Нові надходження до Наукової бібліотеки у 1-му кв. 2010 рСторінка7/10
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Хвороби сечостатевих органів
616.6(02)

У 51


Ультрасонография в уронефрологии : учебник / Р. Я. Абдуллаев, В. Н. Лесовой, Н. И. Пилипенко, Т. С. Головко. - Х. : Нове слово, 2009. - 132 с. : ил. - Бібліогр.: с.132

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.6(02)

М 74


Модуль 2. Змістовний модуль 3. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб сечостатевої системи. Тема 26. Пієлонефрити, тубулоінтерстиціальний нефрит, амілоїдоз нирок : метод. вказ. для студ. / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд. О. Я. Бабак [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 36 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.6-053

Й


Йосипів І.В.

Дитяча нефрологія : монографія / І. В. Йосипів. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 520 с. - Бібліогр.: с.497-505. - Алф. покаж.: с. 505-512 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.6-053

П 78


Про затвердження протоколу лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоіинтерстиціальним нефритом : наказ МОЗ України №627 від 03.11.2008 р. / МОЗ України. - К., 2008. - 26 с

Экземпляры: всего:3 - КХр(3)

616.69

И


Избранные лекции по клинической андрологии : монография / Под ред.: Е. В. Лучицкого, В. А. Бондаренко. - К.-Х. : Нова Софт, 2010. - 144 с 1000 экз.

Экземпляры: всего:4 - КХр(4)

616.69(02)

А 13


Абдуллаев Р.Я.

Ультрасонография в андрологии : учеб. пособие / Р. Я. Абдуллаев, В. Н. Лесовой. - Х. : Нове слово, 2009. - 96 с. : ил. - Бібліогр.: с. 91 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.69(02)

Ж


Жуков О.Б.

Диагностика эректильной дисфункции : руководство / О. Б. Жуков. - М. : Бином, 2008. - 184 с. 2000 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)


Хвороби органів опори і руху
616.7(02)

У


Ультразвуковая томография позвоночного двигательного сегмента : учебное пособие. - Х. : Новое слово, 2008. - 91 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
Невропатологія і психіатрія
616.8(02)

С 44


Скоромец А.А.

Топическая диагностика заболеваний нервной системы : руководство для врачей / А. А. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 3-е изд., испр., доп. - СПб. : Политехника, 2000. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 392-393. - Предм. указ.: с. 394-398. 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.8(02)

Ш 37


Шевага В.М.

Невропатологія : підруч. для студ., лікарів-інтернів мед. вузів / В. М. Шевага, А. В. Паєнок, Б. В. Задорожна. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 655 с. : ил. - Бібліогр.: с.654-655

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.89(08)

Б


Словарь-справочник по психологической диагностике : справочное издание. - К. : Наукова думка, 1989. - 200 с. 40000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Інфекційні хвороби, їх профілактика та епідеміологія

616.9(02)

Ш


Шегедин М.Б.

Медсестринство при інфекційних хворобах : учеб. пособие / М. Б. Шегедин, В. В. Кравців, С. В. Барчук. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 118 с. : цв.ил. - Бібліогр.: с. 118 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.9(063)

Э 71


Эпидемиология, экология и гигиена : сб. материалов 12-ой итоговой регион. науч.-практ. конф. / ред. В. А. Коробчанский. - Х.

Ч.1. - 2009. - 168 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.9-053(02)

М 74


Модуль 4. Детские инфекционные болезни : тестовые задания и ситуационные задачи для студ. V курса. Итоговый модульный контроль / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т ; сост. С. В. Кузнецов [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 168 с 150 экз.

Экземпляры: всего:20 - КХр(5), УчБ(15)

616.9-053(02)

М 74


Модуль 4. Детские инфекционные болезни : метод. указ. к самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работе студ. V курса / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т ; сост. С. В. Кузнецов [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 255 с 500 экз.

Экземпляры: всего:50 - КХр(5), УчБ(45)

616.9-053(02)

М 74


Модуль 4. Детские инфекционные болезни : метод. указ. к аудиторной работе студ. V курса / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т ; сост. С. В. Кузнецов [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 67 с 100 экз.

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)

616.902

Л


Люди и ВИЧ : книга для неравнодушных / ред. Е. Пурик. - 5-е изд. - К. : Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2009. - 704 с. 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.902(02)

М 74


Модуль 3. Загальна та спеціальна вірусологія : метод. вказ. для студ. ІІ та ІІІ курсів мед. ф-тів / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд. А. Я. Циганенко, В. В. Мінухін, Н. В. Павленко [та ін.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 120 с 100 экз.

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)

616.936

W83


World Malaria Report 2009 : ВОЗ (Документы Всемирной организации здравоохранения) / World Health Organization. - [Geneva] : WHO, 2009. - 190 p.

Перевод заглавия: Всемирный доклад по малярии 2009.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.946(02)

С 31


Сепсис: етіологія, патогенез, клініка, лікування : метод. вказ. для студ. ІІІ курсу. - Х. : ХНМУ, 2009. - 40 с 300 экз.

Экземпляры: всего:50 - УчБ(50)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка