Нові надходження до Наукової бібліотеки у 1-му кв. 2010 рСторінка10/10
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Педіатрія
618.9(02)

П 24


Педіатрія в модулях : навч. посіб. для студ. мед. вузів / І. Ю. Андрієвський, В. С. Тарасюк, В. В. Титаренко [та ін.] ; за ред.: В. С. Тарасюка, І. Ю. Андрієвського. - К. : Медицина, 2008. - 334 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

618.9(02)

P37


The Peculiarites of Deontology of Medical Staff in Work with Children and Their Relatives : methodical instructions for students of II course of the medical faculty to practical lesson / Kharkiv National Medical University ; comp. V. A. Fjoklin [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 16 p.

Перевод заглавия: Особенности деонтологии в работе медицинских сотрудников с детьми и их родственниками.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

618.9(02)

Ш


Шабалов Н. П.Детские болезни : учеб. в 2-х т. / Н. П. Шабалов. - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер. - 2008. - ISBN 978-5-94807-019-3

Т. 1 . - 2008. - 928 с. - (Национальная медицинская библиотека) 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)

618.9(02)

S89


Structure and Functions Children's Hospital, Sanitary and Hygienic and Antiepidemic Regimes : methodical instructions for students of II course of the medical faculty to practical lesson / Kharkiv National Medical University ; comp. V. A. Fjoklin [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 24 p.

Перевод заглавия: Структура и функции педиатрического стационара, организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

618.9(02)

К


Капитан Т.В.

Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми : учебник / Т. В. Капитан. - 5-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 656 с. : ил. - Библиогр.: с. 651-652 . - Алф. указ.: с. 641-650 10000 экз.

Экземпляры: всего:8 - КХр(8)618.9(02)

П


Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики : підруч. / С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко, Л. В. Беш [та ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - К. : Медицина, 2009. - 560 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

618.9(02)

П


Педіатрія : підручник / О. В. Тяжка, С. О. Крамарєв, В. І. Петренко [та ін.] ; ред. О. В. Тяжка. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 1096 с. - Предм. покаж.: с.1076-1090 . - Бібліогр.: с.1008-1010 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

618.9(02)

T44


The Main Methods of Care of Sick Children in a Hospital : methodical instructions for students of II course of the medical faculty to practical lesson / Kharkiv National Medical University ; comp. V. A. Fjoklin [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 24 p.

Перевод заглавия: Уход за больными детьми в условиях стационара.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)618.9(02)

Ш


Шабалов Н. П.Детские болезни : учеб. в 2-х т. / Н. П. Шабалов. - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер. - 2008. - ISBN 978-5-94807-019-3

Т. 2. - 2008. - 928 с. - (Национальная медицинская библиотека). - Предм. указ.: с. 894-916 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)


Військова медицина
61:355(02)

Е 65


Епідеміологія надзвичайних станів та військова епідеміологія : метод. вказ. для студ. і лікарів-інтернів / МОЗ України, Харьк. нац. мед. ун-т ; упоряд. О. М. Карабан [и др.]. - Х. : ХНМУ, 2009. - 32 с 300 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)
Історія. Історичні науки

63.3(0)я7

Г 61


Голованов С.О.

Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 295 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 292-295.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)63.3(4Укр)я7

С 24


Світлична В.В.

Історія України : навч. посіб. / В. В. Світлична. - 5-те вид. - К. : Каравела, 2008. - 399 с. - (Вища освіта в Україні)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)63.3(4Укр)я7

Г 81


Греченко В.А.

Історія України. Модульний курс. Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В. А. Греченко. - Х. : Торсінг-плюс, 2009. - 381 с. - (Переходимо до Болонської системи). - Бібліогр.: с.380

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Економіка. Економічні науки

65(02)

K18


Kaminska T. M.

The Lecture Course on the Economic Theory (Subject "Basics of Economic Theory) : курс лекций / T. M. Kaminska ; Kharkiv National Medical University. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 56 p.Перевод заглавия: Курс лекций по экономической теории.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

65.01я7

Н 35


Національна економіка : підруч. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 427 с. - (Українська книга)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

65.01я7

Д 81


Дука А.П.

Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. / А. П. Дука. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 431 с. - (Вища освіта в Україні)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.01я7

О-65


Орехівський Г.А.

Політекономія : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. - К. : Каравела, 2008. - 295 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.287-292. - Алф. покаж.: с. 282-286

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.01я7

Э


Экономическая теория : курс лекций / Е. М. Воробьев, А. А. Гриценко, М. Н. Ким, В. Н. Лисовицкий . - Х. : ФОП Чиженко С.Ю., 2008. - 396 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

65.01я7

О


Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Б. Алексєєв, О. І. Андрусь, М. В. Вербіцька [та ін.] ; за ред.: П. В. Круша, С. О. Тульчинської, В. І. Депутат. - К. : Каравела, 2008. - 448 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 446-447

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

65.01я7

В 75


Воробйов Є.М.

Економічна теорія. Модульний курс : навч. посіб. / Є. М. Воробйов. - Х. : Торсінг-плюс, 2009. - 319 с. - (Переходимо до Болонської системи). - Предм. указ.: с. 315-319.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.01я7

О-65


Орехівський Г.А.

Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 215 с. - (Українська книга)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.27я7

П 38


Плиса В.Й.

Страхування : навч. посіб. / В. Й. Плиса. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 391 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 389-391.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.29я7

І


Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / В. О. Новак, Ю. Г. Симоненко, В. П. Бондар, В. В. Матвєєв. - К. : Каравела, 2008. - 615 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 611-615.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

65.29я7

Т 82


Туленков М.В.

Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. - К. : Каравела, 2007. - 303 с. - (Вища освіта в Україні) 750 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.29я7

М 29


Мартиненко М.М.

Основи менеджменту : підруч. / М. М. Мартиненко. - К. : Каравела, 2008. - 494 с. - (Вища освіта в Україні) 2000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


65.29я7

М 36


Мацибора В.І.

Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. - К. : Каравела, 2008. - 311 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.307-311.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.29я7

Ш 33


Шваб Л.І.

Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. І. Шваб. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2007. - 583 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 582- 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.29я7

Ш 33


Шваб Л.І.

Основи підприємництва : навч. посіб. / Л. І. Шваб. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2007. - 367 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 365-367. 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.29я7

І-26


Ігнатьєва І.А.

Стратегічний менеджмент : підруч. / І. А. Ігнатьєва. - К. : Каравела, 2008. - 479 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 479

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)65.7(02)

М 54


Методичні вказівки з курсу "Медичне та фармацевтичне товарознавство" за спеціальністю "Сестринська справа" / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; упоряд.: Т. В. Звягінцева, Г. О. Сирова, Т. І. Єрмоленко. - Х. : ХНМУ, 2009. - 28 с 150 экз.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

65.9я7

Т 19


Тарасюк Г.М.

Планування комерційної діяльності : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2008. - 398 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 397-398. 2000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Політика. Політичні науки
66.0

К 33


Кеворкян К.Э.

Опасная книга. (феномен нацистской пропаганды) / К. Э. Кеворкян ; худож. Б.Ф. Бублик. - Х. : Фолио, 2009. - 507 с. - Библиогр.: с. 502-506 1000 экз.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)


Право. Юридичні науки
67я7

Ш 83


Шпиталенко Г.А.

Основи правознавства : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. - 5-те вид. - К. : Каравела, 2008. - 375 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 373-375.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Культура
71я7

П 76


Прилуцька А.Є.

Культурологія. Модульний курс. Етика. Естетика : навч. посібник для ВНЗ / А. Є. Прилуцька, Є. М. Корабльова. - Х. : Торсінг-плюс, 2009. - 287 с. - (Переходимо до Болонської системи). - Бібліогр.: с. 279-285

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Освіта. Педагогічні науки
74.00я7

П 14


Пальчевський С.С.

Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 495 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 495.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Мовознавство
81.411.1

З-91


Зубков М.Г.

Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / М. Г. Зубков. - Х. : Факт, 2006. - 495 с. - Бібліогр.: с.488-491 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)81.411.1

М 36


Мацюк З.О.

Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. - 3-те вид. - К. : Каравела, 2009. - 351 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 344-346

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)81.411.1

З-91


Зубков М.Г.

Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. - 9-те вид. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2009. - 399 с. - Бібліогр.: с. 398-399 25000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)81.411.1

З-91


Зубков М.Г.

Мова ділових паперів : комплексний довідник / М. Г. Зубков ; худож. В. А. Носань. - Х. : Фоліо; Майдан, 1999. - 287 с. - Бібліогр.: с. 282-283 10000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)81.411.1

М 17


Максименко В.Ф.

Сучасна ділова українська мова : підруч. / В. Ф. Максименко. - Х. : Торсінг-плюс, 2006. - 447 с. - Бібліогр.: с. 438 10000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Філософія87.3я7

І- 89


Історія філософії в її зв’язку з освітою / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, Н. Г. Мозгова [та ін.]. - К. : Каравела, 2006. - 479 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 463-479 750 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

87.4я7

М 74


Мозгова Н.Г.

Логіка : навч. посіб. / Н. Г. Мозгова. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 247 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 246-247.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)87я7

К 44


Кислюк К.В.

Філософія. Модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / К. В. Кислюк. - Х. : Торсінг-плюс, 2009. - 415 с. - (Переходимо до Болонської системи). - Бібліогр.: с.406-409. - Предм. покаж.: с.410-415

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Психологія

88.3я7

П 44


Подоляк Л.Г.

Психологія вищої школи : підруч. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Каравела, 2008. - 351 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 351

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)88.3я7

З-48


Зелінська Т.М.

Практикум із загальної психології : навч. посіб. / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 183 с. - (Вища освіта в Україні)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)88.3я7

З-14


Загальна психологія : підруч. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2009. - 463 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 447-448

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

88.3я7

З-14


Загальна психологія : підруч. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко [та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Максименка. - 3-те вид., перероб. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 687 с. - Бібліогр.: с. 687. 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

88.3я7

П 44


Подоляк Л.Г.

Психологія вищої школи : практикум: навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 335 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 999-335.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)88.4я7

В 11


Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 399 с. - (Українська книга)

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

88.8

К 21


Карпенко Н.В.

Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) : навч. посіб. / Н. В. Карпенко. - К. : Каравела, 2008. - 191 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 190-191.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


Довідкові видання

92

Б 79


Большая Оксфордская энциклопедия : пер. с англ. - М. : ЗАО Росмэн-Пресс, 2008. - 661 с. : ил. 100000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка