Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчанняСторінка1/25
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Г. М. ГаряєваАДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник


для студентів економічних спеціальностей

денної і заочної форм навчання

Харків 2015


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Г. М. Гаряєва

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник


для студентів економічних спеціальностей

денної і заочної форм навчання


Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол №1 від 20.03.2015р.

Харків


НТУ «ХПІ»

2015ББК 342.9(0, 75)

УДК 76.401.я 73

Г 21
Рецензенти:

І.С. Яковець, д. ю .н, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України;

Ю.І. Панфілов, к. психол. н., доц., Національний технічний університет «ХПІ»

Гаряєва Г. М.

Г 21 Адміністративне право України : навч.-метод. посібник / Г. М. Гаряєва – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 212с.


ISBN
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до курсу «Адміністративне право України» з метою поглибленого вивчення норм адміністративного права України.

Наведено основні тези лекції, короткий огляд теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю, контрольні питання для самостійної роботи студентів, тестові завдання та література.

Подано скорочений огляд адміністративного кодексу України, ознайомчу версію для студентів, що вивчають дисципліну англійською мовою.

Призначений для студентів денної форми навчання технічних спеціальностей.


Бібліогр.: 19 назв.

ББК 342.9(0, 75)

УДК 76.401.я 73

ISBN © Г. М. Гаряєва 2015 р.


Передмова


Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури. Великого значення набувають правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний розвиток нашого суспільства не відбувається.

Підвищення рівня правових знань, правосвідомості та правової культури можливе лише за повсякденного, професійно організованого правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм.

Розуміння основ адміністративного права є необхідною умовою життєдіяльності громадянина України.

В результаті вивчення курсу «Адміністративне право України», студенти повинні знати:  • основні нормативні акти, що регулюють правовідносини в галузі адміністративного права;

  • основні принципи управління адміністративного права;

  • статус об’єктів адміністративного права;

  • основи адміністративного процесу та ін.

Студент повинен уміти використовувати отримані знання в своїй професійній, громадській та особистій діяльності:

  • використовувати нормативні акти в своїй професійній діяльності;

  • правильно оцінювати політико-правову ситуацію;

  • аналізувати нормативні акти;

  • застосовувати отримані знання для захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні;

  • користуватися законодавчими актами при розв’язанні питання з адміністративних правопорушень.

Навчальний процес планується проводити згідно з логікою системного підходу і у відповідності з сучасним етапом теорії адміністративного права.

При формуванні обов’язкових вимог до змісту навчальної програми враховується відповідний статус дисципліни в системі суспільних наук, її роль в формуванні сучасної правової культури в суспільстві.


Зміст та структура навчальної дисципліни


Як суспільна навчальна дисципліна «Адміністративне право України» включає обов’язковий мінімум основних правових понять.

Тема 1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.

Адміністративне право як галузь права. Поняття і метод адміністративного права. Система адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.Тема 2. Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення.

Зовнішні форми відображення адміністративно-правових норм. Особливості джерел адміністративного права. Класифікація джерел адміністративного права. Види джерел адміністративного права. Структура Кодексу про адміністративні правопорушення.Тема 3. Управління як об’єкт адміністративного права.

Поняття управління. Управління як соціальне явище. Об’єкти управління та їх характеристика. Види управління та їх характеристика. Структура державного управління. Риси державного правління.Тема 4. Суб’єкти адміністративного права.

Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Основи адміністративно-правового статусу громадян. Права та обов’язки громадян. Правовий статус органів виконавчої влади.Тема 5. Поняття форм і методів державного управління. Правовий статус державного службовця.

Поняття та принципи державної служби. Посада та посадова особа. Обов’язки та права державного службовця. Проходження державної служби. Відповідальність державного службовця. Поняття державного управління. Функції державного управління. Форми державного управління. Адміністративно-правові методи.Тема 6. Основи адміністративного процесу. Органи уповно-важені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Адміністративний процес. Структура та стадії адміністративного процесу. Адміністративне провадження. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів. Законні представники особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Система органів, як розглядають справи про адміністративні правопорушення.Тема 7. Адміністративні правопорушення: поняття і ознаки. Поняття складу адміністративного правопорушення.

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Складові адміністративного правопорушення. Об’єкт та об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Суб’єкт та суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення.Тема 8. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення: поняття, види та особливості.

Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Адміністративні стягнення. Види адміністративних стягнень. Попередження, штраф, описне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт. Мета стягнення.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка