Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка4/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тема 6. Управління прибутком
Практичне заняття на тему:
Управління формуванням витрат і аналіз беззбитковості діяльності підприємства
Аналіз беззбитковості чи аналіз витрат, прибутку й обсягу виробництва (СVP - аналіз) – це аналітичний підхід до вивчення взаємозв'язку між витратами та доходами при різних рівнях виробництва.

У процесі проведення аналізу беззбитковості приймаються наступні допущення.

1. Використовується класифікація витрат по характеру їхнього поводження при зміні обсягу реалізації готової продукції. Витрати підрозділяються на постійні і перемінні.

2. Передбачається, що вся зроблена продукція буде продана протягом планового періоду часу.

3. Як критерій для аналізу приймається прибуток до виплати податків, тобто операційний, а не чистий прибуток.
Вплив зміни обсягу виробництва (реалізації) продукції на змінні і умовно-постійні витрати показано в табл.6.1.
Таблиця 6.1 - Залежність зміни обсягу виробництва і витрат.


Обсяг

виробництва

(збуту)


Змінні витрати

Постійні витрати

Сумарні

На одиницю

продукціїСумарні

На одиницю

продукціїЗростає

Збільшуються

Постійні

Постійні

Зменшуються

Зменшується

Зменшуються

Постійні

Постійні

Збільшуються

Величина змінних витрат перебуває у прямій залежності від зміни обсягу виробництва і реалізації продукції. За характером такої залежності змінні витрати можуть мати пропорційний, дигресивний або прогресивний характер росту.

До складу постійних належать витрати, сума яких не залежить від зміни обсягу виробництва і реалізації продукції в рамках певного часового періоду. Як правило, постійні витрати здійснюються і за умови відсутності основної діяльності. Постійні витрати, у свою чергу, поділяються на абсолютно постійні (здійснення орендних платежів) та умовно-постійні (знос малоцінних та швидкозношуваних предметів).

З метою достовірнішого поділу затрат підприємства на постійні та змінні використовуються такі методи: • метод максимальної і мінімальної точки, сутність якого в тому, що з усієї сукупності даних вибираються два періоди з найбільшим і найменшим обсягом виробництва. Визначається так звана ставка змінних витрат:

Ставка перемінних витрат ={ [максимальна загальна сума витрат –

- мінімальна сума витрат } : Кmax (6.1)

де Кmах - максимальний обсяг виробництва, тис. шт.; Кmіn, % - мінімальний обсяг виробництва у відсотках до максимального.Сума постійних витрат = [Максимальна загальна сума витрат –

- Ставка перемінних витрат × Кmax] (6.2)

 • графічним (статистичним) методом.

Як відомо, лінія загальних витрат визначається рівнянням першого ступеня:

у = а + вх (6.3)

де в - загальні витрати, а - рівень постійних витрат, у - ставка змінних витрат, х - обсяг виробництва, фізичних одиниць.

На графік наносяться всі дані про сукупні витрати фірми. „На око” проводиться лінія загальних витрат: точка перетину з віссю витрат показує рівень постійних витрат.
Ставка перемінних витрат = (Сукупні витрати - Постійні витрати) (6.4)

Обсяг виробництва


 • методом найменших квадратів, який є найбільш точним, тому що в ньому використовуються всі дані про сукупні витрати і визначаються коефіцієнти а і в.

Алгоритм визначення коефіцієнтів і результатів розрахунків за методом найменших квадратів приведено в табл. 6.2.


Таблиця 6.2- Алгоритм методу найменших квадратів


Період

Обсяг виробництва (х), тис.шт.

Х-

(тис.шт.)Сумарні витрати У (грн.)

У -

(грн.)


(Х-)2


(Х-) · ( У - ), грн.

1.празомсереднєСтавка перемінних витрат = (6.5)
Приклад1. Розрахунок за методом максимальної і мінімальної точки

Необхідно проаналізувати витрати, пов’язані з доставкою товарів, які є змішаними (поділити на постійні і змінні). Фактичні дані надано в табл.6.3.


Таблиця 6.3 - Вихідні дані.


Місяць

Кількість товарів

Витрати на доставку

1

2

3

Січень

600

6850

Лютий

500

5500

Березень

700

7850

Квітень

900

8000

Травень

800

7600

Червень

1000

9200

Липень

1200

10000

Серпень

1100

8700


Рішення
Таблиця 6.4 - Визначення мінімуму і максимуму обсягів і витрат

Кількість товарів

Витрати на доставку

1

2

3

Верхня точка активності

1200

10000

Нижня точка активності

500

5500

Зміни

700

4500

Коефіцієнт змінних витрат = 4500/700 = 6,43грн/од

Доля постійних витрат = сумарні витрати – перемінні витрати =

10000 – 6,43 ×1200 = 2284 грн за міс.


Практична філософія СVР - аналізу в вимірі його результату операційним прибутком. Величина операційного прибутку лише побічно відбиває сумарний грошовий потік внаслідок операційної діяльності. Наявність операційного прибутку є необхідною, але не достатньою умовою здатності підприємства генерувати гроші.

У рамках СVР - аналізу використовується формування прибутку, відмінне від традиційного. Традиційно витрати класифікуються на виробничі і невиробничі. Послідовне вирахування їх з виторгу в результаті дає чистий операційний прибуток. Слід зазначити, що витрати, використані в розрахунках, включають як перемінну, так і постійну компоненти. Дане формування прибутку не може бути використане для цілей планування, оскільки не дозволяє простежити зміну витрат у зв'язку із зміною обсягу реалізації товару. Для цілей планування використовується формування прибутку на основі "маржинального (вкладеного) доходу".


Багато авторів використовують інші переклади цього терміну: "внесок на покриття", "контрибуційний доход", „маржовий прибуток”, "валова маржа".
Для порівняння результатів по вищезгаданим способам розглянемо приклад 2.
Приклад 2. Порівняти результати формування прибутку за традиційним поділом витрат і в рамках СVР – аналізу за даними табл. 6.5 та 6.6.

Виручка одержана від 400 одиниць продукції. Можливо зменшення обсягу до 356 одиниць. Визначити прибуток, який одержить підприємство при вказаних випусках.

Таблиця 6.5 - Традиційний формат звіту про фінансові результати (грн)


Показники

Сума

1

2

Виторг від продажу (без ПДВ)

120000

Мінус виробничі витрати:

60000

Валовий доход

60000

Мінус невиробничі витрати:
Реалізаційні

31000

Адміністративні

19000

Чистий прибуток (до оподаткування)

10000

Таблиця 6.6 - Формат звіту про фінансові результати на основі "вкладеного доходу" (СVР - аналізу).
Показники

Сума (в т.ч.), грн

Сума, грн

1

2

3

Виторг від продажу (без ПДВ)
120000

Мінус перемінні витрати:
30000

Виробничі

20000
Реалізаційні

6000
Адміністративні

4000
Вкладений доход
90000

Мінус постійні витрати:Виробничі

40000

80000

Реалізаційні

25000
Адміністративні

15000
Чистий прибуток(до оподаткування)
10000

_____________________________________________________________

* Студентам рекомендується самостійно визначити коефіцієнти змінних і постійних витрат за методом найменших квадратів (табл.6.3, форм.6.5) і статистичним методом.

Методичні вказівки до рішення прикладу.
Кінцевий результат закономірно однаковий за обома способами. Проте за даними табл. 6.5. визначити обсяг беззбиткового виробництва продукції неможливо.

У табл.6.6 з'явився новий елемент - вкладений доход. За змістом цієї характеристики вкладений доход повинний покрити всі постійні витрати і забезпечити задане значення прибутку.

З'являється можливість планувати величину прибутку, тому що зі зміною обсягу реалізації змінюються тільки перемінні витрати, у той час як фіксовані залишаються незмінними.

Для цілей детального аналізу витрат визначимо витрати на одиницю продукції і витрати зведемо у табл. 6.7.

Тут з'являється новий елемент для аналізу - вкладений доход на одиницю продукції, що залишається постійним, поки не зміняться ціна одиниці продукції та перемінні витрати на одиницю продукції.

Якщо обсяг реалізації складає 356 одиниць продукції, звіт про прибуток на основі вкладеного доходу має вид згідно з табл..6.8.


Таблиця 6.7- Аналітичний формат звіту про фінансові результати на основі вкладеного доходу (400 од.)
Всього

На одиницю

Процент

Виторг (400 одиниць продукції)

120000

300

100%

Мінус перемінні витрати

30000

75

25%

Вкладений доход

90000

225

75%

Мінус постійні витрати

80000Чистий прибуток

10000Таблиця 6.8 - Аналітичний формат звіту про фінансові результати на основі вкладеного доходу (356 од.)
Показники

Всього

На одиницю

Процент

Виторг (356 од.)

106800

300

100%

Мінус перемінні витрати

26700

75

25%

Вкладений доход

80100

200

75%

Мінус постійні витрати

80000Чистий прибуток (збиток)

100

0,28З приведених розрахунків випливає, що якщо підприємство буде продавати 356 одиниць товару, воно одержить практично нульовий прибуток.Точка беззбитковості – це обсяг продажу, при якому виторг дорівнює сумарним витратам, або обсяг продажу, при якому вкладений доход дорівнює постійним витратам.

Як тільки досягнута точка беззбитковості, кожна додатково продана одиниця продукції приносить додатковий прибуток, рівний вкладеному доходу на одиницю продукції.Аналіз беззбитковості і цільове планування прибутку
Для проведення практичних розрахунків по аналізу беззбитковості рекомендується усі витрати розділити на перемінні і постійні.

Виконуються два варіанти розрахунку: перший за наявним станом підприємства, другий - за очікуваними результатами після впровадження інвестиційних заходів (унаслідок змін технології чи придбання устаткування для поліпшення споживчих якостей продукту).


Приклад 3. Вихідний стан підприємства відповідає першому числовому стовпчику табл.6.9. У результаті реалізації інвестиційних заходів підприємство планує наступні зміни:

Придбання нового обладнання загальною вартістю 16.8 млн. грн. з терміном експлуатації 10 років і планованою ліквідаційною вартістю 0,8 млн. грн. Передбачається, що старе устаткування буде цілком виведено з експлуатації і підприємство планує продати його. Упровадження нового обладнання приводить до наступних наслідків:  • витрати на електроенергію зменшуються на 16%,

  • вартість сировини збільшується на 22%,

  • утрати на брак зменшуються на 50%,

  • постійні витрати на оплату праці разом з відрахуванням на соцстрах збільшуються на 14 %, у той час як витрати прямої праці на одиницю продукції зменшуються на 40%,

  • загально цехові витрати збільшуються на 12%.

Впровадження інвестиційних заходів дозволить продавати продукцію по більш високій ціні (на 12%) за рахунок поліпшення її якості, що по оцінках маркетологів дозволить збільшити обсяг реалізації на 15%.

Визначити зміни стану підприємства з погляду його беззбитковості за рахунок впровадження інвестиційних заходів.


Таблиця 6.9 – Аналітичні дані аналізу беззбитковості


Показники


Дані для аналізу

Вихідні

Планові

Перемінні витрати на одиницю, ага. продукції, грн

30.49

37.19
Сировина

11.96

11.96

Пар

4.34

3.65

Електроенергія

1.23

0.74

Пряма праця

0.19

0.10

Утрати від браку

0.08

0.08

Інші

48.28

53.71

Усього

Постійні витрати за рік, грн

114.456

130480

Непряма праця

77811

88705

Відрахування на соцстрах

824,609

1.600.000

Амортизація

138127

154702

агально цехові витрати

1584579

1426121

Загальнозаводські й адміністративні витрати

1205600

1205600

Продовж. табл. 6.9

Інші витрати ,грн

2751638

3412064

Додаткова інформація

Показники, грн

Дані

Вихідні

Плановані

1

2

3

4

5

Ціна одиниці продукції

88,71

100%

99,36

100.00%

Мінус перемінні витрати

48.28

54,43%

53,71

54,06%

Вкладений (маржинальний) доход

40.43

45.57%

45.65

45.94%

Точка беззбитковості


68.061

од. прод.

74.746

од. прод.

6037691

7426420Оцінка прибутку

План продажу

94,500

од. прод.

10,797,426108.675


од. прод


Доход

8.383095
10.797426
Мінус перемінні витрати

4.562555
5.836556
Мінус постійні витрати

2.751638
3412064
Прибуток

1068.903
1.548807
Запас безпеки

2345404
3.371006
Запас безпеки, %

27.98%
31.22%У колонку, що відповідає планованому стану підприємства, послідовно заносяться всі зміни, що є наслідком інвестиційних заходів. Зокрема, оскільки підприємство продає старе устаткування, амортизація розраховується виходячи з вартісних показників капітальних витрат.

Зіставляючи дані обох варіантів розрахунку, можна зробити висновок про те, що впровадження інвестиційних заходів приводить до наступних змін стану підприємства з погляду його беззбитковості: точка беззбитковості збільшилася з 68061 одиниць продукції до 74746.

Цей факт сам по собі кваліфікується як негативна зміна. У той же час, за рахунок планованого збільшення обсягу продажів величина прибутку до податків збільшується з 1068903 грн. до 1548807 грн. Як кінцевий результат запас безпеки збільшується.

Варто помітити, що ця позитивна зміна ще не говорить про необхідність інвестиційних заходів.

Поліпшення прибутковості підприємства є лише необхідною умовою їхньої ефективності, але не достатнім.


Особливість аналізу беззбитковості для декількох видів продукції
Особливістю аналізу беззбитковості для декількох видів продукції є сумісність постійних витрат. Продемонструємо це на прикладі 4.
Приклад 4. Аналіз беззбитковості операційної діяльності підприємства, що виробляє два види продукції, де постійні витрати надані сумарно на види продукції, а перемінні витрати розраховані за кожним видом (табл.6.10.).

Таблиця 6.10 - Вихідні дані.Продукція А

Продукція В

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Виторг

100.000

100%

300.000

100%

400.000

100.0%

Мінус перемінні витрати

70.000

70%

120,000

40%

190.000

47.5%

Вкладений доход

30.000

30%

180.000

60%

210.000

52.5%

Мінус постійні витрати

141.750
Чистий прибуток

68.250Визначити точку беззбитковості для цього випадку, а також розрахувати точку беззбитковості для випадку зміни структури випуску продукції.

Зробити висновки.

Методика рішення завдання.

У табл.6.11 наведені розрахункові дані, що враховують зміну структури продукції.

По розрахунках (табл.6.10 - 6.11)одержуємо:

Загальна точка беззбитковості = 141750 / 0,525 = 270,000.


Таблиця 6.11- Розрахункові дані із зміною структури продукції.

Продукція А

Продукція В

Всього

Виторг

300,000

100%

100.000

100%

400.000

100.0%

Мінус перемінні витрати

210.000

70%

40,000

40%

250.000

62,5%

Вкладений доход

90.000

30%

60.000

60%

150.000

37.5%

Мінус пост. витрати

141.750
Чистий прибуток

68.250Зі зміною структури виробництва і продажів (при сумарному обліку постійних витрат) загальний відносний вкладений доход і точка беззбитковості змінюються. Змінюється також точка беззбитковості (ВЕР):ВЕР = 141750 / 0,375 =378,000 грн.

За допомогою цього формату можна аналізувати структуру виробництва і продажів підприємства і домагатися найбільш ефективної, прийнявши як критерій мінімум значення точки беззбитковості.

На практиці, особливо при великій номенклатурі виробництва, звичайно прибігають до роздільного аналізу беззбитковості різних видів продукції.
Докладно ці питання див. у методиці аналізу беззбитковості для багатономенклатурного виробництва.
Вплив вкладеного доходу й аналіз операційного важеля
Крім стандартної техніки проведення аналізу беззбитковості важливе значення в процесі реструктуризації підприємств має аналіз фінансових показників ризику операційної діяльності підприємства. Зокрема, цікаво проаналізувати, як відносний вкладений доход впливає на точку беззбитковості і запас безпеки. Розглянемо приклад порівняльного аналізу двох підприємств із різною структурою витрат.
Приклад 5. Компанія X має 70 % перемінних витрат, а компанія Y - всього 20 %. Інші "вихідні" показники (розмір виручки і прибуток) в обох компаній однакові. У табл.6.12 надано порівняльний аналіз беззбитковості цих компаній.

Розгляньте вихідні дані і зробіть висновок щодо переваг структури витрат в кампаніях.Методика рішення завдання.

В таблиці вихідних даних (табл.6.12) проводимо виконання аналітичних розрахунків по визначенню показників беззбитковості.З аналізу результатів розрахунку видно, що компанія X, відносний вкладений доход якої складає 30 %, має переваги перед компанією Y, у якої вкладений доход складає 80 % від виторгу. Ця перевага відбиває ризик компаній. Компанія Y ризикує більше, тому що при зменшенні обсягу продажів вона, маючи більш високе значення точки беззбитковості і менший запас безпеки, у більшій мірі підлягає небезпеці більш істотного зниження прибутку порівняно з компанією X.
Таблиця 6.12 - Порівняльний аналіз беззбитковості двох компаній

Компанія X

Компанія Y

Виторг

500,000

100%

500,000

100%

Мінус перемінні витрати

350,000

70%

100,000

20%

Вкладений доход

150,000

30%

400.000

80%

Мінус постійні витрати

90,000
340,000
Чистий прибуток (збиток)

60,000
60,000Точка беззбитковості (грн):

90,000 / 0.30

300,000


340,000 / 0.80425,000Запас безпеки (грн):

500,000 - 300,000

200,000


500,000 - 425,00075,000
Запас безпеки (%):

200,000 / 500.000

40%


75,000 / 500,00015%Більш докладний аналіз ризику в рамках аналізу беззбитковості можна провести за допомогою так називаного операційного важеля.

Операційний важіль (Operatіng Leverage) показує, у скільки разів змінюється прибуток при збільшенні обсягу реалізації:

Операційний важіль =

= Відносна зміна прибутку : Відносна зміна виторгу

(6.6)


Для обчислення ступеня операційного важеля (Degree of Operatіng Leverage, чи, скорочено DOL) використовується наступна проста формула:
(6.7)
DOL = Вкладений доход / Чистий прибуток.

Розглянемо приклад, що ілюструє вплив операційного важеля на зміну прибутку в зв'язку зі зміною обсягу продажів (табл.6.13).


Приклад 6. Прийнявши за основу ті ж вихідні дані, що й у попередньому прикладі, обчислимо операційний важіль кожного з підприємств.
Таблиця 6.13.

Вплив операційного важеля на зміну прибутку в зв'язку зі зміною обсягу продажів.Компанія X

Компанія Y

Виторг

500.000

100%

500.000

100%

Мінус перемінні витрати

350.000

70%

100.000

20%

Вкладений доход

150,000

30%

400.000

80%

Мінус постійні витрати

90.000
340,000
Чистий прибуток (збиток)

60.000
60,000
Операційний важіль

2.5
6.7
Виходячи з визначення операційного важеля, одержуємо, що збільшення обсягу продажів на 10% приводить у випадку компанії X до збільшення прибутку на 25 %, а у випадку компанії Y - на 67 %.

Це легко перевірити за допомогою простих розрахунків, передбачивши 10% збільшення виторгу у форматі звіту про прибуток (табл.6.14)
Таблиця 6.14.

Зміна прибутку в зв’язку із збільшенням обсягу продажу.Компанія X

Компанія Y

Виторг

550,000

100%

550,000

100%

Мінус перемінні витрати

385,000

70%

110000

20%

Вкладений доход

165,000

30%

440.000

80%

Мінус постійні витрати

90.000
340.000
Чистий прибуток (збиток)

75.000
100,000
Збільшення чистого прибутку
25%
67%

Розгляд цього прикладу викликає природне запитання: яку вибрати структуру витрат: з перевагою перемінних витрат (малий важіль і невисоке значення відносного вкладеного доходу) чи з перевагою постійних витрат (великий важіль і високе значення відносного вкладеного доходу).

Розглянемо це питання на прикладі 7.
Приклад 7. Розглянути вихідні дані двох компаній з різною структурою витрат і визначитись з об’єктом для вкладу інвестицій, якщо передбачається розширення продажу до 10%.
Таблиця 6.15 - Вихідні дані

Компанія X

Компанія Y

Виторг

100,000

100%

100,000

100%

Мінус перемінні витрати

60.000

60%

30.000

30%

Вкладений доход

40.000
70,000

70%

Мінус постійні витрати

30,000
60,000
Чистий прибуток (збиток)

10.000
10,000
Методичні рекомендації до рішення прикладу
Нехай у майбутньому очікується поліпшення стану на ринку, що в підсумку приведе до збільшення обсягу продажів на 10 відсотків. Тоді звіти про прибуток будуть мати вигляд (табл.6.16):

Таблиця 6.16 - Розрахункові дані аналізу беззбитковості зі зміною виручки від реалізації на 10%.Компанія X

Компанія Y

1

2

3

4

5

Виторг

110,000

100%

110000

100%

Мінус перемінні витрати

66,000

60%

33.000

30%

Вкладений доход

44000

40%

77000

70%

Мінус постійні витрати

30000
60000
Чистий прибуток (збиток)

14000
17000Пропонується розглянути зміну показників аналізу беззбитковості при зменшенні обсягу на 10% і висновки зробити самостійно.


Завдання для самостійного рішення
Завдання №1. Пан Рацько планує відкрити мале підприємство по виробництву і продажу футбольних м'ячів. Зробивши докладний маркетинг і вивчивши витратну частину цього бізнесу, він зібрав наступні дані.

  • Ринкова ціна одного м'яча в упакуванні 20 грош. од.

  • Ціна упакування складає 1.00 грош. од. на один м'яч.

  • Він може купити необхідне устаткування за 512000 грош. од., термін служби якого складає 5 років із залишковою вартістю 2000 грош. од.

  • Повна продуктивність устаткування 4 м'ячі в годину (160 у тиждень).

  • На виготовлення одного м'яча використовується сировина вартістю 10 грош. од.

Для виробництва треба найняти одного робітника за контрактом на один рік з оплатою 200 грош. од. у тиждень (52 робочих тижня).

Пан Рацько планує виконувати обов'язки директора фірми з функціями бухгалтера за 1000 грош. од. на місяць.

Оскільки підприємство мале, пан Рацько не планує відкривати свій магазин, а збирається продавати свою продукцію на комісійній основі, платячи 10 відсотків комісійних за один проданий м'яч.

Для виробництва м'ячів він орендує приміщення з орендною платою 300 грош. од. на місяць.

Істотним питанням є обслуговування устаткування; відповідно до контракту він оплачує 200 грош. од. за кожен цикл роботи устаткування (один цикл складає 100 годин роботи устаткування).

Необхідно допомогти пану Рацько оцінити точку беззбитковості і визначити обсяг прибутку, якщо відповідно до ринкових умов він може продавати 5000 м'ячів у рік. Пана Рацько також дуже турбує, чи зможе він додатково найняти секретаря, виплачуючи йому 500 грош. од. на місяць.Завдання № 2. Компанія виробляє і продає один вид продукції. Виручка від реалізації і витрати компанії в останньому місяці та витрати надані у табл. 6.18.

Таблиця 6.18 - Вихідні дані.Всього

На од. прод

Виручка від реалізації

400000

40

Мінус перемінні витрати

280000

28

Вкладений доход

120000

12

Мінус постійні витрати

90000
Чистий прибуток

30000Розрахуйте точку беззбитковості в натуральних і грошових одиницях.

Без додаткових розрахунків визначте величину маржинального доходу в точці беззбитковості.

Який обсяг продажів треба забезпечити для одержання мінімального прибутку 12000 грош.од.?

Використовуючи дані таблиці, оцініть запас міцності компанії в грош. од. та відсотках.

Підкріпіть розрахунки складанням формату звіту про фінансові результати.


За темою 6 студенти під керівництвом викладача виконують самостійну роботу з застосуванням ПЕОМ.
Питання до теми

 1. У чому зміст загальної класифікації витрат?

 2. Опишіть процедуру формування собівартості зроблених і собівартості проданих товарів.

 3. У чому розходження витрат, що відносяться до продукту, і витрат, що відносяться до періоду?

 4. Чи дійсно постійні витрати завжди залишаються незмінними при зміні обсягу продажів СПД?

 5. Які ви знаєте методи для виділення перемінної і постійної компонент у змішаних витратах? Який з них є найбільш точним? Обґрунтуйте чому.

 6. У чому зміст АВС- методу?

 7. Що таке вкладений доход (валова маржа)? Опишіть формат звіту про прибуток на основі вкладеного доходу.

 8. У чому сутність аналізу "витрати – об’єм – прибуток " (СVР - аналізу)?

 9. Дайте визначення точки беззбитковості. Які ви знаєте підходи для її розрахунку?

 10. Що таке операційний важіль і чому його значення може служити мірою операційного ризику? Дайте визначення операційного ризику СПД.

 11. Які вам відомі графічні способи аналізу беззбитковості?

 12. Що таке запас безпеки і як його розрахувати в рамках СVР - аналізу?

 13. Як визначити обсяг продажу, що відповідає заданому обсягу прибутку?

 14. Що таке запас безпеки і як його розрахувати в рамках CVP-аналізу?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка