Навчати вчитися перекладуСторінка1/17
Дата конвертації30.12.2016
Розмір3.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

НАВЧАТИ ВЧИТИСЯ ПЕРЕКЛАДУ

Монографія

За загальною редакцією доктора філологічних наук, професора С. О. Швачко
Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету

Суми


Сумський державний університет

2015


УДК 81’253

ББК 81.07

Н15
Рецензенти:

В. В. Демецькадоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету;

О. В. Ребрій доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

А. А. Семенюк кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк)


Рекомендовано до видання вченою радою

Сумського державного університету

(протокол № 8 від 19 лютого 2015 року)

Н15


Навчати вчитися перекладу : монографія / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 215 с.

ISBN 978-966-657-582-4

Монографія присвячена 20-річчю спеціальності «Переклад» Сумського державного університету. Топіковою є сьогоденна проблема – навчати студентів вчитися перекладу. Монографія складається з двох частин. Перша частина присвячена статтям знаних учених України. У другій частині йдеться про наукову поліфонію у царині перекладу викладачів кафедр теорії та практики перекладу і германської філології Сумського державного університету. У монографії подані статті та короткі відомості про їх авторів.

Матеріали монографії зацікавлять викладачів, аспірантів, наукових співробітників, дослідників, перекладачів, студентів старших курсів факультетів іноземних мов та всіх, хто цікавиться проблемами перекладознавства.
УДК 81’253

ББК 81.07

ISBN 978-966-657-582-4© Колектив авторів, 2015

© Сумський державний університет, 2015ЗМІСТ С.

ДОВІДКА……………………………………………………………………..

5

Частина І. Переклад – своєрідне творче диво (Wonder of Wonders)….

7

Швачко С. О. Перекладацькі трансформації у поетичному просторі…….

10

Воробйова О. П. Когнітивні оператори в художній семантиці: рецептивно-трансляційний аспект…………………………………………...

18


Демецька В. В. Переклад текстів культури: адаптація чи анти-адаптація?..........................................................................................................

23


Зацний Ю. А. Зміни в повсякденному житті носіїв англійської мови й інноваційні процеси в словниковому складі……………………………...

29


Потапенко С. І. Зіставна інтернет-лінгвістика: принципи дослідження гіпертексту…………………………………………………………………….

41


Ребрій О. В. Modus operandi перекладача у світлі теорії ігор……………..

47

Анохіна Т. О. Статус вихідних патернів категорії лакунарності………..

52

Багацька О. В., Коваленко А. М. Принципи аналізу мовного втілення концепту рівновага……………………………………………………………

59


Олікова М. О. Когнітивно-комунікативні характеристики еліпсисa……

63

Семенюк А. А. Функциональные особенности спонтанного информативного дискурса…………………………………………………...

70


Частина ІІ. Переклад – це процес і результат (Goals. Gains. Gaps) ….

74

Баранова С. В. Вирішення комунікативних завдань на заняттях з перекладу…………………………………………………………………….

75


Бровкіна О. В. Мовленнєві засоби реалізації стратегії утішання при симетричних відносинах батьків та дітей………………………………….

81


Герман М. В. Перекладацький метод Михайла Ореста (на прикладі поезій Райнера Марії Рільке)………………………………………………..

88


Дегтярёва Л. И. Соотнесенность лексико-семантических вариантов содержательной структуры слова при переводе с немецкого на русский язык…….………………………………..……………………………………..

94


Дорда В. О. Сленг як явище мовної моди…………………………………..

99

Єгорова О. І., Зінченко А. В. Перекладацька рефлексія поезії Т. Г. Шевченка «Заповіт»…………………………………………………….

108


Ємельянова О. В. Особливості авторитарного дискурсу в діаді «авторитарна особистість : авторитарна особистість»……………………

120


Жулавська О. О. Дефінітивний аналіз імені концепту тероризм…………

126

Кобяков О. М. Засада навчати вчитися і класичні мови ………………….

129

Косенко Ю. В. Дискурсивні маркери в сучасній англомовній фатичній метакомунікації……………………………….……………………………...

133


Медвідь О. М. Перекладацький аспект гендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів)…………………………………………….

139


Мовчан Д. В. Зв’язок антонімії з антиноміями мови…………………….

147Назаренко О. В. Щодо перекладу антропонімів (на матеріалі серії дитячих казок Don’t Be Like Them)………………………………………..

152


Попова О. В. Доцільність вивчення перекладацького аспекту вигуку

як елемента сучасної мовної парадигми……………………………………


156


Прокопенко А. В. Структурно-семантичні аспекти політичного інтерв’ю………………………………………………………………………

162


Таценко Н. В. Семасіологічні параметри порівняння в перекладі……….

170

Чепелюк А. Д. Лінгвокогнітивні характеристики малого жанру: перекладацький аспект………………………………………………………

178


Чернюк Н. І. Амбівалентність і переклад………………………………….

183

Чуланова Г. В. Особливості перекладу англомовних текстів-відгуків (на матеріалі книжкового iнтернет-магазину Amazon.com)……………………..

191


Шуменко О. А. Semantic Evolution of Quantitative Words…………………

197

Щигло Л. В. Перекладознавчий дискурс: традиції та інновації………….

201

ПІСЛЯМОВА

Кобякова І. К. Професійний переклад на Слобожанщині…………………

208

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка