Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів полтава 2004Сторінка4/8
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Шок


Бліда, волога, холодна шкіра сіруватого від­ті­нку. Слабі­ю­чий частий пульс. Поверхне­ве, ду­же часте дихання. Потім виника­ють: стурбова­ність, позі­хання, гли­бокі подихи, спрага, втрата свідомості.

 1. Усуньте причину шоку. Покла­діть дитину на спину на рівну повер­хню (це покращить кровопо­ста­чання мозку). Поверніть голову убік, заспо­койте й зай­міться травмою. Не да­вай­те дитині ні їсти, ні пити. Як­що її мучить спрага – змочіть губи водою. Обережно підійміть ноги дитині і покладіть на гору подушок. Щоб дитині було краще дихати, розстеб­ніть її одяг на шиї, грудях, поясі. Щоб збере­гти тепло вкрийте дитину ковдрою. Не можна кла­сти грілку або інше джерело тепла.

 2. Викличте швидку допомогу. Підбадьорюйте дитину, намагайтесь розговорити її – це допоможе зрозу­міти її стан. Прислухайтесь до ди­хан­ня та пульсу.

М`язові судоми

Біль у м`язах, найчасті­ше нижніх кінцівок, внаслідок їх мимовіль­ного скоро­чення. 1. Посадити дитину на підлогу, підняти ногу і випрямити її у коліні. Обережно, але не сильно масуйте больові м`язи поки не знімете спазм.


Епілептичні судоми

Раптова втрата свідомості (іноді дитина при цьому скрикує) ригідність, зу­пинка дихання, посми­кування кінцівок. Піна або пузирі навколо рота (часто з доміш­ками крові). Мимовільне сечо­випу­скання та дефе­кація. Че­рез декілька хвилин – по­вер­нення свідомо­сті, почуття приго­лом­шення, глибо­кий сон.

 1. Намагайтесь підхопити дитину в ході падіння і вкласти її на підлогу. Заберіть предмети, об які мо­жна вда­ритись, підкладіть під голову подушку. Не стри­му­й­те рухів дити­ни, нічого не кладіть їй у рот. Не да­вайте ні їсти, ні пити.

 2. Дитина може не прийти у свідо­мість і після зникнення судом. Забе­ріть подушку з-під голови. Пе­ре­вір­те, чи вільні дихальні шляхи. Як­що дитина дихає, вкладіть її у без­печне положення. Викличте швидку допо­могу. Не залишайте дитину без ува­ги: можлива незвичайна поведінка або глибокий сон.

Діабет (приступ гіпоглікемії)

Слабкість, почуття го­ло­ду, незвичайна або агресивна поведінка. Потовиділення, дуже бліде обличчя, силь­ний стрибаючий пульс, поверхове дихан­ня. Мож­ливі втрата свідо­мості й судоми.

 1. Посадіть дитину, дайте їй поїсти або випити чогось солодкого. Потім вкладіть їй. Слідкуйте за станом дитини. У разі необхідності викликайте швидку допомогу.

Діабет (приступ гіперглікемії)

Унаслідок переїдання або неправильної дози інсу­ліну. Починається посту­пово, запах аце­тону із ро­та, в`ялість, сонливість, гіпотонія м`язів, судоми, біль у животі, сухість шкіри.

 1. Заспокоїти дитину, вкласти її. Забезпечити ін’єкцію інсуліну.

 2. Викликати швидку допомо­гу. Спостерігати за загальним станом (дихання, пульс).

Приступ астми

Задишка, яка часто су­про­воджується кашлем. Свистя­чий видих. Не­до­магання й стурбо­ва­ність. Сильна втома в результаті задишки, си­ню­ватий відтінок об­лич­чя й губ.

 1. Прослідкуйте щоб кімната добре провітрюва­лася і в повітрі не було тютюнового диму. Допоможіть дити­ні розслабитись, посадіть її за стіл так, щоб руки спокійно лежали звер­ху, або візьміть на коліна. При­ступ часто лякає – заспокойте дитину.

 2. Якщо дитина приймає ліки від астми, дайте їх на початку присту­пу, в іншому випадку викличте швид­ку допомогу.

Задуха

Може виникнути вна­слідок закупорки рота й носа, удавлення грудей і живота, або вдихання диму чи шкідливих па­рів.

 1. Як можна швидше усуньте при­чину, яка визва­ла задуху. Це може одразу відновити дихання. Звіль­ніть дихальні шляхи дитини. Підкладіть два пальця під під­бо­ріддя і висунь­те вперед нижню щелепу. Покладіть до­лоню на лоба й відхиліть голову назад. Прислухай­те­ся до дихання. Якщо дитина дихає, вкладіть її у безпеч­не положення. Продовжуйте перевіряти наявність ди­хання й пу­льсу. При поганому стані викличте швидку допомогу.

Вдихання диму

 1. 1.Винесіть дитину із небезпечної зони на свіже повітря.

 2. 2 і 3 як при задусі

Гикавка

Довготривалий приступ може стати больовим.

 1. Умовте дитину спокійно посиді­ти якомога довше,затримав­ши диха­н­ня. Або приставте до облич­чя па­перовий пакет і нехай вона одну хвилину подихає, видихаючи туди повітрям.

Утоплення

Затримка дихання, по­тра­пляння води у диха­ль­ні шляхи, ціаноз об­лич­чя, відсутній пульс.

 1. Вийміть дитину з води. Для того щоб у леге­ні потрапило менше води, тримайте голову вниз. Звіль­ніть дихальні шляхи, перевірте наяв­ність ди­хан­ня, пуль­су. Зніміть з неї мокрий одяг, укрийте. Для вида­лен­ня води покладіть дитину собі на ко­ліна. Викличте швидку допомогу.

Електротравма

Зупинка дихання, серця, м`язові судоми, опіки.

 1. Відключить джерело елек­три­ч­ного струму від мережі. Якщо від­ключити струм не можна, станьте на сухий предмет, що не проводить струм (книгу, дерев`я­ний ящик). Від­штовхніть джерело струму від дити­ни дерев`яним предметом. Не торка­йтеся шкіри дитини. Обв`яжіть її но­ги сухим рушником і відтягніть її від джерела струму. Пе­ре­вірте ди­хання й пульс. Викличте швидку допомогу.

Перегрівання

Головний біль і запамо­ро­чення голови. Нудо­та, сильне потови­ді­лення, бліда, холодна і волога шкіра. М`язові судоми. Слабий пульс.

 1. Відвести дитину в тінь або про­хо­лодне примі­щен­ня, вкласти її. Підняти ноги дитини і підкласти під них подушки – це покращить приток крові до мозку. Умовте випити яко­мога більше соло­ної води (1 ч.л. со­лі на 1 л води або соку), це компенсує сольові втрати організму. Слід­куйте за станом (дихання, пульс).

Тепловий удар

Раптовий головний біль, марення, гаряча, червона і суха шкіра. Швидке змен­шення реакцій на зовнішні подразники. Сильний час­тий пульс. Температура до 40оС.

1.-4. – те, що й при перегріванні.

5. Декілька разів обітріть дитину губкою, змоченою у холодній воді. Щоб знизити температуру тіла, обмахуй­те її тіло.

Отруєння хімічними речовинами, ліками, їжею, алкоголем

Червона або бліда шкіра об­личчя. Марення, нерозбірливе мо­в­лення, шатка хода. Гу­чне, глибоке дихання. Ну­до­та, блю­вання. Стриба­ючий пульс.

 1. Заспокоїти дитину. Дати випити слабий розчин марганцівки. Слідку­вати за диханням і пульсом.

Викликати швидку допомо­гу. Виявити чим і якою кількістю отруїлась дитина.Соняч

ний опік

Почервоніння шкіри, зуд, біль, пухирі.

 1. Відведіть дитину в тінь, знебольте опік холод­ною водою. Потім змажте одеколоном або спеціальним кремом.

Термічні, хімічні, електроопіки

Почервоніння шкіри, жагучий біль, поява плям, пухирів.

 1. Для того щоб локалізувати опік і послабити біль, не менше 10 хв. обливайте вражену ділянку хо­лод­­ною водою. Охолодивши опіки, видаліть із нього одяг. Якщо біль не вщухає, знову охолоджуйте опік во­дою (молоком, і т.п.). Зріжте краї тканини, що прилип­ла до тіла. Перед тим, як ділянка опіку почне розпуха­ти, вивільніть її від тісного одягу.

 2. Щоб у рану, не потрапила інфекція, закрийте опік чистою не­ворсистою тканиною. Зав`язувати її не потрібно. Не змазуйте опік лось­йо­нами, олією, мазями. Прикрийте обпечену кінцівку чистим поліети­леновим пакетом. Слідкуйте за ста­ном дитини і викличте швид­ку допо­могу.

Укуси тварин, комах, змій

Біль в місці укусу, можлива кровотеча, припухлість

 1. Видалити інородні предмети з рани. Ретельно промити рану теплою водою з милом. Холодний ком­прес на ділянку рани, зафіксувати. Кінцівку тримати нижче рівня серця. Визвати швидку допомогу.

Анафілактичний шок

Дуже важка алергічна реа­кція. Неспокій, почерво­ніння, шкі­ри, поява плям. Набряк об­личчя і шиї, на­вколо очей. Ускладнене дихання, частий пульс.

 1. Надайте дитині положення, в якім їй легше дихати.

 2. Викличте швидку допомогу. Слідкуйте за ди­хан­ням і пульсом.

Переохолодження

Холодна, бліда, суха шкіра. В`ялість або сонливість. Марення. Повільне поверх­не­ве дихання, слабкий пульс.

 1. Зігрійте дитину в теплій ванні. Коли відновить­ся нормальний колір шкіри, допоможіть їй вибра­тися із ван­ни, швидко витріть її, за­горніть у теплу ковдру. Вдя­­гніть теплий одяг і покладіть у ліжко під декілька ковдр. Дайте дитині тепло­го молока і трохи їжі (шоколад).

Відмороження

Поколювання у відмо­роженій частині тіла і її оніміння. Зблідла шкіра з восковим від­тін­ком, цупка на дотик.

 1. Помістіть дитину в тепле при­міщення. Обереж­но зніміть взуття, шкарпетки, рукавички. Розмістіть сто­­пи ніг у себе під пахвами, це зі­гріє ноги і зменшить на­бряки.

 2. Не зігрівайте відморожені час­тини тіла розти­ран­ням або прикла­данням гарячих предметів, не по­ру­шуйте похирів. Накладіть пов`язку і викличте швид­ку допомогу.
Інфікована рана

Сильний біль, на­бряк, по­чер­воніння, жар у ділянці рани. Виділення із неї гною, збільшені й бо­лю­чі лімфа­тич­ні вузли на шиї, під пахвами, в паху. У тяжких випадках лихоманка, потовиділення, спра­га, в`ялість.

Розташуйте на рані чисту неворсисту серветку або по­душечку й накладіть пов`язку. Зафіксуйте враже­ну кін­ців­ку в підвішеному положенні за допо­могою фіксую­чої пов`язки. Викличте швидку.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка