Навчально-тематичний план практичних занятьСкачати 101.31 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір101.31 Kb.


Квантова електродинаміка

Викладач: канд. фіз.-мат. наук, асистент Горкавенко Володимир Миколайович


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


темиНазва теми

Кількість годин
семінари

Самост. робота.

Змістовний модуль 1. Матриця розсіяння в КЕД.
1.

Постановка задачі розсіяння в квантовій теорії поля. Теорія збурень.

2

1

2.

Розсіяння електрона на електроні на рівні операторів народження-знищення.

2

1

3.

Фотонний пропагатор.

2

1

4.

Розсіяння фотона на електроні на рівні операторів народження-знищення.

2

1

5.

Електрон-позитронний пропагатор.

2

1

6

Струм в квантовій електродинаміці. Поняття про нормальний добуток операторів.

2

1

7

Теореми Віка.

2

2

8

Процеси за участю античастинок.

2

2

9

Розгалуження діаграми на прикладі процесів другого порядку теорії збурень.

2

2

10

Індекс діаграми на прикладі процесів четвертого порядка.

2

2

11

Ферміонні петлі. Теорема Фарі.

2

2
Модульна контрольна робота 1

2
Змістовний модуль 2. Правила діаграмної техніки Фейнмана.
12

Правила діаграмної техніки Феймана.

2

2

13

Перехресна інваріантність.

2

2

14

Процеси в зовнішніх класичнх полях.

2

2

15

Узагальнення правил діаграмної техніки Фейнмана для процесів в Стандартній моделі.

2

2

16

Розгляд процесів в межах Стандартної моделі.

2

2
Модульна контрольна робота 2

2

Тематично – змістовна частина курсу
змістовний МОДУЛЬ І.
ТЕМА 1. Матриця розсіяння в КЕД (40 год.)
Практичне заняття 1. Постановка задачі розсіяння в квантовій теорії поля. Теорія збурень”.
1. S-оператор в представленні Дайсона. Постановка задачі розсіяння. Адіабатична гіпотеза. Матриця розсіяння. Оператор хронологічного впорядкування. Діагоналізація S-матриці. Спостережувані величини. Ймовірність розпаду та переріз розсіяння. Матриця розсіяння в квантовій теорії поля.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 2]
Практичне заняття 2. Розсіяння електрона на електроні на рівні операторів народження-знищення”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розгляд процесу розсіяння електрона на електроні на рівні операторів народження-знищення.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 4, 5, 6]
Практичне заняття 3. Фотонний пропагатор”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Означення та безпосередній розрахунок фотонного пропагатора.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 4, 5, 6, 7, 13]

Практичне заняття 4. Розсіяння фотона на електроні на рівні операторів народження-знищення.”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розгляд процесу розсіяння фотона на електроні на рівні операторів народження-знищення.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 4, 5, 7, 8]
Практичне заняття 5. Електрон-позитронний пропагатор”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Проектуючі оператори. Означення та безпосередній розрахунок електрон-позитронного пропагатора.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 4, 5, 7, 8, 11, 13]
Практичне заняття 6. Струм в квантовій електродинаміці. Поняття про нормальний добуток операторів”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Струм в квантовій електродинаміці. Поняття про нормальний добуток операторів.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 4, 6, 7, 10, 11, 13]
Практичне заняття 7. Теореми Віка”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Теореми Віка. Означення спарювання операторів. Елементи діаграмної техніки Феймана в координатному просторі.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 4, 9, 11, 13]

Практичне заняття 8. Процеси за участю античастинок”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Процеси за участю античастинок. Електрон-позитронна дво- та n-фотонна анігіляція.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 5, 10, 11, 15]
Практичне заняття 9. Розгалуження діаграми на прикладі процесів другого порядку теорії збурень”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Розгалуження діаграми на прикладі процесів другого порядку теорії збурень. Елементи діаграмної техніки Феймана в імпульсному просторі.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 5, 10, 11, 14, 15]
Практичне заняття 10. Індекс діаграми на прикладі процесів четвертого порядка”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Індекс діаграми на прикладах e–e, e–e+ та розсіяння в четвертому та інших порядках теорії збурень.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 5, 8, 11, 12, 15]
Практичне заняття 11. Ферміонні петлі. Теорема Фарі”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Правила розрахунків діаграм, що містять ферміонні петлі. Теорема Фарі.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 4, 6, 9, 10, 14]

Модульна письмова контрольна робота – 2 год.
Контрольні запитання та задачі до змістовного модуля І складаються з завдань до кожного з перших 8 розділів методичного посібника [1].


змістовний МОДУЛЬ ІІ.
ТЕМА. Правила діаграмної техніки Феймана (22 год.)
Практичне заняття 12. Правила діаграмної техніки Феймана”.
1. Формулювання правил діаграмної техніки Феймана. Приклади їх застосування для процесів четвертого порядку.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 4, 6, 9, 12, 15]
Практичне заняття 13. Перехресна інваріантність”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Перехресна інваріантність. Приклади для процесів другого порядку.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 5, 6, 9, 10]
Практичне заняття 14. Процеси в зовнішніх класичнх полях”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Поняття зовнішнього класичного поля. Процеси в зовнішніх класичних полях. Однофотонна анігіляція, кулонівське розсіяння, гальмівне випромінення.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 4, 5]
Практичне заняття 15. Узагальнення правил діаграмної техніки Фейнмана для процесів в Стандартній моделі”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Взаємодія електронів з ферміонами інших поколінь, а також зі скалярними та векторними частинками. Узагальнення правил діаграмної техніки Фейнмана.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
Практичне заняття 16. Розгляд процесів в межах Стандартної моделі”.
1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою.

3. Приклади розрахунку процесів в Стандартній моделі.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.2. Виконання домашнього завдання.
Література [1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

Модульна письмова контрольна робота – 2 год.
Контрольні запитання та задачі до змістовного модуля ІІ складаються з завдань до розділів 9-11 методичного посібника [1].

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:

 1. В.М. Горкавенко. Початковий курс з квантової електродинаміки та діаграмної техніки Фейнмана. Метод. посібник. ВПЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2008. 144 с.

 2. А.Г. Ситенко. Теория рассеяния. К.: Вища школа, 1975.

 3. С.М. Биленький. Введение в диаграмную технику Фейнмана. М.: Атомиздат, 1971.

 4. А. Н. Кушниренко. Квантовая теория поля. М.: Высшая школа, 1983.

 5. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.

 6. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Квантовые поля. М.: Наука, 1980.

 7. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. Релятивистская квантовая механика. М.: Наука, 1989.

 8. Дж. Бьеркен, С. Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т. 2. М.: Наука, 1978.

 9. К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. Квантовая теория поля, т. 2. М.: Мир, 1984.

 10. С. Вайнберг. Квантовая теория поля. М.: Наука/Интерпериодика, 2003.

 11. М. В. Садовский. Лекции по квантовой теории поля. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003.

 12. Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков. Введение в физику ранней Вселенной. ИЯИ 2007.


Додаткова:

 1. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантованных полей. М.: Наука, 1976.

 2. С. Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.

 3. М. Пескин, Д. Шредер. Введение в квантовую теорию поля. Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка