Нові надходження до Наукової бібліотеки у 1-му кв. 2010 рСторінка4/10
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Медична мікробіологія
616.013(02)

М


Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник / А. А. Воробьев, А. С. Быков, М. Н. Бойченко [и др.] ; ред. А. А. Воробьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2008. - 704 с. - Предм. указ.: с. 695-702 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)

616.013(02)

М 74


Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет : метод. вказ. для студ. ІI та ІІІ курсів мед. ф-тів / МОЗ України, Харьк. нац. мед. ун-т ; упоряд. А. Я. Циганенко [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 104 с 100 экз.

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)

616.013(02)

H81


Hospital Infection : methodical instructions for the II and III year English media students of medical faculty / Kharkiv National Medical University ; comp.: A. Ya. Tsyganenko, N. I. Kovalenko. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 36 p.

Перевод заглавия: Госпитальные инфекции

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.013(02)

R53


Rickettsial Diseases : methodical instructions for students of II course of the medical faculty to practical lesson / Kharkiv National Medical University ; comp.: A. Ya. Tsyganenko, N. I. Kovalenko. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 32 p.

Перевод заглавия: Риккетсиозы.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.013(02)

Л


Люта В.А.

Практикум з мікробіології : посібник / В. А. Люта, О. В. Кононов. - К. : Медицина, 2008. - 184 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.013(02)

Л


Люта В.А.

Мікробіологія : підруч. / В. А. Люта, О. В. Кононов. - К. : Медицина, 2008. - 456 с. - Бібліогр.: с. 450

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.013(084)

А


Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии : учебное пособие / Под ред.: А. С. Быкова, А. А. Воробьева, В. В. Зверева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : МИА, 2008. - 272 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.013.4(02)

М 74


Модуль 2. Спеціальна, клінічна і екологічна мікробіологія : метод. вказ. для студ. ІІ та ІІІ курсів мед. ф-тів / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд. А. Я. Циганенко [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 124 с 100 экз.

Экземпляры: всего:10 - КХр(10)
Загальна діагностика. Симптоматологія
616.07(02)

Н


Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике семейного врача : учебное пособие для семейных врачей, врачей общей практики, интернов, педиатров. Ч.2 / О. Н. Гирина, Л. М. Пасиешвили, Г. С. Попик [и др.]. - Х. : Эдена, 2009. - 324 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.07(02)

А 72


Антропова Т.О.

Обстеження та визначення стану здоров‘я : підручник для студентів мед. вузів / Т. О. Антропова, А. А. Пісарєв, О. І. Колісніченко. - К. : Медицина, 2006. - 351 с. : ил. - Бібліогр.: с. 350-351.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.07(02)

С


Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для сімейних лікарів, лікарів загальної практики, інтернів, педіатрів. - Х. : Едена

Ч.1. - 2009. - 304 с 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.074(02)

П69


Практикум для студентів ІІ курсу фаху "Лабораторна діагностика" = [Practical Course in English for 2nd-year students of speciality ''Laboratory Diagnostics''] : практикум / Харківский Національний Медичний Університет ; сост.: Е. А. Ольховский, А. В. Філімонова. - Х. : ХНМУ, 2009. - 44 с.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.074(02)

М 23


Манастирська О.С.

Клінічні лабораторні дослідження : навчальний посібник для студентів мед. вузів / О. С. Манастирська ; МОЗ України. - К. ; Вінниця : Нова книга, 2007. - 165 с. : ил. - Алф. указ.: с. 162-165. 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Догляд за хворими і терапевтична техніка. Невідкладна техніка616.08(02)

П 69


Практикум для студентів І курсу фаху "Сестринська справа" = [Practical course in English for 1st-year students of speciality "Nursing" : практикум / Харк. нац. мед. ун-т ; сост.: М. В. Богун, В. Б. Кальницька. - Х. : ХНМУ, 2009. - 40 с.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08(02)

Т 36


Тестовий контроль знань з курсу "Догляд за хворими" (практика) : для студ. мед. ф-тів / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд.: О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Т. М. Амборосова. - Х. : ХНМУ, 2009. - 32 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08(02)

T38


Test-control of Knowledges "Care of Patients'' (production practice) : for students of medical faculties / Kharkiv National Medical University ; comp. O. M. Kovalyova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 40 p.

Перевод заглавия: Тестовый контроль знаний по курсу "Уход за больными"

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08(02)

T38


Test-control of Knowledges "'Nurse Practice" ( production practice). Enclosure Module 1. Principles of activity and organization of nurse' s work in therapeutic permanent establishment : рекомендовано методсоветом по направлению / Kharkiv National Medical University ; comp. O. M. Kovalyova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 48 p.

Перевод заглавия: Тестовый контроль знаний по курсу "Сестринское дело" (производственная практика). Модуль 1. Принципы деятельности и организация работы медсестры терапевтического стационара.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08(02)

К


Касевич Н.М.

Основи медсестринства в модулях : навч. посіб. / Н. М. Касевич. - К. : Медицина, 2009. - 480 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.08(02)

А 72


Антропова Т.О.

Невідкладні стани в терапії : начальний посібник для студентів мед. вузів за спеціальністю 5.110101 "Лікувальна справа" / Т. О. Антропова. - 2-ге вид. - К. : Медицина, 2008. - 110 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.08(02)

К 28


Касевич Н.М.

Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник для студентів мед. вузів / Н. М. Касевич ; за ред. В. І. Литвиненка. - 2-ге вид., виправл. - К. : Медицина, 2009. - 422 с. - Бібліогр.: с. 422.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)616.08(02)

Т 36


Тестовий контроль знань із курсу "Сестринська практика" (виробнича практика) : для студ. мед. ф-тів / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд.: О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Т. М. Амборосова. - Х. : ХНМУ, 2009. - 43 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08(02)

Т 36


Тестовый контроль знаний по курсу "Уход за больными" (практика) : для иностр. студ. мед. ф-тов / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т ; сост.: О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова, Т. Н. Амборосова. - Х. : ХНМУ, 2009. - 35 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08(02)

Т 36


Тестовый контроль знаний по курсу "Сестринская практика" : для иностр. студ. мед. ф-тов / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т ; сост.: О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова, Т. Н. Амборосова. - Х. : ХНМУ, 2009. - 45 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

616.08-053(02)

Д 59


Догляд за хворими (практика) Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару. Змістовний модуль 3. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі (теми 8-10) : метод. вказ. для самостійної (позааудиторної) роботи студ. - Х. : ХНМУ, 2009. - 47 с 300 экз.

Экземпляры: всего:125 - КХр(5), УчБ(120)

616.08-053(02)

Z99


Інтенсивна терапія в педіатрії : навч. посібник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів мед. вузів та вищих мед. закладів післядиплом. освіти / С. М. Басманов, Г. І. Белебезьєв, А. В. Бєляєв [та ін.] ;за ред. Г. І. Белебезьєва. - К. : Медицина, 2008. - 519 с. - Бібліогр.: с.509-511.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

616.1/9.0(02)

Т 19


Тарасюк В.С.

Медсестринство в геронтології і геріатрії : підруч. / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - К. : Медицина, 2008. - 623 с. - Бібліогр.: с.621-623

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка