Назва курсу: ЕтносоціологіяСкачати 396.01 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір396.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Назва курсу: ЕтносоціологіяВикладач: Вікторія Середа
Актуальність (Проблема):
На сьогодні значення етносоціології в системі наукового знання зростає. Протягом останнього десятиліття етносоціологічні та націологічні студії потрапили під сильний вплив культурологічних підходів, а розвиток пост-структуралістичної парадигми відкрив у них нові недосліджені ділянки. На жаль в Україні етносоціологічні та націологічні студії усе ще нерідко мають характер суспільної полеміки, а не фахової наукової дискусії, тому особливою перевагою даного курсу є те, що автори, прийнявши ціннісно-нейтральний підхід, намагаються по-науковому переосмислити:

а) термінологічне поле етносоціології та дефініції термінів “етнос” та “нація”

б) нормативність, об’єктивність чи сконструйованість своєї і чужої національної / етнічної ідентичності.

Ще однією перевагою даного курсу є те, що він зосереджується не тільки на аналізі окремих теорій етносу та націоналізму, але й допомагає студентам оволодіти необхідним комплексом знань із використання “якісних” чи "кількісних" методів соціологічних досліджень для розробки тем з етносоціології, вчить їх самостійно проводити соціологічні дослідження, добирати та комбінувати різні тактики практично-соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту.

Хотілося б відзначити, що у пропонованому плані курсу особливе значення надається саме другій частині, де окрім традиційних соціологічних та соціально-психологічних методів вивчення етнонаціональних процесів, розглядається широкий спектр методів дослідження таких явищ, як етнічні стереотипи, образ “чужого”, етносоціальна дистанція, конструювання та деконструювання етнічної/національної ідентичності, інше. Ця частина є також важливою для вироблення у студентів розуміння основних методологічних підходів та вміння критично інтерпретувати та аналізувати вітчизняні та закордонні етносоціологічні публікації, де подаються результати досліджень.
Мета курсу:


  1. Ознайомити маґістрантів з основними теоретичними інтерпретаціями та спробами розмежувати терміни “етнос” та “нація”, типологізаціями та класифікаціями цих спільнот, етносоціологічним аналізом та типологією етнічних процесів (зокрема з процесами становлення етнічної/національної групи як соціального суб’єкта та міжкультурної взаємодії етнічних/національних спільнот).

2. Встановити взаємозв’язок між теоріями української етносоціології та західними школами етнічних та національних студій (Ethnicity and Nationalism Studies)


3. Розглянути широкий спектр методів дослідження етнонаціональних процесів, де окрім традиційних соціологічних та соціально-психологічних методів, аналізуватимуться також методи дослідження таких явищ, як етнічні стереотипи, образ “чужого”, етносоціальна дистанція, конструювання та деконструювання етнічної/національної ідентичності, інше.
4. Навчити маґістрантів вмінню аналізу, інтерпретації та деконструкції соціальних текстів (джерел), що використовуються суспільствами як базові сигніфікатори етнічної ідентичності та/чи націєтворчі елементи.

Завдання курсу:
Після успішного завершення курсу студенти володітимуть наступними навичками:
1. Розуміння місця окремих теорій етносу та націоналізму в сучасній системі гуманітарних та соціальних наук (зокрема соціології, історії та культорології), вміння порівнювати та співставляти теорії української та західної шкіл етно- та націології


  1. Вміння окреслити поле дискусій навколо дефініції термінів “етнос”, “нація”, “народ”, “раса” та дефініювати такі етносоціологічні категорії як “етнічна група”, “етнографічна група”, “етнічна меншина”.
  1. Володіння ключовими етносоціологічними категоріями та поняттями.
  1. Володіння необхідною теоретичною та методологічною основою для критичного осмислення, використання та триангулювання методів, що використовуються в етносоціологічних дослідженнях. Вміння самостійно поводити соціологічні дослідження, добирати та комбінувати різні тактики практично-соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту.
  1. Виробленню в студентів сучасної політичної культури щодо етно-національних питань.


Що цей курс навчить:
Після закінчення даного курсу студенти володітимуть:
1) навичками поліваріантної та компаративістичної інтерпретації соціо-культурних явищ, зокрема, етнічності
2) необхідною концептуальною базою, що сприятиме виробленню міждисциплінарного підходу до окремих етносоціальних феноменів чи явищ та стратегій їх дослідження
3) необхідною методичною та методологічною базою для проведення самостійних етносоціологічних досліджень чи проведення вторинного аналізу опублікованих даних
4) навичками концептуалізації, створення власних інтерпретаційних моделей, аргументованої презентації та захисту власної позиції перед аудиторією

Основні принципи та процедура навчання:
Форми навчання:
Лекції-семінари мають на меті, з одного боку, дати систематичний огляд головних тем та окреслити орієнтири для подальшої самостійної роботи, з іншого, створити таку навчальну ситуацію, де б магістранти брали активну участь у "продукції" знань, формулюванні інтерпретаційних моделей та аналізі конкретних випадків (case studies).
Міні-соціологічні дослідження проводитимуться індивідуально чи групами (2-6 осіб) для:

  • набуття магістрантами необхідного комплексу знань із використання методів, що використовуються в етносоціології,

  • тестування теоретичних моделей та їх релевантності у поясненні конкретних випадків,

  • вироблення навичок інтерпретації та деконструкції соціальних текстів.


Екскурсії сприятимуть переходу від абстрактної концептуалізації до рефлексивного спостереження та здобуття магістрантами конкретного досвіду дослідження реальних ситуацій. Серед можливих маршрутів - похід в місцевий історичний музей; огляд пам'ятників, монументів та пам'ятних таблиць; відвідини громадських неурядових організацій національних меншин.
На конференції (круглому столі) магістранти зможуть презентувати свої розробки (попередній проект свого підсумкового есею), обговорити їх зі своїми колегами, отримати можливі критичні зауваження, що в свою чергу мало б покращити якість підсумкового есею.

Методи навчання:

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка