Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»Сторінка5/8
Дата конвертації26.11.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОДЕРЖАННЯ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Отримання доказової інформації завжди було важливою складовою діяльності слідчого під час проведення досудового розслідування. В наш час при вчиненні злочину правопорушники використовують надзвичайно витончені способи, тому великою складністю є пошук слідів які б мали значення для викриття винних…

М. В. Салтевський дає таке визначення судової експертизи: «Судова експертиза – це слідча дія з організації тактики застосування спеціальних знань експерта для дослідження за дорученням слідчого і суду речових доказів та інших матеріалів справи з метою одержання доказової інформації» [2, с. 399]…

Список використаних джерел

1. Криміналістика : підруч. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 464 с.

2. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі ) : підруч. / Салтевський М. В. – К. : Кондор, 2005. – 588 с.

Зразки практичних завдань

Тема «Електронні таблиці»

Використання абсолютної та відносної адресації. Робота з формулами, математичними та статистичними функціями
Завдання 1. Побудувати в Excel універсальний (для довільних коефіцієнтів a,b та c) алгоритм розв’язку квадратного рівняння. Для побудови алгоритму скористатись можливістю розв’язку квадратного рівняння за допомогою дискримінанту.
Завдання 2. Побудувати графік вказаних нижче функцій на заданих інтервалах. Для введення числового інтервалу скористатись автозаповненням чисел, для введення формул скористатись методом умовної адресації та її зміною при копіюванні формул в Excel.
Варіант 1. Функція: , де х це точки з інтервалу [-1,5;1,5] з кроком 0,25.

Варіант 2. Функція: , де х це точки з інтервалу [-15;15] з кроком 1.

Варіант 3. Функція , де х це точки з інтервалу [-1;1] з кроком 0,1
Завдання 3. Виконати розрахунок значення y при заданих значеннях a,b та c.

Варіант 1. Функція , де a=1,5; b=10,2; c=10,034.

Варіант 2. Функція , де a=13,5; b=0,92; c=1,05.

Варіант 3. Функція , де a=7; b=13; c=0,8.


Тема: Табличний процесор Excel. Обрахунки правових даних. Побудова графіків та діаграм
Завдання 1. Згідно даних Генеральної прокуратури та МВС України (http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html) за 2013 та 2014 роки, щодо представництва інтересів громадян та держави в судах, кількість справ, які на кінець звітного періоду в відповідні роки перебували у провадженні суду:

Позови

2013 рік

2014 рік

Позови прокурора в порядку ст. 23 Закону України "Про прокуратуру":

349

126

у т.ч.:

позови, заяви за відхиленими або залишеними без розгляду поданнями прокурора

133

83

В порядку наказного провадження

474

571

Позови, заяви в інтересах громадян:з них:

з питань оплати праці

456

575

на захист соціальних прав

118

47

на захист прав дітей

164

77

житлових і майнових прав

70

37

соціальних прав

31

23

інші

18

35

Позови, заяви на захист інтересів державиз них

у т.ч.:

Позови, заяви про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями у кримінальному судочинстві

1923

1953

Позови, заяви про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями не у кримінальному судочинстві

380

281

За справами про адмін. правопорушення з питань боротьби з корупцією

2

2

З питань земельних відносин

2857

2511

У сфері транспорту

204

166

державної власності

700

685

комунальної власності

365

408

у сфері державних закупівель

55

85

оподаткування

108

96

охорони навколишнього природного середовища

250

209

ВСЬОГО:1. Обрахувати кількість справ за позовами та заявами прокурора на захист інтересів держави та на захист інтересів громадян, які перебували у провадженні суду на кінець звітного періоду в відповідні роки.

2. Обрахувати загальну кількість справ за всіма позовами та заявами прокурора до суду.

3. Обрахувати в числовому та відсотковому значенні динаміку зміни кількості справ, що на кінець звітного періоду в відповідні роки перебувала у провадженні суду (включаючи різні категорії цих справ)

4. Побудувати кругові секторні діаграми, які б наглядно відображали структуру справ (у відсотковому та числовому значеннях) за позовами та заявами прокурора на захист інтересів держави та на захист інтересів громадян, які перебували у провадженні суду на кінець звітного періоду в 2013 та 2014 роках (всього 4 кругові діаграми), а також кругову діаграму, яка б відображала структуру загальної кількості справ, які на кінець звітного періоду в відповідні роки перебували у провадженні суду (у відсотковому та числовому значеннях).Завдання 2. Згідно даних Генеральної прокуратури та МВС України (http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html) за 2013 та 2014 роки, щодо участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних проваджень та перегляді судових рішень:
2013

2014

Участь у розгляді кримінальних проваджень судами першої інстанції (усього)

196203

196411

Участь у перегляді судових рішень судом апеляційної інстанції

9333

15946

Участь у перегляді судових рішень судом касаційної інстанції

168

1684

Участь у перегляді судових рішень Верховним Судом України

2

5

Участь у кримінальних провадженнях, закритих за реабілітуючими підставами судами усіх інстанцій(в особах)

47

168

Участь у перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами

33

134

ВСЬОГО:1. Обрахувати кількість справ за. участю прокурорів по кожній категорії за два роки та загальну кількість таких проваджень по рокам.

2. Обрахувати в числовому та відсотковому значенні динаміку зміни кількості судових розглядів кримінальних проваджень та перегляді судових рішень за участю прокурорів. Враховуючи дану динаміку спрогнозувати числове значення подібних судових розглядів та переглядів рішень на кінець 2015 року.

3. Використовуючи вище вказані данні побудувати:

- секторну діаграму, яка б відображали вагу кожної категорії в структурі всіх судових розглядів кримінальних проваджень та переглядів судових рішень- стовпчикові діаграми, які б відображали по категоріям динаміку зміни кількості (числові значення) судових розглядів кримінальних проваджень та переглядів судових рішень (з врахуванням прогнозу за 2015 рік)
Завдання 3. Згідно даних Генеральної прокуратури та МВС України (http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html) за 2014 рік, кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за ст.115-120, а також результати їх досудового розслідування, мають наступний вигляд:
Обліковано у звітному періоді

Особам вручено повідомлення про підозру

Досудове розслідування зупинено відповідно до ст. 280 КПК України

провадження направлені до суду

Умисне вбивство, ст.115

5861

1779

25

1393

з них (за п. 1-14 ч.2 ст.115):

двох або більше осіб

96

73

2

53

малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

44

31

1

22

заручника або викраденої людини

1

0

0

1

з особливою жорстокістю

41

37

0

33

способом, небезпечним для життя багатьох осіб

5

4

1

3

з корисливих мотивів

140

120

0

98

з хуліганських мотивів

20

20

1

16

особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку

1

1

0

0

з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення

24

22

0

20

поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом

11

8

0

8

на замовлення

7

6

0

6

за попередньою змовою групою осіб

89

80

1

50

особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (крім передбаченого ст.ст. 116-118 КК)

65

63

0

55

з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

0

0

0

0

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, ст.116

13

13

0

12

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, ст.117

12

9

0

8

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, ст.118

37

35

0

36

Вбивство через необережність, ст.119

219

181

1

167

Доведення до самогубства, ст.120

250

2

0

2

ВСЬОГО:

1. Обрахувати загальну кількість облікованих проваджень за ст.115-120 та кожної стадії їх досудового розслідування.

2. Обрахувати питому вагу облікованих кримінальних правопорушень за ст.115-120 відповідно до загальної кількості таких правопорушень облікованих за звітний період. Побудувати кругову діаграму, яка б відображала ці данні.

3. Обрахувати питому вагу облікованих кримінальних правопорушень за п.1-14 ч.2 ст.115 відповідно до загальної кількості правопорушень за ст.115, облікованих за звітний період. Побудувати кругову діаграму, яка б відображала ці данні.

4. Обрахувати частку кримінальних правопорушень (у відсотках), досудове розслідування яких було зупинене за ст.280 КПК України, відповідно до загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень у звітному періоді по кожній з категорій.

5. Обрахувати частку кримінальних правопорушень (у відсотках) за якими провадження направлені до суду, відповідно до загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень у звітному періоді по кожній з категорій.
Зразки індивідуальних практичних завдань

Тема «Електронні таблиці»

Завдання 1. Створити та заповнити таблицю. Відформатувати її за зразком. Встановити розмір шрифту в таблиці Times New Roman 12.

Кількість рядків в таблиці – 15. Кількість стовпчиків в таблиці – 7.

Виділити комірки А1-G1 – об’єднати, написати заголовок та змінити шрифт Arial розмір 11 - напівжирний.

Заповнити шапку таблиці A2:G4. Комірки: A2:A4; B2:B4; C2:C4; D2:G2; D3:E3; F3:G3 – об’єднати.

Заповнити комірки A5:G16 – за зразком: перелік 11 дисциплін 1 курсу юридичного факультету та прізвища викладачів, які ведуть лекції чи семінарські (практичні) заняття.

Встановити границі комірок по всій таблиці (внутрішні та зовнішні).

Зберегти таблицю на флешці.

Завдання 2. Створити та заповнити таблицю. Дані взяти в діапазоні один місяць з офіційних сайтів банків України. Відформатувати її за зразком. Встановити шрифт в таблиці Times New Roman.

Встановити розмір шрифту в таблиці 12, для заголовку – 14.

Кількість рядків в таблиці – 8. Кількість стовпчиків в таблиці – 5.

Врахувати формати даних (C, D – числовий з двома десятковими знаками, Е – дата).

Виділити стовпчики А-Е та встановити в них необхідний шрифт.

Виділити стовпчики С та D, встановити формат комірок числовий з двома цифрами після коми (Формат=>Комірки=>Число=>Числовий=>Число десяткових знаків – 2).

Виділити стовпчик Е, встановити формат комірок «Дата» (Формат=>Комірки=>Число=>Дата=>Тип – 10.12.2014).

Виділити діапазон комірок А1:Е1, об’єднати їх, ввести текст «КУРС ВАЛЮТ (Долар)», встановити розмір шрифту 14 та вирівнювання по центру.

Заповнити діапазон комірок A2:Е8, встановивши необхідну ширину стовпчиків.

Виділити діапазон комірок А2:Е8, встановити границі комірок (всі та зовнішні).Задача 3. Створити та заповнити таблицю. Дані взяти з офіційного сайту «Київенерго». Виписати формули та зробити розрахунки. Відформатувати її за зразком. Встановити розмір шрифту в таблиці 11, для заголовку – 12.

Врахувати формати даних (B, С – числовий без десяткових знаків, Е – грошовий).

Виділити стовпчики А-Е та встановити в них необхідний шрифт.

Виділити стовпчики В та С, встановити формат комірок числовий з двома цифрами після коми (Формат=>Комірки=>Число=>Числовий=>Число десяткових знаків – 0).

Виділити стовпчик Е, встановити формат комірок «Грошовий» (Формат=>Комірки=>Грошовий=>Тип – гривні).

Виділити діапазон комірок А1:Е1, об’єднати їх, ввести текст «Сплата за електроенергію за 2014 рік», встановити розмір шрифту 12 напівжирний та вирівнювання по центру.

Заповнити діапазон комірок A2:Е6, встановивши необхідну ширину стовпчиків.

Заповнити діапазон комірок D4:D6, виписавши формулу.

Виділити діапазон комірок А1:Е6 та A10:D11, встановити границі комірок (внутрішні та зовнішні).Зразки практичних завдань

Тема «Створення презентацій»

Завдання.

Створити презентацію з однієї з наданих тем: • сучасні інформаційні технології в юриспруденції;

 • автоматизовані системи для юристів;

 • правові експертні системи;

 • інформаційно-пошукові системи;

 • будь-яка дисципліна, яка викладається на 1 курсі юридичного факультету;

 • професія – адвокат;

 • професія – юрист;

 • професія – прокурор;

 • гілки судової влади України;

 • довільна тема (узгоджується з викладачем).

Вимоги до презентації:

 • кількість слайдів від 10 до 17;

 • зміст повинен містити гіперпосилання (перехід на інші слайди)

 • повинні бути використані об’єкти: таблиці, діаграми, малюнки, колонтитули, управляючі кнопки;

 • використати анімацію;

 • список використаних джерел;

 • остання сторінка тест для перевірки знань (по бажанню).

Тему презентації студент узгоджує зі старостою групи. Теми не повинні повторюватися. Зберегти презентації всіх студентів однієї групи на одному диску (CD-R).
Зразок 1. Створені слайди для презентаціїЗразок 2. Створені слайди студентами для презентаційЗразки індивідуальних практичних завдань

Тема «Створення презентацій»

Завдання. Створити презентацію на одну з нижчеподаних тем:

1. Системи пошуку нормативно-правових актів України.

2. Використання юристами автоматизованих правових пошукових систем.

3. Міжнародні інформаційно-правові системи.

Обов’язково тему узгоджувати з викладачем.

Зразок слайдів створеної презентації студентомЗразки практичних завдань

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка