Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка9/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Виконання завдання:

На підставі треба побудувати систему бюджетів підприємства, яка включає:

1. Бюджет продажів.

2. План виробництва продукції (СПД виробляє один продукт).

3. Бюджет витрат на основні матеріали.

4. Бюджет витрат на оплату праці основного персоналу.

5. Бюджет накладних витрат.

6. Бюджет собівартості

7. Бюджет адміністративних і маркетингових витрат.

8. Плановий звіт про прибуток.

9. Бюджет грошових коштів .

10. Плановий баланс.


Складання бюджету продажів і графіку одержання грошей від споживача.
Бюджет складають з використанням прогнозу продажів, цін на готову продукцію і коефіцієнтів інкасації(табл. 11.3).

Перші два рядки табл. 11.3 - вихідні дані. Рядок „Виручка” – це добуток обсягу реалізації та ціни.

При складанні графіка надходження грошей враховують, що виручка від продажів поточного періоду приходить у вигляді грошей на 70%, а частина, що залишилася надходить у наступному періоді.

У першому періоді підприємство планує одержати гроші по рахунках дебіторів у розмірі 90000 грн. Це значення беруть з початкового балансу підприємства. Додатково в першому періоді підприємство одержує грошима 70% виторгу першого періоду в обсязі 200000 грн., що складає 140000 грн. У підсумку, очікувана сума надходжень у першому періоді складає 230000гр. (90000+140000).В другому періоді підприємство очікує одержати 30% від виторгу першого кварталу і 70% відсотків від виторгу другого періоду. У сумі це складає 480000 грн.
Таблиця 11.4 - Бюджет продажів підприємства і графік надходження грошей (грн)


Показники

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

1.Очікуваний обсяг (шт.)

10000

30000

40000

20000

100000

2.Очікувана ціна одиниці, грн. продукції

20.00

20.00

20.00

20.00
Виторг за реалізовану продукцію, грн. (р.1×р.2)

200000

600000

800000

400000

2000000

Графік надходження коштів

Рахунки дебіторів на початок року

90000


90000

Приплив грошей від продажів 1 кв

140000

60000200000

Приплив грошей від продажів 2 кв.
420000

180000
600000

Приплив грошей від продажів 3 кв.560000

240000

800000

Приплив грошей від продажів 4 кв.


280000

280000

Разом надходження грошей

230000

480000

740000

520000

1970000

Аналогічно розраховують інші показники бюджету. Відповідно йому підприємство не отримає у плановому році 30% виручки четвертого кварталу у сумі 120000 грн., що буде зафіксовано в підсумковому прогнозному балансі підприємства на кінець року.План виробництва продукції

План виробництва продукції складають відповідно бюджету продажів з врахуванням необхідної для підприємства динаміки залишків готової продукції на складі. План виробництва надано у табл. 11.5:


Таблиця 11.5 - План виробництва продукції


Показники / періоди

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

Очікуваний обсяг продажів (шт.)

10.000

30.000

40,000

20.000

100.000

Запаси на кінець кварталу (шт.)

6.000

8.000

4.000

3.000

3.000

Необхідний обсяг продукції (шт.)

16.000

38.000

44000

23.000

103.000

Мінус запаси на початок періоду (шт.)

2.000

6.000

8.000

4.000

2.000

Обсяг виробництва продукції (шт.)

14.000

32.000

36.000

19.000

101000

Підприємство планує у 1 кв. продати 10000 одиниць продукції. Для забезпечення безперебійного постачання готовою продукцією підприємство планує залишок продукції на кінець першого періоду в обсязі 20% від обсягу реалізації другого періоду (див. вихідні дані), що складає 6000 штук. Таким чином, необхідний обсяг продукції складає 16000 штук. Але на початок першого періоду на складі є 2000 одиниць готової продукції. Отже, обсяг виробництва першого періоду складе:

16000 – 2000 = 14000 одиниць.

Аналогічно розраховуються інші показники виробничого плану. Необхідно врахувати, що плановані запаси на кінець першого періоду це планові запаси на початок другого періоду. Що стосується суми запасів на кінець останнього періоду (вони ж на кінець року), то вона прогнозується і враховується при складанні блоку вихідних даних усього процесу бюджетування.Бюджет витрат на основні матеріали з графіком виплат

Цей бюджет складається з двох частин: розрахунку обсягів необхідної для виробництва сировини і графіка її оплати. Даний бюджет надано у табл. 11.6.

Він базується не на плані продажів, а на виробничому плані.

Використовуючи норматив споживання сировини на одиницю продукції (5 кг), оцінюють планований обсяг сировини для виробництва продукції даного періоду.

Для забезпечення безперебійного постачання сировини у виробництво, фінансовий менеджер планує запас сировини на кінець періоду в розмірі 10% від потреби в сировину наступного періоду.
Таблиця 11.6 - Бюджет витрат на основні матеріали з графіком виплат

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал

4


За год

Обсяг виробництва продукції (шт.)

14000

32000

36000

19000

101000

Необхідний обсяг сировини на од. продукції (кг)

5

5

5

5

5

Необхідний обсяг сировини за період (кг)

70000

160000

180000

95000

505000

Запаси сировини на кінець періоду (кг)

16000

18000

9500

7500

7500

Загальна потреба в матеріалах (кг)

86000

178000

189500

102500

512500

Запаси сировини на початок періоду (кг)

7000

I6000

18000

9500

7000
Закупівля матеріалів (кг)

79000

162000

171500

93000

505500

Вартість закупівлі матеріалів (грн)

47400

97200

102900

55800

303300

Графік грошових виплат

Рахунки кредиторів на початок року (грн)

25800


25800

Оплата за матеріали 1 кварталу (грн)

23700

2370047400

Оплата за матеріали 2 кварталу (грн)
48600

48600
97200

Оплата за матеріали 3 кварталу (грн)51450

51450

102900

Оплата за матеріали 4 кварталу (грн)


27.900

27.900

Платежі усього (грн)

49500

72300

100050

79350

301200

Для першого кварталу це значення складає:

160000 × 10% / 100% = 16000 (грн).

Знаючи потрібний обсяг сировини для виконання плану першого кварталу, 70000 кг, оцінюють загальний потрібний обсяг сировини:

70000 + 16000 = 86000 кг.

Але на початок першого кварталу на складі є 7000 кг сировини. Отже, потрібно закупити:

86000 - 7000 = 79000 кг сировини.

Оскільки 1 кг сировини коштує 0.60грн., загальна сума витрат на придбання сировини складе 47400 грн.

Аналогічно розраховують планові витрати на сировину для всіх інших періодів. Треба врахувати що планований обсяг запасів сировини на кінець останнього періоду оцінюється відокремлено, а не в складі загальної процедури. У нашому випадку - це 7500 кг, наведені в складі блоку вихідних даних.

Розрахунок графіка виплат проводять аналогічно графіку одержання грошових коштів. У першому кварталі підприємство планує погасити кредиторську заборгованість, що мала місце на початок року (див. початковий баланс) у сумі 25800 грн. Відповідно до домовленості з постачальником сировини (див. блок вихідних даних) підприємству треба оплатити за постачання сировини першого кварталу 50% вартості закупівель, тобто 23700 грн.

У підсумку у першому кварталі планується заплатити 49500 грн., у другому кварталі підприємство планує погасити заборгованість по закупівлі сировини першого кварталу і сплатити 50% вартості сировини, придбаної в другому кварталі і т.д.

При плануванні бюджету четвертого кварталу допускаємо кредиторську заборгованість на кінець року в обсязі 50% вартості сировини, планованої до закупівлі в четвертому кварталі. Вона складає 27900грн. (див. підсумковий баланс підприємства в ст. „Кредиторська заборгованість”.

Бюджет витрат на оплату праці

Бюджет витрат на оплату праці основного персоналу складають на основі існуючої на підприємстві системи оплати (у завданні використовують найпростішу відрядно-погодинну систему оплати).


Таблиця 11.7 - Бюджет витрат прямої праці

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

Обсяг виробництва продукції (шт.)

14000

32000

36000

19000

101000

Витрати праці основного персоналу (годин)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Разом витрати праці персоналу (година)

11200

25600

28800

15200

80800

Вартість однієї години (грн/год.)

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

Оплата основного персоналу (грн)

84000

192000

216000

114000

606000

Норматив витрат прямої праці на одиницю готової продукції складає 0.8 год.

Одна година витрат прямої праці оплачується у розмірі 7.5 грн. за годину. У підсумку планується бюджет часу і грошових витрат на оплату прямої праці, що надано у табл. 11.7.
Бюджет виробничих накладних витрат

Бюджет виробничих накладних витрат складають з використанням агрегованих фінансових показників. Всі накладні витрати попередньо поділяються на перемінні і постійні. Планування перемінних накладних витрат здійснюється відповідно до планового значення відповідного базового показника (у завданні - обсяг витрат прямої праці). У процесі попереднього аналізу встановлений норматив витрат прямої праці - 2 грн. на 1 годину роботи основного персоналу (табл. 11.8).


Таблиця 11.8 - Бюджет виробничих накладних витрат (грн)

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

Витрати праці основного персоналу (годин)

11200

25600

28800

15200

80800

Норматив перемінних накладних витрат, грн/год.

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Перемінні накладні витрати, грн

22400

51200

57800

30400

161600

Постійні накладні витрати, грн.

60600

60600

60600

60600

242400

Разом накладних витрат, грн.

83000

111800

118200

91000

404000

Амортизація, грн.

15000

15000

15000

15000

60000

Оплата накладних витрат, грн.

68000

96800

103200

76000

344000

Відповідно табл. 11.8 планова сума накладних витрат у першому кварталі - 83000 грн. Плануючи грошову оплату за накладні витрати, із загальної суми накладних витрат треба відняти величину амортизаційних відрахувань, бо за амортизацію підприємство нікому не платить.Оцінка собівартості продукції

Оцінка собівартості продукції необхідна для складання звіту про прибутки й оцінки величини запасів готової продукції на складі на кінець планового періоду.

Собівартість складається з трьох компонентів: прямі матеріали, пряма праця і виробничі накладні витрати. Розрахунок собівартості для розглянутого приклада приведений у табл. 11.9.
Таблиця 11.9 - Розрахунок собівартості одиниці продукції, грн.


Стаття

Кількість

Витрати

Усього

Витрати на одиницю продукції:


основні матеріали (кг)

5

0.60

3.00

витрати прямої праці

0.8

7.50

6.00

накладні витрати

0.8

5.00

4.00

Собівартість одиниці продукції 13.00
Так як нормування перемінних накладних витрат розраховувалось за допомогою витрат прямої праці, сумарні накладні витрати розраховуємо пропорційно витратам прямої праці. Треба оцінити повні, а не тільки перемінні накладні витрати. Для цього зіставимо загальну суму накладних витрат за рік (вона була розрахована в табл. 11.8 і складає 404000 грн.) із загальною сумою трудовитрат (80800грн., як випливає з табл. 11.7). Неважко установити, що на одну годину прямої праці приходиться

404000 / 80800 = 5 грн. накладних витрат.

Оскільки на одиницю продукції витрачається 0.8 години, вартість накладних витрат в одиниці продукції складає

5 × 0.8 = 4.0 грн.,

що і відзначено в табл. 11.9, де собівартість одиниці продукції склала 13 грн.

Оцінимо величину запасів готової продукції в кінцевому балансі підприємства. Оскільки фінансовий менеджер запланував 3000 од. залишків готової продукції на кінець року, у балансі підприємства на кінець року в статті „Товарно-матеріальні запаси готової продукції”, буде заплановано:

3000 ×13 = 39000 грн.

Бюджет адміністративних і маркетингових витрат.

Даний бюджет складається аналогічно бюджету виробничих накладних витрат.Усі витрати розділяються на перемінні і постійні. Для планування перемінних витрат як базовий показник використовується обсяг проданих товарів. Норматив перемінних витрат - 1.80 грн./од. проданих товарів. Постійні накладні витрати переносяться в бюджет згідно вихідних даних (табл. 11.10).
Таблиця 11.10 - Бюджет адміністративних і маркетингових витрат

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

Очікуваний обсяг продажів (шт.)

10000

30000

40000

20000

100000

Перемінні витрати на одиницю продукції (грн)

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Планові перемінні витрати (грн)

18000

54000

72000

36000

180000

Планові постійні витрати
Реклама (грн)

40000

40000

40000

40000

160000

Зарплата керуючих (грн)

35000

35000

35000

35000

140000

Страховка (грн)

-

1900

37750

-

39650

Податок на нерухомість (грн)

-

-

-

18. 150

18,150

Разом постійних витрат (грн )

75000

76900

112750

93150

357800

Усього планові витрати, грн (USD)

93000

130900

184750

129150

537800

У методичному змісті даний бюджет не викликає проблем.

Складніше всього обґрунтувати конкретні суми витрат на рекламу, адміністративні витрати і т.п. Методична проблема полягає в оцінці результатів бюджету для різних варіантів обсягів фінансування усіх функціональних підрозділів підприємства. Це питання вирішується з допомогою сценарного аналізу.

З усіх варіантів вибирається найбільш прийнятний щодо стратегії управління підприємством.Плановий звіт про прибуток.

Раніше відзначалися два базиси планування підприємства: ресурсний і грошовий. У рамках ресурсного базису відбувається планування прибутку підприємства, наявність якого є необхідною умовою здатності підприємства генерувати гроші. Звіт про прибуток слугує для перевірки цієї необхідної умови, а також у звіті оцінюється величина податку на прибуток, що потім використовується в складі звіту про рух грошових коштів (табл.11.11).

Виручка від реалізації – це добуток загального обсягу одиниць продажу за рік і на ціни одиниці продукції, собівартість реалізованої продукції - це добуток загального обсягу одиниць продажу за рік і собівартості одиниці продукції.

Загальні і маркетингові витрати були розраховані в табл. 11.10. Ставку податку на прибуток приймаємо на рівні 30%.

У даному звіті про прибуток величина відсотків за кредит прийнята рівною нулю, так як у процесі попереднього бюджетування питання кредитування не розглядалися. Потребу в додатковому фінансуванні виявляють при складанні звіту про кошти. Варіант планового звіту про прибуток (табл. 11.11) є попереднім, тому що в процесі бюджетування може виявитись потреба у кредитуванні, тоді величина чистого прибутку зменшиться.

Таблиця 11.11 - Плановий звіт про прибуток (без додаткового фінансування)
Показники

Сума

Виторг від реалізації продукції

2000000

Собівартість реалізованої продукції

1300000

Валовий прибуток

700000

Загальні і маркетингові витрати

537800

Прибуток до відсотків і податку на прибутку

162200

Відсотки за кредит

-

Прибуток до виплати податків

162200

Податок на прибуток

48660

Чистий прибуток

113540

Бюджет коштів є підсумковим і найбільш важливим у всій схемі бюджетування, так як у результаті одержуємо грошове сальдо, що може бути позитивним і негативним (табл. 11.12).

У даному завданні є наступні особливості бюджету коштів:

1) спрощений характер схеми сплати податку на прибуток, коли планова річна величина податку на прибуток поділяється на чотири рівні частини і кожна з них враховується в бюджеті коштів щокварталу. Зробити цю схему адекватною реальній ситуації нескладно;2) інвестиційний бюджет СПД надано у табл. 11.12 як витрати на купівлю устаткування.
Таблиця 11.12 - Бюджет коштів (без додаткового фінансування), грн.
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

Кошти на початок періоду

42500

(74165)

(128330)

(14495)

42500Надходження коштіввід споживачів

230000

480000

740000

520.000

1.970.000

Кошти в розпорядженні

272.500

405.835

611670

505505

2012500

Витрата коштів

на основні матеріали

49.500

72.300

100.050

79,350

301.200

на оплату праці основного персоналу

84000

192000

216000

114000

606000

виробничі накладні витрати

68000

96800

103200

76000

344000

витрати на збут і управління

93000

130900

184750

129150

575800

податок на прибуток

12165

12165

12165

12165

48660

Купівля устаткування

30000

20000

-

-

50000

дивіденди

10000

10000

10.000

10000

40000

Усього грошових виплат

346 665

534165

626.165

420.665

1927660

Надлишок (дефіцит) грошей

(74,165)

(128,330)

(14495)

84840

84840

За даними табл. 11.12 отриманий бюджет є дефіцитним і необхідно передбачити додаткові джерела фінансування, тобто суму банківського кредитування. Для цього у табл..11.12 вводиться додатковий блок у якому передбачаються одержання кредиту і його повернення, а також виплату банку процентної винагороди.

Обґрунтування суми кредитування передбачає планування грошового рахунку на допустимому рівні (для завдання – не менше 30000грн. ), тобто на цьому етапі треба узгодити дані бюджету коштів із плановим звітом про прибуток. Ця необхідність пов'язана з оцінкою додаткової суми процентних платежів і врахуванні її у розрахунках. Крім того, сума податкових платежів оцінюється в звіті про прибуток і підставляється в бюджет коштів.

У табл. 11.13 і 11.14 наведені узгоджені плановий звіт про прибуток і бюджет коштів, як результат роботи фінансового менеджера по підбору бюджетних показників.


Таблиця 11.13 - Плановий звіт про прибуток (остаточний варіант), грн


Показники

Сума

Виручка від реалізації продукції

2000000

Собівартість реалізованої продукції

1300000

Валовий прибуток

700000

Загальні і маркетингові витрати

537800

Прибуток до відсотків і податку на прибуток

162200

Відсотки за кредит

12250

Прибуток до виплати податків

149950

Податок на прибуток

44985

Чистий прибуток

104985

Таблиця 11.14 - Бюджет коштів (остаточний варіант), грн.Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За рік

Кошти на початок періоду

42500

36754

33508

40761

42500

Надходження коштів від споживачів

230.000

480,000

740.000

520,000

1,970,000

Кошти в розпорядженні

272.500

516,754

773.508

S80.761

2.012,500

Витрати грошових коштівна основні матеріали

49.500

72,300

100.050

79,350.

301,200

на оплату праці основного персоналу

84,000

192,000

216.000

114,000

606,000

виробничі накладні витрати

68,000

96,800

103,200

76,000

344,000

витрати на збут і керування

93,000

130,900

184,750

129,150

537,800

податок на прибуток

11,246

11,246

11,246

11,246

44,985

покупка устаткування

30,000

20.000

-

-

50,000

дивіденди

10,000

10,000

10.000

10,000

40,000

Усього грошових виплат

345,746

533,246

625,246

419,746

1,923,985

Надлишок (дефіцит) грошей

(73,246)

(16,493)

148,261

141,015

88,515

Фінансування :

,

Одержання позички

110000

50,000

160.000

Погашення позички

(100,000)

(60,000)

(160,000),

Виплата відсотків

(7,500)

(4.750)

(12,250)

Разом грошовий потік

110,000

50,000

(1 07,500)

(64,750)

(12,250)

Кошти на кінець періоду

36754

33.508

40.761

76,265

76,265

Завершує систему бюджетів плановий баланс підприємства (табл. 11.15).Таблиця 11.15 - Баланс підприємства, грн.


АКТИВИ:

1 січня 2005

31 грудня 2005

1

2

3

Грошові кошти

42,500

76,265

Рахунка дебіторів

90,000

120,000

Запаси сировини

4,200

4,500

Запаси готової продукції

26,000

39,000

Усього оборотні активи

162,700

239,765

Земля

80,000

80,000

Споруди й устаткування

700,000

750,000

Накопичена амортизація

(292,000)

(352,000)

Споруди й устаткування нетто

408,000

398,000

Разом активи

650,700

717,765

Поточні зобов'язання

25,800

27,900

Банківський кредит-

Акціонерний капітал:

Звичайні акції, без номіналу

175,000

175,000

Нерозподілений прибуток

449,900

514,865

Усього акціонерний капітал

624,900

689,865

Разом зобов'язання і капітал

650,700

717,765


Формування статей балансу.

Стаття „Грошові кошти” - це підсумкове значення бюджету коштів.

Дебіторська заборгованість визначається як 30% виторгу четвертого кварталу, на яку підприємство планує надати відстрочку платежу.

Запаси сировини визначаються як величина залишків сировини з табл. 3.22 у розмірі 7500 кг за ціною сировини 0.60 грн., що складає 4500 грн.

Запаси готової продукції визначаються як добуток залишків готової продукції на кінець року (табл. 11.4) на собівартість готової продукції:

3000 × 13 = 39000 грн.

Стаття „Споруди й устаткування” розраховується як сума початкового значення цієї статті та суми закупівлі устаткування.

Амортизація за вихідними даними - 15000 грн. у квартал, тобто 60000 грн. у рік. Це значення додають до накопиченої амортизації на початок періоду.

Величина кредиторської заборгованості складає 50% від вартості закупівель четвертого кварталу, розрахованої в бюджеті (табл.11.5).

Суму нерозподіленого прибутку на кінець року визначають за допомогою формули:Суму нерозподіленого прибутку на кінець року =

Нерозподілений прибуток на початок року +

Чистий прибуток за рік – Сплачені дивіденди. (11.1)

У результаті сума активів повинна дорівнювати сумі пасивів балансу, що є підтвердженням правильності складання бюджету.

За завданням СПД планує закінчити рік без фінансових боргів. Ця умова зовсім не є обов'язкова. Підприємство може закінчити рік з частково не погашеним банківським кредитом, і тоді в статті балансу „Банківський кредит” з'явиться деяке значення, що „не розбалансує” баланс.
Завдання для самостійної роботи.

В якості самостійної роботи студенти виконують Розрахунково-графічне завдання.(Варіанти вихідних даних і необхідні допоміжні таблиці для рішення надаються також у електронному вигляді в додатку до практичних занять)
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка