Назва модуля: Охорона праці Код модуляСкачати 31.43 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір31.43 Kb.
ОП_6015_С01Назва модуля: Охорона праціКод модуля: ОП_6015_С01Тип модуля: обов`язковийСеместр: VIIIОбсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС –2)

аудиторні години – 32 (лекції –16, лаб. роб – 16)

Лектор: доцент, к.т.н. Яцюк Ростислав АрсеновичРезультати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології, гігієни праці виробничої санітарії; основи техніки безпеки; основи пожежної профілактики виробничих процесів.

Вміти: застосовувати на практиці вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці; обґрунтувати па проаналізувати санітарно-гігієнічні умови праці, контролювати дотримання вимог виробничої санітарії за шкідливими виробничими чинниками; сформулювати і оцінити безпеку технологічного обладнання, вибрати заходи попередження електротравматизму, надати першу допомогу при ураженні електрострумом; оцінити вибухо - пожежонебезпечність промислового об’єкта; визначити категорію вибухонебезпечності; технічні рішення системи попередження пожежі, системи протипожежного захисту.Спосіб навчання: аудиторнеНеобхідні обов`язкові та супутні модулі:Зміст модуля:

Предмет і задачі курсу «Охорона праці» місце в системі наук. Історія розвитку науки. Досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і практики. Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України « Про охорону праці». Кодекс законів про працю України. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці . Навчання з охорони праці. Повітря робочої зони. Види теплообміну, в залежності від параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Виробничі шкідливості. Гострі та хронічні отруєння. Класи небезпечності речовин залежно від гранично допустимих концентрацій. Вентиляція виробничих приміщень. Призначення і класифікація. Розрахунок. Поняття про радіоактивні речовини і випромінювання. Освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення та його нормування. Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення. Світильники та їх призначення. Методи розрахунку штучного освітлення.Дія шуму на організм людини. Джерела і кваліфікація шуму. Методи та засоби захисту від виробничого шуму. Дія вібрації на організм людини. Джерела і парметри вібрації заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрації. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, які впливають на наслідок ураження електрострумом. Схеми включення людини в електромережу. Захисні заходи і засоби. Надання першої допомоги. Пожежна профілактика . Організація пожежної охорони на підприємстві. Пожежна і вибухонебезпека технологічних процесів. Категорування приміщень за вибухо-пожежонебезпекою. Засоби і методи гасіння пожеж. Стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння. Гасіння водою, парою, інертними газами, піною. Вогнегасники. Протипожежне водопостачання.

Рекомендована література:

  1. Батлук В.А.,Кулик М.П.,Яцюк Р.А.: Охорона праці: Навч.посібник-2-ге видання, Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2009,360 с.

  2. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 1999. – 348 с.

  3. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А.: Охорона праці, Суми, Університетська к-га; 2009р.-501с.Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна роботаМетоди та критерії оцінювання:

  • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка