Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»Сторінка3/8
Дата конвертації26.11.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Загальний обсяг 180 год, в тому числі:

І семестр всього 108 год, з них:

Практичні заняття – 34 год.

Самостійна робота – 74 год.

ІІ семестр всього 72 год, з них:

Практичні заняття – 34 год.

Самостійна робота – 38 год.

Змістовий модуль 1Тема 1. Історія створення обчислювальної техніки.

Історія розвитку мов програмування.

Тема 2. Класифікація комп’ютерів.

Практичне заняття 1. Історія створення ОТ. Класифікація комп’ютерів. – 2 год.

План.


 1. Історичні етапи розвитку комп`ютера.

 2. Класи ЕОМ та тенденції їх розвитку.

 3. Основні інформаційні характеристики персональних комп’ютерів.

 4. Вибір комп’ютерів для вирішення правових завдань.

 5. Техніка безпеки при роботі з ПК.


Питання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Файлова система.

 2. Промисловий комп’ютер: поняття, сфера використання.

 3. Історія винайдення мікропроцесору.

 4. IBM-сумісний комп’ютер. Відмінність від Macintosh комп’ютерів.

 5. Види й основні властивості інформації.

 6. Кодування даних двійковим кодом.

 7. Кодування текстових, графічних і звукових даних.

 8. Склад центрального обладнання ПК.

 9. Склад периферійного обладнання ПК.

 10. Поняття системної шини.

 11. Основні технічні характеристики комп’ютера.

[6], [15], [16]


Тема 3. Представлення інформації в комп’ютері.

Правове поняття інформації

Практичне заняття 2. Інформація, її види, одиниці виміру та представлення в комп’ютері – 2 год.

План


 1. Дані, відомості, інформація.

 2. Пристрої введення, виведення та обробки інформації.

 3. Одиниці виміру цифрової інформації та міжнародні стандарти її кодування та представлення.

 4. Правове поняття інформації.

 5. Основні напрями національної інформаційної політики України


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Поняття інформації.

 2. Поняття аналогової та цифрової інформації.

 3. Носії інформації та їх види.

 4. Пристрої введення інформації.

 5. Пристрої виведення інформації.

 6. Пристрої обробки інформації.

 7. Одиниці виміру цифрової інформації.

 8. Кодова таблиця символів.

 9. Правове поняття інформації та основні напрями національної інформаційної політики. Правовий захист інформації.

 10. Закон України "Про інформацію".

[6], [13], [14], [15], [16], [17], [22], [23], [27]


Тема 4. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації

Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації та їх класифікація.

 2. Характеристика автоматизованих систем обробки інформації.

 3. Функціонування та принципи побудови автоматизованих систем обробки інформації.

 4. Контроль захисту даних автоматизованих систем обробки інформації.

 5. Особливості науково-дослідного процесу в умовах роботи з автоматизованими системами обробки інформації.

 6. Сучасні проблеми обробки інформації в автоматизованих комп’ютерних системах.

 7. Нормативні документи України щодо захисту інформації.

[4], [3], [17], [22], [28]


Тема 5. Захист інформації. Тема 6. Інформаційні технології та їх роль в житті суспільства

Практичне заняття 3. Захист інформації. Інформаційні технології, їх роль та вплив на життя суспільства – 2 год.


План

 1. Загальні методи захисту інформації.

 2. Поняття про комп’ютерні віруси та їх класифікація.

 3. Основні методи захисту від комп’ютерних вірусів.

 4. Класифікація можливих каналів витоку інформації.

 5. Характеристика деяких антивірусних програм (AVP, DRWEB).

 6. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства.

 7. Роль інформаційних технологій в житті суспільства.

 8. Головні системи інформаційних технологій.

 9. Шляхи розвитку інформаційних технологій.Питання для самостійної роботи (8 год.)

 1. Програма Norton Antivirus.

 2. Принципи зараження комп’ютерними вірусами.

 3. Способи протидії комп’ютерним вірусам.

 4. Створення багатотомних архівів.

 5. Порівняльна характеристика різних програм архівації.

 6. Діагностика архіву на цілісність.

 7. Поняття інформаційних технологій.

 8. Науково-технічна революція та інформаційний бум, як рушійна сила в технологічному розвитку суспільства.

 9. Необхідність технологізації інформаційних процесів та проблеми технологізації соціального та правового пізнання.

 10. Характеристика основних різновидів інформаційних технологій та їх можливості.

 11. Інформаційні технології навчання.

 12. Правові інформаційні технології.

 13. Основні засади інформаційних технологій та їх роль в житті України.

 14. Інформаційне суспільство як перспектива подальшого розвитку людства.

[10], [13], [14], [17], [20], [23], [27]


Тема 7. Характеристика апаратних засобів.

Практичне заняття 4. Характеристика апаратних засобів – 2 год.

План


 1. Архітектура сучасного персонального комп’ютера.

 2. Додаткове апаратне забезпечення.

 3. Монітор та периферійне обладнання.

 4. Історія виникнення та розвитку програмного забезпечення.

 5. Основна термінологія.

 6. Класифікація програмного забезпечення.

 7. Тенденції розвитку ПЗ для персональних комп’ютерів


Питання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Організація та складові частини ПК.

 2. Системний блок.

 3. Корпус та блок живлення.

 4. Характеристика та класифікація материнських плат.

 5. Процесори: архітектура, призначення та види.

 6. Пам'ять ПК.

 7. Відео-, звукова- та мережева- плати.

 8. Накопичувачі на магнітних, оптичних та інших носіях.

[6], [15], [16], [17], [18], [24]


Тема 8. Основні поняття програмного забезпечення ПК

Практичне заняття 5. Характеристика програмного забезпечення – 2 год.

План


 1. Історія виникнення та розвитку програмного забезпечення.

 2. Основна термінологія.

 3. Класифікація програмного забезпечення.

 4. Тенденції розвитку ПЗ для персональних комп’ютерів


Питання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Пакети прикладних програм та їх еволюція.

 2. Симбіотичний зв’язок розвитку програмного забезпечення та комп’ютерних технологій.

 3. Системне програмне забезпечення.

 4. Види та класифікація прикладного програмного забезпечення.

 5. Інструментальне програмне забезпечення.

 6. Спеціалізоване юридичне програмне забезпечення.

 7. Шкідливе програмне забезпечення

 8. Приклади найпоширенішого програмного забезпечення для ПК.

 9. Правовий захист програмного забезпечення для ПК.

 10. Вільне ПЗ. GPL, GNU та GFDL-ліцензії та їх юридична сила в Україні.

[6], [15], [16], [17], [18], [24]


Тема 9. Операційні системи та їх різновиди

Практичне заняття 6. Операційні системи – 2 год.

План


 1. ОС MS-DOS.

 2. Різновиди ОС родини Microsoft Windows.

 3. Юнікс-подібні ОС.

 4. Системи Mac OS X.


Питання для самостійної роботи (8 год.)

 1. Історія створення ОС.

 2. Класифікація ОС.

 3. Інтерфейс ядра операційної системи.

 4. Засоби між процесорної взаємодії.

 5. Хмарні операційні системи.

 6. Комерційні ОС.

 7. Дослідницькі ОС.

[6], [12], [16], [17], [18], [24]


Тема 10. Функції, особливості, можливості ОС Windows XP

Практичне заняття 7. Операційна система Windows XP. – 2 год.

План


 1. Загальна характеристика операційної системи Windows XP.

 2. Основні функції ОС. Інтерфейс операційної системи Windows XP.

 3. Структура вікна. Робочий стіл операційної системи Windows XP. Робота з об’єктами операційної системи Windows XP.

 4. Створення папок, вкладених папок, файлів, ярликів.

 5. Програма WordPad. Структура інформації основного вікна WordPad. Створення нового документа, введення та редагування тексту. Відкриття файлу не у форматі WordPad.

 6. Графічний редактор Paint. Призначення та особливості роботи програми Paint. Елементи керування Paint. Панель керування та основні операції в Paint. Створення, редагування та збереження малюнків.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Файлові системи, які підтримує ОС Windows XP.

 2. Системний реєстр ОС Windows XP.

 3. Панель управління ОС Windows XP.

 4. Окремі програми ОС Windows XP: Windows Media Player, Sound Recorder.

 5. Службові програми ОС Windows XP.

 6. Можливості самовідновлення ОС Windows XP після збоїв.

 7. Робота з об’єктами Windows XP з використанням команд контекстного меню.

 8. Відмінність між ОС сімейства Windows.

[1], [5], [12], [21], [34], [35]


Тема 11. Українські законодавчі інформаційні бази даних.

Практичне заняття 8. Характеристика законодавчих систем – 2 год.

План


 1. Різновиди українських інформаційно-пошукових систем.

 2. Наповнення інформаційних баз даних.

 3. Інтерфейс нормативно-правових баз.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Відмінності пошуку інформації в законодавчих базах.

  2. Додаткові можливості правових систем.

  3. Особливості пошуку міжнародних документів.

[4], [27], [36], [37], [38], [39], [40], [41]


Тема 12. Інформаційно-пошукова система ЛІГА-ЗАКОН

Практичне заняття 9. Призначення комп’ютерних правових систем Ліга:Закон – 2 год.

План


 1. Інформаційне наповнення системи ЛІГА:ЗАКОН. Інтерфейс системи.

 2. Початок роботи в системі. Види пошуку інформації: пошук за реквізитами, інтелектуальний пошук, пошук в переліку.

Практичне заняття 10. Можливості комп’ютерних правових систем Ліга:Закон – 2 год.

План


 1. Організація пошуку документів: за динамічним навігатором, за ситуаціями, пошук термінів у термінологічному словнику, за опублікуванням.

 2. Збереження списку документів і основного тексту у файл.

 3. Пошук в окремих базах даних: «судова практика», «регіональне законодавство», «столичне законодавство».

Практичне заняття 11. Робота в інформаційно-правовій системі Ліга:Закон – 2 год.

План


 1. Структура документа. Контекстний пошук в документі.

 2. Форма представлення тексту документа. Гіпертекстові посилання. Призначення фрагментів різного кольору у тексті документів.

 3. Можливості роботи з фрагментами тексту документа.

Практичне заняття 12. Робота в інформаційно-правовій системі Ліга:Закон – 2 год.

План


 1. Інші можливості бази: створення закладок посилань, робота з портфелем, моніторинг законодавства, робота з вбудованою системою допомоги.

 2. Можливість різних баз сімейства “ЛІГА:ЗАКОН”.

 3. Друк списків та тексту нормативних документів.


Питання для самостійної роботи (14 год.)

 1. Робота з довідкою системи “Ліга:Закон”.

 2. Пошук нормативного акту за динамічним навігатором.

 3. База даних “Законопроекти та коментарі”.

 4. База даних “Типові форми, договори та шаблони”.

 5. Пошук нормативного акту за новими надходженнями.

 6. Використання Портфелю для роботи з системою “Ліга:Закон”.

 7. Створення закладок.

 8. Способи отримання оновлень баз системи «ЛІГА:ЗАКОН». Інформаційне наповнення системи «ЛІГА:ЗАКОН»

 9. Відмінність у режимах пошуку за реквізитами «Нормативні», «Всі документи», «Пошук у межах переліку»

 10. Що таке історія поля?

 11. Зручності, які надають закладки в роботі з документом.

 12. База «Консультації».

 13. Додаткові можливості систем сімейства “Ліга”.

[2], [4], [27], [29], [39]


Тема 13. Альтернативні нормативно-правові бази

Практичне заняття 13. Робота з базою «Законодавство України»– 2 год.

План


 1. Ознайомлення та принципи роботи в базі.

 2. Пошук нормативних актів в базі “Законодавство України”.

 3. Зручність інтерфейсу в нормативно-правовій базі.

Практичне заняття 14. Нормативно-правові системи: «МЕГА-НАУ» та «НАУ-online» – 2 год.

План


 1. Принципи роботи в базі “ НАУ-online ”.

 2. Пошук нормативних актів в базі “ НАУ-online ”.

 3. Відмінність системи від інших нормативно-правових баз.

Практичне заняття 15. Програми «Інфодиск» та «ipLex»– 2 год.

План


 1. Ознайомлення та принципи роботи.

 2. Пошук нормативних актів в програмі “Інфодиск”.

 3. Пошук нормативних актів в програмі «ipLex».

 4. Відмінність інтерфейсу.

Практичне заняття 16. Пошук нормативних актів за допомогою інтернет-порталу «Право України» – 2 год.

План


 1. Особливості роботи системи «Право України».

 2. Пошук правових актів.

 3. Відмінність інтерфейсу від інших альтернативних правових систем.


Питання для самостійної роботи (14 год.)

  1. Відмінність між online та offline правовими системами.

  2. Особливості роботи з нормативно-правовими документами альтернативних баз.

  3. Створення “Власної бази” в програмі “НАУ”.

  4. Складний логічний пошук в базі “НАУ”.

  5. Гарячі клавіші інформаційно-пошукової систем “НАУ” та “Інфодиск”.

  6. Особливості пошуку нормативних актів в базі даних “Законодавство України”.

  7. Параметри системи “Законодавство України”.

  8. Розподіл документів за комітетами Верховної Ради в базі “Законодавство України”.

  9. Особливості пошуку міжнародних документів в базі “Законодавство України”.

  10. Можливості інтернет-порталу «Право України»

[4], [33], [36], [37], [38], [39], [40], [41]
Змістовий модуль 2


Тема 14. Порівняння офісних програмних пакетів

Microsoft Office та Apache OpenOffice

Практичне заняття 18. Загальні відомості – 2 год.

План


 1. Можливості Microsoft Office.

 2. Складові пакету Microsoft Office.

 3. Можливості Apache OpenOffice.

 4. Складові пакету Apache OpenOffice.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Поняття та можливості пакету офісних програм Microsoft Office.

 2. Склад та призначення програм пакету Microsoft Office.

 3. Можливості сервісу Microsoft SkyDrive при роботі з пакетом Microsoft Office.

 4. Поняття та можливості вільного пакету офісних програм Apache OpenOffice.

 5. Склад пакету Apache OpenOffice: модулі та розширення.

 6. Відгалуження та похідні проекти Apache OpenOffice.

 7. Подібності та відмінності пакетів Microsoft Office та Apache OpenOffice.


Тема 15. Текстовий редактор Word

Практичне заняття 19. Початок роботи в текстовому редакторі – 2 год.

План


 1. Можливості Microsoft Word.

 2. Microsoft Word, як текстовий процесор та настільна видавнича система.

 3. Характеристика робочого вікна Microsoft Word.

Практичне заняття 20. Робота в текстовому редакторі – 2 год.

План


 1. Створення, збереження та відкриття документів.

 2. Введення та редагування тексту.

 3. Перевірка правопису.

 4. Робота з фрагментами тексту.

Практичне заняття 21. Робота з текстом в редакторі Word – 2 год.

План


 1. Форматування тексту.

 2. Форматування сторінок документа.

 3. Створення таблиць.

 4. Оброблення табличних даних.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Створення та застосування макросу?

  2. Авто фігури. Види автофігур.

  3. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word.

  4. Додаткові можливості текстового редактору Word.

[12], [15], [16], [18], [19], [26], [33]Тема 16. Табличний процесор Excel

Практичне заняття 22. Загальні відомості табличного процесору Excel – 2 год.

План


 1. Початок роботи з Microsoft Excel.

 2. Формування робочого листа в Microsoft Excel.

 3. Введення інформації на робочий листок. Редагування в Microsoft Excel.

Практичне заняття 23. Робота в Excel – 2 год.

План


 1. Сортування і фільтрація даних.

 2. Робота з книгами в Microsoft Excel.

Практичне заняття 24. Робота в Excel – 2 год.

План


 1. Створення графіків і діаграм засобами Microsoft Excel.

 2. Розбивка робочих листів на друковані сторінки.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Два режими функціонування електронної таблиці (ЕТ).

  2. Автоматичний перерахунок результатів у ЕТ.

  3. Пріоритети виконання операцій у формулах.

  4. Захист даних в ЕТ від несанкціонованих змін.

[8, [12], [16], [24], [33]


Тема 17. Огляд інших програм пакету Office

Практичне заняття 25. Ознайомлення з іншими програмами пакету Office. – 2 год.

План


 1. Поняття баз даних та системи управління базами даних (СУБД).

 2. Загальна характеристика системи управління базами даних (СУБД) Microsoft Access.

 3. Загальні відомості про мультимедійну технологію.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Системи керування базами даних.

  2. Операції, які можна виконувати за допомогою СУБД.

  3. Типи баз даних.

  4. Приклади баз даних.

  5. Спільне використання презентацій.

  6. Які дані можна використовувати при створенні презентацій.

  7. Використання спеціальних можливостей PowerРoint.

  8. Засоби підготовки і подання презентації.

[12], [16], [18], [25], [33]


Тема 18. Комп’ютерні мережі. Інформаційна мережа Internet

Практичне заняття 26.– Інформаційна мережа Інтернет - 2 год.

План


 1. Способи доступу користувачів до мережі Internet.

 2. Загальні правила роботи.

 3. Вибір та використання модемів в мережі Internet.

 4. Безпека інформаційної системи

 5. Міжмережевий протокол (IP). Протокол управління передачею (TCP).

 6. Приклади використання мережі Інтернет юристами.

 7. Найпоширеніші сервіси: WWW, FTP, E-mail, BBS (News), IRC, ICQ.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Технічні засоби для створення комп’ютерних мереж.

 2. Топології з’єднання комп’ютерів у мережу.

 3. Мережевий протокол: визначення, види.

 4. Шлюзи, мости, брандмауери.

 5. Ftp-технологія.

[4], [7], [9], [11]


Тема 19. Глобальна система WWW пошуку інформації в Internet

Практичне заняття 27.– Глобальна система Word Wide Web - 2 год.

План


 1. Виникнення та розвиток гіпертекстових систем.

 2. Основні принципи пошуку в гіпертекстовому просторі.

 3. Поняття про систему WWW.

 4. Засоби доступу до WWW та системи пошуку.

 5. Вибір програм для роботи з WWW.


Питання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Порівняльний аналіз браузерів.

 2. Системи мультимедійних браузерів.

 3. Формування закладок.

 4. Підбірка тематичних ресурсів.

 5. Пошукові системи.

 6. Chat- технологія.

 7. Призначення ICQ.

 8. Сучасні застосування Internet.

 9. Web-серфінг, Web-навігація

 10. Інтранет, Екстранет.

 11. Призначення мови HTML.Тема 20. Робота з сервісами “Хмарні технології”

Практичне заняття 28.– Робота з сервісами «Хмарні технології» - 2 год.

План


 1. Виникнення хмарних технологій

 2. Хмарні сервіси Google.

 3. Хмарні сервіси: Microsoft та Apple.

Практичне заняття 29.– Робота з сервісами «Хмарні технології» - 2 год.

План


 1. Інші публічні хмарні сервіси.

 2. Технологія «Віртуальна флешка».

 3. Робота з файлообмінними серверами.


Питання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Концепція та принципи роботи хмарних сервісів.

 2. Моделі розгортання та моделі обслуговування.

 3. Переваги та недоліки хмарних технологій.

 4. Можливості сервісу Google Drive.

 5. Можливості платформи Microsoft Windows Azure та її сервіси.

 6. Хмарні сервіси Apple iCloud.

 7. Порівняння хмарних офісних сервісів Microsoft Office 365, Google Docs та iWork.com.

 8. Можливості хмарних сервісів Dropbox, Amazon Cloud Drive, Evernote та інш.

 9. Функціональні можливості популярних публічних файлообмінних серверів.

[4], [7], [9], [11],[30], [32]


Тема 21. Автоматизоване робоче місце (АРМ) юриста

Практичне заняття 30. Сучасне автоматизоване робоче місце юриста – 2 год.

План


 1. Автоматизація сучасного робочого місця юриста.

 2. Класифікація АРМ для юристів згідно видів діяльності.

 3. Види АРМ для юристів відповідно до сфери застосування.

 4. Найпоширеніші сучасні автоматизовані комплекси для юристів.

 5. Аналітичні автоматизовані комп’ютерні комплекси для юристів.


Питання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Поняття автоматизованого робочого місця.

 2. Необхідність автоматизації сучасного робочого місця юриста.

 3. Автоматизовані робочі комплекси призначені для систематизації та дослідницької роботи у сфері судочинства.

 4. Автоматизовані робочі комплекси призначені для автоматизації правової освіти.

 5. Автоматизовані робочі комплекси призначені для автоматизації правоохоронної діяльності.

 6. Види сучасних АРМ для юристів.

 7. Вітчизняні та закордонні Автоматизовані робочі місця для юристів.

 8. Перспективи еволюції АРМ юриста.

[2], [4], [17], [27], [29], [31]


Тема 22. Використання спеціального програмного забезпечення та програмного забезпечення спеціалізованого призначення (правовий напрямок).

Практичне заняття 31.– Застосування інших комп’ютерних програм - 2 год.

План


 1. Призначення таких програмних продуктів: Nero, Promt, Winamp.

 2. Сканування тексту: основні правила для розпізнавання та збереження даних.

 3. Використання електронних словників та систем машинного перекладу.

Практичне заняття 32.– Застосування інших комп’ютерних програм (правовий напрямок) - 2 год.

План


 1. Принципи роботи з електронними фондами.

 2. Ознайомлення з єдиними та державними реєстрами, утримувачем яких є міністерство юстиції.

Практичне заняття 33.– Застосування інших комп’ютерних програм (правовий напрямок) - 2 год.

План


 1. Інформаційні системи судових органів, прокуратури, судової експертизи.

 2. Програмні продукти судових органів.

 3. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Додаткові можливості програми Nero.

 2. Робота з віртуальними CD-ROM.

 3. Особливості використання програми ABBYY Lingvo.

 4. Особливості застосування сфери програми ABBYY FormFiller.

 5. Програми створення локальних копій Web-сайтів (на прикладі програми TeleportPro).

 6. Правова сторона процесу запису (копіювання) CD-ROM.

 7. Бази даних реєстру судових рішень.

 8. Функціонування єдиних державних реєстрів.

 9. Захищеність баз даних інформаційних мереж.

 10. Судове діловодство.

 11. Можливості комп’ютерних програм судового документообігу: ДАС, ДГС, ДЗС та «Репліка».

 12. Ведення обліково-статистичних карток та автоматизація звітності в судах за допомогою комп'ютерної програми «Судова статистика» (Атлант).

 13. Особливості пошуку у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

[2], [3], [10], [27], [33], [34], [42]


Список рекомендованих джерел до курсу

Сучасні інформаційні технології”
 1. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows XP: Home Editor и Professional / Под. общ. ред. А.Н. Чекмарева. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 624 с.

 2. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 47с.

 3. Боер В.М., Павельева О.Г., «Информационное право», Учебное пособие, СПб.: ГУАП - 2006.- 116 с.

 4. Брикайло Л.Ф. Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН. Навчальний посібник.- Київ, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2011. – 236 с.

 5. Ветров С.И. Операционная система Microsoft Windows XP. – М.: Солон-Р, 2002. – 560 с.

 6. Войтюшенко Н.М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч.посіб. [для студ.вищ.навч.закл.]/Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с.

 7. Геббасов Ю.А. Internet 2000. – СПб.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1999. – 440с.

 8. Горлач В.М. , Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel. – Львів: БАК, 1998. – 120 с.

 9. Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування INTERNET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів.ун-ту, 1999. – 88 с.

 10. Грошев А.С. «Информатика: Лабораторный практикум», Архангельск: АГТУ – 2012. – 148 ст.

 11. Денисов А.О. Microsoft Internet Explorer 5: Справочник. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

 12. Журин А.А. Windows XP и Office 2003. Справочник пользователя ПК. Самоучитель. – М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 464 с.

 13. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.286, зі змінами та доповненнями.

 14. Закон України «Про інформацію» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650, зі змінами та доповненнями.

 15. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 с.

 16. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696с.

 17. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник /В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – К.: Знання, 2011. – 718 с.

 18. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/ Под ред. С.В.Симоновича. СПб.:П, 2008 – 640с.

 19. Казанцев С.Я., Дубинина Н.М., ред. Информатика и математика для юристов. – ЮНИТИ, 2005. – 558 с.

 20. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. – К.: Наукова думка, 1999. – 336 с.

 21. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows.- М.: Нолидж, 2000.- 688с.

 22. Міжнародний документ «Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації» від 8.11.2005 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=160035

 23. Мінченко А.В. Галас О.Р. Правова інформатика: інформація та інформаційне забезпечення правоохоронних органів : Навч. посіб., К.: Арістей, 2004. – 436 с.

 24. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб. / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За заг. ред. В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 25. Пасько В.И. Access 2000. – К.: BHV, 1999. – 548 c.

 26. Пасько В.И. Word 2000. – К.: BHV, 1999. – 624 c.

 27. Письменицкий А.А. Информационное право Украины.- Харьков: АО “Бизнес Информ”, 1996.- 204 с.

 28. Роганов Е.А., Тихомиров Н.Б., Шелехов А. Математика и информатика для юристов. Ученик. – МГИУ, 2005. – 364 с.

 29. Руководство пользователя: Системы информационно-правового обеспечения ЛІГА:ЗАКОН. – К.: «ЛІГА ЗАКОН», 2008. – 152 с.

 30. Симонович С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Интернете.-М.:Изд-во “ДЕСС КОМ”, 2000.- 528 с.

 31. Симонович С. Информатика для юристов и экономистов. – Питер, 2006. – 687 с.

 32. Степанов. Информатика: Учебник для вузов. 5-е издание – СПб: Питер, 2008 – 765 с.

 33. Сучасні інформаційні технології: методична розробка для студентів спеціальності 6.030401 («Правознавство») / Н.Г.Русіна, Т.В.Яресько. – К.: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», -2013. – 112 с.

 34. Терехов А.В., Чернышов А.В., «Правовые информационные системы», Учебное пособие, Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ - 2006. – 84 ст.

 35. Холмогоров В. WINDOWS XP: Самоучитель.- СПб.: Питер, 2002. – 352с.

 36. http://infodisk.ua/

 37. http://www.iplex.com.ua

 38. http://pravo.ligazakon.ua/

 39. http://search.ligazakon.ua/

 40. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

 41. http://zakon.nau.ua

 42. www.reyestr.court.gov.ua


Форми контролю та критерії оцінювання знань студентів
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Критерії оцінювання: вчасність виконання, обсяг виконаної роботи, публічний захист (стосовно реферату та презентації).

Оцінювання за формами контролю:

 • поточний контроль: виконання практичних завдань, усна відповідь, виконання та оформлення індивідуальних завдань, виконання самостійних робіт, письмові контрольні роботи, написання та захист реферату;

 • підсумковий модульний контроль (змістовий модуль): комп’ютерне тестування;

 • комплексний підсумковий модульний контроль (залік): комп’ютерне тестування, виконання індивідуального завдання.

Співвідношення складових у змістовому модулі:

 • практичне завдання – до 4 балів;

 • усна відповідь – 1 бал;

 • індивідуальне практичне завдання – 2 бали*;

 • індивідуальне самостійне завдання – до 4 балів;

 • складання тесту - 5 балів;

 • написання та захист реферату – до 4 балів*.

Кількість набраних студентом балів за два змістові модулі – критично-розрахунковий мінімум 40 балів**.

Підсумковий – у формі заліку

- комплексна підсумкова робота: тест - 10 балів;Загальна сума балів, набраних за результатами поточного та підсумкового контролю, становить рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни.

На основі рейтингового показника студент одержує підсумкову кількість балів.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка