Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка17/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 200____ рік


Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10,6

-

-

6203,1

3,0

26,6

 

 

6243,3

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на на початок року

050

10,6

 

 

6203,1

3,0

26,6

 

 

6243,3

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

793,7

 

 

793,7

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденти)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

Безшкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

249,1

 

 

 

 

249,1

Разом змін в капіталі

290

 

 

 

249,1

 

793,7

 

 

544,6

Залишок на кінець року

300

10,6

 

 

5954,0

3,0

820,3

 

 

6787,9


Навчальне видання


Навчально – методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік і аудит”)

Укладач: Зоя Миколаївна Мочаліна

Редактор: С.Д. Сусло

Коректор: З.І. Зайцева

План 2005, поз. 59


Підп. до друку 31.03.2006Формат 60 х 84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 8,4

Обл.-вид.арк._____

Зам. №

Тираж 50 прим.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 121   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка