Навчально-методичнийСторінка1/6
Дата конвертації20.11.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Кафедра хімії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙКОМПЛЕКС
з дисципліни "ОРГАНІЧНА ХІМІЯ"

для спеціальності 7.12020101 – "ФАРМАЦІЯ"

заочна форма навчання

м. Івано-Франківськ-2012

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Кафедра хімії


"Затверджую"


Перший проректор

проф.___________А.М. Ерстенюк

" ___ "__________ 2012 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

Органічна хімія

7.12020101 «Фармація»

Факультет фармацевтичний

Кафедра хімії
Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік

(семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Заочна

(4,5 років)II

III, IV

324

6

32

-

-

286

-

IV

Заочна

(5,5 років)II

III, IV

324

6

32

-

-

286

-

IV

Робочу програму склали: доц. Боднарчук О.В., доц. Стецьків А.О.,

ас. Мандзюк Л.З.

Івано-Франківськ - 2012


Робоча програма складена на основі тимчасової програми з органічної хімії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, схваленої на засіданні Комісії з фармації науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України і затверджена директором Центрального методичного кабінету з вищої методичної освіти МОЗ України І.С. Вітенко (Київ 2010р.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімії фармацевтичного факультету від ”07” травня 2012року, протокол № 10.

Завідувач кафедри хімії доц. Стецьків А.О.
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії від

"28" травня 2012 року, протокол № 7

Голова циклової методичної комісії проф. Мойсеєнко М.І.ЗМІСТ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план лабораторних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Зв’язок органічної хімії з суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Перелік практичних навичок та знань, якими повинен оволодіти студент-заочник в процесі вивчення дисципліни

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тексти лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів для проведення лабораторних занять з студентами

2.2.3. Тести контролю знань студентів

2.3. Методичні вказівки для студентів

2.3.1. Методичні вказівки до лабораторних занять

2.3.2.Методичні вказівки для самостійних позааудиторних робіт

3. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ.

4. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.  1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
    1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Факультет – Фармацевтичний, спеціальність 7.12020101

«Фармація»
Назва дисцип-ліни


Кількість годин


Рік навча-ння


Вид контролю


Всього


Лекції


Лабора-торні заняття


Самостій-на робота

Органічна хімія

(4,5 років)


324

6

32

286

ІІ

Іспит


Органічна хімія

(5,5 років)


324

6

32

286

ІІ

Іспит1. 2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


п\п

Теми лекцій

К-сть год

1.

Предмет органічної хімії та її значення в підготовці провізора. Класифікація. Ізомерія і номенклатура органічних сполук. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, алкіни, алкадієни, арени).
2

2.

Похідні вуглеводнів (галогено-, нітро- , аміно-, сульфо-). Спирти, феноли, альдегіди та кетони, їх одержання, властивості. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. Гетерофункціональні карбонові кислоти. Медичні препарати.
2

3.

Гетероциклічні сполуки. Алкалоїди. Нуклеїнові кислоти. Вуглеводи. Неомилювані ліпіди. Стероїди. Терпени. Медичні препарати.
2
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка