Назва модуля: Основи культури і техніки мовлення Код модуляСкачати 18.39 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір18.39 Kb.

  1. Назва модуля: Основи культури і техніки мовлення

  2. Код модуля: ПМ_6_3.1.5.11_2

  3. Тип модуля: обов’язковий

  4. Семестр: 4

  5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 год. (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 30 год. (лекції – 16 год., практичні – 14 год.).

  6. Лектори: канд. філол. наук, доцент Хлистун Ірина Валентинівна.

  7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: поняття про культуру мовлення як навчальну дисципліну; особливості мови і мовлення; правила вимови, наголошення, слововживання, формотворення, побудови словосполучень і речень; поняття про мовну політику і мовну ситуацію в Україні; правила мовного етикету;

уміти: усвідомлеювати взаємозв’язки системи мови, структури мовлення і немовленнєвих структур; дотримуватися норм української літературної мови у різних стилях і ситуаціях; постійно поглиблювати знання з української мови, збагачувати свій словник; дотримуватися правил мовленнєвого етикету.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: практичний курс української мови; ділова українська мова; сучасна українська літературна мова.

 3. Зміст навчального модуля: Культура мовлення як розділ мовознавства і навчальна дисципліна; українська мова і сучасна мовна ситуація; поняття мовної норми, типи норм; орфоепічні норми української мови; морфологічні норми; синтаксичні норми української мови; основні комунікативні ознаки культури мовлення; точність, логічність мовлення; багатство (різноманітність) мовлення; виразність, милозвучність мовлення; чистота, правильність мовлення; доречність мовлення; мовний етикет.

 4. Рекомендована література:

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2004.

2. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. – К.: Ліра, 2007.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

 2. Методи та критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (75 %).

  • Підсумковий контроль (25 %):ІНДЗ, залік

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка