнко Г.Д., проф. Бондаренко І.П., доц..Власенко М.А., доц. Наугольнова С.Б., доц. Шелест О.М., доц. Молодан В.І. Після смерті Л.Т.Малої інтернатуру на кафедрі було відновлено у 2006 році, навчання лікарів-інтернів проводили проф. Бабак О.Я., проф. Фадєєнко Г.Д., доц. Молодан В.І.База кафедри внутрішньої медицини №1

Кафедра розташована на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України.» Це провідна установа у системі НАМН і МОЗ України, її колектив займається фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями в галузі терапії. Клініка Інституту має вищу атестаційну категорію. Основні підрозділи клініки Інституту (210 ліжок): відділення реанімації та інтенсивної терапії, ішемічної хвороби серця, гастроентерологічне, артеріальної гіпертензії і захворювань нирок, лікувально-діагностичний терапевтичний центр, консультативна поліклініка.

Ще однією базою кафедри є КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №28» (130 ліжок) до складу якої входять загально терапевтичне, кардіологічне і ревматологічне відділення. Заняття з лікарями-інтернами проводяться на базі спеціалізованого ревматологічного відділення.

Під час навчання на кафедрі лікарі-інтерни разом із викладачами і завідуючим кафедри щоденно проводять курацію хворих у відділеннях клініки. Лікарі-інтерни приймають участь у обходах завідуючих наукових підрозділів і завідуючих відділеннями Інституту, приймають участь у консиліумах складних хворих. Важливим є те, що на базі Інституту інтерни мають можливість ознайомитись із проведенням діагностики та лікування хворих у відповідності до сучасних Національних та Європейських стандартів. Покращенню підготовки лікарів-інтернів сприяють їх чергування у клініці Інституту які проводяться двічі на місяць у тому числі у відділенні реанімації і інтенсивної терапії.


Принципи проведення підготовки лікарів-інтернів на кафедрі

Викладання інтернатури на кафедрі проводиться згідно до «Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури)… зі спеціальності “Внутрішні хвороби” і має свої традиції започатковані акад. Л.Т.Малою. • Єдність традицій (терапевтичної школи академіка Л.Т.Малої) та сучасних медичних технологій

 • Використання інноваційних технологій у навчальному процесі

 • Діагностичні та лікувальні технології згідно до Національних та Європейських стандартів

 • Висока професійна підготовка викладачів кафедри та медичного персоналу бази стажування

 • Сучасне технічне забезпечення бази стажування


Технічне забезпечення інтернатури

 • Система томографічна комп’ютерна HiSpeed CT/e Dual (США)

 • Відео-ендоскопічна система V-70, Fujinon (Японія)

 • ультразвукова інтелектуальна діагностична система Philips IU-22 (Нідерланди); УЗІ апарати з Допплером LOGIQ 5 (США), Vivid 3, (США)

 • Стрес-система з біговою доріжкою Cardio Control Treadmill, (Нідерланди)

 • Система Холтерівського моніторингу Philips(Нідерланди), Dia Card,( Україна)

 • Денситометр ультразвуковий Achilles (Франція)

 • та інш.


Традиційні і інноваційні методи проведення занять

Найбільш ефективними формами проведення занять в інтернатурі є проблемне заняття і клінічний розбір це пов’язано з тим, що ці навчальні форми максимально активізують процес навчання, роблячи його найбільш тотожним повсякденній лікарській практиці.Лекція

Семінар

Проблемне заняття

Клінічний

розбір

Консультація

Активність

навчаннянизька

варіативна


висока

средня-висока

низька

Реальність

ситуаціїнизька

середня

середня

висока

висока
 • Заняття - тренінг, робота на фантомах, ігрові навчальні технології та інш.

 • Віртуальне заняття із використанням мультимедійних засобів

 • Участь у роботі і підготовка науково-практичних конференцій

 • Участь у роботі терапевтичних товариств Харківського медичного товариства

 • Дистанційні форми навчання під час заочного циклу (он лайн консультування, клінічний розбір, webinar, семінари, лекції, відео архіви конференцій та інш.).


Методичні матеріали підготовлені на кафедрі для проведення занять в інтернатурі

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичного матеріалу для проведення занять з лікарями-інтернами, а також написанню медичної літератури для лікарів-інтернів.Методичні рекомендації до всіх практичних, семінарських занять і лекцій очного і заочного етапу навчання

Підручники

Клінічна фармакологія. // Під ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – К. Медицина 2008-826с.

Затверджено МОЗ та МОН України для студентів та лікарів-інтернів

Перевидання з доповненнями - 2010р. та 2012р. (російською мовою )Навчальні посібники та довідники

 • Неотложные состояния в практике врача-терапевта. // Под ред. Бабака О.Я. // Довідник для лікарів-інтернів – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011-276 с.

Перевидання з доповненнями - 2012 р. – 330 с.

 • Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Учебное пособие в 2-х томах//под ред. О.Я.Бабака// Справочник врача «Семейный врач, терапевт». - К.: ООО «Доктор_Медиа», 2011.том 1 - 618 с, том 2 - 454 с.

 • Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов // Под редакцией академика НАМНУ А.Н. Беловола // Руководство "Врач-терапевт, врач общей практики - семейной медицины". К.: ООО "Бібліотека "Здоров'я України", 2013.- 704с.

Монографії

 • Артериальная гипертензия, патогенез метаболических нарушений и терапевтическая стратегия.// Под ред. О.Я.Бабака, Г.Д.Фадеенко, В.В.Мясоедова. Харьков ХНМУ, 2011. – 251с.

 • Цирроз печени. // Бабак О.Я., Колесникова Е.В. - К., 2011. — 576 с.

 • Хронічна серцева недостатність: патогенетичні механізми і клінічні аспекти лікування: навч.посібник //О.М. Біловол, О.Я. Бабак, І.І. Князькова. – Тернополь. : Укрмедкнига, 2012. – 792 с.

 • Гепатопротекторы от теории к практике. // Фадеенко Г. Д., Губергриц Н.Б., Лукашевич Г.М., Фоменко П.Г. - Донецк ООО"Лебедь".- 2012. -156 с.

 • Гипертоническая болезнь и ожирение // Беловол А.Н., Тверетинов А.Б,, Школьник В.В., Фадеенко Г.Д.. - Тернополь: ТГМУ, 2013. – 344 с.


Виконання науково-практичної роботи

Виконання НПР забезпечує набуття лікарями-інтернами навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.


За період з 2006-2014 н.р. лікарі-інтерни, що навчались на кафедрі, підготували 91 науково-практичну роботу яку було представлено до заключної Державної атестації з інтернатури.

Було виконано і захищено 21 магістерську науково-кваліфікаційну роботу (2006-2008 н.р. Клименко Ю.М., Клименко Н.М., Копиця Г.П.; 2007-2009 н.р. Огнєва О.В., Кочубей О.А., Кучеренко Д.О., Ярмак С.В.; 2008-2010 н.р. Молодан Д.В.; 2009-2012 н.р. Гетьман О.А., Коноваленко Т.М., Кулініч В.С., Сухонос Н.К.; 2010-2012 н.р. Грязнова О.В., Гончарь О.В., Зайцева М.М.; 2011-2013 н.р. Бутова Т.С., Кукушка О.В., Терешкін К.І.; 2012-2014 н.р. Лапшина К.А., Яресько М.В.).Патенти які підготували лікарі-інтерни: «Спосіб лікування гіпертонічної хвороби у хворих з ожирінням та цукровим діабетом 2 типу в залежності від наявності Pro12Ala поліморфізму гена PPARG» (Клименко Н.М.); «Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням» (Кочубей О.А.); «Спосіб лікування жінок, хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом II типу» (С.В. Ярмак ); «Спосіб лікування гіпертонічної хвороби у хворих з ожирінням на фоні цукрового діабету 2 типу» (Чирва О.В. Молодан Д.В.),

Участь у роботі науково-практичних конференцій

Під час навчання на кафедрі лікарі-інтерни приймають активну участь у роботі і організації науково-практичних конференцій. Конференція може розглядатись як важливий компонент навчального процесу. Проведення конференції та підготовка презентації спонукає лікаря-інтерна до більш ретельного та глибокого опрацювання навчального матеріалу та навчає презентувати інформацію для аудиторії. Робота лікаря-інтерна над доповіддю спонукає його до систематизації знань, створює більш високий емоційний рівень у групі, що підвищує ступінь засвоєння знань.

Разом із спілкою молодих вчених ХНМУ інтерни щорічно організовують конференцію «Медицина третього тисячоліття» та англомовну конференцію «International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC).» Разом зі спілкою молодих науковців інститутів академії медичних наук України лікарі-інтерни проводять конференцію «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики.» Лікарі-інтерни приймають участь у роботі конференцій які проходять в НІТНАМНУ. Найбільш значущою є конференція пам’яті акад. Малої Л.Т. «Щорiчнi терапевтичнi читання» та конференція «Медична наука і клінічна практика: минуле, сьогодення, майбутнє» які проводяться щорічно. У клініці НІТНАМНУ є можливість відвідувати клінічні розбори та патологоанатомічні конференції брати участь у роботі засідань товариства терапевтів, кардіологів та гастроентерологів. Ефективним напрацюванням викладачів кафедри є використання під час занять та під час самостійної підготовки лікарів-інтернів медичних ресурсів мережі Інтернет. Використовується інформація сайту «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ – Україна» (http://www.chil.com.ua/), сайту Національного Інтернет Товариства спеціалістів із внутрішніх хвороб (Москва) (http://интернет-сессия.рф/sessions/) та таких медичних сайтів як: http://www.mozdocs.kiev.ua, http://base.medukraine.com

http://www.ukrcardio.org/, http://urgent.health-ua.com/, http://urgent.mif-ua.com/archive/issue-15105/, http://www.likar.info/, http://ukrmed.org.ua/, http://www.pharmateca.ru/, http://www.medix.ru/bezboli/spina.htm, http://spinet.ru/, http://www.nedug.ru/lib/lit/therap/01nov/therap500/therap.htm,http://emedicine.medscape.com/ та інш.

На кафедрі внутрішньої медицини №1 щороку проходить заключна державна атестація інтернів-терапевтів кафедр ХНМУ. На атестації підводяться підсумки дворічного навчання в інтернатурі Вона складається із трьох етапів: комп’ютерний контроль знань та вмінь; оцінка вмінь та володіння практичними навичками; співбесіда для визначення рівня теоретичної підготовки лікарів-інтернів. Оцінку знань лікарів-інтернів проводить комісія її очолює завідувач кафедри внутрішньої медицини 31 проф. Бабак О.Я. До її складу входять представники ректорату, керівництво Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувачі терапевтичними кафедрами ХНМУ та викладачі які займаються з інтернами. А саме перший проректор ХНМУ проф. Капусник В.А., керівники ННІПО директор В’юн В.В., заступник директора Тельнова Л.Г., завідуючі кафедрами проф. Кравчун П.Г., проф. Журавльова Л.В., проф.Шевченко О.С., доценти Кожин М.І., Александрова Н.К., Молодан Л.В., Соломенник Г.О., Гайчук Л.М., секретар державної екзаменаційної комісії доц. Молодан В.І.Під час екзамену лікарі-інтерни відповідали на питання, що стосуються історії терапевтичної школи ХНМУ, діагностики, диференційної діагностики, лікування та трудової експертизи захворювань внутрішніх органів. В екзаменаційних білетах розглядаються невідкладні стани, питання фтизіатрії та інфекційних захворювань. Лікарі-інтерни показують своє вміння розшифрування ЕКГ, рентгенограм та УЗІ малюнків, виписують рецепти. Проведення екзамену дозволяє підсумувати та оцінити рівень знань лікарів-інтернів.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка