Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка7/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Тема 9. Управління інвестиціями
Тема практичного заняття:
Ефективність і фінансування інвестицій
Для своєї діяльності підприємству необхідні як короткострокові так і тривалі інвестиції. Короткострокові інвестиції підприємства використовуються в основному на поповнення оборотних засобів, а довгострокові – на реконструкцію, технічне переоснащення та впровадження нових технологій.

На практичному занятті будуть розглянуті питання визначення доцільності і ефективності інвестиційних заходів та їх фінансування.


Приклад 1 Тривалість інвестицій у створення нового виробництва (нової технологічної лінії) складає 3 роки з розподілом по роках 50%, 25%; 25%. Необхідні обсяги інвестицій у будинки, споруди й устаткування відповідно рівні 250 тис. грош.од., 240 тис. грош. од., 1700 тис. грош. од. Загальний обсяг вкладень в оборотні кошти складає 80 тис. грош. од.

Визначити загальний обсяг прямих інвестицій і його розподіл по роках і структурним складовим з урахуванням наступних співвідношень між складовими інвестицій . • витрати на пристосування й оснащення складають відповідно 18% і 12% від витрат на устаткування,

 • витрати на транспортні засоби складають 15% від суми витрат на спорудження й устаткування,

 • витрати на придбання технології дорівнюють половині витрат на устаткування.

Рішення

Результати рішення задачі будуть надаватись у таблиці, яку будемо послідовно заповнювати в процесі рішення.

Рішення проведемо в наступній послідовності.

1)Спочатку обчислимо загальний за всі три роки обсяг вкладень в усі приведені компоненти інвестицій. Обсяг вкладень у будинки, спорудження, устаткування й оборотні кошти задані. Розрахуємо відсутні значення: • витрати на пристосування

1700 × 0.18 =306 тис. грош. од.,

 • витрати на оснащення

1700 ×0.12 = 204 тис. грош. од.,

(1700 + 240) × 0.15 = 291 тис. грош. од.;

 • витрати на технологію

1700 × 0.50 = 850 тис. грош. од.,

Складемо усі компоненти вкладень в основні засоби. У результаті одержимо 3841 тис. грош. од.

Внесемо всі отримані і вихідні дані в підсумковий стовпчик таблиці.

Зробимо розподіл капітальних витрат по роках. Процедура розподілу однакова для всіх складових. Наприклад, для сумарних вкладень в основні засоби одержимо:

у перший рік: 3841 × 0.50 = 1920,5 тис. грош. од

у другий рік: 3841 × 0.25 = 960,25 тис. грош. од ,

у третій рік: 3841 × 0.25 = 960,250 тис. грош. од.

4)Розподіливши подібним до образів усі компоненти витрат, заповнюємо таблицю й обчислюємо підсумкові значення.Кінцевий результат рішення задачі представлений у табл.9.1:
Таблиця 9.1 –Результати інвестування


Прямі капітальні вкладення

1-й рік

2-й рік

3- й рік

Всього

1

2

3

4

5

Вкладення в основні засоби

1.920.500

960250

960250

3.841000

Будинки

125000

62500

62500

250000

Споруди

120000

60000

60.000

240.000

1

2

3

4

5

Устаткування

850000

425 000

425.000

1.700.000

Пристосування

153000

76500

76500

306.000

Оснащення

102000

51000

51,000

204.000

Транспортні засоби

145500

72750

72750

291000

Технологія

425000

212500

212500

850000

Вкладення в оборотні кошти

40000

20000

20000

80000

Усього

1960500

980250

980250

3921000


Складання графіків повернення довгострокових кредитів
У процесі розробки інвестиційних проектів можуть залучатися кредитні ресурси, що повертаються в процесі реалізації проекту. Сума кредиту звичайно повертається поступово протягом його терміну. Розрізняють два типи порядку погашення:

 • періодичними внесками;

 • поступова виплата рівномірними внесками ("амортизаційне").

Погашення періодичними внесками.

При цьому способі основну суму кредиту виплачують протягом усього терміну кредиту. Однак порядок погашення такий, що по закінченні терміну від суми кредиту залишається досить значна частка, що підлягає погашенню.


Приклад 2. Підприємство одержує кредит у сумі 100000 грош.од. терміном на 5 років. Платежі в рахунок погашення кредиту вносяться щорічно в сумі 120000 грош.од. плюс відсоток. Таким чином, наприкінці 5-літнього періоду вже здійснені чотири платежі по 12000 грош.од. (усього 48000 грош.од.), і залишається невиплаченою сума 52000 грош.од., що повністю виплачується по закінченні терміну кредиту. Такий порядок погашення проілюстрований табл. 9.2.:
Таблиця 9.2 – Порядок погашення кредиту періодичними внесками


Рік

Початковий баланс боргу

Погашення боргу

Проценти

Річна

виплата


Кінцевий баланс боргу

1

100,000

12,000

60.000

72000

88,000

2

88,000

12,000

52,800

64,800

76,000

3

76,000

12,000

45,600

57,600

64,000

4

64,000

12000

38,400

50,400

52.000

5

52,000

52.000

31.200

83,200

0

Разом100.000

228.000
Як видно, відсотки нараховуються виходячи з величини початкового на поточний рік балансу боргу.


Погашення рівними внесками

Кредит може бути погашений рівними внесками. Відсоток виплачують по непогашеній частині боргу, тому загальна сума внеску по погашенню основної суми і відсотка зменшується в міру скорочення терміну кредиту. Внески по погашенню основної суми не змінюються. Однак кожна наступна процентна виплата менше попередньої, тому що непогашеної честь основної суми, що залишається, зменшується.

Якщо підприємство планує сплачувати борг рівними порціями, то графік обслуговування боргу буде мати вигляд табл..9.3:
Таблиця 9.3 - Порядок погашення кредиту рівними внесками


Рік

Початковий баланс боргу

Погашення боргу

Проценти

Річна

виплата


Кінцевий баланс боргу

1

100.000

20.000

60,000

80.000

80,000

2

80,000

20,000

48.000

68,000

60,000

3

60,000

20,000

36000

56,000

40,000

4

40,000

20.000

24000

44,000

20,000

5

20.000

20,000

12000

32,000

0

Разом100000

180,000
При порівнянні результатів з табл.. 9.2 можна зробити висновок про те, що сума процентних платежів у першому варіанті закономірно вище.


"Амортизаційне" погашення кредиту.

При "амортизаційному" погашенні основну суму кредиту виплачують поступово протягом терміну кредиту. Платежі здійснюють рівними сумами регулярно (як правило, щомісяця, чи щокварталу, чи раз у півроку), і вони включають визначену частину суми кредиту і відсоток. Разом з останнім внеском суму кредиту погашають. Цей принцип використовують при іпотечному кредиті. Багато західних кредитних інвесторів використовують цю схему як вихідний графік повернення боргу підприємством-позичальником.Приклад 3. Кредитний інвестор пропонує підприємству кредит під 12% річних терміном на 4 роки при піврічній схемі повернення боргу. Підприємство планує залучити 800000 американських доларів. Необхідно розрахувати графік обслуговування боргу.

Рішення

По – перше, необхідно обчислити величину піврічної виплати. При розрахунку цієї суми використовується концепція вартості грошей у часі. Щодо даного питання вона полягає в тому, що приведена до відповідного дійсності моменту сума всіх платежів повинна бути рівній сумі кредиту.

Якщо РМТ - невідома величина піврічної виплати, a S - величина кредиту, то при процентній ставці кредиту й і кількості періодичних платежів п величина РМТ може бути обчислена за допомогою рівняння:

S = РМТ / (1+ і )0 + РМТ / (1+ і )1 +......+ РМТ / (1+ і )п (9.1)

Рішення цього рівняння виконується за допомогою фінансових таблиць чи електронного процесора ЕХСЕL.

Для заданого прикладу сума річного платежу дорівнює 128829дол.

Таблиця обслуговування боргу має вид (табл. 9.4):

Таблиця 9. 4 – Обслуговування боргу, дол.

Півріччя

Початковий баланс боргу

Погашення боргу

Проценти

Піврічна

виплата


Кінцевий баланс боргу

1

800000

80,829

48.000

128,829

719.171

2

719.171

85,678

43.150

128.829

633,493

3

33193

90,819

38.010

128,829

542,674

4

542674

96,268

32,560

128,829

448.485

5

446.405

102.044

26,784

128.829

344,361

6

344,361

108.167

20,662

128,829

236,194

7

236,194

114.657

14,172

128,829

121.537

8

121.537

121.537

7,292

128,829

0

Разом
800000

230630


Для порівняння приведемо графік обслуговування тієї ж суми кредиту за схемою погашення основної частини боргу рівними порціями (табл..9.5):


Таблиця 9. 4 – Обслуговування боргу за схемою погашення основної частини боргу рівними порціями, дол.

Півріччя

Початковий баланс боргу

Погашення боргу

Проценти

піврічна

виплата


Кінцевий баланс боргу

1

800000

100000

48000

148 000

700.000

2

700000

100.000

42000

142.000

600,000

3

600000

100000

36000

136000

500.000

4

500000

100000

30000

130.000

400.000

5

400000

100000

24000

124000

300000

6

300000

100000

18000

118.000

200.000

7 .

200000

100.000

12000

112000

100.000

8

100000

100000

6.000

106000

0

Разом
800000

216000


Оскільки сумарні процентні виплати в другій схемі істотно менше, може здатися, що цей графік більш вигідний. Насправді обидві схеми однакові щодо „справедливості” взаємин між кредитором і позичальником, тому що сучасне дисконтоване значення всіх річних платежів у другій схемі, як і в першій, дорівнює вихідній сумі кредиту 800000 дол.


Завдання для самостійної роботи

Приклад 5. Грошові потоки за інвестиційним проектом складають у 2006 році 1000 грош.од., у 2007 році - 1500 грош.од., у 2008 році - 1500 грош.од., у 2009 і 2010 роках відповідно 1800 і 700 грош.од. Початкові інвестиції однакові і складають 1600 грош.од. Дисконтна ставка складає 20%. Визначте доцільність даного проекту.
Приклад 6. Тривалість інвестицій у створення нового виробництва (нової технологічної лінії) складає 3 роки з рівномірним розподілом по роках. Необхідні обсяги інвестицій у будинки, споруди й устаткування відповідно рівні: 400000 грош.од.; 5600000 грош.од.; 52000000 грош.од. Загальний обсяг вкладень в оборотні кошти складає 100000 грош. од..

Визначити загальний обсяг прямих інвестицій і їх розподіл за роками і структурними складовими з урахуванням наступних співвідношень між складовими інвестицій: • витрати на пристосування й оснащення складають відповідно 15% і 12% від витрат на устаткування,

 • витрати на транспортні засоби складають 20% від суми витрат на споруди й устаткування,

 • витрати на придбання технології рівні третій частині витрат на устаткування.


Відповідь

Прямі капітальні вкладення

Всього

1-й рік

2-й рік

3- й рік
Вкладення в основні засоби

4726667

1575555

1575555

1575555
Будинки

400000

133333

133333

133333
Споруди

600000

200000

200000

200000
Устаткування

2000000

666667

666667

666667
Пристосування

300000

100000

100000

100.000
Оснащення

240000

80000

80000

80000
Транспортні засоби

520000

173333

173333

173333
Технологія

666667

222222

222222

222222
Вкладення в оборотні кошти

100000

33333

33333

33333
Усього

4826667

1608889

1608889

1608889Питання до теми 1. З яких видів капіталовкладень може складатись інвестиційний портфель підприємства?

 2. Які процедури необхідні для прийняття рішення про капіталовкладення?

 3. Як враховується вплив фактора часу у в інвестиційних розрахунках?

 4. Для чого необхідні моніторинг і пост аудит інвестиційних проектів?

 5. Особливості організації управління фінансовими інвестиціями.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка