Нові надходження до Наукової бібліотеки у 1-му кв. 2010 рСторінка2/10
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

613(02)

М 54


Методика підготовки до практично-орієнтованого державного іспиту із навчальної дисципліни "Гігієна та екологія людини" : метод. вказ. для самостійної позааудиторної роботи студ. VІ курсу / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд. В. О. Коробчанський [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 39 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

613(02)

Ж 50


Желібо Є.П.

Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є. П. Желібо. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2009. - 342 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.338-342.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)613(02)

H99


Hygiene and Ecology : [textbook] / ed. V. G. Bardov. - Vinnytsya : Nova Knyha Publ., 2009. - 688 p. : ill.

Перевод заглавия: Гигиена и экология.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.2(02)

Г


Гігієна харчування з основами нутриціології : підруч. : у 2-х кн. / за ред. В. І. Ципріяна. - К. : Медицина. - 2007

Кн. 1 / Т. І. Аністратенко, Т. М. Білко, О. В. Благодарова [та ін.]. - 2007. - 528 с. - Бібліогр. в кінце розд.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.2(02)

Г


Гігієна харчування з основами нутриціології : підруч. : у 2-х кн. / ред. В. І. Ципріян. - К. : Медицина. - 2007. - ISBN 966-8144-52-Х

Кн. 2 / В. І. Ципріян, І. Т. Матасар, В. І. Слободкін [та ін.] . - 2007. - 544 с. - Бібліогр. в кінце розд.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.6(02)

Г 19


Гандзюк М.П.

Основи охорони праці : підруч. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. - 4-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 383 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 382-383.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Загальна терапія. Фармація. Фармакологія. Токсикологія

615.1(02)

П 84


Професійне навчання персоналу фармацевтичних організацій : метод. реком. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи, Нац. фармацевтичний ун-т ; уклад.: В. М. Толочко, Л. В. Галій. - К. : НФУ, 2010. - 27 с. - Бібліогр.: с. 18 100 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

615.1(02)

М 30


Марчук О.С.

Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - К. : Медицина, 2008. - 487 с. - Бібліогр.: с. 487.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.1(02)

Г


Громовик Б.П.

Менеджмент і маркетинг у фармації : підруч. / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька ; за ред. Б. П. Громовика. - К. : Медицина, 2008. - 752 с. - Бібліогр.: с. 741-744

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.1(063)

Л 11


Ліки та життя : міжнар. медико-фармацевтичний конгрес (Київ, 15-18 лютого 2005 р.). - К., 2005. - 174 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

615.3(02)

К


Кобзар А.Я.

Фармакогнозія в медицині : навч. посібник / А. Я. Кобзар. - К. : Медицина, 2007. - 544 с. - Бібліогр.: с. 531-534

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.32(02)

Г


Гулько Р.М.

Сад лікарських рослин у Львові : навчальний посібник / За ред. Б. С. Зіменковського. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 240 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.5 (02)

П 24


Педченко Е.П.

Практикум з фармакології з медичною рецептурою в модулях : навч. посіб. / Е. П. Педченко, С. В. Журавльова ; за ред. І. В. Роздольського. - К. : Медицина, 2007. - 360 с. - Бібліогр.: с. 358-359

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.5(02)

М


Михайлов И.Б.

Клиническая фармакология : учебник / И. Б. Михайлов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2005. - 518 с. - Алф. указ.: с. 485-509 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.5(02)

С 42


Скакун М.П.

Основи фармакології з рецептурою : підруч. / М. П. Скакун, К. А. Посохова ; МОЗ України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - К. ; Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 508 с. - Бібліогр.: с.507-508. - Предм. указ.: с. 500-506. 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.7

N42


Nephrology Pocket Guide : справочное издание. - 5th ed. - [Morristown] : [Watson Pharma, Inc.], 2009. - 278 p. + index

Перевод заглавия: Нефрология. Краткое руководство

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

615.7(02)

Г 74


Готові лікарські форми. Термінологія і класифікація готових лікарських форм : метод. вказ. з курсу "Медичне та фармацевтичне товарознавство" за спеціальністю "Сестринська справа". - Х. : ХНМУ, 2009. - 16 с 150 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

615.83(02)

Ф


Физиотерапия и курортология : руководство. Кн.1 / ред. В. М. Боголюбов. - М. : Бином, 2008. - 408 с. 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

615.83(02)

Ф


Физиотерапия и курортология : руководство. Кн.3 / ред. В. М. Боголюбов. - М. : Бином, 2009. - 312 с. 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

615.83(02)

Ф


Физиотерапия и курортология : руководство. Кн.2 / ред. В. М. Боголюбов. - М. : Бином, 2008. - 312 с. 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

615.857(02)

Е


Емельянов А.Ю.

Топографическая анатомия и клиническая характеристика точек рефлексотерапии : учебное пособие / А. Ю. Емельянов, Г. О. Андреева, В. И. Судаков. - СПб. : Диалект, 2008. - 296 с. 2000 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)615.9

Л 83


Лужников Е.А.

Эндотоксикоз при острых экзогенных отравлениях / Е. А. Лужников, Ю. С. Гольдфарб, А. М. Марупов. - М. : Бином, 2008. - 200 с. : граф. - Библиогр.: с. 178-200. 2000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)615.9(02)

З-69


Змістовний модуль 2. Загальні питання інтенсивної терапії. Тема 6. Гострі отруєння і коматозні стани : метод. вказ. для студ. V курсу / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд. К. Г. Міхневич, А. А. Хижняк, С. В. Курсов [та ін.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 71 с. - Бібліогр.: с. 66 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

615.9(02)

М


Мусселиус С.Г.

Синдром эндогенной интоксикации при неотложных состояниях : руководство / С. Г. Мусселиус. - М. : Бином, 2008. - 200 с

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка