Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчанняСкачати 104.48 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір104.48 Kb.


Пропоновані норми часу, рекомендовані нарадою-ссемінаром з питань нормативного забезпечення дистанційної форми навчання від 21.10.2010р.
Норми часу
для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання


Таблиця 1

Методична робота

№ п/п

Вид роботи ****

Одиниця виміру роботи

Норма часу для обліку методичної роботи,
ак. година ***

Примітка

1.

Розроблення (оновлення) педагогічного сценарію навчальної програми:

методичних рекомендацій для слухачів щодо послідовності навчання, використання веб-ресурсів і веб-сервісів, виконання завдань, особливостей тестування, виконання практичних та лабораторних робіт тощо1 умовний друкований аркуш

10 (5)*
2.

Розроблення (оновлення) документів планування навчального процесу:


- навчальних програм

1 навчальна програма (до 72 годин)

20 (10)
- навчально-тематичних планів

1 навчально-тематичний план

10 (5)
3.

Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом

1 ак. година навчальної програми

К×10 (5)

К** - коефіцієнт складності

4.

Розроблення термінологічного словника, бібліографії

1 умовний друкований аркуш

10
5.

Розроблення (оновлення) практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання

1 завдання

К×1 (0,5)
6.

Розроблення (оновлення) сценарію віртуальних лабораторних робіт із методичними рекомендаціями щодо їх виконання

сценарій однієї віртуальної лабораторної роботи

К×20 (5)
7.

Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій щодо використання віртуальних тренажерів

1 комплект методичних рекомендацій

К×20 (5)
8.

Розроблення специфікації тесту

1 специфікація

К×5 (2)
9.

Розроблення тестових завдань

1 завдання
Визначається ЗПО в залежності від складності та інших параметрів тестових завдань

10.

Розроблення сценарію ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання

1 сценарійВизначається ЗПО в залежності від складності та інших параметрів ділової гри

11.

Розроблення сценарію відео-конференції, відео- записів лекцій, семінарів (дискусій)

1 сценарій, розрахований на
1 ак. годину

К×6
12.

Розроблення (оновлення) презентації для відеоконференції

1 пакет презентаційних слайдів, розрахований на 1 ак. годину

4 (2)
Примітки до табл.1:

* У дужках – норма часу для оновлень, обсяг яких перевищує 50% відповідного виду робіт при створенні веб-ресурсу.

** Коефіцієнт складності розроблення (оновлення) дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів, який коливається в межах

від 1 до 3 (К=1÷3), встановлюється ЗПО в залежності від складності виду роботи. Значення коефіцієнту К для різних видів робіт може бути різним.

*** Норма часу для обліку методичної роботи за технологіями дистанційного навчання не може бути нижчою за відповідну норму для недистанційних форм навчання, затверджену наказом ВНЗ.

**** ЗПО може додавати інші види робіт, необхідні для забезпечення навчального процесуТаблиця 2

Навчальна робота

Форма навчального процесу

Вид навчального заняття

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру роботи

Розра-хункова одиниця

Норма часу для обліку навчальної роботи,
ак. година

Примітка

Навчальні заняття

Лекція

Читання лекції у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година

1 група*

2Проведення індивідуальних занять
1 ак. година

1 слухач

За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання
Самостійне вивчення навчальних матеріалів програми (дисципліни)

Надання індивідуальних консультацій

1 ак. година

1 групаНорма визначається із розрахунку 12% від загального обсягу навчального часу, відведеного для засвоєння навчальної програми (дисципліни)
Семінар (дискусія)

Проведення семінару (дискусії) у режимі відео- (аудіо-, текстової) конференції

1 ак. година

1 підгрупа**

2Практичне заняття

Перевірка результатів виконання практичної роботи


1 робота

1 слухач

за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання
Лабораторне заняття

Перевірка результатів виконання лабораторної роботи

1 робота

1 слухач

за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчанняДілова гра

Проведення ділової гри у синхронному режимі

1 ак. година

1 підгрупа

2

Кількість слухачів у підгрупі уточнюється викладачем відповідно до педагогічного сценарію


Виконання випускної роботи
Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів, в тому числі:
за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

Надання індивідуальних консультацій


1 ак. година

1 слухач

до 10 годин
Перевірка випускної роботи


1 робота

1 слухач

1Прийом випускної роботи у режимі відео-(аудіо-) конференції


1 робота

1 слухач

0,3
Контрольні заходи:- вхідне, поточне і підсумкове тестування
Перевірка результатів тестування

1 пакет тестових завдань***

1 слухач

0,2

Норма часу уточнюється ЗПО в залежності від обсягу тестового завдання


- усний залік (екзамен)
Надання індивідуальних консультацій напередодні заліку (екзамену)

1 ак. година

1 слухач

0,3
Прийом заліку (екзамену) у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година

1 слухач

0,3
Примітки до табл.2:

*Кількість слухачів у групі визначається ЗПО, в залежності від педагогічних, технологічних та економічних аспектів організації дистанційного навчання.

**Кожна група слухачів для проведення семінару (дискусії) за необхідності ділиться на підгрупи.

***Пакет тестових завдань містить всі запитання (завдання) для одного контрольного заходу: для вхідного контролю; до частини навчальної програми (тем, модулів); до всієї навчальної програми.Всі форми навчального процесу, види навчальних занять та види навчальної роботи, які проводяться очно при використанні дистанційної форми навчання, обліковуються за нормами часу, прийнятими для заочної форми навчання.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка